US GAAP a MSSF - główne różnice – EY Academy of Business

US GAAP a MSSF – główne różnice

Zapraszamy na realizację tego szkolenia w formule in-house na życzenie firmy.

2-dniowe szkolenie: ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Kurs jest przeznaczony dla osób, które już posiadają wiedzę na temat standardów MSSF lub US GAAP, a obecnie muszą ją poszerzyć w dodatkowym zakresie. Szkolenie koncentruje się na najważniejszych różnicach. Ze względu na zmiany w ramach regulacyjnych, sporządzenie wyczerpującej listy wszystkich różnic jest niemożliwe.

Ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Dla firm
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Dwudniowy kurs „US GAAP a MSSF” obejmuje:

 • wykłady
 • sesje pytań i odpowiedzi
 • ćwiczenia praktyczne oraz przykłady

Uczestnicy otrzymają materiały w języku angielskim i polskim obejmujące cały zakres kursu.

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Część 1

 • Wprowadzenie do US GAAP

Istniejące w USA otoczenie regulacyjne zostanie przedstawione przy uwzględnieniu amerykańskiego systemu prawnego.

Uczestnicy wezmą udział w dyskusji na temat dotychczasowego wpływu standardów MSSF na sprawozdawczość finansową na świecie oraz sposobu, w jaki Amerykanie postrzegają standardy MSSF.

 • Ramy regulacyjne i najważniejsze koncepcje

Zasady US GAAP ewoluują od lat 30-tych XX wieku, a zatem – w przeciwieństwie do standardów MSSF – wiedzę na ich temat można czerpać z wielu źródeł. Wykładowcy przeprowadzą dyskusję na temat różnic istniejących pomiędzy otoczeniem regulacyjnym, zasadami US GAAP oraz zagadnieniami pojawiającymi się w kontekście egzekwowania MSSF.

 • Prezentacja sprawozdań finansowych

Wraz z rewizją MSR1 we wrześniu 2007 r., język amerykańskich sprawozdań finansowych w coraz większym stopniu upodabnia się do ich międzynarodowych odpowiedników. Niemniej jednak, wciąż istnieją pewne kwestie językowe, które należy omówić, aby ułatwić czytanie sprawozdań finansowych przygotowanych według US GAAP.

 • Rzeczowy majątek trwały

Skoncentrujemy się na różnicach takich, jak: utrata wartości, zobowiązania związane z wycofaniem aktywów z użytkowania i inne.

 • Wartości niematerialne
US GAAP charakteryzują się najszerszym omówieniem kosztów oprogramowania. Istnieją ponadto różnice dotyczące kosztów badań i rozwoju.

Część 2

 • Instrumenty finansowe

Wraz z wprowadzeniem MSSF 9 i nowych reguł klasyfikacji i wyceny inwestycji w akcje (ASC 321), MSSF i US GAAP oddalają się od siebie w kwestii instrumentów finansowych i istnieją różnice dotyczące utraty wartości, w szczególności jeśli chodzi o to, jak i kiedy jest stosowana.

 • Zyski i straty warunkowe

Standardy stosowane w USA skupiają się na rachunku zysków i strat, natomiast MSR 37 koncentruje się na bilansie. Skutki takiej sytuacji zostaną omówione podczas dyskusji.

 • Leasing

W przypadku MSSF stosuje się inne kryteria, aby stwierdzić, czy dany leasing jest leasingiem kapitałowym. Ponadto występują różnice dotyczące przepisów w zakresie leasingu zwrotnego. Oprócz tego różnice będą ciągle istniały, kiedy wprowadzone zostaną nowe standardy dotyczące leasingu (MSSF 16 oraz ASC 842).

 • Podsumowanie pozostałych różnic pomiędzy MSSF i US GAAP

Wszelkie kwestie pojawiające się podczas kursu będą sukcesywnie omawiane. Bieżące zagadnienia będą poddawane pod dyskusję. Jest to także szansa dla uczestników, aby zaktualizować swoją wiedzę na temat niedawnych i wkrótce wprowadzanych zmian, zarówno w MSSF, jak i US GAAP, zwłaszcza jeśli chodzi o instrumenty finansowe i leasing.

Brian Connolly - Brian prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA od 1996 roku. Jest również autorem wielu programów szkoleniowych, m.in. 12-dniowego programu na temat MSSF. Od 2001 roku jest trenerem szkoleń z zakresu amerykańskich standardów rachunkowości.

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

US GAAP a MSSF - główne różnice

Cena

Po indywidualnym uzgodnieniu ( 0 zł brutto )

US GAAP a MSSF – główne różnice

Zapraszamy na realizację tego szkolenia w formule in-house na życzenie firmy.

2-dniowe szkolenie: ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Dla kogo

Kurs jest przeznaczony dla osób, które już posiadają wiedzę na temat standardów MSSF lub US GAAP, a obecnie muszą ją poszerzyć w dodatkowym zakresie. Szkolenie koncentruje się na najważniejszych różnicach. Ze względu na zmiany w ramach regulacyjnych, sporządzenie wyczerpującej listy wszystkich różnic jest niemożliwe.

Cele i korzyści

Ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Dla firm
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program

Dwudniowy kurs „US GAAP a MSSF” obejmuje:

 • wykłady
 • sesje pytań i odpowiedzi
 • ćwiczenia praktyczne oraz przykłady

Uczestnicy otrzymają materiały w języku angielskim i polskim obejmujące cały zakres kursu.

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Część 1

 • Wprowadzenie do US GAAP

Istniejące w USA otoczenie regulacyjne zostanie przedstawione przy uwzględnieniu amerykańskiego systemu prawnego.

Uczestnicy wezmą udział w dyskusji na temat dotychczasowego wpływu standardów MSSF na sprawozdawczość finansową na świecie oraz sposobu, w jaki Amerykanie postrzegają standardy MSSF.

 • Ramy regulacyjne i najważniejsze koncepcje

Zasady US GAAP ewoluują od lat 30-tych XX wieku, a zatem – w przeciwieństwie do standardów MSSF – wiedzę na ich temat można czerpać z wielu źródeł. Wykładowcy przeprowadzą dyskusję na temat różnic istniejących pomiędzy otoczeniem regulacyjnym, zasadami US GAAP oraz zagadnieniami pojawiającymi się w kontekście egzekwowania MSSF.

 • Prezentacja sprawozdań finansowych

Wraz z rewizją MSR1 we wrześniu 2007 r., język amerykańskich sprawozdań finansowych w coraz większym stopniu upodabnia się do ich międzynarodowych odpowiedników. Niemniej jednak, wciąż istnieją pewne kwestie językowe, które należy omówić, aby ułatwić czytanie sprawozdań finansowych przygotowanych według US GAAP.

 • Rzeczowy majątek trwały

Skoncentrujemy się na różnicach takich, jak: utrata wartości, zobowiązania związane z wycofaniem aktywów z użytkowania i inne.

 • Wartości niematerialne
US GAAP charakteryzują się najszerszym omówieniem kosztów oprogramowania. Istnieją ponadto różnice dotyczące kosztów badań i rozwoju.

Część 2

 • Instrumenty finansowe

Wraz z wprowadzeniem MSSF 9 i nowych reguł klasyfikacji i wyceny inwestycji w akcje (ASC 321), MSSF i US GAAP oddalają się od siebie w kwestii instrumentów finansowych i istnieją różnice dotyczące utraty wartości, w szczególności jeśli chodzi o to, jak i kiedy jest stosowana.

 • Zyski i straty warunkowe

Standardy stosowane w USA skupiają się na rachunku zysków i strat, natomiast MSR 37 koncentruje się na bilansie. Skutki takiej sytuacji zostaną omówione podczas dyskusji.

 • Leasing

W przypadku MSSF stosuje się inne kryteria, aby stwierdzić, czy dany leasing jest leasingiem kapitałowym. Ponadto występują różnice dotyczące przepisów w zakresie leasingu zwrotnego. Oprócz tego różnice będą ciągle istniały, kiedy wprowadzone zostaną nowe standardy dotyczące leasingu (MSSF 16 oraz ASC 842).

 • Podsumowanie pozostałych różnic pomiędzy MSSF i US GAAP

Wszelkie kwestie pojawiające się podczas kursu będą sukcesywnie omawiane. Bieżące zagadnienia będą poddawane pod dyskusję. Jest to także szansa dla uczestników, aby zaktualizować swoją wiedzę na temat niedawnych i wkrótce wprowadzanych zmian, zarówno w MSSF, jak i US GAAP, zwłaszcza jeśli chodzi o instrumenty finansowe i leasing.

Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Szczegóły programu modułowego

Cena

Po indywidualnym uzgodnieniu ( 0 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Po indywidualnym uzgodnieniu

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com