US GAAP a MSSF - główne różnice – EY Academy of Business

US GAAP a MSSF – główne różnice

Zapraszamy na realizację tego szkolenia w formule in-house na życzenie firmy.

2-dniowe szkolenie: ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Kurs jest przeznaczony dla osób, które już posiadają wiedzę na temat standardów MSSF lub US GAAP, a obecnie muszą ją poszerzyć w dodatkowym zakresie. Szkolenie koncentruje się na najważniejszych różnicach. Ze względu na zmiany w ramach regulacyjnych, sporządzenie wyczerpującej listy wszystkich różnic jest niemożliwe.

Ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Dla firm
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Dwudniowy kurs „US GAAP a MSSF” obejmuje:

 • wykłady
 • sesje pytań i odpowiedzi
 • ćwiczenia praktyczne oraz przykłady

Uczestnicy otrzymają materiały w języku angielskim i polskim obejmujące cały zakres kursu.

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Część 1

 • Wprowadzenie do US GAAP

Istniejące w USA otoczenie regulacyjne zostanie przedstawione przy uwzględnieniu amerykańskiego systemu prawnego.

Uczestnicy wezmą udział w dyskusji na temat dotychczasowego wpływu standardów MSSF na sprawozdawczość finansową na świecie oraz sposobu, w jaki Amerykanie postrzegają standardy MSSF.

 • Ramy regulacyjne i najważniejsze koncepcje

Zasady US GAAP ewoluują od lat 30-tych XX wieku, a zatem – w przeciwieństwie do standardów MSSF – wiedzę na ich temat można czerpać z wielu źródeł. Wykładowcy przeprowadzą dyskusję na temat różnic istniejących pomiędzy otoczeniem regulacyjnym, zasadami US GAAP oraz zagadnieniami pojawiającymi się w kontekście egzekwowania MSSF.

 • Prezentacja sprawozdań finansowych

Wraz z rewizją MSR1 we wrześniu 2007 r., język amerykańskich sprawozdań finansowych w coraz większym stopniu upodabnia się do ich międzynarodowych odpowiedników. Niemniej jednak, wciąż istnieją pewne kwestie językowe, które należy omówić, aby ułatwić czytanie sprawozdań finansowych przygotowanych według US GAAP.

 • Rzeczowy majątek trwały

Skoncentrujemy się na różnicach takich, jak: utrata wartości, zobowiązania związane z wycofaniem aktywów z użytkowania i inne.

 • Wartości niematerialne
US GAAP charakteryzują się najszerszym omówieniem kosztów oprogramowania. Istnieją ponadto różnice dotyczące kosztów badań i rozwoju.

Część 2

 • Instrumenty finansowe

Wraz z wprowadzeniem MSSF 9 i nowych reguł klasyfikacji i wyceny inwestycji w akcje (ASC 321), MSSF i US GAAP oddalają się od siebie w kwestii instrumentów finansowych i istnieją różnice dotyczące utraty wartości, w szczególności jeśli chodzi o to, jak i kiedy jest stosowana.

 • Zyski i straty warunkowe

Standardy stosowane w USA skupiają się na rachunku zysków i strat, natomiast MSR 37 koncentruje się na bilansie. Skutki takiej sytuacji zostaną omówione podczas dyskusji.

 • Leasing

W przypadku MSSF stosuje się inne kryteria, aby stwierdzić, czy dany leasing jest leasingiem kapitałowym. Ponadto występują różnice dotyczące przepisów w zakresie leasingu zwrotnego. Oprócz tego różnice będą ciągle istniały, kiedy wprowadzone zostaną nowe standardy dotyczące leasingu (MSSF 16 oraz ASC 842).

 • Podsumowanie pozostałych różnic pomiędzy MSSF i US GAAP

Wszelkie kwestie pojawiające się podczas kursu będą sukcesywnie omawiane. Bieżące zagadnienia będą poddawane pod dyskusję. Jest to także szansa dla uczestników, aby zaktualizować swoją wiedzę na temat niedawnych i wkrótce wprowadzanych zmian, zarówno w MSSF, jak i US GAAP, zwłaszcza jeśli chodzi o instrumenty finansowe i leasing.

Brian Connolly - Brian prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA od 1996 roku. Jest również autorem wielu programów szkoleniowych, m.in. 12-dniowego programu na temat MSSF. Od 2001 roku jest trenerem szkoleń z zakresu amerykańskich standardów rachunkowości.

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

US GAAP a MSSF - główne różnice

Cena

Po indywidualnym uzgodnieniu

US GAAP a MSSF – główne różnice

Zapraszamy na realizację tego szkolenia w formule in-house na życzenie firmy.

2-dniowe szkolenie: ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Dla kogo

Kurs jest przeznaczony dla osób, które już posiadają wiedzę na temat standardów MSSF lub US GAAP, a obecnie muszą ją poszerzyć w dodatkowym zakresie. Szkolenie koncentruje się na najważniejszych różnicach. Ze względu na zmiany w ramach regulacyjnych, sporządzenie wyczerpującej listy wszystkich różnic jest niemożliwe.

Cele i korzyści

Ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Dla firm
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program

Dwudniowy kurs „US GAAP a MSSF” obejmuje:

 • wykłady
 • sesje pytań i odpowiedzi
 • ćwiczenia praktyczne oraz przykłady

Uczestnicy otrzymają materiały w języku angielskim i polskim obejmujące cały zakres kursu.

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Część 1

 • Wprowadzenie do US GAAP

Istniejące w USA otoczenie regulacyjne zostanie przedstawione przy uwzględnieniu amerykańskiego systemu prawnego.

Uczestnicy wezmą udział w dyskusji na temat dotychczasowego wpływu standardów MSSF na sprawozdawczość finansową na świecie oraz sposobu, w jaki Amerykanie postrzegają standardy MSSF.

 • Ramy regulacyjne i najważniejsze koncepcje

Zasady US GAAP ewoluują od lat 30-tych XX wieku, a zatem – w przeciwieństwie do standardów MSSF – wiedzę na ich temat można czerpać z wielu źródeł. Wykładowcy przeprowadzą dyskusję na temat różnic istniejących pomiędzy otoczeniem regulacyjnym, zasadami US GAAP oraz zagadnieniami pojawiającymi się w kontekście egzekwowania MSSF.

 • Prezentacja sprawozdań finansowych

Wraz z rewizją MSR1 we wrześniu 2007 r., język amerykańskich sprawozdań finansowych w coraz większym stopniu upodabnia się do ich międzynarodowych odpowiedników. Niemniej jednak, wciąż istnieją pewne kwestie językowe, które należy omówić, aby ułatwić czytanie sprawozdań finansowych przygotowanych według US GAAP.

 • Rzeczowy majątek trwały

Skoncentrujemy się na różnicach takich, jak: utrata wartości, zobowiązania związane z wycofaniem aktywów z użytkowania i inne.

 • Wartości niematerialne
US GAAP charakteryzują się najszerszym omówieniem kosztów oprogramowania. Istnieją ponadto różnice dotyczące kosztów badań i rozwoju.

Część 2

 • Instrumenty finansowe

Wraz z wprowadzeniem MSSF 9 i nowych reguł klasyfikacji i wyceny inwestycji w akcje (ASC 321), MSSF i US GAAP oddalają się od siebie w kwestii instrumentów finansowych i istnieją różnice dotyczące utraty wartości, w szczególności jeśli chodzi o to, jak i kiedy jest stosowana.

 • Zyski i straty warunkowe

Standardy stosowane w USA skupiają się na rachunku zysków i strat, natomiast MSR 37 koncentruje się na bilansie. Skutki takiej sytuacji zostaną omówione podczas dyskusji.

 • Leasing

W przypadku MSSF stosuje się inne kryteria, aby stwierdzić, czy dany leasing jest leasingiem kapitałowym. Ponadto występują różnice dotyczące przepisów w zakresie leasingu zwrotnego. Oprócz tego różnice będą ciągle istniały, kiedy wprowadzone zostaną nowe standardy dotyczące leasingu (MSSF 16 oraz ASC 842).

 • Podsumowanie pozostałych różnic pomiędzy MSSF i US GAAP

Wszelkie kwestie pojawiające się podczas kursu będą sukcesywnie omawiane. Bieżące zagadnienia będą poddawane pod dyskusję. Jest to także szansa dla uczestników, aby zaktualizować swoją wiedzę na temat niedawnych i wkrótce wprowadzanych zmian, zarówno w MSSF, jak i US GAAP, zwłaszcza jeśli chodzi o instrumenty finansowe i leasing.

Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Szczegóły programu modułowego

Cena

Po indywidualnym uzgodnieniu

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Po indywidualnym uzgodnieniu

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com