Pierwsze kroki ze sztuczną inteligencją – warsztat z wykorzystaniem Chat GPT i innych narzędzi AI – EY Academy of Business

Pierwsze kroki ze sztuczną inteligencją – warsztat z wykorzystaniem Chat GPT i innych narzędzi AI

Podczas szkolenia poznasz podstawy funkcjonowania technologii zwanej generatywną sztuczną inteligencją i dowiesz się, jak w efektywny sposób wdrożyć ją w codziennych zadaniach, przy zachowaniu bezpieczeństwa Twoich danych.

Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć zdobytą wiedzę podczas warsztatu z wykorzystaniem narzędzi takich jak Chat GPT, Stable Diffusion oraz Microsoft Designer.

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 • Osoby nie posiadające dużego doświadczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
 • Specjalistów, którzy chcieliby zrozumieć wpływ AI na swoje branże i odpowiednio dostosować strategię
 • Przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celu optymalizacji procesów i zwiększenia konkurencyjności
 • Wszystkich, którzy chcą zgłębić tajniki sztucznej inteligencji, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wiedzę w tej dziedzinie oraz wpłynąć na rozwój swojej kariery i sukces organizacji, w której pracują

 • Uczestnicy poznają możliwości, jakie niesie ta dziedzina w kwestii zwiększenia efektywności i jakości wykonywanych zadań
 • Zapoznamy się z działaniem konkretnych narzędzi: Chat GPT, Bing Chat, Stable Diffusion, DALL-E 2 oraz Microsoft Designer, co pozwoli na ich efektywne wykorzystanie w codziennej pracy
 • Poznamy historię i podstawy funkcjonowania technologii Machine Learning
 • Zrozumiemy aktualny stan wdrożenia AI w biznesie
 • Zwrócimy uwagę na bezpieczeństwo danych, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorstw operujących na danych wrażliwych
 • Dzięki ukończeniu kursu uczestnicy zwiększą swoją świadomość technologiczną poprzez nabycie umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji, w odniesieniu do swojego obszaru specjalizacji

I. Zrozumieć AI

A. Co wiemy o sztucznej inteligencji?
B. Rewolucja cyfrowa – wynalazek AI
C. Lepsze pytanie — lepsza odpowiedź, czyli sztuka generowania promptów

II. Warsztat praktyczny przy wykorzystaniu Chat GPT/Bing Chat

III. Wprowadzenie do generatorów wizji — DALL-E 2 i Stable Diffusion

A. Prezentacja narzędzi
B. „Test Turinga” — czy to człowiek, czy maszyna?

IV. Warsztat praktyczny przy wykorzystaniu DALL-E 2/Stable Diffusion

V. AI w biznesie

A. Podsumowanie najważniejszych bieżących wydarzeń ze świata AI
B. Fakty i mity
C. Przykłady projektów zrealizowanych przy pomocy Generative AI

VI. Warsztat praktyczny przy wykorzystaniu Chat GPT/Bing Chat oraz Microsoft Designer

VII. Bezpieczne AI

A. Jak używać sztucznej inteligencji w sposób świadomy?
B. Dyskusja o szansach i zagrożeniach

Wioleta Fortuńska - menedżer w dziale audytu, Country Learning Manager w EY Audyt Polska. Intensywnie zaangażowana w temat technologii wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie i w pracy koncepcyjnej.

Pierwsze kroki ze sztuczną inteligencją – warsztat z wykorzystaniem Chat GPT i innych narzędzi AI

Cena

1350 zł netto

Pakiet: szkolenie + e-learning „Regulacyjne aspekty chmury obliczeniowej”

Cena

1469 zł netto

Pakiet: szkolenie + e-learning „DORA, czyli nowe rozporządzenie o operacyjnej odporności cyfrowej dla sektora finansowego”

Cena

1469 zł netto

Pakiet: szkolenie + e-learning „Ochrona danych osobowych”

Cena

1629 zł netto

Pierwsze kroki ze sztuczną inteligencją – warsztat z wykorzystaniem Chat GPT i innych narzędzi AI

Podczas szkolenia poznasz podstawy funkcjonowania technologii zwanej generatywną sztuczną inteligencją i dowiesz się, jak w efektywny sposób wdrożyć ją w codziennych zadaniach, przy zachowaniu bezpieczeństwa Twoich danych.

Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć zdobytą wiedzę podczas warsztatu z wykorzystaniem narzędzi takich jak Chat GPT, Stable Diffusion oraz Microsoft Designer.

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 • Osoby nie posiadające dużego doświadczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
 • Specjalistów, którzy chcieliby zrozumieć wpływ AI na swoje branże i odpowiednio dostosować strategię
 • Przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celu optymalizacji procesów i zwiększenia konkurencyjności
 • Wszystkich, którzy chcą zgłębić tajniki sztucznej inteligencji, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wiedzę w tej dziedzinie oraz wpłynąć na rozwój swojej kariery i sukces organizacji, w której pracują
Cele i korzyści

 • Uczestnicy poznają możliwości, jakie niesie ta dziedzina w kwestii zwiększenia efektywności i jakości wykonywanych zadań
 • Zapoznamy się z działaniem konkretnych narzędzi: Chat GPT, Bing Chat, Stable Diffusion, DALL-E 2 oraz Microsoft Designer, co pozwoli na ich efektywne wykorzystanie w codziennej pracy
 • Poznamy historię i podstawy funkcjonowania technologii Machine Learning
 • Zrozumiemy aktualny stan wdrożenia AI w biznesie
 • Zwrócimy uwagę na bezpieczeństwo danych, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorstw operujących na danych wrażliwych
 • Dzięki ukończeniu kursu uczestnicy zwiększą swoją świadomość technologiczną poprzez nabycie umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji, w odniesieniu do swojego obszaru specjalizacji
Program

I. Zrozumieć AI

A. Co wiemy o sztucznej inteligencji?
B. Rewolucja cyfrowa – wynalazek AI
C. Lepsze pytanie — lepsza odpowiedź, czyli sztuka generowania promptów

II. Warsztat praktyczny przy wykorzystaniu Chat GPT/Bing Chat

III. Wprowadzenie do generatorów wizji — DALL-E 2 i Stable Diffusion

A. Prezentacja narzędzi
B. „Test Turinga” — czy to człowiek, czy maszyna?

IV. Warsztat praktyczny przy wykorzystaniu DALL-E 2/Stable Diffusion

V. AI w biznesie

A. Podsumowanie najważniejszych bieżących wydarzeń ze świata AI
B. Fakty i mity
C. Przykłady projektów zrealizowanych przy pomocy Generative AI

VI. Warsztat praktyczny przy wykorzystaniu Chat GPT/Bing Chat oraz Microsoft Designer

VII. Bezpieczne AI

A. Jak używać sztucznej inteligencji w sposób świadomy?
B. Dyskusja o szansach i zagrożeniach

Cena

1350 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

14 grudnia 2023 – termin gwarantowany

29 lutego 2024

Kontakt

Sabina Sikorska-Suwała

Ekspert ds. Projektów Szkoleniowych

 • +48 572 002 720
 • Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com