Pierwsze kroki ze sztuczną inteligencją – warsztat z wykorzystaniem Chat GPT i innych narzędzi AI – EY Academy of Business

Pierwsze kroki ze sztuczną inteligencją – warsztat z wykorzystaniem Chat GPT i innych narzędzi AI

Podczas szkolenia poznasz podstawy funkcjonowania technologii zwanej generatywną sztuczną inteligencją i dowiesz się, jak w efektywny sposób wdrożyć ją w codziennych zadaniach, przy zachowaniu bezpieczeństwa Twoich danych.

Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć zdobytą wiedzę podczas warsztatu z wykorzystaniem narzędzi takich jak Chat GPT, DALL-E oraz Microsoft Designer.

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 • Osoby nie posiadające dużego doświadczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
 • Specjalistów, którzy chcieliby zrozumieć wpływ AI na swoje branże i odpowiednio dostosować strategię
 • Przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celu optymalizacji procesów i zwiększenia konkurencyjności
 • Wszystkich, którzy chcą zgłębić tajniki sztucznej inteligencji, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wiedzę w tej dziedzinie oraz wpłynąć na rozwój swojej kariery i sukces organizacji, w której pracują

 • Uczestnicy poznają możliwości, jakie niesie ta dziedzina w kwestii zwiększenia efektywności i jakości wykonywanych zadań
 • Zapoznamy się z działaniem konkretnych narzędzi: Chat GPT, Bing Chat, Stable Diffusion, DALL-E 2 oraz Microsoft Designer, co pozwoli na ich efektywne wykorzystanie w codziennej pracy
 • Poznamy historię i podstawy funkcjonowania technologii Machine Learning
 • Zrozumiemy aktualny stan wdrożenia AI w biznesie
 • Zwrócimy uwagę na bezpieczeństwo danych, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorstw operujących na danych wrażliwych
 • Dzięki ukończeniu kursu uczestnicy zwiększą swoją świadomość technologiczną poprzez nabycie umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji, w odniesieniu do swojego obszaru specjalizacji

I. Zrozumieć AI

A. Co wiemy o sztucznej inteligencji?
B. Lepsze pytanie — lepsza odpowiedź, czyli sztuka generowania promptów
C. Warsztat praktyczny przy wykorzystaniu Chat GPT, Microsoft Copilot oraz Bard

II. Wprowadzenie do generatorów obrazów

A. Prezentacja narzędzi i wskazówki, jak z nich korzystać
B. Warsztat praktyczny przy wykorzystaniu DALL-E oraz Microsoft Designer

III. AI w biznesie

A. Przykłady zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie
B. Fakty i mity
C. AI Success Stories

IV. Bezpieczne AI

A. Jak używać sztucznej inteligencji w sposób świadomy?
B. Dyskusja o szansach i zagrożeniach

Wioleta Fortuńska - trener EY Academy of Business w zakresie sztucznej inteligencji. Jej doświadczenie obejmuje wiedzę zdobytą na UC Berkeley, a także pracę na projektach wdrażających rozwiązania AI, ze szczególnym uwzględnieniem modeli językowych i chatbotów.

Pierwsze kroki ze sztuczną inteligencją – warsztat z wykorzystaniem Chat GPT i innych narzędzi AI

Cena

1350 zł netto ( 1661 zł brutto )

Pakiet: szkolenie + e-learning „Regulacyjne aspekty chmury obliczeniowej”

Cena

1469 zł netto ( 1807 zł brutto )

Pakiet: szkolenie + e-learning „DORA, czyli nowe rozporządzenie o operacyjnej odporności cyfrowej dla sektora finansowego”

Cena

1469 zł netto ( 1807 zł brutto )

Pakiet: szkolenie + e-learning „Ochrona danych osobowych”

Cena

1629 zł netto ( 2004 zł brutto )

Pierwsze kroki ze sztuczną inteligencją – warsztat z wykorzystaniem Chat GPT i innych narzędzi AI

Podczas szkolenia poznasz podstawy funkcjonowania technologii zwanej generatywną sztuczną inteligencją i dowiesz się, jak w efektywny sposób wdrożyć ją w codziennych zadaniach, przy zachowaniu bezpieczeństwa Twoich danych.

Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć zdobytą wiedzę podczas warsztatu z wykorzystaniem narzędzi takich jak Chat GPT, DALL-E oraz Microsoft Designer.

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 • Osoby nie posiadające dużego doświadczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
 • Specjalistów, którzy chcieliby zrozumieć wpływ AI na swoje branże i odpowiednio dostosować strategię
 • Przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celu optymalizacji procesów i zwiększenia konkurencyjności
 • Wszystkich, którzy chcą zgłębić tajniki sztucznej inteligencji, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wiedzę w tej dziedzinie oraz wpłynąć na rozwój swojej kariery i sukces organizacji, w której pracują
Cele i korzyści

 • Uczestnicy poznają możliwości, jakie niesie ta dziedzina w kwestii zwiększenia efektywności i jakości wykonywanych zadań
 • Zapoznamy się z działaniem konkretnych narzędzi: Chat GPT, Bing Chat, Stable Diffusion, DALL-E 2 oraz Microsoft Designer, co pozwoli na ich efektywne wykorzystanie w codziennej pracy
 • Poznamy historię i podstawy funkcjonowania technologii Machine Learning
 • Zrozumiemy aktualny stan wdrożenia AI w biznesie
 • Zwrócimy uwagę na bezpieczeństwo danych, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorstw operujących na danych wrażliwych
 • Dzięki ukończeniu kursu uczestnicy zwiększą swoją świadomość technologiczną poprzez nabycie umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji, w odniesieniu do swojego obszaru specjalizacji
Program

I. Zrozumieć AI

A. Co wiemy o sztucznej inteligencji?
B. Lepsze pytanie — lepsza odpowiedź, czyli sztuka generowania promptów
C. Warsztat praktyczny przy wykorzystaniu Chat GPT, Microsoft Copilot oraz Bard

II. Wprowadzenie do generatorów obrazów

A. Prezentacja narzędzi i wskazówki, jak z nich korzystać
B. Warsztat praktyczny przy wykorzystaniu DALL-E oraz Microsoft Designer

III. AI w biznesie

A. Przykłady zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie
B. Fakty i mity
C. AI Success Stories

IV. Bezpieczne AI

A. Jak używać sztucznej inteligencji w sposób świadomy?
B. Dyskusja o szansach i zagrożeniach

Cena

1350 zł netto ( 2004 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

19 lipca 2024

30 sierpnia 2024

Kontakt

Sabina Sikorska-Suwała

Ekspert ds. Projektów Szkoleniowych

 • +48 572 002 720
 • Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com