Pierwsze kroki ze sztuczną inteligencją – warsztat z wykorzystaniem Chat GPT – EY Academy of Business

Pierwsze kroki ze sztuczną inteligencją – warsztat z wykorzystaniem Chat GPT

Podczas szkolenia poznasz podstawy funkcjonowania technologii zwanej powszechnie sztuczną inteligencją i dowiesz się, jak w efektywny sposób wdrożyć ją w codziennych zadaniach przy zachowaniu bezpieczeństwa twoich danych.

Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć zdobytą wiedzę podczas warsztatu z wykorzystaniem narzędzi OpenAI – Chat GPT i DALL-E.

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 • Osoby nie posiadające dużego doświadczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
 • Specjalistów, którzy chcieliby zrozumieć wpływ AI na swoje branże i odpowiednio dostosować strategie
 • Przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celu optymalizacji procesów i zwiększenia konkurencyjności
 • Wszystkich, którzy chcą zgłębić tajniki sztucznej inteligencji, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wiedzę w tej dziedzinie oraz wpłynąć na rozwój swojej kariery i sukces organizacji, w której pracują

Uczestnicy szkolenia:

 • Dowiedzą się, jakie możliwości niesie ta dziedzina w kwestii zwiększenia efektywności i jakości wykonywanych zadań
 • Zapoznają się z działaniem konkretnych narzędzi firmy OpenAI — Chat GPT i DALL-E, co pozwoli na ich efektywne wykorzystanie w codziennej pracy
 • Poznają podstawy funkcjonowania technologii Machine Learning w odniesieniu do sztucznej inteligencji
 • Przejdą przez kompleksowe case study z wykorzystaniem narzędzi OpenAI — Chat GPT i DALL-E, co pozwoli na przećwiczenie zdobytej wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych
 • Wykorzystają technologię AI do wyjaśniania skomplikowanych rzeczy w prosty sposób
 • Nauczą się, jak zwracać uwagę na bezpieczeństwo danych, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorstw operujących na danych wrażliwych
 • Dzięki ukończeniu kursu uczestnicy zwiększą swoją świadomość technologiczną poprzez nabycie umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji w odniesieniu do swojego obszaru specjalizacji

I. Helicopter view

A. Co wiemy o AI (sztucznej inteligencji)?
B. Rewolucja cyfrowa – wynalazek AI
C. Test Turinga — czy to człowiek czy maszyna?

II. Warsztat praktyczny – Pierwszy kontakt z AI

A. Lepsze pytanie – lepsza odpowiedź, czyli sztuka generowania promptów
B. Wprowadzenie do zadania
C. Pierwsze zadanie – tworzenie idei biznesu
D. Stworzenie zarysu projektu przy wykorzystaniu Chat GPT i DALL-E

III. Case study – wykorzystanie AI w kategoriach strategii, zarządzania i przywództwa

A. Grupy strategów, zarządców i przywódców będą miały do wykonania łącznie 2 zadania
B. W międzyczasie będziemy dzielić się wynikami swojej pracy i decydować o kierunku rozwoju
C. Wszystko przy wykorzystaniu AI jako pracownika — personalnego asystenta wykonującego polecenia zawodowe związane z pracą koncepcyjną

IV. AI – szanse i zagrożenia

A. Podsumowanie najważniejszych bieżących wydarzeń ze świata AI
B. Prywatność wykorzystywanych przez modele danych
C. Zasady bezpiecznego użytkowania AI

V. Podsumowanie

A. Próba zastosowania AI przy rozwiązaniu własnego przykładu z codziennej pracy przy wykorzystaniu zdobytej na szkoleniu wiedzy
B. Dyskusja o przyszłości technologii i wnioskach

Wioleta Fortuńska - menedżer w dziale audytu, Country Learning Manager w EY Audyt Polska. Intensywnie zaangażowana w temat technologii wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie i w pracy koncepcyjnej.

Pierwsze kroki ze sztuczną inteligencją – warsztat z wykorzystaniem Chat GPT

Podczas szkolenia poznasz podstawy funkcjonowania technologii zwanej powszechnie sztuczną inteligencją i dowiesz się, jak w efektywny sposób wdrożyć ją w codziennych zadaniach przy zachowaniu bezpieczeństwa twoich danych.

Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć zdobytą wiedzę podczas warsztatu z wykorzystaniem narzędzi OpenAI – Chat GPT i DALL-E.

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 • Osoby nie posiadające dużego doświadczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
 • Specjalistów, którzy chcieliby zrozumieć wpływ AI na swoje branże i odpowiednio dostosować strategie
 • Przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celu optymalizacji procesów i zwiększenia konkurencyjności
 • Wszystkich, którzy chcą zgłębić tajniki sztucznej inteligencji, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wiedzę w tej dziedzinie oraz wpłynąć na rozwój swojej kariery i sukces organizacji, w której pracują
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia:

 • Dowiedzą się, jakie możliwości niesie ta dziedzina w kwestii zwiększenia efektywności i jakości wykonywanych zadań
 • Zapoznają się z działaniem konkretnych narzędzi firmy OpenAI — Chat GPT i DALL-E, co pozwoli na ich efektywne wykorzystanie w codziennej pracy
 • Poznają podstawy funkcjonowania technologii Machine Learning w odniesieniu do sztucznej inteligencji
 • Przejdą przez kompleksowe case study z wykorzystaniem narzędzi OpenAI — Chat GPT i DALL-E, co pozwoli na przećwiczenie zdobytej wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych
 • Wykorzystają technologię AI do wyjaśniania skomplikowanych rzeczy w prosty sposób
 • Nauczą się, jak zwracać uwagę na bezpieczeństwo danych, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorstw operujących na danych wrażliwych
 • Dzięki ukończeniu kursu uczestnicy zwiększą swoją świadomość technologiczną poprzez nabycie umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji w odniesieniu do swojego obszaru specjalizacji
Program

I. Helicopter view

A. Co wiemy o AI (sztucznej inteligencji)?
B. Rewolucja cyfrowa – wynalazek AI
C. Test Turinga — czy to człowiek czy maszyna?

II. Warsztat praktyczny – Pierwszy kontakt z AI

A. Lepsze pytanie – lepsza odpowiedź, czyli sztuka generowania promptów
B. Wprowadzenie do zadania
C. Pierwsze zadanie – tworzenie idei biznesu
D. Stworzenie zarysu projektu przy wykorzystaniu Chat GPT i DALL-E

III. Case study – wykorzystanie AI w kategoriach strategii, zarządzania i przywództwa

A. Grupy strategów, zarządców i przywódców będą miały do wykonania łącznie 2 zadania
B. W międzyczasie będziemy dzielić się wynikami swojej pracy i decydować o kierunku rozwoju
C. Wszystko przy wykorzystaniu AI jako pracownika — personalnego asystenta wykonującego polecenia zawodowe związane z pracą koncepcyjną

IV. AI – szanse i zagrożenia

A. Podsumowanie najważniejszych bieżących wydarzeń ze świata AI
B. Prywatność wykorzystywanych przez modele danych
C. Zasady bezpiecznego użytkowania AI

V. Podsumowanie

A. Próba zastosowania AI przy rozwiązaniu własnego przykładu z codziennej pracy przy wykorzystaniu zdobytej na szkoleniu wiedzy
B. Dyskusja o przyszłości technologii i wnioskach

Cena

1150 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

20 czerwca 2023

Kontakt

Sabina Sikorska-Suwała

Ekspert ds. Projektów Szkoleniowych

 • +48 572 002 720
 • Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com