Prawo sztucznej inteligencji – EY Academy of Business

Prawo sztucznej inteligencji

Szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji, w tym generatywnego AI, w niemal wszystkich dziedzinach biznesu stało się faktem.

Oczywiście tak szeroki rozwój AI spowodował zarówno powstanie ram regulacyjnych i wynikających z nich nowych obowiązków prawnych, jak również nową płaszczyznę sporów sądowych czy nowe wyzwania związane z obsługą prawną projektów AI.

Stawiamy sobie zatem między innymi takie pytania:

 • Jakie nowe wymagania prawne wynikać będą z AI ACT?
 • Czym jest model AI i czy podlega ochronie prawnej?
 • Jakie dobra prawne powstają w ramach procesu trenowania modeli AI i na podstawie jakich przepisów podlegają ochronie?
 • Czy przedsiębiorca może wykorzystać określony utwór chroniony prawem autorskim do trenowania modeli AI?
 • Jakie ryzyka prawne związane są z wykorzystaniem narzędzi generatywnego AI i jak im przeciwdziałać?
 • Jakie umowy i z kim zawierane są w procesie tworzenia i wdrażania systemu AI?
 • Jakie są zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez systemy AI?
 • W jakim kierunku zmierzają dalsze prace legislacyjne dot. AI, na co się przygotować?

Między innymi na te pytania odpowiemy w ramach naszego szkolenia.

Szkolenie polecamy przede wszystkim:

 • Radcom prawnym, adwokatom, aplikantom, prawnikom obsługującym lub zamierzającym obsługiwać projekty dotyczące sztucznej inteligencji (AI)
 • Prawnikom wewnętrznym firm tworzących lub wdrażających rozwiązania sztucznej inteligencji
 • Prawnikom wewnętrznym firm i instytucji zamierzającym zamawiać, nabyć lub wdrażać system sztucznej inteligencji
 • Menedżerom, którzy w swoich organizacjach pracują ze sztuczną inteligencją albo chcą ją wdrożyć

Dzięki udziałowi w szkoleniu poznasz:

 • Podstawy działania systemów sztucznej inteligencji (AI)
 • Aktualne regulacje prawne i kierunki prac legislacyjnych dot. sztucznej inteligencji
 • Zasady pozyskiwania, wykorzystywania i ochrony danych (osobowych/maszynowych) i baz danych na potrzeby trenowania modeli AI
 • Wymagania prawne wynikające z projektowanego Aktu w sprawie sztucznej inteligencji, w tym:
  • Zasady klasyfikacji systemów AI
  • Wymagania prawne dotyczące systemów wysokiego ryzyka, w tym zasady dotyczące zarządzania danymi, cyberbezpieczeństwa, nadzoru człowieka
 • Zasady wykorzystania utworów do trenowania modeli AI (TDM)
 • Ryzyka prawne związane z wykorzystaniem narzędzi generatywnej AI w działalności biznesowej
 • Najnowsze spory sądowe dotyczące generatywnej AI, w tym spory dotyczące wykorzystania utworów w celu trenowania modeli AI
 • Zasady sporządzania polityk firmowych w zakresie wykorzystania narzędzi AI
 • Zasady sporządzania umów na wdrożenie systemów AI
 • Ryzyka prawne związane z nieprawidłowym trenowaniem i wykorzystaniem systemów AI
 • Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez systemy AI oraz kierunki prac legislacyjnych w tym zakresie

Podstawy techniczne działania i wykorzystania systemów sztucznej inteligencji w biznesie

ROAD MAP – zapewnienie zgodności rozwiązań AI z prawem i zasadami etyki

 • Wytyczne w zakresie zapewnienia zgodności systemów AI z zasadami etyki
 • Mapa aktualnych rozwiązań prawnych dot. sztucznej inteligencji
 • Kierunki zmian legislacyjnych – czego możemy się spodziewać w zakresie regulacji AI

Wymagania prawne wynikające z projektowanego Aktu w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act)

 • Główne założenia AI Act
 • Klasyfikacja systemów sztucznej inteligencji
 • Wymagania prawne dotyczące systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka
 • Ocena zgodności systemów sztucznej inteligencji
 • Odpowiedzialność za naruszenie AI Act

Prawne aspekty tworzenia i wdrażania systemów sztucznej inteligencji

 • Zasady wykorzystania danych na potrzeby trenowania modeli AI (w tym dane osobowe, bazy danych)
 • Prawa własności intelektualnej w procesie tworzenia i wdrażania systemów sztucznej inteligencji (w tym modele AI, zbiory danych)
 • Umowy na wdrożenie systemu sztucznej inteligencji

Generatywna AI

 • Zasady wykorzystania utworów na potrzeby trenowania modeli sztucznej inteligencji (w tym text data miningTDM)
 • Zasady ochrony wytworów AI
 • Polityka wykorzystania wytworów AI w działalności firmy (uwarunkowania wynikające z regulaminów narzędzi AI, wymagania wynikające z AI Act, ryzyka prawne itp.)
 • Prawne aspekty wykorzystania deep fake

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez systemy sztucznej inteligencji

Roman Bieda - radca prawny i rzecznik patentowy. Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym umowach IT, prawie własności intelektualnej, RODO, prawnych aspektach AI.

Prawo sztucznej inteligencji

Cena

1300 zł netto

Prawo sztucznej inteligencji

Szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji, w tym generatywnego AI, w niemal wszystkich dziedzinach biznesu stało się faktem.

Oczywiście tak szeroki rozwój AI spowodował zarówno powstanie ram regulacyjnych i wynikających z nich nowych obowiązków prawnych, jak również nową płaszczyznę sporów sądowych czy nowe wyzwania związane z obsługą prawną projektów AI.

Stawiamy sobie zatem między innymi takie pytania:

 • Jakie nowe wymagania prawne wynikać będą z AI ACT?
 • Czym jest model AI i czy podlega ochronie prawnej?
 • Jakie dobra prawne powstają w ramach procesu trenowania modeli AI i na podstawie jakich przepisów podlegają ochronie?
 • Czy przedsiębiorca może wykorzystać określony utwór chroniony prawem autorskim do trenowania modeli AI?
 • Jakie ryzyka prawne związane są z wykorzystaniem narzędzi generatywnego AI i jak im przeciwdziałać?
 • Jakie umowy i z kim zawierane są w procesie tworzenia i wdrażania systemu AI?
 • Jakie są zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez systemy AI?
 • W jakim kierunku zmierzają dalsze prace legislacyjne dot. AI, na co się przygotować?

Między innymi na te pytania odpowiemy w ramach naszego szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie polecamy przede wszystkim:

 • Radcom prawnym, adwokatom, aplikantom, prawnikom obsługującym lub zamierzającym obsługiwać projekty dotyczące sztucznej inteligencji (AI)
 • Prawnikom wewnętrznym firm tworzących lub wdrażających rozwiązania sztucznej inteligencji
 • Prawnikom wewnętrznym firm i instytucji zamierzającym zamawiać, nabyć lub wdrażać system sztucznej inteligencji
 • Menedżerom, którzy w swoich organizacjach pracują ze sztuczną inteligencją albo chcą ją wdrożyć
Cele i korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu poznasz:

 • Podstawy działania systemów sztucznej inteligencji (AI)
 • Aktualne regulacje prawne i kierunki prac legislacyjnych dot. sztucznej inteligencji
 • Zasady pozyskiwania, wykorzystywania i ochrony danych (osobowych/maszynowych) i baz danych na potrzeby trenowania modeli AI
 • Wymagania prawne wynikające z projektowanego Aktu w sprawie sztucznej inteligencji, w tym:
  • Zasady klasyfikacji systemów AI
  • Wymagania prawne dotyczące systemów wysokiego ryzyka, w tym zasady dotyczące zarządzania danymi, cyberbezpieczeństwa, nadzoru człowieka
 • Zasady wykorzystania utworów do trenowania modeli AI (TDM)
 • Ryzyka prawne związane z wykorzystaniem narzędzi generatywnej AI w działalności biznesowej
 • Najnowsze spory sądowe dotyczące generatywnej AI, w tym spory dotyczące wykorzystania utworów w celu trenowania modeli AI
 • Zasady sporządzania polityk firmowych w zakresie wykorzystania narzędzi AI
 • Zasady sporządzania umów na wdrożenie systemów AI
 • Ryzyka prawne związane z nieprawidłowym trenowaniem i wykorzystaniem systemów AI
 • Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez systemy AI oraz kierunki prac legislacyjnych w tym zakresie
Program

Podstawy techniczne działania i wykorzystania systemów sztucznej inteligencji w biznesie

ROAD MAP – zapewnienie zgodności rozwiązań AI z prawem i zasadami etyki

 • Wytyczne w zakresie zapewnienia zgodności systemów AI z zasadami etyki
 • Mapa aktualnych rozwiązań prawnych dot. sztucznej inteligencji
 • Kierunki zmian legislacyjnych – czego możemy się spodziewać w zakresie regulacji AI

Wymagania prawne wynikające z projektowanego Aktu w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act)

 • Główne założenia AI Act
 • Klasyfikacja systemów sztucznej inteligencji
 • Wymagania prawne dotyczące systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka
 • Ocena zgodności systemów sztucznej inteligencji
 • Odpowiedzialność za naruszenie AI Act

Prawne aspekty tworzenia i wdrażania systemów sztucznej inteligencji

 • Zasady wykorzystania danych na potrzeby trenowania modeli AI (w tym dane osobowe, bazy danych)
 • Prawa własności intelektualnej w procesie tworzenia i wdrażania systemów sztucznej inteligencji (w tym modele AI, zbiory danych)
 • Umowy na wdrożenie systemu sztucznej inteligencji

Generatywna AI

 • Zasady wykorzystania utworów na potrzeby trenowania modeli sztucznej inteligencji (w tym text data miningTDM)
 • Zasady ochrony wytworów AI
 • Polityka wykorzystania wytworów AI w działalności firmy (uwarunkowania wynikające z regulaminów narzędzi AI, wymagania wynikające z AI Act, ryzyka prawne itp.)
 • Prawne aspekty wykorzystania deep fake

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez systemy sztucznej inteligencji

Cena

1300 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

25 marca 2024

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com