Prawo sztucznej inteligencji – EY Academy of Business

Prawo sztucznej inteligencji

Szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji, w tym generatywnego AI w niemal wszystkich dziedzinach biznesu stało się faktem.

Szeroki rozwój sztucznej inteligencji (AI) spowodował zarówno rozwój ram regulacyjnych i wynikających z nich nowych obowiązków prawnych, jak również nową płaszczyznę sporów sądowych, czy nowe wyzwania związane obsługą prawną projektów AI.

Właśnie przyjęty został Akt w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act) wyznaczający na wiele kolejnych lat ramy prawny dla tworzenia i zastosowania systemów AI. Jednocześnie trwają prace nad regulacjami w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez AI, jak również nad implementacją regulacji dot. TDM (text data mining), mających kluczowe znaczenie dla możliwości wykorzystania utworów na potrzeby uczenia maszynowego.

Stawiamy sobie zatem między innymi takie pytania:

 • Jakie nowe wymagania prawne wynikają z AI ACT ?
 • Czy system AI, który zamierzam wdrożyć nie jest czasem systemem zakazanym lub systemem wysokiego ryzyka?
 • W jaki sposób zgodnie z przepisami wdrożyć system AI w organizacji?
 • W jaki sposób przeprowadzić ocenę etyczną systemu AI?
 • Czym jest model AI i czy podlega ochronie prawnej?
 • Jakie dobra prawne powstają w ramach procesu trenowania modeli AI i na podstawie jakich przepisów podlegają ochronie?
 • Czy przedsiębiorca może wykorzystać określony utwór chroniony prawem autorskim do trenowania modeli AI?
 • Jakie ryzyka prawne związane są z wykorzystaniem narzędzi generatywnego AI i jak im przeciwdziałać?
 • Jakie umowy i z kim zawierane są w procesie tworzenie i wdrażania systemu AI?
 • Jakie są zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez systemy AI?
 • W jakim kierunku zmierzają dalsze prace legislacyjne dot. AI, na co się przygotować?

Między innymi na te pytania odpowiemy w ramach naszego szkolenia.

Szkolenie polecamy przede wszystkim:

 • Radcom prawnym, adwokatom, aplikantom, prawnikom obsługującym lub zamierzającym obsługiwać projekty dotyczące sztucznej inteligencji (AI)
 • Prawnikom wewnętrznym firm tworzących lub wdrażających rozwiązania sztucznej inteligencji
 • Prawnikom wewnętrznym firm i instytucji zamierzającym zamawiać, nabyć, czy wdrażać system sztucznej inteligencji

Dzięki udziałowi w szkoleniu poznasz:

 • Podstawy działania systemów sztucznej inteligencji (AI)
 • Wymagania prawne wynikające z Aktu w sprawie sztucznej inteligencji, w tym:
  • Zasady klasyfikacji systemów AI
  • Wymagania prawne dotyczące systemów AI wysokiego ryzyka,  w tym zasady dotyczące zarządzania danymi, cyberbezpieczeństwa, nadzoru człowieka
  • Obowiązki podmiotów stosujących systemy AI
 • Zasady pozyskiwania, wykorzystywania i ochrony danych (osobowych/maszynowych) i baz danych na potrzeby trenowania modeli AI
 • Zasady wykorzystania utworów do trenowania modeli AI (TDM)
 • Ryzyka prawne związane z wykorzystaniem narzędzi generatywnej AI w działalności biznesowej
 • Najnowsze spory sądowe dotyczące generatywnej AI, w tym spory dotyczące wykorzystania utworów w celu trenowania modeli AI
 • Zasady sporządzania polityk firmowych w zakresie wykorzystania narzędzi AI
 • Zasady sporządzania umów na wdrożenie systemów AI
 • Ryzyka prawne związane z nieprawidłowym trenowaniem i wykorzystaniem systemów AI
 • Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez systemy AI oraz kierunki prac legislacyjnych w tym zakresie

Podstawy techniczne działania i wykorzystania systemów sztucznej inteligencji w biznesie

ROAD MAP – zapewnienie zgodności rozwiązań AI z prawem i zasadami etyki

 • Wytyczne w zakresie zapewnienia zgodności systemów AI z zasadami etyki
 • Mapa aktualnych rozwiązań prawnych dot. sztucznej inteligencji i kierunków zmian legislacyjnych

Wymagania prawne wynikające z Aktu w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act)

 • Główne założenia AI Act
 • Klasyfikacja systemów sztucznej inteligencji
 • Wymaga prawne dotyczące systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka
 • Ocena zgodności systemów sztucznej inteligencji
 • Obowiązki podmiotów wykorzystujących systemy AI wysokiego ryzyka
 • Piaskownice regulacyjne
 • Odpowiedzialność za naruszenie AI Act

Prawne aspekty tworzenia i wdrażania systemów sztucznej inteligencji

 • Zasady wykorzystania danych na potrzeby trenowania modeli AI (w tym dane osobowe, bazy danych)
 • Prawa własności intelektualnej w procesie tworzenia i wdrażania systemów sztucznej inteligencji (w tym modele AI, zbiory danych)
 • Umowy na wdrożenie systemu sztucznej inteligencji

Generatywna AI

 • Zasady wykorzystania utworów na potrzeby trenowania modeli sztucznej inteligencji (w tym text data miningTDM, polityki licencyjne)
 • Zasady ochrony wytworów AI
 • Obowiązki dot. tworzenia i wykorzystania modeli generatywnej AI wynikające z AI Act
 • Polityka wykorzystania wytworów AI w działalności firmy (uwarunkowania wynikające z regulaminów narzędzi AI, AI Act, ryzyka prawne itp.)
 • Prawne aspekty wykorzystania deep fake

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez systemy sztucznej inteligencji

Roman Bieda - radca prawny i rzecznik patentowy. Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym umowach IT, prawie własności intelektualnej, RODO, prawnych aspektach AI.

Prawo sztucznej inteligencji

Cena

1300 zł netto ( 1599 zł brutto )

Prawo sztucznej inteligencji

Szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji, w tym generatywnego AI w niemal wszystkich dziedzinach biznesu stało się faktem.

Szeroki rozwój sztucznej inteligencji (AI) spowodował zarówno rozwój ram regulacyjnych i wynikających z nich nowych obowiązków prawnych, jak również nową płaszczyznę sporów sądowych, czy nowe wyzwania związane obsługą prawną projektów AI.

Właśnie przyjęty został Akt w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act) wyznaczający na wiele kolejnych lat ramy prawny dla tworzenia i zastosowania systemów AI. Jednocześnie trwają prace nad regulacjami w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez AI, jak również nad implementacją regulacji dot. TDM (text data mining), mających kluczowe znaczenie dla możliwości wykorzystania utworów na potrzeby uczenia maszynowego.

Stawiamy sobie zatem między innymi takie pytania:

 • Jakie nowe wymagania prawne wynikają z AI ACT ?
 • Czy system AI, który zamierzam wdrożyć nie jest czasem systemem zakazanym lub systemem wysokiego ryzyka?
 • W jaki sposób zgodnie z przepisami wdrożyć system AI w organizacji?
 • W jaki sposób przeprowadzić ocenę etyczną systemu AI?
 • Czym jest model AI i czy podlega ochronie prawnej?
 • Jakie dobra prawne powstają w ramach procesu trenowania modeli AI i na podstawie jakich przepisów podlegają ochronie?
 • Czy przedsiębiorca może wykorzystać określony utwór chroniony prawem autorskim do trenowania modeli AI?
 • Jakie ryzyka prawne związane są z wykorzystaniem narzędzi generatywnego AI i jak im przeciwdziałać?
 • Jakie umowy i z kim zawierane są w procesie tworzenie i wdrażania systemu AI?
 • Jakie są zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez systemy AI?
 • W jakim kierunku zmierzają dalsze prace legislacyjne dot. AI, na co się przygotować?

Między innymi na te pytania odpowiemy w ramach naszego szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie polecamy przede wszystkim:

 • Radcom prawnym, adwokatom, aplikantom, prawnikom obsługującym lub zamierzającym obsługiwać projekty dotyczące sztucznej inteligencji (AI)
 • Prawnikom wewnętrznym firm tworzących lub wdrażających rozwiązania sztucznej inteligencji
 • Prawnikom wewnętrznym firm i instytucji zamierzającym zamawiać, nabyć, czy wdrażać system sztucznej inteligencji
Cele i korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu poznasz:

 • Podstawy działania systemów sztucznej inteligencji (AI)
 • Wymagania prawne wynikające z Aktu w sprawie sztucznej inteligencji, w tym:
  • Zasady klasyfikacji systemów AI
  • Wymagania prawne dotyczące systemów AI wysokiego ryzyka,  w tym zasady dotyczące zarządzania danymi, cyberbezpieczeństwa, nadzoru człowieka
  • Obowiązki podmiotów stosujących systemy AI
 • Zasady pozyskiwania, wykorzystywania i ochrony danych (osobowych/maszynowych) i baz danych na potrzeby trenowania modeli AI
 • Zasady wykorzystania utworów do trenowania modeli AI (TDM)
 • Ryzyka prawne związane z wykorzystaniem narzędzi generatywnej AI w działalności biznesowej
 • Najnowsze spory sądowe dotyczące generatywnej AI, w tym spory dotyczące wykorzystania utworów w celu trenowania modeli AI
 • Zasady sporządzania polityk firmowych w zakresie wykorzystania narzędzi AI
 • Zasady sporządzania umów na wdrożenie systemów AI
 • Ryzyka prawne związane z nieprawidłowym trenowaniem i wykorzystaniem systemów AI
 • Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez systemy AI oraz kierunki prac legislacyjnych w tym zakresie
Program

Podstawy techniczne działania i wykorzystania systemów sztucznej inteligencji w biznesie

ROAD MAP – zapewnienie zgodności rozwiązań AI z prawem i zasadami etyki

 • Wytyczne w zakresie zapewnienia zgodności systemów AI z zasadami etyki
 • Mapa aktualnych rozwiązań prawnych dot. sztucznej inteligencji i kierunków zmian legislacyjnych

Wymagania prawne wynikające z Aktu w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act)

 • Główne założenia AI Act
 • Klasyfikacja systemów sztucznej inteligencji
 • Wymaga prawne dotyczące systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka
 • Ocena zgodności systemów sztucznej inteligencji
 • Obowiązki podmiotów wykorzystujących systemy AI wysokiego ryzyka
 • Piaskownice regulacyjne
 • Odpowiedzialność za naruszenie AI Act

Prawne aspekty tworzenia i wdrażania systemów sztucznej inteligencji

 • Zasady wykorzystania danych na potrzeby trenowania modeli AI (w tym dane osobowe, bazy danych)
 • Prawa własności intelektualnej w procesie tworzenia i wdrażania systemów sztucznej inteligencji (w tym modele AI, zbiory danych)
 • Umowy na wdrożenie systemu sztucznej inteligencji

Generatywna AI

 • Zasady wykorzystania utworów na potrzeby trenowania modeli sztucznej inteligencji (w tym text data miningTDM, polityki licencyjne)
 • Zasady ochrony wytworów AI
 • Obowiązki dot. tworzenia i wykorzystania modeli generatywnej AI wynikające z AI Act
 • Polityka wykorzystania wytworów AI w działalności firmy (uwarunkowania wynikające z regulaminów narzędzi AI, AI Act, ryzyka prawne itp.)
 • Prawne aspekty wykorzystania deep fake

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez systemy sztucznej inteligencji

Cena

1300 zł netto ( 1599 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

16 września 2024

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com