Master of Business Administration w Dąbrowie Górniczej – EY Academy of Business

Master of Business Administration w Dąbrowie Górniczej

Master of Business Administration

Studia MBA w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Dyplom EY Academy of Business i możliwość zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa – to niektóre z atutów studiów podyplomowych Master of Business Administration, które Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oferuje we współpracy z jednym z największych na świecie koncernów zajmujących się usługami doradczymi i audytorskimi.

W ramach programu studiów podyplomowych słuchacze będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach m.in. z zarządzania przedsiębiorstwem i jego rachunkowością, zarządzania rozwojem pracowników, a także z psychologii zespołu pracowniczego oraz zarządzania procesami w organizacji. Słuchacze zdobędą również wiedzę z zakresu zarządzania jakością, projektami oraz marketingu i zarządzania relacjami z klientami.

W ramach studiów zajęcia prowadzą znani eksperci, praktycy biznesu oraz profesorowie z doświadczeniem menedżerskim, którzy szczególną wagę przykładają do przekazania kompetencji i umiejętności praktycznych.

Informacje o programie studiów, rekrutacji i opłatach znajdują się na stronie uczelni.

Studia podyplomowe MBA – co możesz zyskać?

Master of Business Administration to prestiżowy tytuł, o który ubiega się coraz więcej osób. Kandydaci na ten kierunek studiów podyplomowych to zwykle osoby, które mają już wieloletnie doświadczenie w branży i mają jasno wytyczoną ścieżkę rozwoju zawodowego. Aplikując na studia MBA, chcą stać się kompetentnymi i odpowiedzialnymi przywódcami, którzy nie boją się podejmować wyzwań, aktywnie stosując najnowsze metody z zakresu zarządzania.

Studia podyplomowe Master of Business Administration to kompleksowy program kształcenia adresowany między innymi do przedstawicieli kadry zarządzającej, ale także do osób, które chcą ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa – i to bez konieczności zdawania państwowego egzaminu. Absolwenci studiów zyskują także umiejętności analityczne oraz zdolność twórczego i skutecznego rozwiązywania problemów, co stanowi kompetencje pożądane w wielu dziedzinach biznesu i nie tylko. Dodatkowo słuchacze studiów podyplomowych po uzyskaniu dyplomu mogą dołączyć do Klubu MBA, dzięki czemu zyskują dodatkowe kursy, szkolenia, prelekcje, konferencje, a także dostęp do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, sportowych, hobbystycznych czy praktycznego networkingu.

Program dostosowany do potrzeb świata biznesu

Siedem modułów studiów podyplomowych MBA w Akademii WSB z partnerem EY Academy of Business to program, mający nauczyć słuchaczy umiejętności globalnego spojrzenia na potrzeby świata biznesu, ale także wyzwania, jakie staną przed nim w najbliższej przyszłości. Dzięki temu absolwenci studiów zyskają jeszcze lepszy wgląd w funkcjonowanie przedsiębiorstwa i będą mogli zaistnieć w środowisku międzynarodowym jako specjaliści od realizacji strategii firmy czy innych zadań związanych ze skutecznym zarządzaniem. Program studiów podyplomowych przedstawia się następująco:

 • MODUŁ I – Analiza i zarządzanie strategiczne
 • MODUŁ II – Finanse i rachunkowość
 • MODUŁ III – Prawo cywilne i handlowe
 • MODUŁ IV – Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • MODUŁ V – Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi
 • MODUŁ VI – Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • MODUŁ VII – Zespołowe projekty menedżerskie z zakresu HR, finansów, zarządzania projektami, marketingu i zarządzania sprzedażą

Program zajęć jest wyjątkowo urozmaicony, ponieważ obejmuje zarówno realizację projektów, jak i spotkań panelowych, wizyt studyjnych oraz pracy samokształceniowej. Dzięki różnorodnym formom prowadzenia zajęć (warsztaty, business case, analizy przypadków, action learning, coaching grupowy, dyskusje panelowe, gry decyzyjne, treningi kierownicze) absolwenci studiów są w praktyczny sposób przygotowani do wdrażania poznanych narzędzi i rozwiązań w życiu zawodowym. Dodatkowo w pakiecie słuchacze otrzymują szkolenia e-learningowe realizowane we współpracy z EY Academy of Business.

Studia podyplomowe – Dąbrowa Górnicza lub online

Kandydaci na studia podyplomowe Master of Business Administration mają do wyboru dwie formy studiowania: hybrydową lub online. W przypadku formy hybrydowej część zajęć odbywa się stacjonarnie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, a część w formule online (Blended learning). Zajęcia odbywają się zwykle raz / dwa razy w miesiącu weekendowo, a całość trwa 3 semestry (realizowane w 13 miesięcy). Studia podyplomowe MBA w Akademii WSB to także wysoko wyspecjalizowana kadra akademicka o najwyższych kwalifikacjach.

Master of Business Administration w Dąbrowie Górniczej

Dyplom EY Academy of Business i możliwość zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa – to niektóre z atutów studiów podyplomowych Master of Business Administration, które Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oferuje we współpracy z jednym z największych na świecie koncernów zajmujących się usługami doradczymi i audytorskimi.

W ramach programu studiów podyplomowych słuchacze będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach m.in. z zarządzania przedsiębiorstwem i jego rachunkowością, zarządzania rozwojem pracowników, a także z psychologii zespołu pracowniczego oraz zarządzania procesami w organizacji. Słuchacze zdobędą również wiedzę z zakresu zarządzania jakością, projektami oraz marketingu i zarządzania relacjami z klientami.

W ramach studiów zajęcia prowadzą znani eksperci, praktycy biznesu oraz profesorowie z doświadczeniem menedżerskim, którzy szczególną wagę przykładają do przekazania kompetencji i umiejętności praktycznych.

Informacje o programie studiów, rekrutacji i opłatach znajdują się na stronie uczelni.

Studia podyplomowe MBA – co możesz zyskać?

Master of Business Administration to prestiżowy tytuł, o który ubiega się coraz więcej osób. Kandydaci na ten kierunek studiów podyplomowych to zwykle osoby, które mają już wieloletnie doświadczenie w branży i mają jasno wytyczoną ścieżkę rozwoju zawodowego. Aplikując na studia MBA, chcą stać się kompetentnymi i odpowiedzialnymi przywódcami, którzy nie boją się podejmować wyzwań, aktywnie stosując najnowsze metody z zakresu zarządzania.

Studia podyplomowe Master of Business Administration to kompleksowy program kształcenia adresowany między innymi do przedstawicieli kadry zarządzającej, ale także do osób, które chcą ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa – i to bez konieczności zdawania państwowego egzaminu. Absolwenci studiów zyskują także umiejętności analityczne oraz zdolność twórczego i skutecznego rozwiązywania problemów, co stanowi kompetencje pożądane w wielu dziedzinach biznesu i nie tylko. Dodatkowo słuchacze studiów podyplomowych po uzyskaniu dyplomu mogą dołączyć do Klubu MBA, dzięki czemu zyskują dodatkowe kursy, szkolenia, prelekcje, konferencje, a także dostęp do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, sportowych, hobbystycznych czy praktycznego networkingu.

Program dostosowany do potrzeb świata biznesu

Siedem modułów studiów podyplomowych MBA w Akademii WSB z partnerem EY Academy of Business to program, mający nauczyć słuchaczy umiejętności globalnego spojrzenia na potrzeby świata biznesu, ale także wyzwania, jakie staną przed nim w najbliższej przyszłości. Dzięki temu absolwenci studiów zyskają jeszcze lepszy wgląd w funkcjonowanie przedsiębiorstwa i będą mogli zaistnieć w środowisku międzynarodowym jako specjaliści od realizacji strategii firmy czy innych zadań związanych ze skutecznym zarządzaniem. Program studiów podyplomowych przedstawia się następująco:

 • MODUŁ I – Analiza i zarządzanie strategiczne
 • MODUŁ II – Finanse i rachunkowość
 • MODUŁ III – Prawo cywilne i handlowe
 • MODUŁ IV – Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • MODUŁ V – Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi
 • MODUŁ VI – Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • MODUŁ VII – Zespołowe projekty menedżerskie z zakresu HR, finansów, zarządzania projektami, marketingu i zarządzania sprzedażą

Program zajęć jest wyjątkowo urozmaicony, ponieważ obejmuje zarówno realizację projektów, jak i spotkań panelowych, wizyt studyjnych oraz pracy samokształceniowej. Dzięki różnorodnym formom prowadzenia zajęć (warsztaty, business case, analizy przypadków, action learning, coaching grupowy, dyskusje panelowe, gry decyzyjne, treningi kierownicze) absolwenci studiów są w praktyczny sposób przygotowani do wdrażania poznanych narzędzi i rozwiązań w życiu zawodowym. Dodatkowo w pakiecie słuchacze otrzymują szkolenia e-learningowe realizowane we współpracy z EY Academy of Business.

Studia podyplomowe – Dąbrowa Górnicza lub online

Kandydaci na studia podyplomowe Master of Business Administration mają do wyboru dwie formy studiowania: hybrydową lub online. W przypadku formy hybrydowej część zajęć odbywa się stacjonarnie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, a część w formule online (Blended learning). Zajęcia odbywają się zwykle raz / dwa razy w miesiącu weekendowo, a całość trwa 3 semestry (realizowane w 13 miesięcy). Studia podyplomowe MBA w Akademii WSB to także wysoko wyspecjalizowana kadra akademicka o najwyższych kwalifikacjach.