Szkolenia dla firm - Kursy firmowe od EY Academy

Rozwiązania dla firm

Jednym z celów EY Academy of Business jest skuteczne wsparcie firm w rozwoju – skuteczne, tzn. takie, które przynosi zmianę dla jednostki i biznesu, wspiera realizację celów strategicznych i adresuje wyzwania biznesowe. Osiągamy to dzięki bliskiej współpracy z kadrą zarządzającą i funkcją HR, trafnej identyfikacji potrzeb rozwojowych i odpowiednim doborze narzędzi.

Łączymy pragmatyczne podejście z perspektywą strategicznych, długofalowych potrzeb organizacji. Nasza wiedza i duże doświadczenie biznesowe pozwala nam trafnie dostosowywać rozwiązania do potrzeb Klientów.

Szkolenia i rozwój

Oferujemy szkolenia otwarte i zamknięte zróżnicowane pod względem tematyki i metodyki ich prowadzenia. Szkolenia zamknięte dostosowujemy ściśle do potrzeb klienta. Przeprowadzamy analizy potrzeb rozwojowych i szkoleniowych na poziomie organizacji, zespołów i indywidualnym, uwzględniając wyzwania i potrzeby strategiczne.

Szczególnie polecamy

Finanse dla niefinansistów - cykl szkoleń

Współczesne przedsiębiorstwo to skomplikowany organizm, który składa się z wielu komórek.

MSSF – Warsztaty

Nasze warsztaty to kombinacja dwóch form szkoleniowych: kursu stacjonarnego oraz pracy własnej w domu z testami dostępnymi w wersji online.

Podatki zagraniczne dla SSC (VAT)

Unikatowe na polskim rynku szkolenie w całości dedykowane sektorowi BPO/SSC.

Diagnoza potencjału, pomoc w zmianach rozwojowych - konsultacje indywidualne

Konsultacje kierujemy zarówno do początkujących, jak i zaawansowanych menedżerów, którzy chcą zdiagnozować swój potencjał lidera i otrzymać pomoc w zmianach rozwojowych.

Wstęp do Lean – wartości, zasady, metody i narzędzia

Początek drogi w kierunku doskonalenia organizacji z zachowaniem pokory i szacunku dla osób w niej pracujących.

Team Coaching - proces rozwoju zespołów

Proces rozwoju zespołu to proces pracy z „żywym organizmem/systemem”, jakim jest zespół, tak aby stworzyć mu możliwość osiągnięcia pożądanych parametrów zespołowych.