Ocena 360° – EY Academy of Business

Ocena 360°

Koordynator
 • 3 min. czytania
 • 6 września 2021

Powiązane tematy

Ocena 360° jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi badawczo-rozwojowych na świecie. Dostarcza wartości dla organizacji, umożliwiając jej świadome kształtowanie kultury przywództwa i współpracy. Udział w programie rozwoju opartym na informacjach zwrotnych pomaga menedżerom zrozumieć swoje własne talenty i obszary do zmiany, a także buduje świadomość tego, jaki wpływ ich styl zarządzania wywiera na inne osoby. Dostarcza motywacji do rozwoju i ułatwia jego planowanie.

Naszym Klientom proponujemy narzędzie badawcze dostosowane do potrzeb organizacji. Oferujemy m.in. pomoc na etapie planowania badania, pełne dostosowanie kwestionariusza (rodzaje pytań, skale) do potrzeb, poufny proces badawczy prowadzony online oraz wartościowe raporty, w czytelny sposób prezentujące kluczowe wyniki.

Czym jest ocena 360°?

Jest to metoda udzielania kompleksowej informacji zwrotnej na temat jakości pracy. Wykorzystuje się ją jako narzędzie diagnostyczne i motywator do działania. Jak określa Peter Ward: „przedmiotem oceny jest wykonywana na co dzień praca, a wyniki zazwyczaj dotyczą pomiaru kluczowych kompetencji na konkretnym stanowisku”.

Nazwa „ocena 360 stopni” wynika ze zbierania informacji zwrotnej z czterech punktów widzenia: ze strony przełożonego, osób współpracujących, podwładnych i klientów zewnętrznych. Dzięki temu, że informacje pochodzą z kilku źródeł i dostarczają wielu perspektyw, uzyskany obraz efektów działań osoby ocenianej jest zróżnicowany i wiarygodny. Wszyscy odnoszą się do tych samych kryteriów, co wpływa pozytywnie na rzetelność wyników badania i daje możliwość porównania samooceny kompetencji pracownika z ocenami innych osób.

Co mierzymy i oceniamy?

Z pomocą oceny 360° możemy zmierzyć interakcje wewnątrz zespołu lub efektywność kompetencji poszczególnych pracowników oraz to, jak uczestnik oceny jest postrzegany w firmie. Danych dostarczają wybrane osoby będące w bezpośredniej relacji z osobą ocenianą, a więc Ci, którzy najbardziej odczuwają wpływ jej działań i zachowań (również w przypadku pracy zdalnej).

W ocenie 360° badamy przede wszystkim to, jak postrzegane są kompetencje i zachowania menedżera/ pracownika. Nie jest to więc metoda obiektywna, lecz zróżnicowany obraz subiektywnych opinii. Dzięki nim uczestnik procesu oceny 360° może zobaczyć, jak widzą go inni, jak według pracowników, klientów i przełożonego buduje relacje oraz realizuje zadania. To bardzo solidna podstawa do zobaczenia, co robi dobrze, co warto wzmacniać i doskonalić, a co należy zmienić. Wyniki oceny są przedstawiane w raporcie indywidualnym w formie uśrednionych ocen poszczególnych kompetencji w ramach danej grupy respondenckiej (np. od podwładnych). Dzięki temu są one anonimowe, a realizacja badania w formie online daje dodatkowo korzyść szybkiej agregacji danych.

Jak stosować ocenę 360°?

Ocenę 360° można przeprowadzić:

 • jednorazowo – gdy celem jest stworzenie planu rozwoju kompetencji dla uczestnika badania lub grupy objętej badaniem, np. dla menedżerów
 • cyklicznie – gdy firma chce planować zmiany i mierzyć ich postępy, weryfikować wyniki i monitorować postawione cele biznesowe, np. rozwijać daną kompetencję w organizacji i sprawdzać, na jakim poziomie obecnie jest

Ocena 360° daje najlepsze efekty w oparciu o dobrze przygotowany model kompetencyjny, a także w połączeniu z indywidualną informacją zwrotną (feedbackiem) po zakończeniu badania (omówienie wyników, zaplanowanie dalszego rozwoju i celów do osiągnięcia).

W czym możemy Ci pomóc?

Jeżeli po raz pierwszy chcesz wdrażać ocenę 360° w swojej firmie, możemy pomóc Ci w:

 • zaplanowaniu całego przedsięwzięcia, począwszy od fazy komunikacji projektu, a na implementacji wniosków skończywszy (patrz również szkolenie „Ocena 360° w firmie”)
 • komunikacji projektu w organizacji, zwłaszcza jeśli feedback może budzić sporo obaw wśród pracowników;
 • zbudowaniu modelu kompetencji, który przełoży się na pytania w ankiecie on-line (patrz również szkolenie „Model kompetencji w firmie”);
 • przygotowaniu całościowej ankiety, dopasowanej do Twoich potrzeb;
 • implementacji danych do systemu IT (pytania w ankiecie, maile przypominające o terminie jej wypełnienia, monitoring statusu wypełnień);
 • wysyłaniu ankiet, zbieraniu danych i przygotowywaniu raportów indywidualnych i zbiorczych dla danych grup;

Jeśli masz pytania lub jesteś zainteresowany wsparciem w którymkolwiek aspekcie realizacji procesu, prosimy o kontakt w celu doprecyzowania oferty.

Viktoriya Karpenko | +48 572 002 607 | Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com

Kontakt

Ocena 360°
Autor Viktoriya Karpenko
Koordynator

3 min. czytania

6 wrz 2021

Ocena 360° jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi badawczo-rozwojowych na świecie. Dostarcza wartości dla organizacji, umożliwiając jej świadome kształtowanie kultury przywództwa i współpracy. Udział w programie rozwoju opartym na informacjach zwrotnych pomaga menedżerom zrozumieć swoje własne talenty i obszary do zmiany, a także buduje świadomość tego, jaki wpływ ich styl zarządzania wywiera na inne osoby. Dostarcza motywacji do rozwoju i ułatwia jego planowanie.

Naszym Klientom proponujemy narzędzie badawcze dostosowane do potrzeb organizacji. Oferujemy m.in. pomoc na etapie planowania badania, pełne dostosowanie kwestionariusza (rodzaje pytań, skale) do potrzeb, poufny proces badawczy prowadzony online oraz wartościowe raporty, w czytelny sposób prezentujące kluczowe wyniki.

Czym jest ocena 360°?

Jest to metoda udzielania kompleksowej informacji zwrotnej na temat jakości pracy. Wykorzystuje się ją jako narzędzie diagnostyczne i motywator do działania. Jak określa Peter Ward: „przedmiotem oceny jest wykonywana na co dzień praca, a wyniki zazwyczaj dotyczą pomiaru kluczowych kompetencji na konkretnym stanowisku”.

Nazwa „ocena 360 stopni” wynika ze zbierania informacji zwrotnej z czterech punktów widzenia: ze strony przełożonego, osób współpracujących, podwładnych i klientów zewnętrznych. Dzięki temu, że informacje pochodzą z kilku źródeł i dostarczają wielu perspektyw, uzyskany obraz efektów działań osoby ocenianej jest zróżnicowany i wiarygodny. Wszyscy odnoszą się do tych samych kryteriów, co wpływa pozytywnie na rzetelność wyników badania i daje możliwość porównania samooceny kompetencji pracownika z ocenami innych osób.

Co mierzymy i oceniamy?

Z pomocą oceny 360° możemy zmierzyć interakcje wewnątrz zespołu lub efektywność kompetencji poszczególnych pracowników oraz to, jak uczestnik oceny jest postrzegany w firmie. Danych dostarczają wybrane osoby będące w bezpośredniej relacji z osobą ocenianą, a więc Ci, którzy najbardziej odczuwają wpływ jej działań i zachowań (również w przypadku pracy zdalnej).

W ocenie 360° badamy przede wszystkim to, jak postrzegane są kompetencje i zachowania menedżera/ pracownika. Nie jest to więc metoda obiektywna, lecz zróżnicowany obraz subiektywnych opinii. Dzięki nim uczestnik procesu oceny 360° może zobaczyć, jak widzą go inni, jak według pracowników, klientów i przełożonego buduje relacje oraz realizuje zadania. To bardzo solidna podstawa do zobaczenia, co robi dobrze, co warto wzmacniać i doskonalić, a co należy zmienić. Wyniki oceny są przedstawiane w raporcie indywidualnym w formie uśrednionych ocen poszczególnych kompetencji w ramach danej grupy respondenckiej (np. od podwładnych). Dzięki temu są one anonimowe, a realizacja badania w formie online daje dodatkowo korzyść szybkiej agregacji danych.

Jak stosować ocenę 360°?

Ocenę 360° można przeprowadzić:

 • jednorazowo – gdy celem jest stworzenie planu rozwoju kompetencji dla uczestnika badania lub grupy objętej badaniem, np. dla menedżerów
 • cyklicznie – gdy firma chce planować zmiany i mierzyć ich postępy, weryfikować wyniki i monitorować postawione cele biznesowe, np. rozwijać daną kompetencję w organizacji i sprawdzać, na jakim poziomie obecnie jest

Ocena 360° daje najlepsze efekty w oparciu o dobrze przygotowany model kompetencyjny, a także w połączeniu z indywidualną informacją zwrotną (feedbackiem) po zakończeniu badania (omówienie wyników, zaplanowanie dalszego rozwoju i celów do osiągnięcia).

W czym możemy Ci pomóc?

Jeżeli po raz pierwszy chcesz wdrażać ocenę 360° w swojej firmie, możemy pomóc Ci w:

 • zaplanowaniu całego przedsięwzięcia, począwszy od fazy komunikacji projektu, a na implementacji wniosków skończywszy (patrz również szkolenie „Ocena 360° w firmie”)
 • komunikacji projektu w organizacji, zwłaszcza jeśli feedback może budzić sporo obaw wśród pracowników;
 • zbudowaniu modelu kompetencji, który przełoży się na pytania w ankiecie on-line (patrz również szkolenie „Model kompetencji w firmie”);
 • przygotowaniu całościowej ankiety, dopasowanej do Twoich potrzeb;
 • implementacji danych do systemu IT (pytania w ankiecie, maile przypominające o terminie jej wypełnienia, monitoring statusu wypełnień);
 • wysyłaniu ankiet, zbieraniu danych i przygotowywaniu raportów indywidualnych i zbiorczych dla danych grup;

Jeśli masz pytania lub jesteś zainteresowany wsparciem w którymkolwiek aspekcie realizacji procesu, prosimy o kontakt w celu doprecyzowania oferty.

Viktoriya Karpenko | +48 572 002 607 | Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com