Sztuczna inteligencja w procesie sprzedaży – EY Academy of Business

Sztuczna inteligencja w procesie sprzedaży

Szkolenie „Sztuczna inteligencja w procesie sprzedaży” jest skierowane do szerokiego spektrum profesjonalistów z branży sprzedaży – od początkujących po doświadczonych sprzedawców, specjalistów marketingu oraz menedżerów. Jest to idealna propozycja dla tych, którzy pragną zintegrować nowoczesne technologie AI ze swoimi strategiami sprzedażowymi i marketingowymi w celu podniesienia jakości leadów, skuteczności konwersji leadów i działań w obszarze obsługi klienta.

Szkolenie oferuje uczestnikom:

 • Kompleksowe spojrzenie na dynamiczny świat AI w kontekście sprzedaży, pokazując, jak ta zaawansowana technologia może rewolucjonizować metody pracy
 • Zrozumienie, jak automatyzacja zadań i zaawansowana analiza danych mogą zwiększyć efektywność sprzedaży poprzez lepszą identyfikację klientów i zoptymalizowanie procesów
 • Ułatwienie i zautomatyzowanie zadań, takich jak generowanie leadów, kwalifikacja i planowanie
 • Zwiększenie efektywności sprzedaży i poprawa jakości obsługi klienta dzięki personalizacji interakcji z klientami przy wykorzystaniu AI
 • Wsparcie obsługi klienta i personalizacja doświadczeń zakupowych poprzez wykorzystanie chatbotów
 • Praktyczne przypadki użycia AI, co pozwoli lepiej zrozumieć jej potencjalne zastosowania w codziennej pracy

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zgłębienia tematów związanych z etyką wykorzystania AI, w tym ochroną danych osobowych i prywatności klientów oraz unikaniem uprzedzeń w strategiach sprzedażowych. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzystania narzędzi napędzanych AI, obejmujących zarówno technologiczne aspekty, jak i złożone wyzwania etyczne.

Na szkoleniu zostaną przedstawione różnorodne narzędzia wspierające automatyzację zadań, analizę danych oraz ułatwiające codzienną pracę w sprzedaży i obsłudze klienta. Dzięki praktycznym zadaniom uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób narzędzia napędzane AI mogą wspierać te procesy.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia zyskają głębokie zrozumienie możliwości, jakie oferuje AI w sprzedaży, a także poznają wskazówki i strategie, które mogą natychmiast zastosować w swoich działaniach biznesowych. Szczegółowa analiza studium przypadku pomoże im zobaczyć, jak AI jest już skutecznie wykorzystywana w sektorze sprzedaży oraz jak może inspirować do innowacji i przemyślanej implementacji AI w ich własnych organizacjach.

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów z branży sprzedaży, zarówno dla osób początkujących, jak i doświadczonych sprzedawców, którzy pragną poszerzyć swoje umiejętności w zakresie budowania trwałych relacji z klientami opartych na zaufaniu.

 

Adresowane jest także do przedstawicieli działów marketingu, którzy chcą lepiej zrozumieć, jak zaufanie wpływa na skuteczność sprzedaży.

Korzyści dla uczestników:

 • Tworzenie wartości dla klientów. Uczestnicy nauczą się, jak projektować i przeprojektowywać wartość dla klientów i wykorzystywać cechy i korzyści produktów w procesie sprzedaży
 • Reagowanie na potrzeby klientów z perspektywy budowania relacji opartej na zaufaniu i doradztwie klientowi. Uczestnicy poznają techniki realizowania takiej strategii
 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji w sprzedaży. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sztucznej inteligencji i jej zastosowań w sprzedaży w oparciu o analizę case study
 • Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w optymalizacji procesów sprzedażowych: Uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać narzędzia i platformy oparte na sztucznej inteligencji do usprawnienia zarządzania relacjami z klientami i prognozowania sprzedaży

Dzień 1

Moduł 1. Wprowadzenie do AI i jej wykorzystania w sprzedaży i obsłudze klienta

 • Znaczenie adaptacji do zmieniających się potrzeb i zachowań klientów za pomocą AI
 • Przegląd zastosowań AI w sprzedaży, w tym najnowsze obszary aplikacji i przykładowe implementacje: Wykorzystanie AI w analizie sentymentu klientów, w prognozowaniu popytu, innowacje w personalizacji doświadczeń zakupowych
 • Analiza wpływu AI na transformację rynku sprzedażowego w oparciu o wykorzystanie danych statystycznych i raportów branżowych
 • Analiza możliwości, jakie tworzy AI oraz wyzwań, jakie stawia przed zespołami odpowiedzialnymi za obsługę klienta i sprzedaż

Moduł 2. Obszary zastosowania AI w sprzedaży i obsłudze klienta

 • Jak AI może ułatwić i zautomatyzować zadania takie jak generowanie, kwalifikacja leadów i planowanie sprzedaży i działań marketingowych
 • Jak AI przyczynia się do personalizacji kontaktów z klientami: możliwości i techniki
 • Znaczenie AI w usprawnianiu procesów sprzedażowych: automatyzacja, analiza i optymalizacja
 • Przykłady narzędzi wspierających działania sprzedażowe oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi AI

Moduł 3. Wyzwania w działaniach sprzedażowych – wybrane obszary wyzwań oraz działania zaradcze

 • Jak AI pomaga w efektywnym budowaniu i utrzymywaniu relacji z klientami
 • Analiza wyzwań związanych z zamknięciem transakcji sprzedażowych wraz z analizą przykładów z rynków europejskich
 • Wnioski oraz najlepsze praktyki – analiza case study

Dzień 2

Moduł 1. Modele AI w sprzedaży

 • Porównanie dostępnych modeli AI – w jaki sposób należy rozumieć cenniki wykorzystania modeli AI, aby poprawnie budżetować inwestycje w narzędzia
 • Prezentacja konkretnych modeli AI specjalnie opracowanych do zastosowań w sprzedaży
 • Studia przypadków prezentujące użycie specjalistycznych modeli AI w sprzedaży
 • Praca z narzędziami AI – zajęcia praktyczne

Moduł 2. Optymalizacja procesów sprzedażowych za pomocą AI

 • Wykorzystanie AI w automatyzacji procesów sprzedażowych
 • Praktyczne zastosowanie narzędzi AI w zarządzaniu relacjami z klientami (CRM)
 • Wykorzystanie AI w prognozowaniu sprzedaży i planowaniu zasobów
 • Rola AI w usprawnianiu pracy zespołów sprzedażowych i koordynacji działań

Moduł 3. Wykorzystania chatbotów w sprzedaży jako narzędzi wspierających obsługę klienta i personalizację doświadczeń zakupowych

 • Przedstawienie aktualnych danych i trendów dotyczących wykorzystania chatbotów w sprzedaży
 • Analiza wydajności botów za pomocą standardowych raportów
 • Proces wdrażania chatbotów, czyli jak skutecznie implementować chatboty w procesie sprzedaży
 • Technologie tworzenia chatbotów, wybrane przykłady: Microsoft Azure, Reference Architecture, integracja Salesforce
 • Statystyki dotyczące wykorzystania chatbotów – w jakich obszarach najszybciej zwracają się inwestycje w technologie konwersacyjne
 • Ryzyka związane z wdrożeniem chatbotów w organizacjach

Moduł 4. Rozważania etyczne dotyczące wykorzystania AI w sprzedaży i marketingu

 • Dyskusja na temat etycznych aspektów wykorzystania AI w sprzedaży
 • Znaczenie ochrony danych i prywatności klientów
 • Unikanie potencjalnych błędów i uprzedzeń związanych ze AI w strategiach sprzedażowych

Arek Skuza - trener EY Academy of Business w obszarze sztucznej inteligencji. Wykwalifikowany specjalista zajmujący się monetyzacją danych, sztuczną inteligencją, produktywnością oraz analizą danych.

Sztuczna inteligencja w procesie sprzedaży

Cena

1450 zł netto ( 1784 zł brutto )

Sztuczna inteligencja w procesie sprzedaży

Szkolenie „Sztuczna inteligencja w procesie sprzedaży” jest skierowane do szerokiego spektrum profesjonalistów z branży sprzedaży – od początkujących po doświadczonych sprzedawców, specjalistów marketingu oraz menedżerów. Jest to idealna propozycja dla tych, którzy pragną zintegrować nowoczesne technologie AI ze swoimi strategiami sprzedażowymi i marketingowymi w celu podniesienia jakości leadów, skuteczności konwersji leadów i działań w obszarze obsługi klienta.

Szkolenie oferuje uczestnikom:

 • Kompleksowe spojrzenie na dynamiczny świat AI w kontekście sprzedaży, pokazując, jak ta zaawansowana technologia może rewolucjonizować metody pracy
 • Zrozumienie, jak automatyzacja zadań i zaawansowana analiza danych mogą zwiększyć efektywność sprzedaży poprzez lepszą identyfikację klientów i zoptymalizowanie procesów
 • Ułatwienie i zautomatyzowanie zadań, takich jak generowanie leadów, kwalifikacja i planowanie
 • Zwiększenie efektywności sprzedaży i poprawa jakości obsługi klienta dzięki personalizacji interakcji z klientami przy wykorzystaniu AI
 • Wsparcie obsługi klienta i personalizacja doświadczeń zakupowych poprzez wykorzystanie chatbotów
 • Praktyczne przypadki użycia AI, co pozwoli lepiej zrozumieć jej potencjalne zastosowania w codziennej pracy

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zgłębienia tematów związanych z etyką wykorzystania AI, w tym ochroną danych osobowych i prywatności klientów oraz unikaniem uprzedzeń w strategiach sprzedażowych. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzystania narzędzi napędzanych AI, obejmujących zarówno technologiczne aspekty, jak i złożone wyzwania etyczne.

Na szkoleniu zostaną przedstawione różnorodne narzędzia wspierające automatyzację zadań, analizę danych oraz ułatwiające codzienną pracę w sprzedaży i obsłudze klienta. Dzięki praktycznym zadaniom uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób narzędzia napędzane AI mogą wspierać te procesy.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia zyskają głębokie zrozumienie możliwości, jakie oferuje AI w sprzedaży, a także poznają wskazówki i strategie, które mogą natychmiast zastosować w swoich działaniach biznesowych. Szczegółowa analiza studium przypadku pomoże im zobaczyć, jak AI jest już skutecznie wykorzystywana w sektorze sprzedaży oraz jak może inspirować do innowacji i przemyślanej implementacji AI w ich własnych organizacjach.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów z branży sprzedaży, zarówno dla osób początkujących, jak i doświadczonych sprzedawców, którzy pragną poszerzyć swoje umiejętności w zakresie budowania trwałych relacji z klientami opartych na zaufaniu.

 

Adresowane jest także do przedstawicieli działów marketingu, którzy chcą lepiej zrozumieć, jak zaufanie wpływa na skuteczność sprzedaży.

Cele i korzyści

Korzyści dla uczestników:

 • Tworzenie wartości dla klientów. Uczestnicy nauczą się, jak projektować i przeprojektowywać wartość dla klientów i wykorzystywać cechy i korzyści produktów w procesie sprzedaży
 • Reagowanie na potrzeby klientów z perspektywy budowania relacji opartej na zaufaniu i doradztwie klientowi. Uczestnicy poznają techniki realizowania takiej strategii
 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji w sprzedaży. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sztucznej inteligencji i jej zastosowań w sprzedaży w oparciu o analizę case study
 • Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w optymalizacji procesów sprzedażowych: Uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać narzędzia i platformy oparte na sztucznej inteligencji do usprawnienia zarządzania relacjami z klientami i prognozowania sprzedaży
Program

Dzień 1

Moduł 1. Wprowadzenie do AI i jej wykorzystania w sprzedaży i obsłudze klienta

 • Znaczenie adaptacji do zmieniających się potrzeb i zachowań klientów za pomocą AI
 • Przegląd zastosowań AI w sprzedaży, w tym najnowsze obszary aplikacji i przykładowe implementacje: Wykorzystanie AI w analizie sentymentu klientów, w prognozowaniu popytu, innowacje w personalizacji doświadczeń zakupowych
 • Analiza wpływu AI na transformację rynku sprzedażowego w oparciu o wykorzystanie danych statystycznych i raportów branżowych
 • Analiza możliwości, jakie tworzy AI oraz wyzwań, jakie stawia przed zespołami odpowiedzialnymi za obsługę klienta i sprzedaż

Moduł 2. Obszary zastosowania AI w sprzedaży i obsłudze klienta

 • Jak AI może ułatwić i zautomatyzować zadania takie jak generowanie, kwalifikacja leadów i planowanie sprzedaży i działań marketingowych
 • Jak AI przyczynia się do personalizacji kontaktów z klientami: możliwości i techniki
 • Znaczenie AI w usprawnianiu procesów sprzedażowych: automatyzacja, analiza i optymalizacja
 • Przykłady narzędzi wspierających działania sprzedażowe oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi AI

Moduł 3. Wyzwania w działaniach sprzedażowych – wybrane obszary wyzwań oraz działania zaradcze

 • Jak AI pomaga w efektywnym budowaniu i utrzymywaniu relacji z klientami
 • Analiza wyzwań związanych z zamknięciem transakcji sprzedażowych wraz z analizą przykładów z rynków europejskich
 • Wnioski oraz najlepsze praktyki – analiza case study

Dzień 2

Moduł 1. Modele AI w sprzedaży

 • Porównanie dostępnych modeli AI – w jaki sposób należy rozumieć cenniki wykorzystania modeli AI, aby poprawnie budżetować inwestycje w narzędzia
 • Prezentacja konkretnych modeli AI specjalnie opracowanych do zastosowań w sprzedaży
 • Studia przypadków prezentujące użycie specjalistycznych modeli AI w sprzedaży
 • Praca z narzędziami AI – zajęcia praktyczne

Moduł 2. Optymalizacja procesów sprzedażowych za pomocą AI

 • Wykorzystanie AI w automatyzacji procesów sprzedażowych
 • Praktyczne zastosowanie narzędzi AI w zarządzaniu relacjami z klientami (CRM)
 • Wykorzystanie AI w prognozowaniu sprzedaży i planowaniu zasobów
 • Rola AI w usprawnianiu pracy zespołów sprzedażowych i koordynacji działań

Moduł 3. Wykorzystania chatbotów w sprzedaży jako narzędzi wspierających obsługę klienta i personalizację doświadczeń zakupowych

 • Przedstawienie aktualnych danych i trendów dotyczących wykorzystania chatbotów w sprzedaży
 • Analiza wydajności botów za pomocą standardowych raportów
 • Proces wdrażania chatbotów, czyli jak skutecznie implementować chatboty w procesie sprzedaży
 • Technologie tworzenia chatbotów, wybrane przykłady: Microsoft Azure, Reference Architecture, integracja Salesforce
 • Statystyki dotyczące wykorzystania chatbotów – w jakich obszarach najszybciej zwracają się inwestycje w technologie konwersacyjne
 • Ryzyka związane z wdrożeniem chatbotów w organizacjach

Moduł 4. Rozważania etyczne dotyczące wykorzystania AI w sprzedaży i marketingu

 • Dyskusja na temat etycznych aspektów wykorzystania AI w sprzedaży
 • Znaczenie ochrony danych i prywatności klientów
 • Unikanie potencjalnych błędów i uprzedzeń związanych ze AI w strategiach sprzedażowych

Cena

1450 zł netto ( 1784 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

22-23 lipca 2024

 

2 dni po 4 godziny (13:00 – 17:00)

Kontakt

Mateusz Banasiak

Koordynator kursu

 • +48 453 712 759
 • Mateusz.Banasiak@pl.ey.com,Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com