Lean Management – EY Academy of Business
Wyniki

Filtruj

Kategoria

Ilość wyświetlanych szkoleń: 24

Podkategorie

Data

od

do

Język szkoleń

Lokalizacja

Eksportuj wyniki

Data

Nazwa szkolenia

Lokalizacja

Lean Management to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem poprzez racjonalizację zadań dotyczących zarządzania majątkiem firmy czy personelem, ale także skupienie się na kształtowaniu pozytywnych kontaktów z otoczeniem. Jest to jednak proces, który potrafi trwać latami, a jego ideę powinni rozumieć wszyscy pracownicy. Dlatego w EY Academy of Business przygotowaliśmy szeroką ofertę szkoleń z Lean Management, obejmującą zarówno teorię całej koncepcji, techniki lean, jak i warsztaty praktyczne dotyczące różnych obszarów wprowadzania jej w życie w pracy organizacji czy przedsiębiorstwa.

Komu dedykowane są szkolenia z Lean Management?

Podjęcie decyzji o wdrożeniu koncepcji Lean Management w organizacji to początek procesu ciągłego doskonalenia, w którym udział biorą wszyscy pracownicy. Dlatego nasza oferta szkoleniowa skierowana jest do osób pracujących w różnych działach. Jednak wprowadzenie zmian wymaga przede wszystkim decyzyjności na szczeblach zarządczych. Nasze szkolenia Lean dedykowane są zatem w głównej mierze menedżerom, inżynierom, kierownikom procesów oraz liderom. Poznanie zasad i kultury Lean Management pozwoli im zarządzać procesami zmian w swoich obszarach pracy oraz przekazywać filozofię kolejnym grupom osób. Spowoduje to w efekcie wzrost zaangażowania pracowników we wdrożenie lean w różnych działach firmy. Oferujemy zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte oraz szeroki wybór kursów lean online. Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń stacjonarnych lub dedykowanych rozwiązań dla firm, dostosowanych specjalnie pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa.

Szkolenia Lean Management — wprowadzenie do Lean

Przed rozpoczęciem wprowadzania w firmie dużych zmian oraz zbudowaniem kultury Lean Management, warto zadbać o świadomość pracowników na różnych szczeblach. Dostępne w naszej ofercie szkolenia i kursy Lean Management pozwalają zrozumieć, jak w myśl tej koncepcji skutecznie zarządzać zmianami w organizacji, jakie korzyści płyną z zastosowania Teorii Ograniczeń, a także jak prowadzić problem solving, a jednocześnie zachować pokorę i szacunek do wszystkich osób pracujących w organizacji, budując tym samym pozytywne relacje między ludźmi. Oferujemy ponadto szkolenie Lean Management wprowadzające do wdrożenia systemu Lean w obszarze usług oraz nagranie z webinaru dotyczące doskonalenia firm usługowych przy pomocy Lean Managementu. Szereg zagadnień związanych z kulturą lean poruszanych na naszych szkoleniach pozwala precyzyjnie odpowiedzieć na potrzeby różnych organizacji i przedsiębiorstw w tym zakresie.

Lean Manufacturing — kurs modułowy z certyfikacją

Ponieważ usprawnienie procesów lub obszarów powinno mieć efekt długotrwały i skuteczny, musi obejmować zagadnienia z różnych dziedzin Lean Management. Dlatego dla wszystkich menedżerów, inżynierów, kierowników procesów czy innych osób wdrażających lub planujących wdrożenie efektywnych narzędzi w obszarze produkcji i łańcucha dostaw, przygotowaliśmy specjalny certyfikowany program szkoleniowy dotyczący Lean Manufacturing – „szczupłego wytwarzania”. Program szkolenia, na końcu którego uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i kwalifikacje, obejmuje następujące moduły:

 • Kultura i świadomość Lean;
 • Mapowanie procesów biznesowych — mapowanie strumienia wartości VSM;
 • Zarządzanie zapasami. Wybrane narzędzia Six Sigma;
 • TPM: Zarządzanie maszynami;
 • TQM i efektywne rozwiązywanie problemów;
 • KAIZEN: ciągłe doskonalenie w firmach produkcyjnych;
 • Six Sigma i statystyczna kontrola procesu SPC oraz egzaminu i certyfikacji.

Uczestnicy szkolenia mogą zdecydować się na wszystkie z 7 praktycznych kursów pojedynczo lub kompleksowe szkolenie Lean Manufacturing, po którego ukończeniu i zdaniu egzaminu mogą uzyskać Dyplom LEAN Six Sigma BLACK BELT lub LEAN Six Sigma GREEN BELT / LEAN Six Sigma Practitioner (w przypadku ukończenia 6 z 7 modułów programu).

Lean Management — szkolenie z zakresu usług

Koncepcja Lean wprowadzona w obszarze usług pozwala spojrzeć w kompleksowy sposób na rolę pracownika, lidera oraz wzrost wartości dodanej w procesach usługowych, co z kolei wpływa na realny wzrost ich efektywności. Korzyści wynikające z wdrożenia założeń obecnych w kulturze Lean Managementu w firmach usługowych mogą dać im przewagę konkurencyjną na rynku. W związku z tym w EY Academy of Business przygotowaliśmy także certyfikowany program szkolenia Lean Management dla usług, składający się z 6 modułów:

 • Wprowadzenie do Lean w procesach usługowych;
 • Oczekiwania klienta — zrozumienie wartości i wspólne cele;
 • Kompleksowa analiza procesów biznesowych;
 • Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów;
 • Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych;
 • Przywództwo i zaangażowanie pracowników.

Program ten jest dedykowany w szczególności kadrze menedżerskiej i zarządczej oraz specjalistom odpowiedzialnym za zarządzanie procesami usługowymi. Co więcej, w ramach szkolenia Lean z zakresu usług każdy uczestnik otrzymuje także 10 godzin mentoringu eksperta Lean in Services oraz możliwość wizyt GEMBA — rzeczywistym miejscu, w którym odbywają się faktyczne procesy przekształcania produktu lub usługi.

Eksperci prowadzący kursy Lean Management

W EY Academy of Business staramy się zawsze przekazywać wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały. Rozumiemy jednak, że zdecydowanie ważniejsza jest praktyka, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji z zakresu faktycznego zarządzania procesami zmian. Dlatego nasi trenerzy to nie tylko eksperci w swoich dziedzinach, ale także praktycy, dla których celem szkolenia jest zdobycie konkretnych umiejętności. Sami często pracowali w firmach produkcyjnych, byli odpowiedzialni za restrukturyzację przedsiębiorstw, ale także od lat zajmują się ciągłym doskonaleniem, przywództwem oraz coachingiem. Dzięki temu nie tylko przekazują uczestnikom szkoleń Lean wiedzę teoretyczną, ale w oparciu o swoje doświadczenie i umiejętności także pokazują im jak poznane rozwiązania zacząć stosować w praktyce. Na naszych szkoleniach poznasz zatem konkretne metody gotowe do wdrożenia w pracy w przedsiębiorstwie.

Szkolenia Lean Management - FAQ

Lean Management to długotrwały proces, który stanowi koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem poprzez racjonalizację zadań. Może ona dotyczyć zarządzania ludźmi czy majątkiem firmy, ale ważnym jej aspektem jest także skupianie się na kształtowaniu pozytywnych kontaktów z otoczeniem.

Aby wprowadzić koncepcję Lean Management w swojej organizacji, należy zapoznać z jej założeniami osoby na stanowiskach kierowniczych. Menedżerowie, kierownicy procesów czy liderzy, którzy poznają kulturę Lean, zaczną odpowiednio zarządzać procesami zmian w swoich działach i przekazywać ideologię zmian kolejnym pracownikom.

Szkolenia Lean Management dedykujemy przede wszystkim osobom na stanowiskach zarządczych: menedżerom, kierownikom procesów, liderom czy inżynierom. Gdy osoby te zrozumieją i zaczną wdrażać w swojej pracy zasady koncepcji Lean, będą przekazywać zdobytą wiedzę i umiejętności kolejnym grupom osób.

Udział w naszych kursach i szkoleniach z obszaru Lean Management pozwoli poznać i zrozumieć założenia tej koncepcji. Dzięki temu będziesz mógł lepiej zarządzać zmianami w organizacji przy jednoczesnym budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem. Korzyści odniesiesz zatem nie tylko Ty, ale cała firma, ponieważ jednym z warunków uzyskania Dyplomu LEAN Six Sigma BLACK BELT jest realizacja własnego projektu przynoszącego oszczędności organizacji, minimum 100 000 zł w skali roku.

Szeroka oferta naszych szkoleń z zakresu Lean Management obejmuje zarówno kursy wprowadzające do założeń koncepcji, jak i certyfikowane kursy modułowe, obejmujące różnorodne zagadnienia z obszaru kultury i świadomości Lean, Six Sigma czy KAIZEN, a także zarządzania procesami usługowymi. Oferujemy także bezpłatne webinary i szkolenia z zakresu Lean.

Kontakt

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.