Finanse – EY Academy of Business
Wyniki

Filtruj

Kategoria

Ilość wyświetlanych szkoleń: 24

Podkategorie

Data

od

do

Język szkoleń

Lokalizacja

Eksportuj wyniki

Data

Nazwa szkolenia

Lokalizacja

Branża finansowa jest w ciągłym rozwoju. Przedsiębiorstwa muszą też stale monitorować wprowadzane zmiany regulacyjne, które mogą mieć wpływ na ich działalność. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób związanych z dzisiejszym dynamicznym sektorem finansów, opracowaliśmy szereg profesjonalnych programów szkoleniowych. Nasze szkolenia finansowe pomagają uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę oraz umiejętności przydatne w codziennej pracy.

W szerokiej ofercie naszych specjalistycznych szkoleń z finansów znajdziesz intensywne i praktyczne programy z dziedziny finansów. Wszechstronną wiedzę przekazujemy w sposób uporządkowany i profesjonalny. Programy naszych kursów są oparte na analizach przypadków (case studies) i prowadzone są przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Dla kogo dedykowany jest program szkoleń finansowych?

Nasze szkolenia z finansów adresujemy do menedżerów, analityków finansowych, doradców podatkowych, negocjatorów, pracowników działów finansowych oraz wszystkich osób, które na co dzień mają styczność z finansami.

Co zyskam, biorąc udział w szkoleniach?

Nasze szkolenia finansowe, podatkowe i prawne rozwijają umiejętność wykorzystania teorii w praktyce oraz pomagają przełożyć konkretną wiedzę na precyzyjne i skuteczne działania. Nasze kursy prowadzone są przez profesjonalistów z wieloletnim stażem zawodowym w dziedzinie finansów. Kursy i szkolenia z rachunkowości to trening umiejętności, podczas którego wykorzystujemy formę wykładu ilustrowanego przykładami. Zajęcia opierają się na ćwiczeniach kształcących umiejętności przydatne w realizowaniu określonych zadań w pracy zawodowej.

Finanse – co obejmuje program szkoleń?

W trakcie specjalistycznych warsztatów dedykowanych zagadnieniom finansowym uczestnicy między innymi zapoznają się z aspektami związanymi z fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw (M&A). Program naszych szkoleń obejmuje również szczegółowe omówienie kwestii dotyczących wyceny spółek. Ponadto znajdziesz tutaj szkolenia z finansów dedykowane czynnikom ESG, wskaźnikom efektywności w przedsiębiorstwie, takim jak KPI czy CSF, a także podatkowym aspektom zamknięcia roku. Dodatkowo w naszej ofercie znajdziesz kursy finansowe na temat zarządzania ryzykiem finansowym i zaawansowanej sprawozdawczości finansowej dla analityków. W ofercie są także specjalne warsztaty dedykowane Lean Six Sigma Finance.

Jestem zainteresowany zagadnieniami fuzji i przejęć przedsiębiorstw (M&A). Które szkolenia wybrać?

Osobom zainteresowanym tematyką fuzji i przejęć przedsiębiorstw (M&A) polecamy szkolenia „M&A jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa” oraz „Pułapki M&A i jak je omijać? Kurs zaawansowany”. W określeniu, czy M&A jest właściwą ścieżką rozwoju dla Twojej firmy oraz wyjaśnieniu, jak wygląda standardowy proces M&A i jak się do niego przygotować, pomoże Ci pierwsze szkolenie. Finanse oraz najczęściej pojawiające się problemy w procesach M&A pozwala uczestnikom poznać drugie szkolenie.

Chciałbym poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wyceny spółek. Które ze szkoleń powinienem wybrać?

Szkolenie „Praktyka wyceny spółek – warsztaty z wykorzystaniem arkusza Excel” pomagają uczestnikom poznać metody wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych. Przedstawiane metody prezentowane są na praktycznych przykładach. W trakcie szkolenia określane są też główne czynniki mające wpływ na wartość przedsiębiorstwa i jego finanse. Szkolenie to jest również dostępne w języku angielskim.

Czy w ofercie znajdę szkolenie na temat wskaźników efektywności w firmie, takich jak KPI?

Tak. Specjalny program szkolenia „Wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI)” zapewnia szeroką wiedzę na temat procesu wdrażania KPI w organizacji. W trakcie programu dowiesz się, jakie są najczęstsze problemy pojawiające się w pracy z KPI i jak można ich uniknąć. Program szkolenia finansowego oparty jest na studiach przypadków (case studies) pokazujących możliwości pojedynczych KPI. Dodatkowo zyskasz wiedzę na temat kluczowych czynników sukcesu (CSF) w organizacji.

Interesuje mnie zarządzanie ryzykiem finansowym w firmie. Które szkolenie wybrać?

Szczególnie polecamy szkolenie „Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie”, które jest prowadzone w formie praktycznych warsztatów, w trakcie których aspekt zarządzania ryzykiem finansowym jest omawiany z wielu perspektyw. Między innymi poznasz organizację procesu zarządzania ryzykiem finansowym w firmie, praktyki zawierania transakcji w instrumentach pochodnych, a także regulacje rynków finansowych. Na szkoleniu z finansów poruszane są zagadnienia wynikające z praktycznych doświadczeń, ilustrowane licznymi przykładami i studiami przypadków opartymi na rzeczywistych danych rynkowych.

Czy w ofercie znajdę szkolenie dedykowane sprawozdawczości finansowej?

Z myślą o osobach zainteresowanych sprawozdawczością finansową przygotowaliśmy specjalne szkolenie „Zaawansowana sprawozdawczość finansowa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości”. Program szkolenia zapewnia uczestnikom możliwość zdobycia kompetencji w zakresie analizy wpływu wybranych transakcji i zdarzeń na elementy sprawozdania finansowego – bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Ponadto uczestnicy poznają zasady i rozwiązania księgowe przez pryzmat ich wpływu na poszczególne elementy sprawozdań finansowych i wybrane wskaźniki.

Czy w ofercie znajdę szkolenie dla członków komitetów audytu?

Tak. Szkolenie „Komitety audytu JZP w praktyce rad nadzorczych” pozwala uczestnikom zapoznać się z najnowszymi regulacjami dotyczącymi komitetów audytu jednostek zainteresowania publicznego. Program obejmuje zagadnienia dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach, wymagań dla członków rad nadzorczych, ról i zadań Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz współpracy Komitetu Audytu z radą nadzorczą i innymi organami spółki.

Czy szkolenia mogą być przeprowadzone w formie szkoleń zamkniętych?

Tak. Zamknięte szkolenia z finansów organizujemy na indywidualne zamówienie klienta.

Czy szkolenia są dostępne w języku angielskim?

W języku angielskim dostępne jest szkolenie dotyczące praktyki wyceny spółek („Corporate Valuation in Practice”).

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w pozostałych szkoleniach finansowych w języku angielskim, napisz do nas na adres academyofbusiness@pl.ey.com lub skontaktuj się z koordynatorem danego szkolenia.

W języku angielskim oferujemy również kompleksowe modułowe szkolenie „Finance in Business”, a także studia magisterskie „Finance and Accounting” oraz studia podyplomowe „International Finance”, organizowane wspólnie z SGH.

Czy szkolenia są dostępne w formie e-learningu?

W formie e-learningu oferujemy szkolenie z zakresu „Finance in Business” – „The Balance Sheet: a reflection of the finances of an entity. The Statement of Financial Position”. Program szkolenia obejmuje proces tworzenia bilansu firmy oraz przegląd bilansów prawdziwych spółek giełdowych i ich finanse. Kurs ma charakter praktyczny z ćwiczeniami opartymi na studiach przypadków (case studies). Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat.

W jakiej formie odbywają się szkolenia?

Szkolenia prowadzone są online live lub stacjonarnie.

Kontakt

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.