Studia podyplomowe MSSF w praktyce – EY Academy of Business

Studia podyplomowe MSSF w praktyce

Studia podyplomowe „MSSF w praktyce” przygotowane zostały wspólnie przez EY Academy of Business oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Stwarzają uczestnikom wyjątkową szansę zdobycia praktycznych umiejętności w dziedzinie finansów.

Program studiów podyplomowych MSSF powstał dzięki połączeniu doświadczeń dwóch partnerów. Wykładowcami są profesorowie SGH posiadający doświadczenie naukowe. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez trenerów EY Academy of Business.

Główne obszary objęte programem nauczania to:

 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) – 16 dni (128 godzin)
 • Rachunkowość kosztów i analiza odchyleń – 2 dni (16 godzin)
 • Finanse przedsiębiorstw i wycena wartości – 2 dni (16 godzin)
 • Podatki i prawo –  2 dni (16 godzin)

Korzyści zajęć Online:

 • „Efekt klasy”, aby każdy wiedział, kim są inni uczestnicy, możliwość komunikacji z prowadzącym oraz uczestnikami za pośrednictwem czatu;
 • Udostępnianie ekranów, aby uczestnicy mogli oglądać ekran trenera i współpracować z nim w czasie rzeczywistym;
 • Możliwość komunikacji głosowej w małych grupach;
 • „Pokoje spotkań”, dzięki czemu klasa może być podzielona na grupy do interakcji, w których będą rozwiązywane studia przypadków;
 • Materiały do pobrania w jednym miejscu, do druku;
 • Ankiety, pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte podczas szkolenia: odpowiedzi przedstawiane są w formacie w czasie rzeczywistym (pod kontrolą trenera);
 • Wszyscy nasi trenerzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń online.

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

W systemie należy zaznaczyć opcję: „chcę otrzymać fakturę”.

Opłata za całość studiów wynosi 7990 zł +23% VAT = 9827,70 zł brutto. Cena obejmuje koszt wykładów i ćwiczeń wraz z zestawem materiałów szkoleniowych (bez nagrań).

Płatności należy dokonać do HSBC Bank Polska — nr rachunku (PLN):

61 1280 0003 0000 0031 1251 3031

W tytule płatności należy wpisać: „MSSF ed. 24” oraz imię i nazwisko uczestnika.

Dodatkowo można dokupić dostęp do nagrań w cenie 869 zł dla wszystkich modułów lub 99 zł +23% VAT za 1 moduł.

Ostateczny termin płatności: 15 października 2022.

Jednostki sektora finansów publicznych i przedsiębiorstwa — wpłata jednorazowa, osoby fizyczne — możliwość opłaty w dwóch ratach:

I rata w wysokości 3995 zł + 23% VAT= 4913,85 zł brutto, płatna do 15 października 2022,

II rata w wysokości 3995 zł +23% VAT= 4913,85 zł brutto, płatna do 31 stycznia 2023.

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,​
 • Formularz aplikacyjny (generowany w ISSP), wydrukowany i podpisany.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

SGH
Agata Augustyniak
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Warunkiem przyjęcia jest okazanie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich polskiej uczelni wyższej (dowolny wydział) lub jego odpowiednik z uczelni zagranicznej. Odpis musi być podpisany przez kandydata. Odpis czy dyplom niepodpisany jest nieważny.

W przypadku, gdy dyplom został wystawiony w kraju należącym do UE/EOG/EFTA, do dyplomu należy dołączyć suplement dyplomu w j. angielskim oraz przysięgłe tłumaczenie dyplomu i suplementu na język polski.

W przypadku dyplomu spoza tego regionu należy:

1. Przedstawić zaświadczenie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych lub

2. Aplikować o nostryfikację dyplomu.

Procedura nostryfikacji jest opisana na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W SGH nostryfikacją zajmuje się Dział Organizacji Dydaktyki.

Harmonogram

5-6 listopada 2022 MSSF D1, D2
3-4 grudnia 2022 MSSF D3, D4
17-18 grudnia 2022 MSSF D5, D6
28-29 stycznia 2023 Finanse przedsiębiorstw i wycena wartości
11-12 lutego 2023 MSSF D7, D8
11-12 marca 2023 MSSF D9, D10
25-26 marca 2023 MSSF D11, D12
15-16 kwietnia 2023 Rachunkowość kosztów i analiza odchyleń
13-14 maja 2023 MSSF D13, MSSF D14
27-28 maja 2023 Podatki, Prawo
17-18 czerwca 2023 MSSF D15, D16
24 czerwca 2023 Egzamin

Studia podyplomowe MSSF w praktyce

Główne obszary objęte programem nauczania to:

 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) – 16 dni (128 godzin)
 • Rachunkowość kosztów i analiza odchyleń – 2 dni (16 godzin)
 • Finanse przedsiębiorstw i wycena wartości – 2 dni (16 godzin)
 • Podatki i prawo –  2 dni (16 godzin)

Korzyści zajęć Online:

 • „Efekt klasy”, aby każdy wiedział, kim są inni uczestnicy, możliwość komunikacji z prowadzącym oraz uczestnikami za pośrednictwem czatu;
 • Udostępnianie ekranów, aby uczestnicy mogli oglądać ekran trenera i współpracować z nim w czasie rzeczywistym;
 • Możliwość komunikacji głosowej w małych grupach;
 • „Pokoje spotkań”, dzięki czemu klasa może być podzielona na grupy do interakcji, w których będą rozwiązywane studia przypadków;
 • Materiały do pobrania w jednym miejscu, do druku;
 • Ankiety, pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte podczas szkolenia: odpowiedzi przedstawiane są w formacie w czasie rzeczywistym (pod kontrolą trenera);
 • Wszyscy nasi trenerzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń online.

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

W systemie należy zaznaczyć opcję: „chcę otrzymać fakturę”.

Opłata za całość studiów wynosi 7990 zł +23% VAT = 9827,70 zł brutto. Cena obejmuje koszt wykładów i ćwiczeń wraz z zestawem materiałów szkoleniowych (bez nagrań).

Płatności należy dokonać do HSBC Bank Polska — nr rachunku (PLN):

61 1280 0003 0000 0031 1251 3031

W tytule płatności należy wpisać: „MSSF ed. 24” oraz imię i nazwisko uczestnika.

Dodatkowo można dokupić dostęp do nagrań w cenie 869 zł dla wszystkich modułów lub 99 zł +23% VAT za 1 moduł.

Ostateczny termin płatności: 15 października 2022.

Jednostki sektora finansów publicznych i przedsiębiorstwa — wpłata jednorazowa, osoby fizyczne — możliwość opłaty w dwóch ratach:

I rata w wysokości 3995 zł + 23% VAT= 4913,85 zł brutto, płatna do 15 października 2022,

II rata w wysokości 3995 zł +23% VAT= 4913,85 zł brutto, płatna do 31 stycznia 2023.

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,​
 • Formularz aplikacyjny (generowany w ISSP), wydrukowany i podpisany.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

SGH
Agata Augustyniak
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Warunkiem przyjęcia jest okazanie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich polskiej uczelni wyższej (dowolny wydział) lub jego odpowiednik z uczelni zagranicznej. Odpis musi być podpisany przez kandydata. Odpis czy dyplom niepodpisany jest nieważny.

W przypadku, gdy dyplom został wystawiony w kraju należącym do UE/EOG/EFTA, do dyplomu należy dołączyć suplement dyplomu w j. angielskim oraz przysięgłe tłumaczenie dyplomu i suplementu na język polski.

W przypadku dyplomu spoza tego regionu należy:

1. Przedstawić zaświadczenie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych lub

2. Aplikować o nostryfikację dyplomu.

Procedura nostryfikacji jest opisana na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W SGH nostryfikacją zajmuje się Dział Organizacji Dydaktyki.

Harmonogram

5-6 listopada 2022 MSSF D1, D2
3-4 grudnia 2022 MSSF D3, D4
17-18 grudnia 2022 MSSF D5, D6
28-29 stycznia 2023 Finanse przedsiębiorstw i wycena wartości
11-12 lutego 2023 MSSF D7, D8
11-12 marca 2023 MSSF D9, D10
25-26 marca 2023 MSSF D11, D12
15-16 kwietnia 2023 Rachunkowość kosztów i analiza odchyleń
13-14 maja 2023 MSSF D13, MSSF D14
27-28 maja 2023 Podatki, Prawo
17-18 czerwca 2023 MSSF D15, D16
24 czerwca 2023 Egzamin

Cena

7990 zł netto: - 9827,70 zł brutto. Cena obejmuje koszt wykładów i ćwiczeń wraz z zestawem materiałów szkoleniowych (bez nagrań).

Lokalizacja

Online

Termin

Start programu: 5 listopada 2022
Kontakt

Natalia Medyńska

Konsultant

 • +48 789 407 645
 • natalia.medynska@pl.ey.com