MSSF w praktyce - studia podyplomowe – EY Academy of Business

MSSF w praktyce – studia podyplomowe

Studia podyplomowe „MSSF w praktyce” przygotowane zostały wspólnie przez EY Academy of Business oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Stwarzają uczestnikom wyjątkową szansę zdobycia praktycznych umiejętności w dziedzinie finansów.

Program studiów podyplomowych MSSF powstał dzięki połączeniu doświadczeń dwóch partnerów. Wykładowcami są profesorowie SGH posiadający doświadczenie naukowe. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez trenerów EY Academy of Business.

Główne obszary objęte programem nauczania to:

 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) – 16 dni (128 godzin)
 • Rachunkowość kosztów i analiza odchyleń – 2 dni (16 godzin)
 • Finanse przedsiębiorstw i wycena wartości – 2 dni (16 godzin)
 • Podatki i prawo –  2 dni (16 godzin)

Korzyści zajęć Online Live:

 • „Efekt klasy”, aby każdy wiedział, kim są inni uczestnicy, możliwość komunikacji z prowadzącym oraz uczestnikami za pośrednictwem czatu;
 • Udostępnianie ekranów, aby uczestnicy mogli oglądać ekran trenera i współpracować z nim w czasie rzeczywistym;
 • Możliwość komunikacji głosowej w małych grupach;
 • „Pokoje spotkań”, dzięki czemu klasa może być podzielona na grupy do interakcji, w których będą rozwiązywane studia przypadków;
 • Materiały do pobrania w jednym miejscu, do druku;
 • Ankiety, pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte podczas szkolenia: odpowiedzi przedstawiane są w formacie w czasie rzeczywistym (pod kontrolą trenera);
 • Wszyscy nasi trenerzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń online live.

Sprawdź harmonogram studiów

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

W systemie należy zaznaczyć opcję: „chcę otrzymać fakturę”.

Opłata za całość studiów wynosi 8499 zł +23% VAT = 10 453,77 brutto. Cena obejmuje koszt wykładów i ćwiczeń wraz z zestawem materiałów szkoleniowych (bez nagrań).

Płatności należy dokonać do HSBC Bank Polska — nr rachunku (PLN):

61 1280 0003 0000 0031 1251 3031

W tytule płatności należy wpisać: „MSSF ed. 25” oraz imię i nazwisko uczestnika.

Dodatkowo można dokupić dostęp do nagrań w cenie 929 zł +23% VAT dla wszystkich zjazdów lub 109 zł +23% VAT za 1 zjazd.

Ostateczny termin płatności: 15 października 2023.

Jednostki sektora finansów publicznych i przedsiębiorstwa — wpłata jednorazowa, osoby fizyczne — możliwość opłaty w dwóch lub czterech ratach:

Kwota przy dwóch ratach:

 • I rata w wysokości 4399,00 zł + 23% VAT = 5410,77 zł brutto płatna do 15 października 2023
 • II rata w wysokości 4399,00 zł +23% VAT = 5410,77 zł brutto, płatna do 15 stycznia 2024

Kwota przy 4 ratach:

 • I rata w wysokości 2249,00 zł + 23% VAT = 2766,27 zł brutto płatna do 15 października 2023
 • II rata w wysokości 2249,00 zł + 23% VAT = 2766,27 zł brutto płatna do 15 grudnia 2023
 • III rata w wysokości 2249,00 zł + 23% VAT = 2766,27 zł brutto płatna do 15 lutego 2024
 • IV rata w wysokości 2249,00 zł +23% VAT = 2766,27 zł brutto, płatna do 15 kwietnia 2024

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia
 • Formularz aplikacyjny (generowany w ISSP), wydrukowany i podpisany

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

SGH
Agata Augustyniak
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Warunkiem przyjęcia jest okazanie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich polskiej uczelni wyższej (dowolny wydział) lub jego odpowiednik z uczelni zagranicznej. Odpis musi być podpisany przez kandydata. Odpis czy dyplom niepodpisany jest nieważny.

W przypadku, gdy dyplom został wystawiony w kraju należącym do UE/EOG/EFTA, do dyplomu należy dołączyć suplement dyplomu w j. angielskim oraz przysięgłe tłumaczenie dyplomu i suplementu na język polski.

W przypadku dyplomu spoza tego regionu należy:

1. Przedstawić zaświadczenie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych lub

2. Aplikować o nostryfikację dyplomu.

Procedura nostryfikacji jest opisana na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W SGH nostryfikacją zajmuje się Dział Organizacji Dydaktyki.

MSSF w praktyce – studia podyplomowe

Główne obszary objęte programem nauczania to:

 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) – 16 dni (128 godzin)
 • Rachunkowość kosztów i analiza odchyleń – 2 dni (16 godzin)
 • Finanse przedsiębiorstw i wycena wartości – 2 dni (16 godzin)
 • Podatki i prawo –  2 dni (16 godzin)

Korzyści zajęć Online Live:

 • „Efekt klasy”, aby każdy wiedział, kim są inni uczestnicy, możliwość komunikacji z prowadzącym oraz uczestnikami za pośrednictwem czatu;
 • Udostępnianie ekranów, aby uczestnicy mogli oglądać ekran trenera i współpracować z nim w czasie rzeczywistym;
 • Możliwość komunikacji głosowej w małych grupach;
 • „Pokoje spotkań”, dzięki czemu klasa może być podzielona na grupy do interakcji, w których będą rozwiązywane studia przypadków;
 • Materiały do pobrania w jednym miejscu, do druku;
 • Ankiety, pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte podczas szkolenia: odpowiedzi przedstawiane są w formacie w czasie rzeczywistym (pod kontrolą trenera);
 • Wszyscy nasi trenerzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń online live.

Sprawdź harmonogram studiów

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

W systemie należy zaznaczyć opcję: „chcę otrzymać fakturę”.

Opłata za całość studiów wynosi 8499 zł +23% VAT = 10 453,77 brutto. Cena obejmuje koszt wykładów i ćwiczeń wraz z zestawem materiałów szkoleniowych (bez nagrań).

Płatności należy dokonać do HSBC Bank Polska — nr rachunku (PLN):

61 1280 0003 0000 0031 1251 3031

W tytule płatności należy wpisać: „MSSF ed. 25” oraz imię i nazwisko uczestnika.

Dodatkowo można dokupić dostęp do nagrań w cenie 929 zł +23% VAT dla wszystkich zjazdów lub 109 zł +23% VAT za 1 zjazd.

Ostateczny termin płatności: 15 października 2023.

Jednostki sektora finansów publicznych i przedsiębiorstwa — wpłata jednorazowa, osoby fizyczne — możliwość opłaty w dwóch lub czterech ratach:

Kwota przy dwóch ratach:

 • I rata w wysokości 4399,00 zł + 23% VAT = 5410,77 zł brutto płatna do 15 października 2023
 • II rata w wysokości 4399,00 zł +23% VAT = 5410,77 zł brutto, płatna do 15 stycznia 2024

Kwota przy 4 ratach:

 • I rata w wysokości 2249,00 zł + 23% VAT = 2766,27 zł brutto płatna do 15 października 2023
 • II rata w wysokości 2249,00 zł + 23% VAT = 2766,27 zł brutto płatna do 15 grudnia 2023
 • III rata w wysokości 2249,00 zł + 23% VAT = 2766,27 zł brutto płatna do 15 lutego 2024
 • IV rata w wysokości 2249,00 zł +23% VAT = 2766,27 zł brutto, płatna do 15 kwietnia 2024

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia
 • Formularz aplikacyjny (generowany w ISSP), wydrukowany i podpisany

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

SGH
Agata Augustyniak
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Warunkiem przyjęcia jest okazanie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich polskiej uczelni wyższej (dowolny wydział) lub jego odpowiednik z uczelni zagranicznej. Odpis musi być podpisany przez kandydata. Odpis czy dyplom niepodpisany jest nieważny.

W przypadku, gdy dyplom został wystawiony w kraju należącym do UE/EOG/EFTA, do dyplomu należy dołączyć suplement dyplomu w j. angielskim oraz przysięgłe tłumaczenie dyplomu i suplementu na język polski.

W przypadku dyplomu spoza tego regionu należy:

1. Przedstawić zaświadczenie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych lub

2. Aplikować o nostryfikację dyplomu.

Procedura nostryfikacji jest opisana na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W SGH nostryfikacją zajmuje się Dział Organizacji Dydaktyki.

Cena

8499 zł netto: - cena obejmuje koszt wykładów i ćwiczeń wraz z zestawem materiałów szkoleniowych (bez nagrań)

Lokalizacja

Online Live

Termin

Start nowej edycji: 9 listopada 2024
Kontakt

Katarzyna Wielgat

Konsultant

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com