Szkolenia obligatoryjne - Kursy dla biegłych rewidentów od EY Academy
Wyniki

Filtruj

Kategoria

Podkategorie

Data

od

do

Język szkoleń

Lokalizacja

Data

Nazwa szkolenia

Lokalizacja

Biegły rewident to zawód odpowiedzialny, wymagający ogromnej wiedzy oraz wysoko rozwiniętych umiejętności. Aby zostać biegłym rewidentem, trzeba spełniać szereg warunków, a jednym z nich jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w każdym roku kalendarzowym. W związku z tym w ofercie EY Academy of Business znalazły się także szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów, które pozwolą im zaktualizować wiedzę, poszerzyć ją oraz zdobyć nowe, praktyczne umiejętności.

Czego mogą dotyczyć obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów?

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów w czasie 3-letniego okresu rozliczeniowego musi wynosić minimum 120 godzin lekcyjnych, z czego nie więcej niż 48 godzin lekcyjnych może dotyczyć samokształcenia. Oznacza to, że takie szkolenie obligatoryjne może odbywać się zarówno stacjonarnie, jak i w formie e-learningu. W EY Academy of Business udostępniamy biegłym rewidentom szkolenia w obu tych formach.

Podstawowym celem oraz założeniem obligatoryjnego szkolenia biegłych rewidentów jest podniesienie wiedzy lub umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Oprócz tego jednak każdy biegły rewident musi być także na bieżąco z wszelkimi zmianami w prawie podatkowym czy międzynarodowym oraz funkcjonującymi instrumentami finansowymi i zmieniającymi się standardami. Powinien także w sposób płynny umieć stosować w praktyce różnego rodzaju programy komputerowe, takie jak MS Excel. Wszystkie te tematy poruszane są w trakcie naszych szkoleń obligatoryjnych. Oto przykładowe zagadnienia:

  • zmiany w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków;
  • przepisy regulujące sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych;
  • pojęcie i rodzaje transakcji związanych z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa;
  • regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych;
  • prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym;
  • zmiany standardów MSSF i MSR wchodzących w życie w poszczególnych latach.

Kto jeszcze może skorzystać ze szkoleń dla biegłych rewidentów?

Choć obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów są przede wszystkim dedykowane tej grupie zawodowej, nie oznacza to, że tylko osoby związane zawodowo z przeprowadzaniem rewizji finansowej mogą odnieść z nich korzyści. Nasza oferta obejmuje zagadnienia, które zainteresują także osoby wykonujące sprawozdania finansowe, osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu instrumentów finansowych w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości czy osoby wykonujące oraz rozliczające różnego rodzaju transakcje w obrębie organizacji. Nasze kursy w formie stacjonarnej lub e-learningu pozwalają także na bieżąco aktualizować wiedzę na temat przepisów prawa finansowego oraz obowiązujących standardów, co jest szczególnie istotne dla pracowników na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem, ale także księgowości i rachunkowości.

Szkolenia obligatoryjne prowadzone przez ekspertów

W EY Academy of Business rozumiemy, jak ważny w przypadku każdego szkolenia jest sposób przekazywania wiedzy. Dlatego nasi trenerzy kładą największy nacisk na przekazywanie jej w sposób przystępny, ale także rozwijanie umiejętności praktycznych. Wszystkie osoby prowadzące nasze obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów są ekspertami w swoich dziedzinach z wieloletnim doświadczeniem. Są to trenerzy przede wszystkim specjalizujący się w rynkach finansowych, finansów i controllingu, rachunkowości instrumentów finansowych oraz sprawozdawczości finansowej. Wielu z nich posiada także uprawnienia biegłego rewidenta, ale także międzynarodowe kwalifikacje ACCA, CFA czy CIA. Oprócz tego oferujemy także wszystkim uczestnikom naszych szkoleń i kursów dostęp do Bazy Wiedzy, w której znajdują się dziesiątki bezpłatnych artykułów i webinarów z zakresu rozwoju zawodowego oraz osobistego.

Kontakt

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.