Biegli rewidenci – EY Academy of Business
Wyniki

Filtruj

Kategoria

Ilość wyświetlanych szkoleń: 24

Podkategorie

Data

od

do

Język szkoleń

Lokalizacja

Eksportuj wyniki

Data

Nazwa szkolenia

Lokalizacja

Biegły rewident to zawód odpowiedzialny, wymagający ogromnej wiedzy oraz wysoko rozwiniętych umiejętności. Aby zostać biegłym rewidentem, trzeba spełniać szereg warunków, a jednym z nich jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w każdym roku kalendarzowym. W związku z tym w ofercie EY Academy of Business znalazły się także szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów, które pozwolą im zaktualizować wiedzę, poszerzyć ją oraz zdobyć nowe, praktyczne umiejętności.

Zobacz, jak wygląda szkolenie w formie e-learningu:

Teoretyczno-praktyczny kurs na biegłego rewidenta

Ponieważ coraz więcej instytucji i jednostek zobowiązanych jest do składania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zawód biegłego rewidenta zaczyna być coraz bardziej rozchwytywany. To właśnie biegły rewident ma możliwość badania sprawozdań finansowych i sprawdzania ich poprawności. Kandydatów na biegłych rewidentów czeka jednak konieczność zdania egzaminów państwowych. Nie wystarczy znać zasady rachunkowości i ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Dlatego kurs na biegłego rewidenta to konieczność, która pozwala przygotować się do tego wyzwania zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym. Konkretne wymagania dla kandydatów podano na stronie PIBR — Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Każdy z nich ma jednak świadomość konieczności ciągłego samokształcenia już po zaliczeniu egzaminów.

Czym zajmuje się biegły rewident?

Biegły rewident to specjalista z dziedziny rachunkowości, do którego głównych zadań należy dokonywanie rewizji finansowej. Polega to przede wszystkim na wykonywaniu przeglądów sprawozdań finansowych jednostki i ocenie rzetelności przedstawiania przez nią swojej sytuacji finansowej. Rewizja finansowa, przeglądy sprawozdań finansowych i ich analiza to odpowiedzialne i skomplikowane zadania, dlatego biegły rewident musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią i ciągle podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Do obowiązków biegłych rewidentów należy także podpisywanie sprawozdań finansowych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Czego mogą dotyczyć obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów?

Biegli rewidenci muszą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe, które w czasie 3-letniego okresu rozliczeniowego musi wynosić minimum 120 godzin lekcyjnych, z czego nie więcej niż 48 godzin lekcyjnych może dotyczyć samokształcenia. Szkolenie obligatoryjne może odbywać się zarówno stacjonarnie, jak i w formie e-learningu. W EY Academy of Business udostępniamy biegłym rewidentom szkolenia w obu tych formach.
Podstawowym celem oraz założeniem obligatoryjnego szkolenia biegłych rewidentów jest podniesienie wiedzy lub umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Oprócz tego jednak każdy biegły rewident musi być także na bieżąco z wszelkimi zmianami w prawie podatkowym czy międzynarodowym oraz funkcjonującymi instrumentami finansowymi i zmieniającymi się standardami. Powinien także w sposób płynny umieć stosować w praktyce różnego rodzaju programy komputerowe, takie jak MS Excel. Wszystkie te tematy poruszane są w trakcie naszych szkoleń obligatoryjnych. Oto przykładowe zagadnienia:

  • zmiany w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków;
  • przepisy regulujące sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych;
  • pojęcie i rodzaje transakcji związanych z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa;
  • regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych;
  • prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym;
  • zmiany standardów MSSF i MSR wchodzących w życie w poszczególnych latach.

Kto jeszcze może skorzystać ze szkoleń dla biegłych rewidentów?

Choć obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów są przede wszystkim dedykowane tej grupie zawodowej, nie oznacza to, że tylko osoby związane zawodowo z przeprowadzaniem rewizji finansowej mogą odnieść z nich korzyści. Nasza oferta obejmuje zagadnienia, które zainteresują także osoby wykonujące sprawozdania finansowe, osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu instrumentów finansowych w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości czy osoby wykonujące oraz rozliczające różnego rodzaju transakcje w obrębie organizacji. Nasze kursy w formie stacjonarnej lub e-learningu pozwalają także na bieżąco aktualizować wiedzę na temat przepisów prawa finansowego oraz obowiązujących standardów, co jest szczególnie istotne dla pracowników na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem, ale także księgowości i rachunkowości.

Biegli rewidenci – szkolenia obligatoryjne prowadzone przez ekspertów

W EY Academy of Business rozumiemy, jak ważny w przypadku każdego szkolenia jest sposób przekazywania wiedzy. Dlatego nasi trenerzy kładą największy nacisk na przekazywanie jej w sposób przystępny, ale także rozwijanie umiejętności praktycznych. Wszystkie osoby prowadzące nasze obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów są ekspertami w swoich dziedzinach z wieloletnim doświadczeniem. Są to trenerzy przede wszystkim specjalizujący się w rynkach finansowych, finansów i controllingu, rachunkowości instrumentów finansowych oraz sprawozdawczości finansowej. Wielu z nich posiada także uprawnienia biegłego rewidenta, ale także międzynarodowe kwalifikacje ACCA, CFA czy CIA. Oprócz tego oferujemy także wszystkim uczestnikom naszych szkoleń i kursów dostęp do Bazy Wiedzy, w której znajdują się dziesiątki bezpłatnych artykułów i webinarów z zakresu rozwoju zawodowego oraz osobistego.

Szkolenia Biegli rewidenci - FAQ

Do zakresu obowiązków biegłego rewidenta należy przede wszystkim przeprowadzanie audytów finansowych, innymi słowy jego zawód polega na rewizji finansowej. Biegły rewident bada sprawozdania finansowe danej jednostki i w ten sposób ustala, czy przedstawia ona swoją sytuację finansową w sposób rzetelny.

Zarobki biegłego rewidenta są w dużej mierze zależne od jego doświadczenia oraz wielkości miejscowości, w której pracuje. Można jednak przyjąć, że biegły rewident pracujący w zawodzie zarabia średnio pomiędzy 4 000 zł a 6 000 zł brutto, jednak rewidenci z dużym doświadczeniem i odpowiednio wyszkoleni mogą zarabiać nawet 9 - 10 tysięcy złotych.

Zgodnie z przepisami sprawozdanie finansowe powinno zostać podpisane przez biegłego rewidenta. Może to być kwalifikowany podpis elektroniczny, jednak w przypadku, gdy badanie przeprowadziła więcej niż jedna firma audytorska, biegły rewident reprezentujący każdą z nich także musi podpisać się pod sprawozdaniem.

Tak, biegli rewidenci mogą wykonywać usługi doradztwa podatkowego, w ramach których mogą między innymi obliczać wysokość podatku dochodowego, VAT i odroczonego podatku dochodowego. Jest to możliwe pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na badanie sprawozdania finansowego.

Kontakt

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.