Leading Lawyer - program mentoringowy dla prawników – EY Academy of Business

Leading Lawyer – program mentoringowy dla prawników

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową zdobywa, ten może być nauczycielem innych” – Konfucjusz.

Program mentoringowy Leading Lawyer powstał z myślą o ambitnych i otwartych praktykach prawa, którzy poszukują wiedzy niedostępnej na standardowych kursach, szkoleniach i studiach. Tworzymy przestrzeń, której celem jest nauka oparta o doświadczenia oraz przywództwo przez inspirację.

Czym jest mentoring?

Mentoring to dwustronna, partnerska relacja pomiędzy uczniem a mentorem. Jej celem jest wydobycie potencjału ucznia przy silnym wsparciu mentora — otwartego na dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Mentoring rozwojowy to zawsze proces, z którego czerpią dwie strony — jest inspiracją i impulsem do dalszej pracy nad sobą, zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela.

Mentor

Mentor to osoba wspierająca ambitnego ucznia w procesie świadomego budowania ścieżki rozwoju zawodowego. Jest otwarty na potrzeby mentee — zna wyzwania stojące przed uczniem i wie, jak pokonać bariery. Utożsamia wiedzę popartą wieloletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym. Do grona mentorów zaprosiliśmy wybitnych i doświadczonych prawników — ich bezcenna wiedza stanie się inspiracją do dalszego, świadomego rozwoju zawodowego mentee.

Patronem programu jest Krajowa Izba Radców Prawnych.

Nasz program mentoringowy kierujemy do osób ambitnych i świadomych swojego potencjału, którzy potrafią mądrze słuchać i jasno deklarować swoje cele zawodowe. Są otwarci na informację zwrotną płynącą od mentora i potrafią wykorzystać ją dla własnego rozwoju. Chcą być w przyszłości skutecznymi i świadomymi prawnikami — liderami.

 

Naszymi mentee mogą zostać osoby, które mają minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w praktyce prawniczej.

Co zyskuje mentee?

 • Dostęp do wiedzy, której nie jest w stanie zdobyć w innym miejscu — wiedzy niepisanej, wypracowanej przez mentorów w trakcie ich ścieżki zawodowej
 • Doskonalenie umiejętności z zakresu przywództwa i zarządzania pod okiem doświadczonego mentora — prawnika
 • Inspirację i wskazówki do dalszego, bardziej świadomego rozwoju zawodowego
 • Udział w 5 warsztatach prowadzonych przez najlepszych ekspertów
 • Spersonalizowaną odpowiedź na potrzeby rozwojowe, której gwarancją są indywidualne spotkania z mentorem (minimum 5 spotkań)

Program nowej edycji zostanie podany

Małgorzata Chruściak - prawnik z ponad 25-letnią praktyką we wspieraniu biznesu, coach i mentor akredytowany przy EMCC oraz licencjonowany trener FRIS. Wspiera prawniczki i prawników w budowaniu kariery zawodowej, marki osobistej oraz wzmacnianiu kompetencji przywódczych.

Ewa Cieślawska - certyfikowany trener FRIS® i Facet5, coach, facylitator, trener myślenia wizualnego. Wspiera i motywuje liderów w budowaniu odważnego przywództwa opartego na wrażliwości, zaufaniu i wykorzystaniu naturalnych predyspozycji.

Ewa Opolska - odpowiada za projektowanie i wdrażanie kompleksowych programów rozwoju. Przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe) wspierające konkretne cele.

Justyna Wilczyńska-Baraniak - lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w Kancelarii EY Law. Doradza na rzecz polskich i międzynarodowych korporacji w zakresie ochrony własności intelektualnej i wdrażania nowych technologii.

Leading Lawyer – program mentoringowy dla prawników

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową zdobywa, ten może być nauczycielem innych” – Konfucjusz.

Program mentoringowy Leading Lawyer powstał z myślą o ambitnych i otwartych praktykach prawa, którzy poszukują wiedzy niedostępnej na standardowych kursach, szkoleniach i studiach. Tworzymy przestrzeń, której celem jest nauka oparta o doświadczenia oraz przywództwo przez inspirację.

Czym jest mentoring?

Mentoring to dwustronna, partnerska relacja pomiędzy uczniem a mentorem. Jej celem jest wydobycie potencjału ucznia przy silnym wsparciu mentora — otwartego na dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Mentoring rozwojowy to zawsze proces, z którego czerpią dwie strony — jest inspiracją i impulsem do dalszej pracy nad sobą, zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela.

Mentor

Mentor to osoba wspierająca ambitnego ucznia w procesie świadomego budowania ścieżki rozwoju zawodowego. Jest otwarty na potrzeby mentee — zna wyzwania stojące przed uczniem i wie, jak pokonać bariery. Utożsamia wiedzę popartą wieloletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym. Do grona mentorów zaprosiliśmy wybitnych i doświadczonych prawników — ich bezcenna wiedza stanie się inspiracją do dalszego, świadomego rozwoju zawodowego mentee.

Patronem programu jest Krajowa Izba Radców Prawnych.

Dla kogo?

Nasz program mentoringowy kierujemy do osób ambitnych i świadomych swojego potencjału, którzy potrafią mądrze słuchać i jasno deklarować swoje cele zawodowe. Są otwarci na informację zwrotną płynącą od mentora i potrafią wykorzystać ją dla własnego rozwoju. Chcą być w przyszłości skutecznymi i świadomymi prawnikami — liderami.

 

Naszymi mentee mogą zostać osoby, które mają minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w praktyce prawniczej.

Cele i korzyści

Co zyskuje mentee?

 • Dostęp do wiedzy, której nie jest w stanie zdobyć w innym miejscu — wiedzy niepisanej, wypracowanej przez mentorów w trakcie ich ścieżki zawodowej
 • Doskonalenie umiejętności z zakresu przywództwa i zarządzania pod okiem doświadczonego mentora — prawnika
 • Inspirację i wskazówki do dalszego, bardziej świadomego rozwoju zawodowego
 • Udział w 5 warsztatach prowadzonych przez najlepszych ekspertów
 • Spersonalizowaną odpowiedź na potrzeby rozwojowe, której gwarancją są indywidualne spotkania z mentorem (minimum 5 spotkań)
Program

Program nowej edycji zostanie podany

Cena

9000 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Terminy nowej edycji zostaną podane

Kontakt

Katarzyna Pudelska

Koordynator kursu

 • +48 510 201 305
 • katarzyna.pudelska@pl.ey.com