Leading Lawyer - program mentoringowy dla prawników – EY Academy of Business

Leading Lawyer – program mentoringowy dla prawników

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową zdobywa, ten może być nauczycielem innych” – Konfucjusz.

Program mentoringowy Leading Lawyer powstał z myślą o ambitnych i otwartych praktykach prawa, którzy poszukują wiedzy niedostępnej na standardowych kursach, szkoleniach i studiach. Tworzymy przestrzeń, której celem jest nauka oparta o doświadczenia oraz przywództwo przez inspirację.

Czym jest mentoring?

Mentoring to dwustronna, partnerska relacja pomiędzy uczniem a mentorem. Jej celem jest wydobycie potencjału ucznia przy silnym wsparciu mentora — otwartego na dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Mentoring rozwojowy to zawsze proces, z którego czerpią dwie strony — jest inspiracją i impulsem do dalszej pracy nad sobą, zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela.

Mentor

Mentor to osoba wspierająca ambitnego ucznia w procesie świadomego budowania ścieżki rozwoju zawodowego. Jest otwarty na potrzeby mentee — zna wyzwania stojące przed uczniem i wie, jak pokonać bariery. Utożsamia wiedzę popartą wieloletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym. Do grona mentorów zaprosiliśmy wybitnych i doświadczonych prawników — ich bezcenna wiedza stanie się inspiracją do dalszego, świadomego rozwoju zawodowego mentee.

Mentee

Mentee to osoba ambitna i świadoma swojego potencjału, która potrafi mądrze słuchać i jasno deklarować swoje cele zawodowe. Jest otwarta na informację zwrotną płynącą od mentora i potrafi wykorzystać ją dla własnego rozwoju. Chce być w przyszłości skutecznym i świadomym prawnikiem-liderem. Naszymi mentee mogą zostać osoby, które mają minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w praktyce prawniczej.

Program jest objęty patronatem KIRP

Nasz program mentoringowy kierujemy do osób ambitnych i świadomych swojego potencjału, którzy potrafią mądrze słuchać i jasno deklarować swoje cele zawodowe. Są otwarci na informację zwrotną płynącą od mentora i potrafią wykorzystać ją dla własnego rozwoju. Chcą być w przyszłości skutecznymi i świadomymi prawnikami-liderami.

 

Naszymi mentee mogą zostać osoby, które mają minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w praktyce prawniczej.

Co zyskuje mentee?

 • Dostęp do wiedzy, której nie jest w stanie zdobyć w innym miejscu — wiedzy niepisanej, wypracowanej przez mentorów w trakcie ich ścieżki zawodowej
 • Doskonalenie umiejętności z zakresu przywództwa i zarządzania pod okiem doświadczonego mentora — prawnika
 • Inspirację i wskazówki do dalszego, bardziej świadomego rozwoju zawodowego
 • Udział w 5 warsztatach prowadzonych przez najlepszych ekspertów
 • Spersonalizowaną odpowiedź na potrzeby rozwojowe, której gwarancją są indywidualne spotkania z mentorem (minimum 5 spotkań)

15 kwietnia 2024
godz. 17.00

Inauguracja programu mentoringowego. Uroczysta kolacja oraz zapoznanie par mentor – mentee.

Goście specjalni:

Beata Kępowicz

Absolwentka wydziału prawa – od kilkunastu lat w praktyce związana z branżą prawniczą, menedżer w kancelarii CMS. Kieruje działami wsparcia biznesu, skutecznie łącząc role operacyjne, finansowe, ale przede wszystkim strategiczne dla rozwoju kancelarii. Jednym z kierowanych przez nią projektów strategicznych jest transformacja biur w Polsce, związana z między innymi z aspektami ESG, wzmacnianiem kultury organizacyjnej oraz zmianami dotyczącymi nowych technologii i digitalizacji.

Dzięki doświadczeniu w jednej z czołowych światowych firm prawniczych, w swojej pracy kładzie nacisk na szeroko rozumianą jakość w kształtowaniu operacji biznesowych. Skupia się na budowaniu silnej kultury organizacyjnej, w której rozwój zawodowy na każdym poziomie staje się ścieżką do tworzenia ambitnych i wspierających się zespołów, skoncentrowanych na wspólnym celu.

Zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej, priorytetem Beaty jest budowanie trwałych relacji, skupienie na rozwoju oraz odpowiedzialność za rezultaty działań.

Agnieszka Skarżyńska

Specjalista w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawie pracy. Z CMS związana od 2006 roku. Odpowiedzialna za pełen zakres procesów z obszaru HR. Zrealizowała wiele projektów z zakresu: rozwoju pracowników, talent management, performance management, rekrutacji, sukcesji, zmiany kultury organizacyjnej i wartości. Z wykształcenia socjolog, prawnik i trener grupowy.

Przez lata pracy w obszarze HR zdobyła niezbędne umiejętności do skutecznego zarządzania zespołem oraz realizacji celów organizacji poprzez optymalne wykorzystanie ludzkich zasobów. Jako priorytet w pracy postrzega wspieranie rozwoju zawodowego pracowników, budowanie pozytywnej kultury pracy oraz zapewnianie harmonii między potrzebami zespołów, a celami strategicznymi firmy.

Od kwietnia do grudnia indywidualne spotkania par mentor mentee w terminach ustalanych indywidualnie.

Warsztat 1.
25 kwietnia 2024
godz. 9.00 – 13.00

Jestem mentorem – czym jest proces mentoringowy, jaka jest moja rola? Warsztat dla mentorów.

Ewa Cieślawska, Trenerka, EY Academy of Business

Warsztat 2.
9 maja 2024 – stacjonarnie
godz. 9.00 – 13.00

Jestem mentee – jak w pełni wykorzystać potencjał procesu mentoringowego? Warsztat dla mentees.

Ewa Cieślawska, Trenerka, EY Academy of Business

Warsztat 3.
5 czerwca 2024 – Online Live
godz. 9.00 – 13.00

Komunikacja i motywowanie w zespole prawnym – jak prowadzić dobre rozmowy wspierające rozwój i zaangażowanie? Warsztat dla mentorów i mentees.

Ewa Opolska, Trenerka, EY Academy of Business

Warsztat 4.
3 września 2024 – Online Live
godz. 9.00 – 13.00

Zarządzanie i współpraca w zespole prawnym.

Magdalena Robak, Trenerka, EY Academy of Business

Warsztat 5.
18 września 2024 – Online Live
godz. 9.00 – 13.00

Jak dawać i przyjmować feedback? Warsztat dla mentees.

Ewa Cieślawska, Trenerka, EY Academy of Business

Warsztat 6.
17 października 2024 – stacjonarnie
godz. 10.00 – 13.00

Neuroprzywództwo – jak wyjść na najwyższy stopień przewodzenia w trudnych warunkach biznesowych?

dr Ewa Hartman, Trenerka, EY Academy of Business

Warsztat 7.
13 listopada 2024 – Online Live
godz. 9.00 – 13.00

Jak dobrze delegować pracę i budować zaufanie w zespole prawnym?

Ewa Opolska, Trenerka, EY Academy of Business

Grudzień 2024 – Online Live

Indywidualne spotkanie z mentee i mentorami podsumowujące proces mentoringowy.

9 stycznia 2025
godz. 17.00

Zakończenie programu mentoringowego.

Ewa Cieślawska - certyfikowany trener FRIS® i Facet5, coach, facylitator, trener myślenia wizualnego. Wspiera i motywuje liderów w budowaniu odważnego przywództwa opartego na wrażliwości, zaufaniu i wykorzystaniu naturalnych predyspozycji.

dr Ewa Hartman - wykładowca MBA, kierowniczka nagradzanych studiów podyplomowych Neuro-przywództwo, trenerka EY Academy of Business. Szkoli największe korporacje międzynarodowe, w tym cały region CESA firmy EY, w skład którego wchodzi 30 państw Europy i Azji.

Ewa Opolska - odpowiada za projektowanie i wdrażanie kompleksowych programów rozwoju. Przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe) wspierające konkretne cele.

Magdalena Robak - wspiera rozwój przywództwa i (współ)pracy opartych o świadomość ról, wspólne wartości i standardy oraz empowerment – w firmach, zespołach, projektach. Psycholog organizacji i pracy, praktyk biznesu i lider projektów rozwojowych.

Leading Lawyer - program mentoringowy dla prawników

Cena

9500 zł netto ( 11685 zł brutto )

Leading Lawyer – program mentoringowy dla prawników

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową zdobywa, ten może być nauczycielem innych” – Konfucjusz.

Program mentoringowy Leading Lawyer powstał z myślą o ambitnych i otwartych praktykach prawa, którzy poszukują wiedzy niedostępnej na standardowych kursach, szkoleniach i studiach. Tworzymy przestrzeń, której celem jest nauka oparta o doświadczenia oraz przywództwo przez inspirację.

Czym jest mentoring?

Mentoring to dwustronna, partnerska relacja pomiędzy uczniem a mentorem. Jej celem jest wydobycie potencjału ucznia przy silnym wsparciu mentora — otwartego na dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Mentoring rozwojowy to zawsze proces, z którego czerpią dwie strony — jest inspiracją i impulsem do dalszej pracy nad sobą, zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela.

Mentor

Mentor to osoba wspierająca ambitnego ucznia w procesie świadomego budowania ścieżki rozwoju zawodowego. Jest otwarty na potrzeby mentee — zna wyzwania stojące przed uczniem i wie, jak pokonać bariery. Utożsamia wiedzę popartą wieloletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym. Do grona mentorów zaprosiliśmy wybitnych i doświadczonych prawników — ich bezcenna wiedza stanie się inspiracją do dalszego, świadomego rozwoju zawodowego mentee.

Mentee

Mentee to osoba ambitna i świadoma swojego potencjału, która potrafi mądrze słuchać i jasno deklarować swoje cele zawodowe. Jest otwarta na informację zwrotną płynącą od mentora i potrafi wykorzystać ją dla własnego rozwoju. Chce być w przyszłości skutecznym i świadomym prawnikiem-liderem. Naszymi mentee mogą zostać osoby, które mają minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w praktyce prawniczej.

Program jest objęty patronatem KIRP

Dla kogo?

Nasz program mentoringowy kierujemy do osób ambitnych i świadomych swojego potencjału, którzy potrafią mądrze słuchać i jasno deklarować swoje cele zawodowe. Są otwarci na informację zwrotną płynącą od mentora i potrafią wykorzystać ją dla własnego rozwoju. Chcą być w przyszłości skutecznymi i świadomymi prawnikami-liderami.

 

Naszymi mentee mogą zostać osoby, które mają minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w praktyce prawniczej.

Cele i korzyści

Co zyskuje mentee?

 • Dostęp do wiedzy, której nie jest w stanie zdobyć w innym miejscu — wiedzy niepisanej, wypracowanej przez mentorów w trakcie ich ścieżki zawodowej
 • Doskonalenie umiejętności z zakresu przywództwa i zarządzania pod okiem doświadczonego mentora — prawnika
 • Inspirację i wskazówki do dalszego, bardziej świadomego rozwoju zawodowego
 • Udział w 5 warsztatach prowadzonych przez najlepszych ekspertów
 • Spersonalizowaną odpowiedź na potrzeby rozwojowe, której gwarancją są indywidualne spotkania z mentorem (minimum 5 spotkań)
Program

15 kwietnia 2024
godz. 17.00

Inauguracja programu mentoringowego. Uroczysta kolacja oraz zapoznanie par mentor – mentee.

Goście specjalni:

Beata Kępowicz

Absolwentka wydziału prawa – od kilkunastu lat w praktyce związana z branżą prawniczą, menedżer w kancelarii CMS. Kieruje działami wsparcia biznesu, skutecznie łącząc role operacyjne, finansowe, ale przede wszystkim strategiczne dla rozwoju kancelarii. Jednym z kierowanych przez nią projektów strategicznych jest transformacja biur w Polsce, związana z między innymi z aspektami ESG, wzmacnianiem kultury organizacyjnej oraz zmianami dotyczącymi nowych technologii i digitalizacji.

Dzięki doświadczeniu w jednej z czołowych światowych firm prawniczych, w swojej pracy kładzie nacisk na szeroko rozumianą jakość w kształtowaniu operacji biznesowych. Skupia się na budowaniu silnej kultury organizacyjnej, w której rozwój zawodowy na każdym poziomie staje się ścieżką do tworzenia ambitnych i wspierających się zespołów, skoncentrowanych na wspólnym celu.

Zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej, priorytetem Beaty jest budowanie trwałych relacji, skupienie na rozwoju oraz odpowiedzialność za rezultaty działań.

Agnieszka Skarżyńska

Specjalista w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawie pracy. Z CMS związana od 2006 roku. Odpowiedzialna za pełen zakres procesów z obszaru HR. Zrealizowała wiele projektów z zakresu: rozwoju pracowników, talent management, performance management, rekrutacji, sukcesji, zmiany kultury organizacyjnej i wartości. Z wykształcenia socjolog, prawnik i trener grupowy.

Przez lata pracy w obszarze HR zdobyła niezbędne umiejętności do skutecznego zarządzania zespołem oraz realizacji celów organizacji poprzez optymalne wykorzystanie ludzkich zasobów. Jako priorytet w pracy postrzega wspieranie rozwoju zawodowego pracowników, budowanie pozytywnej kultury pracy oraz zapewnianie harmonii między potrzebami zespołów, a celami strategicznymi firmy.

Od kwietnia do grudnia indywidualne spotkania par mentor mentee w terminach ustalanych indywidualnie.

Warsztat 1.
25 kwietnia 2024
godz. 9.00 – 13.00

Jestem mentorem – czym jest proces mentoringowy, jaka jest moja rola? Warsztat dla mentorów.

Ewa Cieślawska, Trenerka, EY Academy of Business

Warsztat 2.
9 maja 2024 – stacjonarnie
godz. 9.00 – 13.00

Jestem mentee – jak w pełni wykorzystać potencjał procesu mentoringowego? Warsztat dla mentees.

Ewa Cieślawska, Trenerka, EY Academy of Business

Warsztat 3.
5 czerwca 2024 – Online Live
godz. 9.00 – 13.00

Komunikacja i motywowanie w zespole prawnym – jak prowadzić dobre rozmowy wspierające rozwój i zaangażowanie? Warsztat dla mentorów i mentees.

Ewa Opolska, Trenerka, EY Academy of Business

Warsztat 4.
3 września 2024 – Online Live
godz. 9.00 – 13.00

Zarządzanie i współpraca w zespole prawnym.

Magdalena Robak, Trenerka, EY Academy of Business

Warsztat 5.
18 września 2024 – Online Live
godz. 9.00 – 13.00

Jak dawać i przyjmować feedback? Warsztat dla mentees.

Ewa Cieślawska, Trenerka, EY Academy of Business

Warsztat 6.
17 października 2024 – stacjonarnie
godz. 10.00 – 13.00

Neuroprzywództwo – jak wyjść na najwyższy stopień przewodzenia w trudnych warunkach biznesowych?

dr Ewa Hartman, Trenerka, EY Academy of Business

Warsztat 7.
13 listopada 2024 – Online Live
godz. 9.00 – 13.00

Jak dobrze delegować pracę i budować zaufanie w zespole prawnym?

Ewa Opolska, Trenerka, EY Academy of Business

Grudzień 2024 – Online Live

Indywidualne spotkanie z mentee i mentorami podsumowujące proces mentoringowy.

9 stycznia 2025
godz. 17.00

Zakończenie programu mentoringowego.

Cena

9500 zł netto ( 11685 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Start nowej edycji:

listopad 2024

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com