Magdalena Robak – EY Academy of Business

Magdalena Robak

Doświadczony ekspert i trener EY Academy of Business, trener biznesu i konsultant, praktyk biznesu

Kierowanie zespołem – współpraca – komunikacja. By ludzie, zespoły i firmy szli swoją drogą świadomie i efektywnie.

Współpracuje z EY Academy of Business od 2005 roku. Wspiera rozwój przywództwa i (współ)pracy, opartych o świadomość ról, wspólne wartości i standardy oraz empowerment – w firmach, zespołach, projektach działających w warunkach stacjonarnych, zdalnych, rozproszonych i hybrydowych. Wzmacnia kompetencje trenerów.

Trener biznesu i konsultant, praktyk biznesu, lider projektów rozwojowych. Psycholog organizacji i pracy (Uniwersytet Warszawski).

Od 1997 r. pomaga:

 • usprawniać kierowanie zespołami (także projektowymi) z uważnością na balans „jednostka – procesy – wyniki – relacje / współpraca”;
 • wzmacniać jakość współpracy w firmie, zespołach, projektach oraz z otoczeniem;
 • rozwijać kompetencje bazowe, które leżą u podstaw efektywnej współpracy: m.in. świadomość własnej roli, skuteczna i uważna komunikacja (w tym elementy NVC), budowanie postawy asertywnej, inteligencja emocjonalna, zarządzanie sytuacjami konfliktowymi, odporność psychiczna osób i zespołów.

Projektuje i wdraża narzędzia przeglądu kompetencji oraz procesy assessment/development center (procesy rekrutacyjne na stanowiska C-Level oraz programy talentowe i rekrutacje wewnętrzne na stanowiska menedżerskie). Pomaga wzmacniać jakość zarządzania projektami w oparciu o standardy IPMA Project Excellence Model®. W swojej karierze zarządzała zespołem sprzedaży szkoleń oraz strategicznym rozwojem produktów szkoleniowo-doradczych.

Stale rozwija warsztat trenera i konsultanta, włączając do swojej pracy kolejne narzędzia, np. techniki facylitacji i moderacji, pracę z metaforą (podejście Clean) czy technologię VR. Tworzy nowe modele systematyzujące działania rozwojowe (np. TEAM Model© wspierający budowanie wspólnej roadmap dla zespołów, E(x)CESS Model© – model kompetencji efektywnego przywódcy, PM CUBE© – model dojrzałości systemu zarządzania projektami).

Dydaktyka:

 • Aktualnie na uczelniach wyższych prowadzi zajęcia praktyczne z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, m.in. na Podyplomowym Studium Liderów Zarządzania SGH (Zarządzanie zmianą), MBA w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz MBA WAT (Komunikacja menedżerska), Studiach Podyplomowych Negocjacje i Mediacje w Biznesie i Stosunkach Pracy SGH (Psychologiczne podstawy konfliktów);
 • W latach 2004-2016 była kierownikiem modułów praktycznych i wykładowcą na Uniwersytecie SWPS (Zarządzanie zespołami, Metody pracy w warunkach konfliktu: negocjacje, mediacje, facylitacja; Ja w projekcie – rola szefa zespołu). Aktualnie koordynator i wykładowca zajęć „Psychologia organizacji i pracy”;
 • W latach 2006-2010 prowadziła zajęcia „Komunikacja interpersonalna” na Podyplomowym Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Wydziału Prawa i Administracji UW;
 • W latach 2001-2004 wykładowca i opiekun prac seminaryjnych na Studiach Podyplomowych Instytutu ZTI (zarządzanie personelem, polityka personalna, sprzedaż, windykacja);
 • W latach 1998-2009 wykładowca i opiekun prac dyplomowych w Warszawskiej Szkole Reklamy (m.in. Warsztaty negocjacyjne, Sprzedaż i obsługa Klienta, Zarządzanie personelem, Zarządzanie zespołem projektowym).

Stowarzyszenia:

 • Członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych – PIFS;
 • Członek PTTB – Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu;
 • Członek IPMA Polska – Wiceprzewodnicząca Rady Mazowieckiej Grupy Regionalnej w latach 2021-2025, członek Rady MGR od 2019, członek od 2013; w ramach MGR prowadzi warsztaty i prelekcje z zakresu rozwoju technicznych i behawioralnych kompetencji liderów projektów, wspiera szerzenie wiedzy nt. standardów IPMA.

Posiada m.in. następujące uprawnienia / certyfikaty:

Szkolenia, Warsztaty, Coaching:

 • Certyfikat projektowania szkoleń efektywnych biznesowo, Kirkpatrick Bronze Level (FOR);
 • Certyfikat Strategic Evaluation Planning wg modelu Kirkpatricka (FOR);
 • Trener szkoleń VR (VIREMO/IDEACENTER);
 • Efektywność biznesowa szkoleń – Model SEB (PSTD);
 • Budowanie pozycji trenera/konsultanta dla trenerów realizatorów (House of Skills);
 • Facylitator indywidualny i zespołowy wg podejścia Clean Coaching, opartego o pracę z metaforą (Clean Coaching Polska/Bogena Pieskiewicz);
 • Facylitator ICA Group Facilitation Methods — Technology of Participation, GFM (Akademia Facylitacji & ICA:UK);
 • Action Learning – Foundations (WIAL Poland);
 • Moderator Design Thinking (Inspire Group);
 • Social BRAIN Coaching, basic edition (Akademia Darka Niedzieskiego).

Diagnoza:

 • MTQ Plus – badanie odporności psychicznej (AQR International);
 • ILM72 – diagnoza stylu i skuteczności przywództwa (AQR International);
 • Belbin Model – diagnoza preferowanych ról zespołowych (Belbin Polska);
 • Asesor IPMA Project Excellence Baseline — aktywny w ramach Polish Project Excellence Award (IPMA Polska);
 • Audytor zarządzania projektami wg podejścia KISS PM (Leadership Center, Mariusz Kapusta);
 • Diagnoza indywidualnych i organizacyjnych kompetencji wzrostowych zgodnie z modelem BlitzGrow – współtwórca oraz użytkownik narzędzi (BlitzProject Group).

Rozwój zespołów i organizacji:

 • Change Management Certification Program (Silfra Consulting, PROSCI Partner);
 • Certyfikowany trener przywództwa systemowego SPOCO® (EI SPOCO);
 • „BlitzGrow – metoda kompleksowego rozwoju pracowników i organizacji oparta na zaadaptowanej do warunków polskich metodzie ARMO”, oparta na podejściu projektowym – współtwórca i certyfikowany użytkownik (BlitzProject Group).

Dodatkowo:

 • Mediator wg standardów Polskiego Stowarzyszenia Mediatorów; Business Mediator — szkolenie certyfikowane (Centrum Szkoleń Prawnych).