Magdalena Robak – EY Academy of Business

Magdalena Robak

Doświadczony ekspert i trener EY Academy of Business, trener biznesu i konsultant, praktyk biznesu

Kierowanie zespołem – współpraca – komunikacja. By ludzie, zespoły i firmy szli swoją drogą świadomie i efektywnie.

Współpracuje z EY Academy of Business od 2005 roku. Prowadzi konsultacje i szkolenia z zakresu zarządzania i umiejętności menedżerskich.

Psycholog organizacji i pracy (Uniwersytet Warszawski); w latach 1998-2009 wykładowca w Warszawskiej Szkole Reklamy (m.in. Warsztaty negocjacyjne, Sprzedaż i obsługa Klienta, Zarządzanie personelem, Zarządzanie zespołem projektowym); w latach 2005-2016 kierownik modułów praktycznych i wykładowca na Uniwersytecie SWPS (Zarządzanie zespołami – w tym blok „Organizacja pracy zespołowej (podejście projektowe)”, Metody pracy w warunkach konfliktu: negocjacje, mediacje, facylitacja; Ja w projekcie – rola szefa zespołu).

Od 1997 r. Magda pomaga usprawniać kierowanie zespołami (w tym zespołami projektowymi), wzmacniać jakość współpracy oraz jakości obsługi Klientów, rozwijać kompetencje, które leżą u podstaw efektywnej współpracy: świadomość własnej roli, komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów. Wspiera procesy personalne (systemy ocen, procesy SC/AC/DC) oraz jakość zarządzania (w tym doskonałości zarządzania projektami wg modelu IPMA PEM).

Magda wprowadza techniki facylitacji Clean do pracy trenerskiej, a także projektowej (na etapie planowania, przeglądu i zamykania). Jest twórczynią Modelu TEAM© – warsztatu budowania wspólnej roadmap dla zespołów oraz współzałożycielką marki Clean Dynamics. Zrealizowała ponad 17 000 godzin szkoleń i warsztatów oraz ponad 60 projektów doradczo-rozwojowych (jako członek zespołu lub lider projektu).

Posiadane uprawnienia:

  • Asesor Project Excellence Model IPMA (aktywny w ramach Polish Project Excellence Award);
  • Diagnosta stylu przywództwa ILM72 oraz siły i odporności psychicznej MTQ48/MTQPus;
  • Współtwórca i użytkownik „BlitzGrow – kompleksowej metody rozwoju organizacji” opartej na podejściu projektowym;
  • Certyfikat „Mediacje. Przygotowanie do zawodu mediatora” (zgodny ze Standardami Zawodu Mediatorów);
  • Facylitator Clean Coaching (specjalizacja indywidualna i zespołowa);
  • Certyfikat Kirkpatrick Bronze Level.