Akademia Trenera – Train the Trainer – EY Academy of Business

Akademia Trenera – Train the Trainer

Akademia Trenera to cykl warsztatów doskonalenia umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń. Wybierz pakiet 6 szkoleń lub interesujące Cię tematy.

„Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany – nie na odwrót”.

F.J. Strauss

Akademia powstała w wyniku długoletnich doświadczeń trenerek, na podstawie wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej prowadzenia grup szkoleniowych. Dzielimy się refleksjami i konkretną wiedzą. Zachęcamy do praktykowania umiejętności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń.

Osoby uczestniczące we wszystkich zajęciach otrzymują certyfikat EY Academy of Business, poświadczający nabyte umiejętności i przygotowujący do roli trenera od praktycznej strony.

Nie mówimy, że będzie łatwo… Ale na pewno będzie soczyście!

Akademia Trenera jest adresowana do osób, które chcą rozpocząć przygodę z pracą trenerską, a także tych, którzy niedawno ją rozpoczęli. Jeśli brakuje Ci tego czegoś – inspiracji, pewności, praktyki, dobrego startu, wiedzy – te warsztaty są dla Ciebie!

Celem Akademii Trenera jest:

 • doskonalenie umiejętności przygotowania koncepcji zajęć oraz doboru technik dydaktycznych zwiększających skuteczność warsztatów
 • poznanie metodologii prowadzenia szkoleń, a także zasad pisania zadań i ćwiczeń
 • poznanie praktycznych zasad ułatwiających prowadzenia warsztatów
 • wzmocnienie umiejętności „zapanowania” nad grupą słuchaczy, a w szczególności utrzymania poziomu zainteresowania odbiorców informacji niezależnie od rodzaju przedstawianych kwestii
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności w aspektach prowadzenia procesu grupowego i zarządzania emocjami w grupie
 • doskonalenie technik wpływania na rozmówców, bazujących na wyglądzie, sposobie mówienia i zachowania oraz doborze argumentów
 • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z nieprzewidzianą reakcją słuchaczy i trudnymi pytaniami z ich strony

Korzyści – z nami nauczysz się:

 • prowadzić wywiad dotyczący zebrania potrzeb szkoleniowych
 • przygotować konspekt i program szkolenia
 • pisać ćwiczenia i testować je
 • prowadzić dyskusje podsumowujące po zadaniach
 • przygotowywać prezentację multimedialną
 • budować strukturę szkolenia
 • kontraktować normy z grupą
 • mówić tak, żeby was słuchano
 • pilnować czasu szkolenia i zarządzać nim
 • odnosić się do trudnych zachowań w grupie
 • koncentrować swoją uwagę i radzić sobie z tremą
 • elastycznie zmieniać styl i strukturę w odpowiedzi na to, co dzieje się a grupie
 • reagować na emocje uczestników
 • dobierać strój do okoliczności szkoleniowych

Program „Akademia Trenera” składa się z 5 modułów: Przygotowanie warsztatów – koncepcja i narzędzia, Metodyka prowadzenia zajęć, Zasady prowadzenia warsztatów i innych form edukacyjnych, Proces grupowy oraz Wiarygodność trenera, czyli jak zwiększyć siłę oddziaływania na uczestników.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich szkoleń wchodzących w skład Akademii Trenera, z uwzględnieniem rozgrzewki oraz certyfikacji trenerskiej (wybierz Akademia Trenera – cały pakiet), lub, w przypadku wyboru pojedynczego modułu, wybierz Akademia Trenera – pojedynczy moduł.

CERTYFIKACJA:

Jeśli chcesz wziąć udział w certyfikacji i uzyskać certyfikat niezbędna jest Twoja obecność na wszystkich modułach od modułu O (Rozgrzewka).

Możesz wziąć udział w certyfikacji, jeśli nie byłeś/aś obecny/a tylko na jednym module (jeśli nie jest to moduł O), jeżeli zaliczysz zadanie związane z treścią modułu, w którym nie uczestniczyłes/aś (praca pisemna lub nagranie z omówieniem).

Warunki certyfikacji:

Przygotowanie do certyfikacji:

 • przygotowanie dowolnego fragmentu szkolenia na wybrany przez siebie temat (od 20 do 30 minut), obejmującego fragment wykładowy i ćwiczeniowy (można przewidzieć aktywny udział uczestników);
 • pisemne przygotowanie krótkiego opisu kontekstu szkolenia (tytuł, adresat, cel, korzyści dla uczestników) w celu ułatwienia właściwej oceny przyjętych założeń (doboru formy i treści prezentowanego szkolenia).

Przebieg certyfikacji:

 • konsultacja przygotowanego fragmentu szkolenia w zakresie doboru metody prowadzenia lub zaplanowanych ćwiczeń z trenerami;
 • przeprowadzenie fragmentu szkolenia (20-30 minut) przed grupą uczestników certyfikacji i trenerami;
 • otrzymanie wyników ankiet oceniających fragment szkolenia, wypełnionych przez wszystkich uczestników certyfikacji;
 • indywidualna informacja zwrotna od trenera.

DODATKOWE INFORMACJE:

Materiały dydaktyczne ze wszystkich modułów będą dostępne dla uczestników w specjalnym katalogu (chmura).

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 0. Rozgrzewka | 14 września 2022

 • Poznanie się grupy
 • Próbki trenerskie – „fotografia początkowa trenera”. Przygotowanie i realizacja 15-minutowych próbek trenerskich przez każdego z uczestników. Zebranie informacji zwrotnej od trenerów i grupy, dotyczącej zachowań uczestnika podczas „próbki”
 • Plan rozwoju. Zbudowanie planu indywidualnego rozwoju trenerskiego dla każdego uczestnika Akademii

Moduł 1. Przygotowanie warsztatów – koncepcja i narzędzia | 5-6 października 2022

 • Zadania trenera na każdym z etapów przygotowania warsztatów.
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych w oparciu o narzędzia diagnostyczne, analiza oczekiwań organizatorów i uczestników warsztatów.
 • Opracowanie koncepcji warsztatów: cele, korzyści, przygotowanie konspektu.
 • Planowanie przebiegu zajęć.
 • Wybór sposobu prezentowania treści.
 • Ocena efektywności prowadzonych zajęć.

Moduł 2. Metodyka prowadzenia zajęć | 25-26 października 2022

 • Uczenie się dorosłych.
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych.
 • Różne typy zadań, w tym dyskusje grupowe, case studies, testy. Zadania uniwersalne i osadzone w doświadczeniu zawodowym.
 • Pisanie i testowanie zadań.
 • Ćwiczenia kreatywne i aktywizujące grupę.
 • Udzielanie instrukcji i moderowanie dyskusji.

Moduł 3. Zasady prowadzenia warsztatów i innych form edukacyjnych | 15-16 listopada 2022

 • Fazy pracy z uczestnikami warsztatów.
 • Zasady organizacji czasu szkolenia.
 • Czarna lista błędów podczas warsztatów.
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji podczas warsztatów, techniki obniżenia napięcia.
 • Specyfika szkoleń prowadzonych zdalnie.
 • Zakończenie warsztatów.

Moduł 4. Proces grupowy | 28-29 listopada 2022

 • Cechy grupy.
 • Fazy rozwoju grupy i role grupowe.
 • Ćwiczenia budujące grupę.
 • Emocje w grupie i emocje trenera, radzenie sobie z trudnymi emocjami.
 • Kształtowanie norm współpracy, budowanie tożsamości zespołowej, utrzymywanie pozytywnego nastawienia i koncentracji.
 • Trudne zachowania uczestników, postępowanie wobec oporu w grupie.

Moduł 5. Wiarygodność trenera, czyli jak zwiększyć siłę oddziaływania na uczestników | 9-10 stycznia 2023

 • Doskonalenie przekazu wokalnego i werbalnego.
 • Wzmacnianie przekazu poprzez gestykulację, energię i wykorzystanie przestrzeni.
 • Zasady kompetentnego wyglądu.
 • Jak sobie radzić z tremą przed i w trakcie warsztatów?
 • Opracowanie indywidualnego planu doskonalenia umiejętności przekonywania.

Moduł 6. Certyfikacja trenerska | 26-27 stycznia 2023

Przedstawienie koncepcji warsztatu przygotowanego w trakcie trwania Akademii przez uczestników:

 • Omówienie celów dydaktycznych zaplanowanego warsztatu.
 • Przedstawienie metod dydaktycznych.
 • Zaprezentowanie przebiegu warsztatów.

Przeprowadzenie fragmentu zajęć – „fotografia końcowa”:

 • Realizacja wybranego fragmentu zajęć (do 30 minut) przez każdego z uczestników.
 • Omówienie przedstawionych fragmentów zajęć. Informacja zwrotna od trenerów i uczestników modułu.

Wręczenie certyfikatów.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Zainwestuj w siebie. Dla kogo jest Akademia Trenera?

Jesteś ekspertem w swojej dziedzinie, ale myślisz o zdobyciu nowych kompetencji? Dobrze czujesz się w pracy z innymi ludźmi, a dzielenie się wiedzą sprawia Ci przyjemność? W Akademii Trenera zdobędziesz wszystkie umiejętności, które pozwolą Ci przygotować i poprowadzić szkolenie.

7 kompetencji trenera przyszłości

Oto 7 kompetencji trenera przyszłości według trenerów EY Academy of Business – Anetty Krukowskiej, Ewy Opolskiej i Magdy Robak.

Anetta Krukowska – od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu – wellness w biznesie.

Ewa Opolska – przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe. Posłuchaj, co Ewa mówi o swojej pracy.

Magdalena Robak – od 1997 r. Magda pomaga usprawniać kierowanie zespołami, wzmacniać jakość współpracy oraz jakości obsługi Klientów, rozwijać kompetencje, które leżą u podstaw efektywnej współpracy: świadomość własnej roli, komunikacja, asertywność. Sprawdź, jakie podejście do rozwoju stosuje Magdalena.

Dostępne opcje

Akademia Trenera - cały pakiet

Akademia Trenera rozpoczyna się modułem 0, mającym na celu stworzenie tzw. „fotografii początkowej trenera”. Po przejściu cyklu szkoleń pstrykniemy „fotografię końcową”. Będzie ona jawnym przykładem tego, czego nauczysz się podczas całej Akademii. Żebyś mógł nabywać praktykę, w każdym module proponujemy serię praktycznych ćwiczeń. A po module – dla chętnych – zadanie domowe.

 

Celem modułu 0 jest nagranie krótkich próbek szkoleniowych i na ich podstawie zbudowanie planu rozwoju na całą Akademię.

 

Moduły 1-5 to dwudniowe zajęcia dydaktyczne. Moduł 6, ostatni, stanowi certyfikację trenerską.

 

W sumie 13 dni zajęć w formie online lub stacjonarnej!

Cena

7600 zł netto

Akademia Trenera - pojedynczy moduł

Cena

2550 zł netto

Akademia Trenera – Train the Trainer

Akademia Trenera to cykl warsztatów doskonalenia umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń. Wybierz pakiet 6 szkoleń lub interesujące Cię tematy.

„Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany – nie na odwrót”.

F.J. Strauss

Akademia powstała w wyniku długoletnich doświadczeń trenerek, na podstawie wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej prowadzenia grup szkoleniowych. Dzielimy się refleksjami i konkretną wiedzą. Zachęcamy do praktykowania umiejętności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń.

Osoby uczestniczące we wszystkich zajęciach otrzymują certyfikat EY Academy of Business, poświadczający nabyte umiejętności i przygotowujący do roli trenera od praktycznej strony.

Nie mówimy, że będzie łatwo… Ale na pewno będzie soczyście!

Dla kogo

Akademia Trenera jest adresowana do osób, które chcą rozpocząć przygodę z pracą trenerską, a także tych, którzy niedawno ją rozpoczęli. Jeśli brakuje Ci tego czegoś – inspiracji, pewności, praktyki, dobrego startu, wiedzy – te warsztaty są dla Ciebie!

Cele i korzyści

Celem Akademii Trenera jest:

 • doskonalenie umiejętności przygotowania koncepcji zajęć oraz doboru technik dydaktycznych zwiększających skuteczność warsztatów
 • poznanie metodologii prowadzenia szkoleń, a także zasad pisania zadań i ćwiczeń
 • poznanie praktycznych zasad ułatwiających prowadzenia warsztatów
 • wzmocnienie umiejętności „zapanowania” nad grupą słuchaczy, a w szczególności utrzymania poziomu zainteresowania odbiorców informacji niezależnie od rodzaju przedstawianych kwestii
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności w aspektach prowadzenia procesu grupowego i zarządzania emocjami w grupie
 • doskonalenie technik wpływania na rozmówców, bazujących na wyglądzie, sposobie mówienia i zachowania oraz doborze argumentów
 • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z nieprzewidzianą reakcją słuchaczy i trudnymi pytaniami z ich strony

Korzyści – z nami nauczysz się:

 • prowadzić wywiad dotyczący zebrania potrzeb szkoleniowych
 • przygotować konspekt i program szkolenia
 • pisać ćwiczenia i testować je
 • prowadzić dyskusje podsumowujące po zadaniach
 • przygotowywać prezentację multimedialną
 • budować strukturę szkolenia
 • kontraktować normy z grupą
 • mówić tak, żeby was słuchano
 • pilnować czasu szkolenia i zarządzać nim
 • odnosić się do trudnych zachowań w grupie
 • koncentrować swoją uwagę i radzić sobie z tremą
 • elastycznie zmieniać styl i strukturę w odpowiedzi na to, co dzieje się a grupie
 • reagować na emocje uczestników
 • dobierać strój do okoliczności szkoleniowych
Trenerzy

Anetta Krukowska – od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu – wellness w biznesie.

Ewa Opolska – przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe. Posłuchaj, co Ewa mówi o swojej pracy.

Magdalena Robak – od 1997 r. Magda pomaga usprawniać kierowanie zespołami, wzmacniać jakość współpracy oraz jakości obsługi Klientów, rozwijać kompetencje, które leżą u podstaw efektywnej współpracy: świadomość własnej roli, komunikacja, asertywność. Sprawdź, jakie podejście do rozwoju stosuje Magdalena.

Szczegóły programu modułowego

Program „Akademia Trenera” składa się z 5 modułów: Przygotowanie warsztatów – koncepcja i narzędzia, Metodyka prowadzenia zajęć, Zasady prowadzenia warsztatów i innych form edukacyjnych, Proces grupowy oraz Wiarygodność trenera, czyli jak zwiększyć siłę oddziaływania na uczestników.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich szkoleń wchodzących w skład Akademii Trenera, z uwzględnieniem rozgrzewki oraz certyfikacji trenerskiej (wybierz Akademia Trenera – cały pakiet), lub, w przypadku wyboru pojedynczego modułu, wybierz Akademia Trenera – pojedynczy moduł.

CERTYFIKACJA:

Jeśli chcesz wziąć udział w certyfikacji i uzyskać certyfikat niezbędna jest Twoja obecność na wszystkich modułach od modułu O (Rozgrzewka).

Możesz wziąć udział w certyfikacji, jeśli nie byłeś/aś obecny/a tylko na jednym module (jeśli nie jest to moduł O), jeżeli zaliczysz zadanie związane z treścią modułu, w którym nie uczestniczyłes/aś (praca pisemna lub nagranie z omówieniem).

Warunki certyfikacji:

Przygotowanie do certyfikacji:

 • przygotowanie dowolnego fragmentu szkolenia na wybrany przez siebie temat (od 20 do 30 minut), obejmującego fragment wykładowy i ćwiczeniowy (można przewidzieć aktywny udział uczestników);
 • pisemne przygotowanie krótkiego opisu kontekstu szkolenia (tytuł, adresat, cel, korzyści dla uczestników) w celu ułatwienia właściwej oceny przyjętych założeń (doboru formy i treści prezentowanego szkolenia).

Przebieg certyfikacji:

 • konsultacja przygotowanego fragmentu szkolenia w zakresie doboru metody prowadzenia lub zaplanowanych ćwiczeń z trenerami;
 • przeprowadzenie fragmentu szkolenia (20-30 minut) przed grupą uczestników certyfikacji i trenerami;
 • otrzymanie wyników ankiet oceniających fragment szkolenia, wypełnionych przez wszystkich uczestników certyfikacji;
 • indywidualna informacja zwrotna od trenera.

DODATKOWE INFORMACJE:

Materiały dydaktyczne ze wszystkich modułów będą dostępne dla uczestników w specjalnym katalogu (chmura).

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 0. Rozgrzewka | 14 września 2022

 • Poznanie się grupy
 • Próbki trenerskie – „fotografia początkowa trenera”. Przygotowanie i realizacja 15-minutowych próbek trenerskich przez każdego z uczestników. Zebranie informacji zwrotnej od trenerów i grupy, dotyczącej zachowań uczestnika podczas „próbki”
 • Plan rozwoju. Zbudowanie planu indywidualnego rozwoju trenerskiego dla każdego uczestnika Akademii

Moduł 1. Przygotowanie warsztatów – koncepcja i narzędzia | 5-6 października 2022

 • Zadania trenera na każdym z etapów przygotowania warsztatów.
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych w oparciu o narzędzia diagnostyczne, analiza oczekiwań organizatorów i uczestników warsztatów.
 • Opracowanie koncepcji warsztatów: cele, korzyści, przygotowanie konspektu.
 • Planowanie przebiegu zajęć.
 • Wybór sposobu prezentowania treści.
 • Ocena efektywności prowadzonych zajęć.

Moduł 2. Metodyka prowadzenia zajęć | 25-26 października 2022

 • Uczenie się dorosłych.
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych.
 • Różne typy zadań, w tym dyskusje grupowe, case studies, testy. Zadania uniwersalne i osadzone w doświadczeniu zawodowym.
 • Pisanie i testowanie zadań.
 • Ćwiczenia kreatywne i aktywizujące grupę.
 • Udzielanie instrukcji i moderowanie dyskusji.

Moduł 3. Zasady prowadzenia warsztatów i innych form edukacyjnych | 15-16 listopada 2022

 • Fazy pracy z uczestnikami warsztatów.
 • Zasady organizacji czasu szkolenia.
 • Czarna lista błędów podczas warsztatów.
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji podczas warsztatów, techniki obniżenia napięcia.
 • Specyfika szkoleń prowadzonych zdalnie.
 • Zakończenie warsztatów.

Moduł 4. Proces grupowy | 28-29 listopada 2022

 • Cechy grupy.
 • Fazy rozwoju grupy i role grupowe.
 • Ćwiczenia budujące grupę.
 • Emocje w grupie i emocje trenera, radzenie sobie z trudnymi emocjami.
 • Kształtowanie norm współpracy, budowanie tożsamości zespołowej, utrzymywanie pozytywnego nastawienia i koncentracji.
 • Trudne zachowania uczestników, postępowanie wobec oporu w grupie.

Moduł 5. Wiarygodność trenera, czyli jak zwiększyć siłę oddziaływania na uczestników | 9-10 stycznia 2023

 • Doskonalenie przekazu wokalnego i werbalnego.
 • Wzmacnianie przekazu poprzez gestykulację, energię i wykorzystanie przestrzeni.
 • Zasady kompetentnego wyglądu.
 • Jak sobie radzić z tremą przed i w trakcie warsztatów?
 • Opracowanie indywidualnego planu doskonalenia umiejętności przekonywania.

Moduł 6. Certyfikacja trenerska | 26-27 stycznia 2023

Przedstawienie koncepcji warsztatu przygotowanego w trakcie trwania Akademii przez uczestników:

 • Omówienie celów dydaktycznych zaplanowanego warsztatu.
 • Przedstawienie metod dydaktycznych.
 • Zaprezentowanie przebiegu warsztatów.

Przeprowadzenie fragmentu zajęć – „fotografia końcowa”:

 • Realizacja wybranego fragmentu zajęć (do 30 minut) przez każdego z uczestników.
 • Omówienie przedstawionych fragmentów zajęć. Informacja zwrotna od trenerów i uczestników modułu.

Wręczenie certyfikatów.

Cena

7600 zł netto - cena całego pakietu

2550 zł netto - cena pojedynczego modułu (2 dni)

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

Start nowej edycji: 8 marca 2023

 

Najbliższy moduł obecnej edycji: 5-6 października 2022

 

Przyjmujemy zapisy w trakcie trwania programu na wybrane moduły.

 

Moduł 1. Przygotowanie warsztatów — koncepcja i narzędzia – 5-6 października 2022

 

Moduł 2. Metodyka prowadzenia zajęć – 25-26 października 2022

 

Moduł 3. Zasady prowadzenia warsztatów i innych form edukacyjnych – 15-16 listopada 2022

 

Moduł 4. Proces grupowy – 28-29 listopada 2022

 

Moduł 5. Wiarygodność trenera, czyli jak zwiększać siłę oddziaływania na uczestników – 9-10 stycznia 2023

 

Moduł 6. Certyfikacja trenerska – 26-27 stycznia 2023

 

Uwaga!

 

Moduły od 0 do 3 włącznie odbywają się Online.

 

Moduły od 4 do 6 odbywają się w Warszawie.

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • zuzanna.stepien@pl.ey.com