Akademia Trenera – Train the Trainer – EY Academy of Business

Akademia Trenera – Train the Trainer

Akademia Trenera to cykl warsztatów doskonalenia umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń. Wybierz pakiet 6 szkoleń lub interesujące Cię tematy.

„Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany – nie na odwrót” – F.J. Strauss.

Akademia powstała w wyniku długoletnich doświadczeń trenerek, na podstawie wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej prowadzenia grup szkoleniowych. Dzielimy się refleksjami i konkretną wiedzą. Zachęcamy do praktykowania umiejętności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń.

Osoby uczestniczące we wszystkich zajęciach otrzymują certyfikat EY Academy of Business, poświadczający nabyte umiejętności i przygotowujący do roli trenera od praktycznej strony.

Nie mówimy, że będzie łatwo… Ale na pewno będzie soczyście!

Kto odniesie korzyść z Akademii Trenera?

Nasz autorski program szkoleniowy to akademia trenerów biznesu dedykowana przede wszystkim do osób, które chcą zmienić swoją ścieżkę kariery lub rozpocząć przygodę z pracą jako coach, trener, mentor, ale także tych, którzy już ją rozpoczęli (m.in. do pracowników firm szkoleniowych) i chcą zyskać więcej inspiracji, rozwinąć swoje kompetencje, uporządkować wiedzę lub zyskać pewność siebie. Modułowy program szkolenia pozwoli Ci także zyskać nowe pomysły i koncepcje prowadzenia zajęć, doboru technik dydaktycznych oraz praktycznych zasad ułatwiających prowadzenie warsztatów i zwiększających ich skuteczność. Zyskasz nowe inspiracje przydatne w pracy trenera oraz będziesz lepiej wykwalifikowany do prowadzenia zajęć zarówno indywidualnych, jak i szkoleń grupowych.

Przygotuj się do prowadzenia warsztatów

Dobre szkolenie nie jest możliwe bez solidnego przygotowania. Pierwszy moduł Akademii Trenera przygotuje Cię do prowadzenia warsztatów od A do Z. Dowiesz się, jak planować przebieg zajęć, jaki sposób prezentowania treści wybrać zgodnie z wybraną koncepcją warsztatów oraz dopasować je do oczekiwań zarówno organizatorów, jak i uczestników warsztatów. Zostaniesz także przygotowany do analizy potrzeb szkoleniowych, dzięki czemu projektowanie i ewaluacja szkoleń staną się bardziej efektywne.

Poznaj metody prowadzenia zajęć

Drugi moduł Akademii Trenera to bardzo praktyczne szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia zajęć. Dowiesz się, jak realizować różnego rodzaju ćwiczenia, zadania, filmy czy testy dla różnych grup uczestników, a także zyskasz inspiracje i nowe pomysły do pisania zadań i ćwiczeń kreatywnych. Nauczysz się także udzielania stosownych instrukcji do ich wykonywania oraz moderowania dyskusji podczas zajęć.

Zapoznaj się z zasadami prowadzenia warsztatów i innych form edukacyjnych

Aby odnieść sukces w zawodzie trenera biznesu, trzeba prowadzić zajęcia w taki sposób, aby uczestnicy długo ich nie zapomnieli i chcieli wrócić na kolejne szkolenia. Dlatego niezbędne jest poznanie zasad omówionych w trzecim module Akademii Trenera, takich jak budowanie relacji z uczestnikami, radzenie sobie w trudnych sytuacjach czy unikanie błędów. W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się także, jak realizować projekty szkoleniowe w formie zdalnej.

Naucz się wspierania procesu grupowego

Ponieważ szkolenia często przygotowywane są do zarządzania procesem grupowym, w pracy trenera ważne jest także to, aby stosować różne techniki wspierania procesu grupowego, rozpoznawać emocje własne oraz emocje innych osób, diagnozować fazy rozwoju grupy i dobierać do nich adekwatne style pracy. Wszystko to i o wiele więcej w zakresie szkoleń omawia czwarty moduł Akademii Trenera – Train the Trainer.

Zadbaj o wiarygodność w pracy trenera

W szkole trenerów biznesu wiarygodność jest jedną z kluczowych cech. Tylko dzięki niej trener będzie mógł zwiększyć swoją siłę oddziaływania na uczestników szkoleń. Dlatego piąty moduł Akademii Trenera omawia psychologiczne obszary kompetencji trenera, takie jak skupianie na sobie uwagi publiczności, postawa, gestykulacja, mimika czy przekonywanie głosem. Praktyczne warsztaty obejmują tematykę zarówno z zakresu doskonalenia przekazu wokalnego czy werbalnego, jak i przekazu ciała oraz umiejętności przekonywania.

Zostań certyfikowanym trenerem biznesu

Ukończenie wszystkich modułów Akademii Trenera zwieńczone jest certyfikacją trenerską, w trakcie której uczestnicy przedstawiają własną koncepcję warsztatu przygotowaną w trakcie trwania kursu modułowego. Po przeprowadzeniu wybranego fragmentu zajęć i otrzymaniu informacji zwrotnej od trenerów oraz uczestników modułu, absolwenci Akademii Trenera otrzymują certyfikat EY Academy of Business, poświadczający nabyte umiejętności oraz przygotowanie do roli trenera od strony praktycznej.

Praktyczne podejście do nauki

Trenerzy EY Academy of Business to przede wszystkim praktycy, którzy przekazywaną wiedzę w maksymalnym stopniu łączą z ćwiczeniami praktycznymi, aby nauczać nie tylko teorii, ale przede wszystkim umiejętności. Również w przypadku Akademii Trenera uczestnicy otrzymują refleksje, wiedzę i umiejętności związane z przygotowywaniem i prowadzeniem szkoleń nabyte w wyniku długoletnich doświadczeń trenerek. Dzięki temu nasza akademia trenerów biznesu osiąga sukcesy i szkoli trenerów już od wielu lat, ciesząc się doskonałą reputacją i pozytywnymi opiniami absolwentów. Jeśli także zależy Ci na rozwoju organizacji szkoleniowej czy podniesieniu kompetencji pracowników firm szkoleniowych lub własnych, już teraz zapisz się na wybrany moduł lub cały program Akademii. Gwarantujemy – nie pożałujesz!

Akademia Trenera jest adresowana do osób, które chcą rozpocząć przygodę z pracą trenerską, a także tych, którzy niedawno ją rozpoczęli. Jeśli brakuje Ci tego czegoś – inspiracji, pewności, praktyki, dobrego startu, wiedzy – te warsztaty są dla Ciebie!

Celem Akademii Trenera jest:

 • Doskonalenie umiejętności przygotowania koncepcji zajęć oraz doboru technik dydaktycznych zwiększających skuteczność warsztatów
 • Poznanie metodologii prowadzenia szkoleń, a także zasad pisania zadań i ćwiczeń
 • Poznanie praktycznych zasad ułatwiających prowadzenia warsztatów
 • Wzmocnienie umiejętności „zapanowania” nad grupą słuchaczy, a w szczególności utrzymania poziomu zainteresowania odbiorców informacji niezależnie od rodzaju przedstawianych kwestii
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności w aspektach prowadzenia procesu grupowego i zarządzania emocjami w grupie
 • Doskonalenie technik wpływania na rozmówców, bazujących na wyglądzie, sposobie mówienia i zachowania oraz doborze argumentów
 • Wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z nieprzewidzianą reakcją słuchaczy i trudnymi pytaniami z ich strony

Korzyści – z nami nauczysz się:

 • Prowadzić wywiad dotyczący zebrania potrzeb szkoleniowych
 • Przygotować konspekt i program szkolenia
 • Pisać ćwiczenia i testować je
 • Prowadzić dyskusje podsumowujące po zadaniach
 • Przygotowywać prezentację multimedialną
 • Budować strukturę szkolenia
 • Kontraktować normy z grupą
 • Mówić tak, żeby was słuchano
 • Pilnować czasu szkolenia i zarządzać nim
 • Odnosić się do trudnych zachowań w grupie
 • Koncentrować swoją uwagę i radzić sobie z tremą
 • Elastycznie zmieniać styl i strukturę w odpowiedzi na to, co dzieje się a grupie
 • Reagować na emocje uczestników
 • Dobierać strój do okoliczności szkoleniowych

Program „Akademia Trenera” składa się z 5 modułów: Przygotowanie warsztatów — koncepcja i narzędzia, Metodyka prowadzenia zajęć, Zasady prowadzenia warsztatów i innych form edukacyjnych, Proces grupowy oraz Wiarygodność trenera, czyli jak zwiększyć siłę oddziaływania na uczestników.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich szkoleń wchodzących w skład Akademii Trenera, z uwzględnieniem rozgrzewki oraz certyfikacji trenerskiej (wybierz Akademia Trenera — cały pakiet), lub, w przypadku wyboru pojedynczego modułu, wybierz Akademia Trenera — pojedynczy moduł.

CERTYFIKACJA:

Jeśli chcesz wziąć udział w certyfikacji i uzyskać certyfikat niezbędna jest Twoja obecność na wszystkich modułach od modułu O (Rozgrzewka).

Możesz wziąć udział w certyfikacji, jeśli nie byłeś/aś obecny/a tylko na jednym module (jeśli nie jest to moduł O), jeżeli zaliczysz zadanie związane z treścią modułu, w którym nie uczestniczyłes/aś (praca pisemna lub nagranie z omówieniem).

Warunki certyfikacji:

Przygotowanie do certyfikacji:

 • Przygotowanie dowolnego fragmentu szkolenia na wybrany przez siebie temat (od 20 do 30 minut), obejmującego fragment wykładowy i ćwiczeniowy (można przewidzieć aktywny udział uczestników)
 • Pisemne przygotowanie krótkiego opisu kontekstu szkolenia (tytuł, adresat, cel, korzyści dla uczestników) w celu ułatwienia właściwej oceny przyjętych założeń (doboru formy i treści prezentowanego szkolenia)

Przebieg certyfikacji:

 • Konsultacja przygotowanego fragmentu szkolenia w zakresie doboru metody prowadzenia lub zaplanowanych ćwiczeń z trenerami
 • Przeprowadzenie fragmentu szkolenia (20-30 minut) przed grupą uczestników certyfikacji i trenerami
 • Otrzymanie wyników ankiet oceniających fragment szkolenia, wypełnionych przez wszystkich uczestników certyfikacji
 • Indywidualna informacja zwrotna od trenera

DODATKOWE INFORMACJE:

Materiały dydaktyczne ze wszystkich modułów będą dostępne dla uczestników w specjalnym katalogu (chmura).

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 0. Rozgrzewka

 • Poznanie się grup
 • Próbki trenerskie – „fotografia początkowa trenera”. Przygotowanie i realizacja 15-minutowych próbek trenerskich przez każdego z uczestników. Zebranie informacji zwrotnej od trenerów i grupy, dotyczącej zachowań uczestnika podczas „próbki”
 • Plan rozwoju. Zbudowanie planu indywidualnego rozwoju trenerskiego dla każdego uczestnika Akademii

Moduł 1. Przygotowanie warsztatów – koncepcja i narzędzia

 • Zadania trenera na każdym z etapów przygotowania warsztatów
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych w oparciu o narzędzia diagnostyczne, analiza oczekiwań organizatorów i uczestników warsztatów
 • Opracowanie koncepcji warsztatów: cele, korzyści, przygotowanie konspektu
 • Planowanie przebiegu zajęć
 • Wybór sposobu prezentowania treści
 • Ocena efektywności prowadzonych zajęć

Moduł 2. Metodyka prowadzenia zajęć

 • Uczenie się dorosłych
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych
 • Różne typy zadań, w tym dyskusje grupowe, case studies, testy. Zadania uniwersalne i osadzone w doświadczeniu zawodowym
 • Pisanie i testowanie zadań
 • Ćwiczenia kreatywne i aktywizujące grupę
 • Udzielanie instrukcji i moderowanie dyskusji

Moduł 3. Proces grupowy

 • Cechy grupy
 • Fazy rozwoju grupy i role grupowe
 • Ćwiczenia budujące grupę
 • Emocje w grupie i emocje trenera, radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • Kształtowanie norm współpracy, budowanie tożsamości zespołowej, utrzymywanie pozytywnego nastawienia i koncentracji
 • Trudne zachowania uczestników, postępowanie wobec oporu w grupie

Moduł 4. Zasady prowadzenia warsztatów i innych form edukacyjnych

 • Fazy pracy z uczestnikami warsztatów
 • Zasady organizacji czasu szkolenia
 • Czarna lista błędów podczas warsztatów
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji podczas warsztatów, techniki obniżenia napięcia
 • Specyfika szkoleń prowadzonych zdalnie
 • Zakończenie warsztatów

Moduł 5. Wiarygodność trenera, czyli jak zwiększyć siłę oddziaływania na uczestników

 • Doskonalenie przekazu wokalnego i werbalnego
 • Wzmacnianie przekazu poprzez gestykulację, energię i wykorzystanie przestrzeni
 • Zasady kompetentnego wyglądu
 • Jak sobie radzić z tremą przed i w trakcie warsztatów?
 • Opracowanie indywidualnego planu doskonalenia umiejętności przekonywania

Moduł 6. Certyfikacja trenerska

Przedstawienie koncepcji warsztatu przygotowanego w trakcie trwania Akademii przez uczestników:

 • Omówienie celów dydaktycznych zaplanowanego warsztatu
 • Przedstawienie metod dydaktycznych
 • Zaprezentowanie przebiegu warsztatów

Przeprowadzenie fragmentu zajęć – „fotografia końcowa”:

 • Realizacja wybranego fragmentu zajęć (do 30 minut) przez każdego z uczestników
 • Omówienie przedstawionych fragmentów zajęć. Informacja zwrotna od trenerów i uczestników modułu

Wręczenie certyfikatów

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Anetta Krukowska – od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu – wellness w biznesie.

Ewa Opolska – przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe. Posłuchaj, co Ewa mówi o swojej pracy.

Magdalena Robak – wspiera rozwój przywództwa i (współ)pracy opartych o świadomość ról, wspólne wartości i standardy oraz empowerment – w firmach, zespołach, projektach. Psycholog organizacji i pracy, praktyk biznesu i lider projektów rozwojowych. Sprawdź, jakie podejście do rozwoju stosuje Magdalena.

Nowa edycja

Moduł 0. Rozgrzewka 17 października 2024
Moduł 1. Przygotowanie warsztatów — koncepcja i narzędzia 28-29 października 2024
Moduł 2. Metodyka prowadzenia zajęć 12-13 listopada 2024
Moduł 3. Proces grupowy 4-5 grudnia 2024
Moduł 4. Zasady prowadzenia warsztatów i innych form edukacyjnych 18-19 grudnia 2024
Moduł 5. Wiarygodność trenera, czyli jak zwiększać siłę oddziaływania na uczestników 9-10 stycznia 2025
Moduł 6. Certyfikacja trenerska 27-28 stycznia 2025

Obecna edycja

Moduł 0. Rozgrzewka 12 marca 2024
Moduł 1. Przygotowanie warsztatów — koncepcja i narzędzia 4-5 kwietnia 2024
Moduł 2. Metodyka prowadzenia zajęć 25-26 kwietnia 2024
Moduł 3. Proces grupowy 13-14 maja 2024
Moduł 4. Zasady prowadzenia warsztatów i innych form edukacyjnych 3-4 czerwca 2024
Moduł 5. Wiarygodność trenera, czyli jak zwiększać siłę oddziaływania na uczestników 17-18 czerwca 2024
Moduł 6. Certyfikacja trenerska 9-10 lipca 2024

Akademia Trenera - cały pakiet

Akademia Trenera rozpoczyna się modułem 0, mającym na celu stworzenie tzw. „fotografii początkowej trenera”. Po przejściu cyklu szkoleń pstrykniemy „fotografię końcową”. Będzie ona jawnym przykładem tego, czego nauczysz się podczas całej Akademii. Żebyś mógł nabywać praktykę, w każdym module proponujemy serię praktycznych ćwiczeń. A po module – dla chętnych – zadanie domowe.

 

Celem modułu 0 jest nagranie krótkich próbek szkoleniowych i na ich podstawie zbudowanie planu rozwoju na całą Akademię.

 

Moduły 1-5 to dwudniowe zajęcia dydaktyczne. Moduł 6, ostatni, stanowi certyfikację trenerską.

 

W sumie 13 dni zajęć w formie stacjonarnej!

Cena

8200 zł netto ( 10086 zł brutto )

Akademia Trenera - pojedynczy moduł

Cena

2750 zł netto ( 3383 zł brutto )

Akademia Trenera – Train the Trainer

Akademia Trenera to cykl warsztatów doskonalenia umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń. Wybierz pakiet 6 szkoleń lub interesujące Cię tematy.

„Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany – nie na odwrót” – F.J. Strauss.

Akademia powstała w wyniku długoletnich doświadczeń trenerek, na podstawie wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej prowadzenia grup szkoleniowych. Dzielimy się refleksjami i konkretną wiedzą. Zachęcamy do praktykowania umiejętności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń.

Osoby uczestniczące we wszystkich zajęciach otrzymują certyfikat EY Academy of Business, poświadczający nabyte umiejętności i przygotowujący do roli trenera od praktycznej strony.

Nie mówimy, że będzie łatwo… Ale na pewno będzie soczyście!

Kto odniesie korzyść z Akademii Trenera?

Nasz autorski program szkoleniowy to akademia trenerów biznesu dedykowana przede wszystkim do osób, które chcą zmienić swoją ścieżkę kariery lub rozpocząć przygodę z pracą jako coach, trener, mentor, ale także tych, którzy już ją rozpoczęli (m.in. do pracowników firm szkoleniowych) i chcą zyskać więcej inspiracji, rozwinąć swoje kompetencje, uporządkować wiedzę lub zyskać pewność siebie. Modułowy program szkolenia pozwoli Ci także zyskać nowe pomysły i koncepcje prowadzenia zajęć, doboru technik dydaktycznych oraz praktycznych zasad ułatwiających prowadzenie warsztatów i zwiększających ich skuteczność. Zyskasz nowe inspiracje przydatne w pracy trenera oraz będziesz lepiej wykwalifikowany do prowadzenia zajęć zarówno indywidualnych, jak i szkoleń grupowych.

Przygotuj się do prowadzenia warsztatów

Dobre szkolenie nie jest możliwe bez solidnego przygotowania. Pierwszy moduł Akademii Trenera przygotuje Cię do prowadzenia warsztatów od A do Z. Dowiesz się, jak planować przebieg zajęć, jaki sposób prezentowania treści wybrać zgodnie z wybraną koncepcją warsztatów oraz dopasować je do oczekiwań zarówno organizatorów, jak i uczestników warsztatów. Zostaniesz także przygotowany do analizy potrzeb szkoleniowych, dzięki czemu projektowanie i ewaluacja szkoleń staną się bardziej efektywne.

Poznaj metody prowadzenia zajęć

Drugi moduł Akademii Trenera to bardzo praktyczne szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia zajęć. Dowiesz się, jak realizować różnego rodzaju ćwiczenia, zadania, filmy czy testy dla różnych grup uczestników, a także zyskasz inspiracje i nowe pomysły do pisania zadań i ćwiczeń kreatywnych. Nauczysz się także udzielania stosownych instrukcji do ich wykonywania oraz moderowania dyskusji podczas zajęć.

Zapoznaj się z zasadami prowadzenia warsztatów i innych form edukacyjnych

Aby odnieść sukces w zawodzie trenera biznesu, trzeba prowadzić zajęcia w taki sposób, aby uczestnicy długo ich nie zapomnieli i chcieli wrócić na kolejne szkolenia. Dlatego niezbędne jest poznanie zasad omówionych w trzecim module Akademii Trenera, takich jak budowanie relacji z uczestnikami, radzenie sobie w trudnych sytuacjach czy unikanie błędów. W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się także, jak realizować projekty szkoleniowe w formie zdalnej.

Naucz się wspierania procesu grupowego

Ponieważ szkolenia często przygotowywane są do zarządzania procesem grupowym, w pracy trenera ważne jest także to, aby stosować różne techniki wspierania procesu grupowego, rozpoznawać emocje własne oraz emocje innych osób, diagnozować fazy rozwoju grupy i dobierać do nich adekwatne style pracy. Wszystko to i o wiele więcej w zakresie szkoleń omawia czwarty moduł Akademii Trenera – Train the Trainer.

Zadbaj o wiarygodność w pracy trenera

W szkole trenerów biznesu wiarygodność jest jedną z kluczowych cech. Tylko dzięki niej trener będzie mógł zwiększyć swoją siłę oddziaływania na uczestników szkoleń. Dlatego piąty moduł Akademii Trenera omawia psychologiczne obszary kompetencji trenera, takie jak skupianie na sobie uwagi publiczności, postawa, gestykulacja, mimika czy przekonywanie głosem. Praktyczne warsztaty obejmują tematykę zarówno z zakresu doskonalenia przekazu wokalnego czy werbalnego, jak i przekazu ciała oraz umiejętności przekonywania.

Zostań certyfikowanym trenerem biznesu

Ukończenie wszystkich modułów Akademii Trenera zwieńczone jest certyfikacją trenerską, w trakcie której uczestnicy przedstawiają własną koncepcję warsztatu przygotowaną w trakcie trwania kursu modułowego. Po przeprowadzeniu wybranego fragmentu zajęć i otrzymaniu informacji zwrotnej od trenerów oraz uczestników modułu, absolwenci Akademii Trenera otrzymują certyfikat EY Academy of Business, poświadczający nabyte umiejętności oraz przygotowanie do roli trenera od strony praktycznej.

Praktyczne podejście do nauki

Trenerzy EY Academy of Business to przede wszystkim praktycy, którzy przekazywaną wiedzę w maksymalnym stopniu łączą z ćwiczeniami praktycznymi, aby nauczać nie tylko teorii, ale przede wszystkim umiejętności. Również w przypadku Akademii Trenera uczestnicy otrzymują refleksje, wiedzę i umiejętności związane z przygotowywaniem i prowadzeniem szkoleń nabyte w wyniku długoletnich doświadczeń trenerek. Dzięki temu nasza akademia trenerów biznesu osiąga sukcesy i szkoli trenerów już od wielu lat, ciesząc się doskonałą reputacją i pozytywnymi opiniami absolwentów. Jeśli także zależy Ci na rozwoju organizacji szkoleniowej czy podniesieniu kompetencji pracowników firm szkoleniowych lub własnych, już teraz zapisz się na wybrany moduł lub cały program Akademii. Gwarantujemy – nie pożałujesz!

Dla kogo?

Akademia Trenera jest adresowana do osób, które chcą rozpocząć przygodę z pracą trenerską, a także tych, którzy niedawno ją rozpoczęli. Jeśli brakuje Ci tego czegoś – inspiracji, pewności, praktyki, dobrego startu, wiedzy – te warsztaty są dla Ciebie!

Cele i korzyści

Celem Akademii Trenera jest:

 • Doskonalenie umiejętności przygotowania koncepcji zajęć oraz doboru technik dydaktycznych zwiększających skuteczność warsztatów
 • Poznanie metodologii prowadzenia szkoleń, a także zasad pisania zadań i ćwiczeń
 • Poznanie praktycznych zasad ułatwiających prowadzenia warsztatów
 • Wzmocnienie umiejętności „zapanowania” nad grupą słuchaczy, a w szczególności utrzymania poziomu zainteresowania odbiorców informacji niezależnie od rodzaju przedstawianych kwestii
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności w aspektach prowadzenia procesu grupowego i zarządzania emocjami w grupie
 • Doskonalenie technik wpływania na rozmówców, bazujących na wyglądzie, sposobie mówienia i zachowania oraz doborze argumentów
 • Wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z nieprzewidzianą reakcją słuchaczy i trudnymi pytaniami z ich strony

Korzyści – z nami nauczysz się:

 • Prowadzić wywiad dotyczący zebrania potrzeb szkoleniowych
 • Przygotować konspekt i program szkolenia
 • Pisać ćwiczenia i testować je
 • Prowadzić dyskusje podsumowujące po zadaniach
 • Przygotowywać prezentację multimedialną
 • Budować strukturę szkolenia
 • Kontraktować normy z grupą
 • Mówić tak, żeby was słuchano
 • Pilnować czasu szkolenia i zarządzać nim
 • Odnosić się do trudnych zachowań w grupie
 • Koncentrować swoją uwagę i radzić sobie z tremą
 • Elastycznie zmieniać styl i strukturę w odpowiedzi na to, co dzieje się a grupie
 • Reagować na emocje uczestników
 • Dobierać strój do okoliczności szkoleniowych
Trenerzy

Anetta Krukowska – od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu – wellness w biznesie.

Ewa Opolska – przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe. Posłuchaj, co Ewa mówi o swojej pracy.

Magdalena Robak – wspiera rozwój przywództwa i (współ)pracy opartych o świadomość ról, wspólne wartości i standardy oraz empowerment – w firmach, zespołach, projektach. Psycholog organizacji i pracy, praktyk biznesu i lider projektów rozwojowych. Sprawdź, jakie podejście do rozwoju stosuje Magdalena.

Szczegóły programu modułowego

Program „Akademia Trenera” składa się z 5 modułów: Przygotowanie warsztatów — koncepcja i narzędzia, Metodyka prowadzenia zajęć, Zasady prowadzenia warsztatów i innych form edukacyjnych, Proces grupowy oraz Wiarygodność trenera, czyli jak zwiększyć siłę oddziaływania na uczestników.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich szkoleń wchodzących w skład Akademii Trenera, z uwzględnieniem rozgrzewki oraz certyfikacji trenerskiej (wybierz Akademia Trenera — cały pakiet), lub, w przypadku wyboru pojedynczego modułu, wybierz Akademia Trenera — pojedynczy moduł.

CERTYFIKACJA:

Jeśli chcesz wziąć udział w certyfikacji i uzyskać certyfikat niezbędna jest Twoja obecność na wszystkich modułach od modułu O (Rozgrzewka).

Możesz wziąć udział w certyfikacji, jeśli nie byłeś/aś obecny/a tylko na jednym module (jeśli nie jest to moduł O), jeżeli zaliczysz zadanie związane z treścią modułu, w którym nie uczestniczyłes/aś (praca pisemna lub nagranie z omówieniem).

Warunki certyfikacji:

Przygotowanie do certyfikacji:

 • Przygotowanie dowolnego fragmentu szkolenia na wybrany przez siebie temat (od 20 do 30 minut), obejmującego fragment wykładowy i ćwiczeniowy (można przewidzieć aktywny udział uczestników)
 • Pisemne przygotowanie krótkiego opisu kontekstu szkolenia (tytuł, adresat, cel, korzyści dla uczestników) w celu ułatwienia właściwej oceny przyjętych założeń (doboru formy i treści prezentowanego szkolenia)

Przebieg certyfikacji:

 • Konsultacja przygotowanego fragmentu szkolenia w zakresie doboru metody prowadzenia lub zaplanowanych ćwiczeń z trenerami
 • Przeprowadzenie fragmentu szkolenia (20-30 minut) przed grupą uczestników certyfikacji i trenerami
 • Otrzymanie wyników ankiet oceniających fragment szkolenia, wypełnionych przez wszystkich uczestników certyfikacji
 • Indywidualna informacja zwrotna od trenera

DODATKOWE INFORMACJE:

Materiały dydaktyczne ze wszystkich modułów będą dostępne dla uczestników w specjalnym katalogu (chmura).

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 0. Rozgrzewka

 • Poznanie się grup
 • Próbki trenerskie – „fotografia początkowa trenera”. Przygotowanie i realizacja 15-minutowych próbek trenerskich przez każdego z uczestników. Zebranie informacji zwrotnej od trenerów i grupy, dotyczącej zachowań uczestnika podczas „próbki”
 • Plan rozwoju. Zbudowanie planu indywidualnego rozwoju trenerskiego dla każdego uczestnika Akademii

Moduł 1. Przygotowanie warsztatów – koncepcja i narzędzia

 • Zadania trenera na każdym z etapów przygotowania warsztatów
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych w oparciu o narzędzia diagnostyczne, analiza oczekiwań organizatorów i uczestników warsztatów
 • Opracowanie koncepcji warsztatów: cele, korzyści, przygotowanie konspektu
 • Planowanie przebiegu zajęć
 • Wybór sposobu prezentowania treści
 • Ocena efektywności prowadzonych zajęć

Moduł 2. Metodyka prowadzenia zajęć

 • Uczenie się dorosłych
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych
 • Różne typy zadań, w tym dyskusje grupowe, case studies, testy. Zadania uniwersalne i osadzone w doświadczeniu zawodowym
 • Pisanie i testowanie zadań
 • Ćwiczenia kreatywne i aktywizujące grupę
 • Udzielanie instrukcji i moderowanie dyskusji

Moduł 3. Proces grupowy

 • Cechy grupy
 • Fazy rozwoju grupy i role grupowe
 • Ćwiczenia budujące grupę
 • Emocje w grupie i emocje trenera, radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • Kształtowanie norm współpracy, budowanie tożsamości zespołowej, utrzymywanie pozytywnego nastawienia i koncentracji
 • Trudne zachowania uczestników, postępowanie wobec oporu w grupie

Moduł 4. Zasady prowadzenia warsztatów i innych form edukacyjnych

 • Fazy pracy z uczestnikami warsztatów
 • Zasady organizacji czasu szkolenia
 • Czarna lista błędów podczas warsztatów
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji podczas warsztatów, techniki obniżenia napięcia
 • Specyfika szkoleń prowadzonych zdalnie
 • Zakończenie warsztatów

Moduł 5. Wiarygodność trenera, czyli jak zwiększyć siłę oddziaływania na uczestników

 • Doskonalenie przekazu wokalnego i werbalnego
 • Wzmacnianie przekazu poprzez gestykulację, energię i wykorzystanie przestrzeni
 • Zasady kompetentnego wyglądu
 • Jak sobie radzić z tremą przed i w trakcie warsztatów?
 • Opracowanie indywidualnego planu doskonalenia umiejętności przekonywania

Moduł 6. Certyfikacja trenerska

Przedstawienie koncepcji warsztatu przygotowanego w trakcie trwania Akademii przez uczestników:

 • Omówienie celów dydaktycznych zaplanowanego warsztatu
 • Przedstawienie metod dydaktycznych
 • Zaprezentowanie przebiegu warsztatów

Przeprowadzenie fragmentu zajęć – „fotografia końcowa”:

 • Realizacja wybranego fragmentu zajęć (do 30 minut) przez każdego z uczestników
 • Omówienie przedstawionych fragmentów zajęć. Informacja zwrotna od trenerów i uczestników modułu

Wręczenie certyfikatów

Cena

8200 zł netto ( 3383 zł brutto ) - cena całego pakietu

2750 zł netto ( 3383 zł brutto ) - cena pojedynczego modułu (2 dni)

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Start nowej edycji:

17 października 2024

 

Przyjmujemy zapisy w trakcie trwania programu na wybrane moduły

 

Terminy nowej edycji:

 

Moduł 0. Rozgrzewka:

17 października 2024

 

Moduł 1. Przygotowanie warsztatów — koncepcja i narzędzia:

28-29 października 2024

 

Moduł 2. Metodyka prowadzenia zajęć:

12-13 listopada 2024

 

Moduł 3. Proces grupowy:

4-5 grudnia 2024

 

Moduł 4. Zasady prowadzenia warsztatów i innych form edukacyjnych:

18-19 grudnia 2024

 

Moduł 5. Wiarygodność trenera, czyli jak zwiększać siłę oddziaływania na uczestników:

9-10 stycznia 2025

 

Moduł 6. Certyfikacja trenerska:

27-28 stycznia 2025

 

Terminy obecnej edycji:

 

Moduł 0. Rozgrzewka:

12 marca 2024

 

Moduł 1. Przygotowanie warsztatów — koncepcja i narzędzia:

4-5 kwietnia 2024

 

Moduł 2. Metodyka prowadzenia zajęć:

25-26 kwietnia 2024

 

Moduł 3. Proces grupowy:

13-14 maja 2024

 

Moduł 4. Zasady prowadzenia warsztatów i innych form edukacyjnych:

3-4 czerwca 2024

 

Moduł 5. Wiarygodność trenera, czyli jak zwiększać siłę oddziaływania na uczestników:

17-18 czerwca 2024

 

Moduł 6. Certyfikacja trenerska:

9-10 lipca 2024

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • zuzanna.stepien@pl.ey.com