Proces grupowy – szkolenie z cyklu Akademia Trenera – EY Academy of Business

Proces grupowy – szkolenie z cyklu Akademia Trenera

Szkolenie przygotowuje do zarządzania procesem grupowym. Uczestnicy poznają koncepcje dotyczące faz rozwoju grupy i dowiadują się, jakie działania mogą podjąć, by podążać za grupą i/lub zarządzać procesem grupowym.

Szkolenie jest częścią Akademii Trenera.

Szkolenie kierujemy do osób bez doświadczenia trenerskiego lub z niewielkim doświadczeniem w tym zakresie, które chcą nauczyć się, jak pracować z grupą i zarządzać procesem grupowym.

Cele szkolenia:

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu grupy jako systemu społecznego oraz faz rozwoju grupowego
 • Podkreślenie roli norm ustalanych w procesie edukacyjnym
 • Zdobycie wiedzy z zakresu adaptacyjnej roli emocji
 • Rozwijanie umiejętności związanych z zarządzaniem emocjami własnymi i emocjami pojawiającymi się w grupie
 • Poszerzanie umiejętności trenera wpływających na proces grupowy, w tym związanych z radzeniem sobie z oporem

Nauczysz się:

 • Diagnozować fazę rozwoju grupy i dobierać do niej adekwatne style pracy
 • Kontraktować normy współpracy z grupą
 • Rozpoznawać własne emocje i emocje innych osób
 • Stosować wybrane techniki wspierania procesu grupowego
 • Rozpoznawać przejawy oporu w grupie

Cechy grupy

 • Grupa jako system społeczny. Granice systemów
 • Tożsamość i spójność grupowa
 • Zależność grupy od pola

Fazy rozwoju grupy

 • Dynamika rozwoju grupy
 • Fazy rozwoju grupy i role grupowe
 • Rola norm i budowania tożsamości grupy
 • Działania trenera w każdej z faz rozwoju

Emocje w grupie

 • Rozpoznawanie „stanu emocjonalnego grupy”
 • Zarażanie się emocjami i emocje – kotwice
 • Emocje wynikające z tożsamości organizacji
 • Adaptacyjna rola emocji
 • Zaspokajanie potrzeb indywidualnych i potrzeb grupy

Emocje trenera

 • Akceptacja własnych emocji
 • Empatia i jej rola w prowadzeniu grupy. Pułapki empatii
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami w grupie
 • Radzenie sobie z własnymi emocjami

Działania trenera w prowadzeniu grupy przez proces

 • Kształtowanie norm współpracy
 • Modelowanie postaw wspierających
 • Budowanie tożsamości zespołowej, dodawanie otuchy
 • Odzwierciedlanie emocji i konfrontowanie
 • Zmiana energii, fokusowanie grupy
 • Podążanie za grupą
 • Utrzymywanie pozytywnego nastawienia, przeramowanie
 • Utrzymywanie koncentracji w „tu i teraz”
 • Udzielanie informacji zwrotnej w grupie i przez trenera

Postępowanie wobec oporu w grupie

 • Przejawy oporu – z czego może wynikać opór?
 • Trudne zachowania uczestników grupy
 • Trudne sytuacje w grupie (brak punktualności, „utknięcie”, brak obecności, kozioł ofiarny, konflikt)
 • Nadawanie znaczenia trudnym sytuacjom w grupie, uczenie się przez doświadczanie

Anetta Krukowska - od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu - wellness w biznesie.

Ewa Opolska - przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy — przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

10 przykazań dla zwycięzców
Spotkanie autorskie z Ewą Opolską

Weź udział w spotkaniu autorskim z Ewą Opolską, współautorką książki "Po co nam praca” i dowiedz się jak zbudować strategię, która pozwoli Ci odnieść sukces.

Proces grupowy – szkolenie z cyklu Akademia Trenera

Cena

2750 zł netto ( 3383 zł brutto )

Akademia Trenera - cały pakiet

Akademia Trenera rozpoczyna się modułem 0, mającym na celu stworzenie tzw. „fotografii początkowej trenera”. Po przejściu cyklu szkoleń pstrykniemy „fotografię końcową”. Będzie ona jawnym przykładem tego, czego nauczysz się podczas całej Akademii. Żebyś mógł nabywać praktykę, w każdym module proponujemy serię praktycznych ćwiczeń. A po module – dla chętnych – zadanie domowe.

 

Celem modułu 0 jest nagranie krótkich próbek szkoleniowych i na ich podstawie zbudowanie planu rozwoju na całą Akademię.

 

Moduły 1-5 to dwudniowe zajęcia dydaktyczne. Moduł 6, ostatni, stanowi certyfikację trenerską.

 

W sumie 13 dni zajęć w formie stacjonarnej!

Cena

8200 zł netto ( 10086 zł brutto )

Proces grupowy – szkolenie z cyklu Akademia Trenera

Szkolenie przygotowuje do zarządzania procesem grupowym. Uczestnicy poznają koncepcje dotyczące faz rozwoju grupy i dowiadują się, jakie działania mogą podjąć, by podążać za grupą i/lub zarządzać procesem grupowym.

Szkolenie jest częścią Akademii Trenera.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do osób bez doświadczenia trenerskiego lub z niewielkim doświadczeniem w tym zakresie, które chcą nauczyć się, jak pracować z grupą i zarządzać procesem grupowym.

Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu grupy jako systemu społecznego oraz faz rozwoju grupowego
 • Podkreślenie roli norm ustalanych w procesie edukacyjnym
 • Zdobycie wiedzy z zakresu adaptacyjnej roli emocji
 • Rozwijanie umiejętności związanych z zarządzaniem emocjami własnymi i emocjami pojawiającymi się w grupie
 • Poszerzanie umiejętności trenera wpływających na proces grupowy, w tym związanych z radzeniem sobie z oporem

Nauczysz się:

 • Diagnozować fazę rozwoju grupy i dobierać do niej adekwatne style pracy
 • Kontraktować normy współpracy z grupą
 • Rozpoznawać własne emocje i emocje innych osób
 • Stosować wybrane techniki wspierania procesu grupowego
 • Rozpoznawać przejawy oporu w grupie
Program

Cechy grupy

 • Grupa jako system społeczny. Granice systemów
 • Tożsamość i spójność grupowa
 • Zależność grupy od pola

Fazy rozwoju grupy

 • Dynamika rozwoju grupy
 • Fazy rozwoju grupy i role grupowe
 • Rola norm i budowania tożsamości grupy
 • Działania trenera w każdej z faz rozwoju

Emocje w grupie

 • Rozpoznawanie „stanu emocjonalnego grupy”
 • Zarażanie się emocjami i emocje – kotwice
 • Emocje wynikające z tożsamości organizacji
 • Adaptacyjna rola emocji
 • Zaspokajanie potrzeb indywidualnych i potrzeb grupy

Emocje trenera

 • Akceptacja własnych emocji
 • Empatia i jej rola w prowadzeniu grupy. Pułapki empatii
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami w grupie
 • Radzenie sobie z własnymi emocjami

Działania trenera w prowadzeniu grupy przez proces

 • Kształtowanie norm współpracy
 • Modelowanie postaw wspierających
 • Budowanie tożsamości zespołowej, dodawanie otuchy
 • Odzwierciedlanie emocji i konfrontowanie
 • Zmiana energii, fokusowanie grupy
 • Podążanie za grupą
 • Utrzymywanie pozytywnego nastawienia, przeramowanie
 • Utrzymywanie koncentracji w „tu i teraz”
 • Udzielanie informacji zwrotnej w grupie i przez trenera

Postępowanie wobec oporu w grupie

 • Przejawy oporu – z czego może wynikać opór?
 • Trudne zachowania uczestników grupy
 • Trudne sytuacje w grupie (brak punktualności, „utknięcie”, brak obecności, kozioł ofiarny, konflikt)
 • Nadawanie znaczenia trudnym sytuacjom w grupie, uczenie się przez doświadczanie
Szczegóły programu modułowego

Cena

2750 zł netto ( 10086 zł brutto ) Cena regularna

Lokalizacja

Warszawa

Termin

4-5 grudnia 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • zuzanna.stepien@pl.ey.com