Proces grupowy – EY Academy of Business

Proces grupowy

Szkolenie przygotowuje do zarządzania procesem grupowym. Uczestnicy poznają koncepcje dotyczące faz rozwoju grupy i dowiadują się, jakie działania mogą podjąć, by podążać za grupą i/lub zarządzać procesem grupowym.

Szkolenie jest częścią Akademii Trenera.

Szkolenie kierujemy do osób bez doświadczenia trenerskiego lub z niewielkim doświadczeniem w tym zakresie, które chcą nauczyć się, jak pracować z grupą i zarządzać procesem grupowym.

Cele szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu grupy jako systemu społecznego oraz faz rozwoju grupowego
 • podkreślenie roli norm ustalanych w procesie edukacyjnym
 • zdobycie wiedzy z zakresu adaptacyjnej roli emocji
 • rozwijanie umiejętności związanych z zarzadzaniem emocjami własnymi i emocjami pojawiającymi się w grupie
 • poszerzanie umiejętności trenera wpływających na proces grupowy, w tym związanych z radzeniem sobie z oporem

Nauczysz się:

 • diagnozować fazę rozwoju grupy i dobierać do niej adekwatne style pracy
 • kontraktować normy współpracy z grupą
 • rozpoznawać własne emocje i emocje innych osób
 • stosować wybrane techniki wspierania procesu grupowego
 • rozpoznawać przejawy oporu w grupie

Cechy grupy

 • Grupa jako system społeczny. Granice systemów
 • Tożsamość i spójność grupowa
 • Zależność grupy od pola

Fazy rozwoju grupy

 • Dynamika rozwoju grupy
 • Fazy rozwoju grupy i role grupowe
 • Rola norm i budowania tożsamości grupy
 • Działania trenera w każdej z faz rozwoju

Emocje w grupie

 • Rozpoznawanie „stanu emocjonalnego grupy”
 • Zarażanie się emocjami i emocje – kotwice
 • Emocje wynikające z tożsamości organizacji
 • Adaptacyjna rola emocji
 • Zaspokajanie potrzeb indywidualnych i potrzeb grupy

Emocje trenera

 • Akceptacja własnych emocji
 • Empatia i jej rola w prowadzeniu grupy. Pułapki empatii
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami w grupie
 • Radzenie sobie z własnymi emocjami

Działania trenera w prowadzeniu grupy przez proces

 • Kształtowanie norm współpracy
 • Modelowanie postaw wspierających
 • Budowanie tożsamości zespołowej, dodawanie otuchy
 • Odzwierciedlanie emocji i konfrontowanie
 • Zmiana energii, fokusowanie grupy
 • Podążanie za grupą
 • Utrzymywanie pozytywnego nastawienia, przeramowanie
 • Utrzymywanie koncentracji w „tu i teraz”
 • Udzielanie informacji zwrotnej w grupie i przez trenera

Postępowanie wobec oporu w grupie

 • Przejawy oporu – z czego może wynikać opór?
 • Trudne zachowania uczestników grupy
 • Trudne sytuacje w grupie (brak punktualności, „utknięcie”, brak obecności, kozioł ofiarny, konflikt)
 • Nadawanie znaczenia trudnym sytuacjom w grupie, uczenie się przez doświadczanie

Anetta Krukowska - od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu - wellness w biznesie.

Ewa Opolska - przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe.

Magdalena Robak - doświadczony ekspert i trener EY Academy of Business, trener biznesu i konsultant, praktyk biznesu.

Proces grupowy

Szkolenie przygotowuje do zarządzania procesem grupowym. Uczestnicy poznają koncepcje dotyczące faz rozwoju grupy i dowiadują się, jakie działania mogą podjąć, by podążać za grupą i/lub zarządzać procesem grupowym.

Szkolenie jest częścią Akademii Trenera.

Dla kogo

Szkolenie kierujemy do osób bez doświadczenia trenerskiego lub z niewielkim doświadczeniem w tym zakresie, które chcą nauczyć się, jak pracować z grupą i zarządzać procesem grupowym.

Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu grupy jako systemu społecznego oraz faz rozwoju grupowego
 • podkreślenie roli norm ustalanych w procesie edukacyjnym
 • zdobycie wiedzy z zakresu adaptacyjnej roli emocji
 • rozwijanie umiejętności związanych z zarzadzaniem emocjami własnymi i emocjami pojawiającymi się w grupie
 • poszerzanie umiejętności trenera wpływających na proces grupowy, w tym związanych z radzeniem sobie z oporem

Nauczysz się:

 • diagnozować fazę rozwoju grupy i dobierać do niej adekwatne style pracy
 • kontraktować normy współpracy z grupą
 • rozpoznawać własne emocje i emocje innych osób
 • stosować wybrane techniki wspierania procesu grupowego
 • rozpoznawać przejawy oporu w grupie
Program

Cechy grupy

 • Grupa jako system społeczny. Granice systemów
 • Tożsamość i spójność grupowa
 • Zależność grupy od pola

Fazy rozwoju grupy

 • Dynamika rozwoju grupy
 • Fazy rozwoju grupy i role grupowe
 • Rola norm i budowania tożsamości grupy
 • Działania trenera w każdej z faz rozwoju

Emocje w grupie

 • Rozpoznawanie „stanu emocjonalnego grupy”
 • Zarażanie się emocjami i emocje – kotwice
 • Emocje wynikające z tożsamości organizacji
 • Adaptacyjna rola emocji
 • Zaspokajanie potrzeb indywidualnych i potrzeb grupy

Emocje trenera

 • Akceptacja własnych emocji
 • Empatia i jej rola w prowadzeniu grupy. Pułapki empatii
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami w grupie
 • Radzenie sobie z własnymi emocjami

Działania trenera w prowadzeniu grupy przez proces

 • Kształtowanie norm współpracy
 • Modelowanie postaw wspierających
 • Budowanie tożsamości zespołowej, dodawanie otuchy
 • Odzwierciedlanie emocji i konfrontowanie
 • Zmiana energii, fokusowanie grupy
 • Podążanie za grupą
 • Utrzymywanie pozytywnego nastawienia, przeramowanie
 • Utrzymywanie koncentracji w „tu i teraz”
 • Udzielanie informacji zwrotnej w grupie i przez trenera

Postępowanie wobec oporu w grupie

 • Przejawy oporu – z czego może wynikać opór?
 • Trudne zachowania uczestników grupy
 • Trudne sytuacje w grupie (brak punktualności, „utknięcie”, brak obecności, kozioł ofiarny, konflikt)
 • Nadawanie znaczenia trudnym sytuacjom w grupie, uczenie się przez doświadczanie
Szczegóły programu modułowego

Cena

2550 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

28-29 listopada 2022

 

Szkolenie w godzinach 9.00-16.30

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • zuzanna.stepien@pl.ey.com