Współpraca w zespole rozproszonym – EY Academy of Business

Współpraca w zespole rozproszonym

Współpraca w sytuacji braku bieżącego, bezpośredniego kontaktu może być wyzwaniem zarówno na poziomie uzyskiwania zakładanych rezultatów, jak i utrzymywania zaufania w zespole. Częściej mogą pojawiać się napięcia i sytuacje konfliktowe, czasem trudno jest także utrzymać koncentrację na wspólnych celach i wynikach. Nad tymi właśnie aspektami skupiamy się podczas szkolenia. Z jednej strony analizujemy i wypracowujemy działania, które mogą zapobiec pojawieniu się tych wyzwań. Z drugiej – zastanawiamy się i trenujemy, jak je rozwiązać, gdy już wystąpiły.

Na szkolenie zapraszamy wszystkich pracowników, którzy chcą usprawnić współpracę w zespole rozproszonym, wspierając wzajemne zaufanie oraz koncentrację na wspólnych celach.

Celem szkolenia jest wskazanie kluczowych obszarów budowania efektywnej współpracy w zespole zdalnym, a także poznanie konkretnych narzędzi, które tę współpracę wspierają.

Korzyści:

 • Poznasz kluczowe aspekty, które wpływają na efektywność współpracy w zespole rozproszonym
 • Poznasz sposoby wzmacniania współpracy, pomimo uwarunkowań płynących ze specyfiki pracy zdalnej i asynchronicznej
 • Nauczysz się rozpoznawać „sygnały zagrożenia” we współpracy w zespole rozproszonym i odpowiednio na nie reagować
 • Co szczególnie odróżnia współpracę w zespole zdalnym od współpracy „tradycyjnej”? Kluczowe zagrożenia dla efektywności i skuteczności działań zespołu
 • Efektywna i skuteczna współpraca w zespole rozproszonym, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć
  • W jaki sposób budować wzajemne zaufanie i promować otwartą komunikację w sytuacji braku stałego kontaktu w firmie?
  • W jaki sposób uporządkować system (współ)pracy by wzmacniać odpowiedzialność i zaangażowanie i nie musieć cały czas nad tym czuwać?
  • Jakie narzędzia wspierają wspólną koncentrację na osiąganiu wyników ilościowych i jakościowych mimo odległości i asynchroniczności działań?
 • Trzy strategie postępowania w sytuacjach trudnych
  • Komunikacja „jeden na jeden”: w jaki sposób korygować działania pojedynczych pracowników?
  • Rozmowa z zespołem: w jaki sposób robić przegląd jakości współpracy, wypracowywać i wdrażać działania doskonalące?
  • Eskalacja: co zrobić, gdy „nic nie działa”?
  • Piramida kanałów komunikacji: nie zamęczaj spotkaniami, są inne metody
 • Menedżer wspierający współpracę w zespole rozproszonym: wiedza, umiejętności, postawy

Ewa Opolska - przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe.

Magdalena Robak - wspiera rozwój przywództwa i (współ)pracy opartych o świadomość ról, wspólne wartości i standardy oraz empowerment – w firmach, zespołach, projektach. Psycholog organizacji i pracy, praktyk biznesu i lider projektów rozwojowych.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy — przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

10 przykazań dla zwycięzców
Spotkanie autorskie z Ewą Opolską

Weź udział w spotkaniu autorskim z Ewą Opolską, współautorką książki "Po co nam praca” i dowiedz się jak zbudować strategię, która pozwoli Ci odnieść sukces.

Dostępne opcje

Współpraca w zespole rozproszonym - Warszawa

Cena

1150 zł netto

Współpraca w zespole rozproszonym - Online

Cena

1150 zł netto

Współpraca w zespole rozproszonym

Współpraca w sytuacji braku bieżącego, bezpośredniego kontaktu może być wyzwaniem zarówno na poziomie uzyskiwania zakładanych rezultatów, jak i utrzymywania zaufania w zespole. Częściej mogą pojawiać się napięcia i sytuacje konfliktowe, czasem trudno jest także utrzymać koncentrację na wspólnych celach i wynikach. Nad tymi właśnie aspektami skupiamy się podczas szkolenia. Z jednej strony analizujemy i wypracowujemy działania, które mogą zapobiec pojawieniu się tych wyzwań. Z drugiej – zastanawiamy się i trenujemy, jak je rozwiązać, gdy już wystąpiły.

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich pracowników, którzy chcą usprawnić współpracę w zespole rozproszonym, wspierając wzajemne zaufanie oraz koncentrację na wspólnych celach.

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest wskazanie kluczowych obszarów budowania efektywnej współpracy w zespole zdalnym, a także poznanie konkretnych narzędzi, które tę współpracę wspierają.

Korzyści:

 • Poznasz kluczowe aspekty, które wpływają na efektywność współpracy w zespole rozproszonym
 • Poznasz sposoby wzmacniania współpracy, pomimo uwarunkowań płynących ze specyfiki pracy zdalnej i asynchronicznej
 • Nauczysz się rozpoznawać „sygnały zagrożenia” we współpracy w zespole rozproszonym i odpowiednio na nie reagować
Program
 • Co szczególnie odróżnia współpracę w zespole zdalnym od współpracy „tradycyjnej”? Kluczowe zagrożenia dla efektywności i skuteczności działań zespołu
 • Efektywna i skuteczna współpraca w zespole rozproszonym, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć
  • W jaki sposób budować wzajemne zaufanie i promować otwartą komunikację w sytuacji braku stałego kontaktu w firmie?
  • W jaki sposób uporządkować system (współ)pracy by wzmacniać odpowiedzialność i zaangażowanie i nie musieć cały czas nad tym czuwać?
  • Jakie narzędzia wspierają wspólną koncentrację na osiąganiu wyników ilościowych i jakościowych mimo odległości i asynchroniczności działań?
 • Trzy strategie postępowania w sytuacjach trudnych
  • Komunikacja „jeden na jeden”: w jaki sposób korygować działania pojedynczych pracowników?
  • Rozmowa z zespołem: w jaki sposób robić przegląd jakości współpracy, wypracowywać i wdrażać działania doskonalące?
  • Eskalacja: co zrobić, gdy „nic nie działa”?
  • Piramida kanałów komunikacji: nie zamęczaj spotkaniami, są inne metody
 • Menedżer wspierający współpracę w zespole rozproszonym: wiedza, umiejętności, postawy
Szczegóły programu modułowego

Cena

1150 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Tomasz Jakubiak

 • +48 517 882 361
 • tomasz.jakubiak@pl.ey.com