Odporne zespoły. Jak wspierać siłę mentalną (resilience) pracowników i zespołów? – EY Academy of Business

Odporne zespoły. Jak wspierać siłę mentalną (resilience) pracowników i zespołów?

„Ci, co wygrywają – nigdy nie odpuszczają. Ci, co odpuszczają – nigdy nie wygrywają…” – Vince Lombardi.

Osoby odporne psychicznie wykazują wyższą efektywność, charakteryzują się lepszym samopoczuciem oraz bardziej pozytywnym nastawieniem do życia. Odporność psychiczna (siła mentalna – resilience) to cecha determinująca sposób, w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności. Można ją kształtować. Lider ma na to wpływ.

Podczas warsztatów dowiesz się co zrobić, by Twój zespół był odporny psychicznie i lepiej radził sobie z wyzwaniami współczesnego biznesu.

Zapraszamy liderów wszystkich szczebli.

 

Niezależnie od tego, jakim zespołem zarządzasz – rozproszonym, hybrydowym, zdalnym czy stacjonarnym – przyjdź po inspiracje, które pomogą Ci zwiększyć skuteczność Twojego zespołu i swoją własną.

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się, jak:

 • Wzmocnić siłę (resilience) i wytrwałość zespołu w osiąganiu celów
 • Inspirować członków zespołu do wspierania się w niestabilnych, nieprzewidywalnych warunkach działania
 • Wspierać indywidualną odporność psychiczną poszczególnych osób
 • Wzmacniać w sobie pozytywne nawyki i motywację do działania

Będziesz mieć także okazję do autodiagnozy odporności psychicznej za pomocą testu MTQPlus.

Odporne zespoły – charakterystyka i diagnoza

 • Czym jest odporność psychiczna w perspektywie indywidualnej i zespołowej?
 • Wymiary odporności psychicznej wg modelu 4C (P. Clough, D. Strycharczyk) – przegląd na podstawie raportów z autodiagnozy
 • Indywidualne wyniki diagnozy odporności psychicznej a odporność zespołu
 • Źródła informacji o odporności psychicznej indywidualnej i zespołu

Rola lidera we wzmacnianiu odporności psychicznej poszczególnych pracowników

 • Narzędzia rozwijania poczucia kontroli i zarządzania emocjami w pracy
 • Jak utrzymać indywidualną motywację pracowników?
 • Budowanie pozytywnych nawyków
 • Wzmacnianie odwagi w relacjach zawodowych
 • Adekwatna samoocena kompetencji – rola lidera
 • Zadania lidera w zakresie tworzenia klimatu otwartości na wyzwania i doświadczenia

Narzędzia budowania siły psychicznej (resilience) zespołu

 • Jak rozpoznać odporność psychiczną zespołu?
 • Strategie budowania odporności zespołu
 • Współtworzenie siły psychicznej zespołu. Rola lidera i członków zespołu

Lider odporny psychicznie – jak wzmacniać siebie?

 • Pogłębienie rozumienia stanu własnej odporności psychicznej
 • Autocoaching – wykorzystanie poznanych narzędzi do wzmacniania własnej odporności psychicznej

Ewa Opolska - przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe.

Magdalena Robak - wspiera rozwój przywództwa i (współ)pracy opartych o świadomość ról, wspólne wartości i standardy oraz empowerment – w firmach, zespołach, projektach. Psycholog organizacji i pracy, praktyk biznesu i lider projektów rozwojowych.

Odporne zespoły. Jak wspierać siłę mentalną (resilience) pracowników i zespołów?

„Ci, co wygrywają – nigdy nie odpuszczają. Ci, co odpuszczają – nigdy nie wygrywają…” – Vince Lombardi.

Osoby odporne psychicznie wykazują wyższą efektywność, charakteryzują się lepszym samopoczuciem oraz bardziej pozytywnym nastawieniem do życia. Odporność psychiczna (siła mentalna – resilience) to cecha determinująca sposób, w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności. Można ją kształtować. Lider ma na to wpływ.

Podczas warsztatów dowiesz się co zrobić, by Twój zespół był odporny psychicznie i lepiej radził sobie z wyzwaniami współczesnego biznesu.

Dla kogo?

Zapraszamy liderów wszystkich szczebli.

 

Niezależnie od tego, jakim zespołem zarządzasz – rozproszonym, hybrydowym, zdalnym czy stacjonarnym – przyjdź po inspiracje, które pomogą Ci zwiększyć skuteczność Twojego zespołu i swoją własną.

Cele i korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się, jak:

 • Wzmocnić siłę (resilience) i wytrwałość zespołu w osiąganiu celów
 • Inspirować członków zespołu do wspierania się w niestabilnych, nieprzewidywalnych warunkach działania
 • Wspierać indywidualną odporność psychiczną poszczególnych osób
 • Wzmacniać w sobie pozytywne nawyki i motywację do działania

Będziesz mieć także okazję do autodiagnozy odporności psychicznej za pomocą testu MTQPlus.

Program

Odporne zespoły – charakterystyka i diagnoza

 • Czym jest odporność psychiczna w perspektywie indywidualnej i zespołowej?
 • Wymiary odporności psychicznej wg modelu 4C (P. Clough, D. Strycharczyk) – przegląd na podstawie raportów z autodiagnozy
 • Indywidualne wyniki diagnozy odporności psychicznej a odporność zespołu
 • Źródła informacji o odporności psychicznej indywidualnej i zespołu

Rola lidera we wzmacnianiu odporności psychicznej poszczególnych pracowników

 • Narzędzia rozwijania poczucia kontroli i zarządzania emocjami w pracy
 • Jak utrzymać indywidualną motywację pracowników?
 • Budowanie pozytywnych nawyków
 • Wzmacnianie odwagi w relacjach zawodowych
 • Adekwatna samoocena kompetencji – rola lidera
 • Zadania lidera w zakresie tworzenia klimatu otwartości na wyzwania i doświadczenia

Narzędzia budowania siły psychicznej (resilience) zespołu

 • Jak rozpoznać odporność psychiczną zespołu?
 • Strategie budowania odporności zespołu
 • Współtworzenie siły psychicznej zespołu. Rola lidera i członków zespołu

Lider odporny psychicznie – jak wzmacniać siebie?

 • Pogłębienie rozumienia stanu własnej odporności psychicznej
 • Autocoaching – wykorzystanie poznanych narzędzi do wzmacniania własnej odporności psychicznej

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com