Trening Twórczości – EY Academy of Business

Trening Twórczości

Warsztat twórczego rozwiązywania problemów.

W biznesie potrzebujemy kreatywnych pomysłów, żeby usprawniać procesy i przełamywać schematy w działaniu. Jeśli zastanawiasz się, jak inspirować zespół i siebie do twórczego myślenia — ten warsztat jest dla Ciebie.

W trakcie zajęć dowiesz się, jak poszukiwać oryginalnych rozwiązań, pomysłowo łączyć odległe dziedziny wiedzy, myśleć przez analogię i efektywnie stosować techniki zespołowego rozwiązywania problemów. Pobudzisz swój mózg do niestandardowego myślenia i poznasz zestaw praktycznych narzędzi pokonywania rutyny w pracy indywidualnej i zespołowej.

Cele:

 • Wzmocnienie umiejętności analizy problemu
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu możliwości zastosowania technik wspierających kreatywne poszukiwanie rozwiązań postawionych problemów
 • Doskonalenie praktycznego zastosowania metod zespołowego poszukiwania nowych rozwiązań
 • Wzmocnienie indywidualnego potencjału w zakresie twórczego myślenia
 • Wzmocnienie automotywacji uczestników do samodoskonalenia
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”

Trening kreatywności indywidualnej

 • Składniki kreatywności – umiejętności, podejście, działanie
 • Kilka słów o myśleniu liniowym i lateralnym. Co jest nam niezbędne do bycia kreatywnym na co dzień?
 • Automotywacja jako klucz do kreatywnego myślenia, pokonywania trudności zawodowych i skutecznej realizacji zadań
 • Przeciwdziałanie rutynie w działaniach zawodowych. Praktyczne metody wspierania innowacyjności

Niestandardowe techniki wzmocnienia kreatywnego myślenia. Jak je zastosować w miejscu pracy? (ćwiczenia)

 • Odwrócenie problemu
 • Pobudzanie myślenia abstrakcyjnego
 • Siła zmiany punktu widzenia. Metoda Walta Disneya. De Bono i jego sześć kapeluszy
 • Czym jest synektyka?
 • Praca z metaforą

Techniki twórczej analizy problemu (ćwiczenia)

 • „Ość rybia” Ishikawy jako metoda diagnozy problemu
 • 5 Why, gentchi gembutsu i inne przydatne metody Toyota Way
 • Jak dokonywać usprawnień w procesach? Kilka słów o reengineeringu

Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności zespołu

 • Jak przygotować grunt pod kreatywne myślenie zespołowe?
 • Działania doraźne — zastosowanie narzędzi psychospołecznych w sytuacjach spadku energii zespołu i braku motywacji do twórczego myślenia
 • Zasady uławiające twórcze myślenie w zespole. Jak uniknąć syndromu grupowego myślenia?
 • Dlaczego czasem nie działa „burza mózgów” i co zrobić, żeby zadziałała?
 • Metody zespołowego poszukiwania pomysłów

Metoda realizacji zajęć

 • Liczba godzin zajęć, w ramach których możliwe jest zrealizowanie przedstawionego programu to 16 godzin dydaktycznych
 • Szkolenie jest warsztatem umiejętności, co oznacza, że zdecydowana większość treści prezentowana jest w postaci ćwiczeń takich jak: analizy przypadków, gry symulacyjne, grupowe rozwiązywanie problemów, gry symulacyjne, zadania indywidualne
 • Wykład ilustrowany przykładami pojawia się jedynie jako wprowadzenie do ćwiczeń i ich podsumowanie

Ewa Opolska - przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe) wspierające konkretne cele biznesowe.

Magdalena Robak - wspiera rozwój przywództwa i (współ)pracy opartych o świadomość ról, wspólne wartości i standardy oraz empowerment – w firmach, zespołach, projektach. Psycholog organizacji i pracy, praktyk biznesu i lider projektów rozwojowych.

Trening Twórczości

Cena

1900 zł netto

Trening Twórczości

Warsztat twórczego rozwiązywania problemów.

W biznesie potrzebujemy kreatywnych pomysłów, żeby usprawniać procesy i przełamywać schematy w działaniu. Jeśli zastanawiasz się, jak inspirować zespół i siebie do twórczego myślenia — ten warsztat jest dla Ciebie.

W trakcie zajęć dowiesz się, jak poszukiwać oryginalnych rozwiązań, pomysłowo łączyć odległe dziedziny wiedzy, myśleć przez analogię i efektywnie stosować techniki zespołowego rozwiązywania problemów. Pobudzisz swój mózg do niestandardowego myślenia i poznasz zestaw praktycznych narzędzi pokonywania rutyny w pracy indywidualnej i zespołowej.

Cele i korzyści

Cele:

 • Wzmocnienie umiejętności analizy problemu
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu możliwości zastosowania technik wspierających kreatywne poszukiwanie rozwiązań postawionych problemów
 • Doskonalenie praktycznego zastosowania metod zespołowego poszukiwania nowych rozwiązań
 • Wzmocnienie indywidualnego potencjału w zakresie twórczego myślenia
 • Wzmocnienie automotywacji uczestników do samodoskonalenia
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”
Program

Trening kreatywności indywidualnej

 • Składniki kreatywności – umiejętności, podejście, działanie
 • Kilka słów o myśleniu liniowym i lateralnym. Co jest nam niezbędne do bycia kreatywnym na co dzień?
 • Automotywacja jako klucz do kreatywnego myślenia, pokonywania trudności zawodowych i skutecznej realizacji zadań
 • Przeciwdziałanie rutynie w działaniach zawodowych. Praktyczne metody wspierania innowacyjności

Niestandardowe techniki wzmocnienia kreatywnego myślenia. Jak je zastosować w miejscu pracy? (ćwiczenia)

 • Odwrócenie problemu
 • Pobudzanie myślenia abstrakcyjnego
 • Siła zmiany punktu widzenia. Metoda Walta Disneya. De Bono i jego sześć kapeluszy
 • Czym jest synektyka?
 • Praca z metaforą

Techniki twórczej analizy problemu (ćwiczenia)

 • „Ość rybia” Ishikawy jako metoda diagnozy problemu
 • 5 Why, gentchi gembutsu i inne przydatne metody Toyota Way
 • Jak dokonywać usprawnień w procesach? Kilka słów o reengineeringu

Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności zespołu

 • Jak przygotować grunt pod kreatywne myślenie zespołowe?
 • Działania doraźne — zastosowanie narzędzi psychospołecznych w sytuacjach spadku energii zespołu i braku motywacji do twórczego myślenia
 • Zasady uławiające twórcze myślenie w zespole. Jak uniknąć syndromu grupowego myślenia?
 • Dlaczego czasem nie działa „burza mózgów” i co zrobić, żeby zadziałała?
 • Metody zespołowego poszukiwania pomysłów

Metoda realizacji zajęć

 • Liczba godzin zajęć, w ramach których możliwe jest zrealizowanie przedstawionego programu to 16 godzin dydaktycznych
 • Szkolenie jest warsztatem umiejętności, co oznacza, że zdecydowana większość treści prezentowana jest w postaci ćwiczeń takich jak: analizy przypadków, gry symulacyjne, grupowe rozwiązywanie problemów, gry symulacyjne, zadania indywidualne
 • Wykład ilustrowany przykładami pojawia się jedynie jako wprowadzenie do ćwiczeń i ich podsumowanie
Szczegóły programu modułowego

Cena

1900 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Marcelina Stempak

Koordynator kursu

 • +48 573 809 630
 • marcelina.stempak@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com