Akademia Przywództwa – EY Academy of Business

Akademia Przywództwa

„Jesteś liderem wtedy i tylko wtedy, gdy niestrudzenie dążysz do zmian, gdy z niecierpliwością czekasz na postęp i gdy jesteś głęboko niezadowolony ze status quo” – Marcus Buckingham.

Warsztaty są nastawione na rozwój indywidualnego potencjału przywódczego. Tworzą przestrzeń do przyjrzenia się sobie w roli przywódcy – swoim postawom i działaniom. Pozwalają na zauważenie schematów, które obniżają skuteczność działania, a także wypracowanych już wzorców, które warto w sobie pielęgnować i wzmacniać. Dają też okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk liderskich w gronie menedżerów.

Zapraszamy na prawdziwy warsztat umiejętności. Szereg zadań, analiz przypadków, dyskusji grupowych oraz autorefleksji pozwoli zgromadzić doświadczenia, które będziecie mogli wykorzystać w praktyce.

Sprawdź też ofertę e-kursów – pigułek wiedzy z tej tematyki w e-learningu. KLIK TUTAJ

 • Liderzy, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje
 • Kadra kierownicza
 • Prezesi i członkowie zarządów
 • Właściciele firm

Dzięki udziałowi w cyklu szkoleń:

 • Wypracujesz styl przywództwa spójny z Tobą
 • Zyskasz większą świadomość siebie
 • Zrozumiesz 5 kluczy efektywnego przywództwa
 • Będziesz potrafił kierować swoją energię we właściwe działania
 • Przeprowadzisz indywidualną diagnozę Twojego stylu przywódczego oraz otoczenia, w jakim działasz
 • Poznasz nowoczesne modele przywództwa
 • Zdobędziesz wiedzę, jak korzystać z potencjału władzy
 • Będziesz lepiej przygotowany do zastosowania zasad przywództwa w praktyce dnia codziennego

Ja – lider dziś i jutro: Analiza potencjału i otoczenia

 • Otoczenie:
  • Wpływ kultury organizacyjnej
  • Zmiany społeczne i pokoleniowe
  • Technologia a rola przywódcy (praca w zespołach rozproszonych)
  • Dynamika otoczenia gospodarczego
 • Ja – lider:
  • Indywidualna diagnoza stylu przywództwa
  • Diagnoza wartości osobistych Uczestników
  • Rozpoznawanie źródeł władzy
  • Mój osobisty styl działania
  • Destrukcyjne i konstruktywne role przywódcy – analiza działań i konsekwencji

Definiowanie siebie i swoich celów w roli przywódcy

 • Poziomy autorytetu Maxwella i przegląd stylów przywództwa, np.:
  • Przywództwo sytuacyjne SLII
  • Przywództwo EQ – 6 typów przywódczych
  • Przywództwo transakcyjne
  • Przywództwo transformacyjne
  • Przywództwo Kaizen i Lean
  • Przywództwo wartości
  • Turkusowe przywództwo przyszłości
 • Moje 5 kluczy efektywności jako przywódcy:
  • KLUCZ 1 – poziom fizyczny / współczesne badania: wpływ dobrostanu na koncentrację i skuteczność
  • KLUCZ 2 – poziom intelektualny
  • KLUCZ 3 – poziom emocjonalny
  • KLUCZ 4 – poziom duchowy
  • KLUCZ 5 – poziom interpersonalny
 • Decyzje lidera – podejmowane w samotności czy zespołowo?
 • Zdefiniowanie swojego stylu przywództwa – kluczowe obszary koncentracji, wartości i cele

Budowanie wizerunku lidera

 • 7 nawyków skutecznego działania przywódcy według Covey’a
 • Jak realizować wartości i misje przywódcy na co dzień?
 • Reagowanie na sytuacje zgodnie z moją wizją / misja / celami jako lidera
 • Inteligencja emocjonalna przywódcy – świadome zarządzanie sobą i relacjami z innymi EQ pomaga nam świadomie dobrać sposób działania do sytuacji w perspektywie wizerunku, jaki chcę budować
  • 6 kroków do wysokiej inteligencji emocjonalnej
  • Piramida EQ
  • Wpływ samoświadomości na relacje zawodowe/sposoby podnoszenia jej poziomu
  • Samokontrola i jej wykorzystanie w sytuacji stresu
  • Automotywacja – kotwice Edgara Scheina / CSR
 • Podtrzymywanie i ewolucja stylu przywództwa
Akademia Przywództwa

„Jesteś liderem wtedy i tylko wtedy, gdy niestrudzenie dążysz do zmian, gdy z niecierpliwością czekasz na postęp i gdy jesteś głęboko niezadowolony ze status quo” – Marcus Buckingham.

Warsztaty są nastawione na rozwój indywidualnego potencjału przywódczego. Tworzą przestrzeń do przyjrzenia się sobie w roli przywódcy – swoim postawom i działaniom. Pozwalają na zauważenie schematów, które obniżają skuteczność działania, a także wypracowanych już wzorców, które warto w sobie pielęgnować i wzmacniać. Dają też okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk liderskich w gronie menedżerów.

Zapraszamy na prawdziwy warsztat umiejętności. Szereg zadań, analiz przypadków, dyskusji grupowych oraz autorefleksji pozwoli zgromadzić doświadczenia, które będziecie mogli wykorzystać w praktyce.

Sprawdź też ofertę e-kursów – pigułek wiedzy z tej tematyki w e-learningu. KLIK TUTAJ

Dla kogo?

 • Liderzy, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje
 • Kadra kierownicza
 • Prezesi i członkowie zarządów
 • Właściciele firm
Cele i korzyści

Dzięki udziałowi w cyklu szkoleń:

 • Wypracujesz styl przywództwa spójny z Tobą
 • Zyskasz większą świadomość siebie
 • Zrozumiesz 5 kluczy efektywnego przywództwa
 • Będziesz potrafił kierować swoją energię we właściwe działania
 • Przeprowadzisz indywidualną diagnozę Twojego stylu przywódczego oraz otoczenia, w jakim działasz
 • Poznasz nowoczesne modele przywództwa
 • Zdobędziesz wiedzę, jak korzystać z potencjału władzy
 • Będziesz lepiej przygotowany do zastosowania zasad przywództwa w praktyce dnia codziennego
Program

Ja – lider dziś i jutro: Analiza potencjału i otoczenia

 • Otoczenie:
  • Wpływ kultury organizacyjnej
  • Zmiany społeczne i pokoleniowe
  • Technologia a rola przywódcy (praca w zespołach rozproszonych)
  • Dynamika otoczenia gospodarczego
 • Ja – lider:
  • Indywidualna diagnoza stylu przywództwa
  • Diagnoza wartości osobistych Uczestników
  • Rozpoznawanie źródeł władzy
  • Mój osobisty styl działania
  • Destrukcyjne i konstruktywne role przywódcy – analiza działań i konsekwencji

Definiowanie siebie i swoich celów w roli przywódcy

 • Poziomy autorytetu Maxwella i przegląd stylów przywództwa, np.:
  • Przywództwo sytuacyjne SLII
  • Przywództwo EQ – 6 typów przywódczych
  • Przywództwo transakcyjne
  • Przywództwo transformacyjne
  • Przywództwo Kaizen i Lean
  • Przywództwo wartości
  • Turkusowe przywództwo przyszłości
 • Moje 5 kluczy efektywności jako przywódcy:
  • KLUCZ 1 – poziom fizyczny / współczesne badania: wpływ dobrostanu na koncentrację i skuteczność
  • KLUCZ 2 – poziom intelektualny
  • KLUCZ 3 – poziom emocjonalny
  • KLUCZ 4 – poziom duchowy
  • KLUCZ 5 – poziom interpersonalny
 • Decyzje lidera – podejmowane w samotności czy zespołowo?
 • Zdefiniowanie swojego stylu przywództwa – kluczowe obszary koncentracji, wartości i cele

Budowanie wizerunku lidera

 • 7 nawyków skutecznego działania przywódcy według Covey’a
 • Jak realizować wartości i misje przywódcy na co dzień?
 • Reagowanie na sytuacje zgodnie z moją wizją / misja / celami jako lidera
 • Inteligencja emocjonalna przywódcy – świadome zarządzanie sobą i relacjami z innymi EQ pomaga nam świadomie dobrać sposób działania do sytuacji w perspektywie wizerunku, jaki chcę budować
  • 6 kroków do wysokiej inteligencji emocjonalnej
  • Piramida EQ
  • Wpływ samoświadomości na relacje zawodowe/sposoby podnoszenia jej poziomu
  • Samokontrola i jej wykorzystanie w sytuacji stresu
  • Automotywacja – kotwice Edgara Scheina / CSR
 • Podtrzymywanie i ewolucja stylu przywództwa
Szczegóły programu modułowego

Cena

4550 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

28-30 sierpnia 2023

 

Możliwość organizacji zajęć w formule 1:1 lub szkolenia zamkniętego

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • Sonia.Kaniewska@pl.ey.com