Trenerzy – EY Academy of Business

Trenerzy

Nasi trenerzy to przede wszystkim praktycy biznesowi. Trenerem w naszej firmie nie zostaje się jednak od razu. Każdy kandydat musi najpierw przejść bardzo intensywny trening. Dopóki go nie skończy, nie prowadzi zajęć. Trening taki może potrwać nawet do 6 miesięcy.

Marinos Athanassiou

Marinos jest założycielem EY Academy of Business i trenerem od 1994 roku. Kompetencje szkoleniowe Marinosa wynikają zarówno z doświadczeń zawodowych, jak i wiedzy zdobytej w trakcie wielu lat prowadzenia szkoleń.

Tomasz Bagiński

Jako trener biznesu łączy sprawdzone umiejętności trenerskie, konsultingowe i mediacyjne z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym podczas współpracy z firmami z różnych branż.

Rafał Wojciech Bernatek

Trener EY Academy of Business w obszarze Lean Management.

Alicja Biernat

Alicja Biernat posiada blisko dwunastoletnie doświadczenie w praktycznym doradztwie z zakresu prawa pracy i profilaktyki antymobbingowej.

Michał Błeszyński

Michał specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF, US GAAP, jak również różnic pomiędzy MSSF, US GAAP i ustawą o rachunkowości.

Jakub Bojanowski

Doradca biznesowy, menedżer z wieloletnim doświadczeniem, trener EY Academy of Business.

Maciej Borejko

Maciej specjalizuje się w doradztwie, coachingu oraz szkoleniach z zakresu sprzedaży i zarządzania sprzedażą, wystąpień publicznych, komunikacji, przywództwa oraz zarządzania efektywnością zespołów.

Bartosz Brosowski

Jako trener przeszkolił ponad 500 Process Managerów, 400 Green Beltów i 200 Black Beltów oraz 200 Project Managerów i Lead Facilitatorów.

Magda Burzyńska

Trenerka z pasją do finansów. Specjalistka w wyjaśnianiu trudnych związków między MSSF a ustawą o rachunkowości, tematów konsolidacji, podatku odroczonego oraz wybranych zagadnień ACCA.

Katarzyna Buszkowska

Dziennikarka, wykładowca, trener.

Arkadiusz Chludziński

Arkadiusz posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu działań sprzedażowych. Łączy wiedzę praktyczną zdobytą na polu działań sprzedażowych z wiedzą naukową.

Sławomir Jerzy Chmiel

Trener i konsultant EY Academy of Business od 2017 roku.

Małgorzata Chruściak

Prawnik z ponad 25-letnią praktyką we wspieraniu biznesu, coach i mentor akredytowany przy EMCC oraz licencjonowany trener FRIS. Wspiera prawniczki i prawników w budowaniu kariery zawodowej, marki osobistej oraz wzmacnianiu kompetencji przywódczych.

Ewa Cieślawska

Certyfikowany trener FRIS® i Facet5, coach, facylitator, trener myślenia wizualnego. Wspiera i motywuje liderów w budowaniu odważnego przywództwa opartego na wrażliwości, zaufaniu i wykorzystaniu naturalnych predyspozycji.

Brian Connolly

Brian prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA od 1996 roku. Jest również autorem wielu programów szkoleniowych, m.in. 12-dniowego programu na temat MSSF. Od 2001 roku jest trenerem szkoleń z zakresu amerykańskich standardów rachunkowości.

Jacek Czarnecki

Dziennikarz radiowy i TV. Reporter sejmowy, korespondent wojenny, komentator mediów.

Kuba Danecki

Specjalizuje się w tworzeniu koncepcji nowych produktów oraz ustalaniu procesu tworzenia produktów z wykorzystaniem metodyki Design Thinking – włączając w to planowanie prac w metodyce Agile.

Bartłomiej Dębek

Trener w EY Academy of Business od 2017 roku. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości, ACCA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów.

Piotr Durawa

Piotr specjalizuje się w doradztwie w zakresie efektywnego zarządzania i szkoleniach umiejętności kierowniczych, takich jak: przywództwo, zarządzanie przez cele, komunikacja, coaching, a także szkoleniach z zakresu negocjacji i technik sprzedaży/zakupów.

Katarzyna Gołąb

Swoje doświadczenie Katarzyna wykorzystuje w ramach prowadzonych szkoleń z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Wisława Grabarczyk-Kostka

Prowadzi szkolenia, wykłady i treningi z całego obszaru psychologii biznesu i rozwoju osobistego, jak również działania integracyjne dla zespołów będących w budowie lub w konflikcie.

Michael Grafnetter

Michael jest ekspertem w dziedzinie Windows Security, Microsoft Azure i PowerShell. Posiada tytuł magistra inżyniera oprogramowania, a na początku 2021 roku otrzymał tytuł Microsoft Most Valuable Professional w kategorii Microsoft Azure.

dr Anna Grygiel-Tomaszewska

Praktyk biznesowy z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym i w zarządzaniu organizacjami; wykładowca i trener oraz pracownik naukowy.

Balazs Horvath

Balazs jest ekspertem zarówno w zakresie predykcyjnego, jak i adaptacyjnego zarządzania projektami i uczył ponad 2000 uczestników na kursach wewnętrznych i otwartych.

Jolanta Jakóbczyk

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, doradztwie i zarządzaniu wiedzą. Była odpowiedzialna za budowanie ścieżek kariery, programów szkoleniowych i rozwojowych.

Konrad Jakubiec

Konrad od lat rozwija linie biznesowe i produktowe związane z automatyzacją procesów biznesowych. Aktywnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, udzielając się także w sferze edukacyjnej.

Dr Mike Jankowski-Lorek

Dr Mike jest architektem rozwiązań, programistą, analitykiem danych i ekspertem ds. bezpieczeństwa z ponad 15-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie.

Paula Januszkiewicz

Paula Januszkiewicz jest założycielką i CEO CQURE Inc. oraz CQURE Academy. Jest również Enterprise Security MVP, honorowym dyrektorem regionalnym Microsoft na Europę Środkowo-Wschodnią oraz światowej klasy ekspertem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa doradzającym klientom na całym świecie.

Ewelina Janusz-Patyk

Od 20 lat pracuje na rynku międzynarodowym. Łączy w sobie kompetencje menedżerskie, przywódcze oraz szkoleniowe. Zarządzała zespołami, przeprowadzała międzynarodowe firmy i ludzi przez zmiany, budowała projekty rozwojowe.

Jacek Jędrszczyk

Jacek posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatkowości. Prowadzi szkolenia z tematyki podatkowej z zakresu zarówno podatków pośrednich, jak i bezpośrednich.

Aleksandra Jopyk

Doświadczony executive coach, trener i facylitator. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w usługach profesjonalnych. Buduje elastyczne i zwinne rozwiązania na bazie odblokowywania potencjału i sensownej zmiany. Zwolenniczka prostoty i użyteczności.

Artur Jóźwiak

Ekspert w dziedzinie Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints – TOC). Pracuje bezpośrednio z Alexem Klarmanem (Goldratt Institute Izrael) – współtwórcą tej metody usprawniania organizacji. Wykorzystując TOC, znacząco poprawia efektywność organizacji.

Peter Juhasz

Peter is a graduate of the University of Economic Sciences and Public Administration in Budapest.

Rafał Kamiński

Mentor i trener biznesu. Projektant innowacji biznesowych, społecznych i technologicznych. Entuzjasta i metodyk zwinnych metod oraz projektowania skoncentrowanego na człowieku (human–centered design).

Dagmara Kanik-Kłoczko

Specjalizuje się w projektach z zakresu rozwoju umiejętności przywódczych, menedżerskich, zarządzania zmianą, zarządzania konfliktem, komunikacji, wykorzystania narzędzi coachingowych w zarządzaniu i procesach rozwoju zespołów metodami team coachingowymi.

Zbigniew Karaczun

Profesor w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW, specjalista w zakresie ochrony środowiska i polityki klimatycznej.

Stanisław Kaźmierczak

Prowadzi zajęcia i szkolenia z obszaru analizy danych, sieci neuronowych, głębokiego uczenia oraz szeroko rozumianej sztucznej inteligencji.

Michał Kisza

Michał współpracuje z EY Academy of Business od 2011 roku.

prof. Marek Kochan

Od blisko trzydziestu lat zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami z zakresu komunikacji (w tym komunikacji kryzysowej), wystąpień publicznych, autoprezentacji i storytellingu dla kadry zarządzającej największych firm polskich i zagranicznych.

Maciej Kocon

Konsultant i trener specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych.

Maciej Kołodziej

Związany z bankowością od ponad 20 lat. Specjalista w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji międzynarodowych.

Artem Kovtun

Artem prowadzi szkolenia z zakresu MSSF oraz szkolenia przygotowujące do wybranych egzaminów ACCA.

dr Adam Kowalik

Menedżer, doradca, analityk i trener z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w strategii konkurowania firm, wywiadzie biznesowym, rozwoju biznesu, zarządzaniu produktem i edukacji menedżerskiej.

Malwina Kozakiewicz

Od 10 lat współpracuje z firmami, wspierając ich na drodze transformacji, tworzenia strategii biznesowych i innowacji. Od 3 lat jest facylitatorką w centrum innowacji EY - wavespace.

Maciej Kraus

Maciej jest ekspertem ds. marketingu i sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem strategii cenowych (pricingu). Regularnie prowadzi zajęcia na wielu prestiżowych uczelniach, m.in. Stanford i London Business School.

Anetta Krukowska

Anetta od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu - wellness w biznesie.

Agnieszka Krukowska

Trener, rekruter, moderator, asesor.

dr hab. Mariusz Krzysztofek

Trener EY Academy of Business od 2016 roku.

Krzysztof Kuczkowski

Krzysztof od ponad 10 lat zajmuje się automatyzacją procesów. Specjalizuje się we wdrożeniach z wykorzystaniem technologii Robotic Process Automation. Jest certyfikowanym developerem UiPath.

Katarzyna Kulig-Moskwa

Doktor nauk o zarządzaniu, ekspert w zakresie kapitału ludzkiego, trener i doradca biznesowy. Katarzyna tworzy i prowadzi programy rozwojowe z zakresu zarządzania, przywództwa oraz wellbeingu. Doradza organizacjom i pracuje projektowo.

Norbert Kulski

Aktywny praktyk i lider zespołu BI, trener EY Academy of Business.

Olga Legat

Olga jest adwokatką specjalizującą się w ochronie prywatności i menedżerką w zakresie danych osobowych w EY Law.

Małgorzata Łozińska

Obszary specjalizacji Małgorzaty obejmują diagnozę kompetencji metodą Assessment/Development Center, opracowywanie i realizację programów rozwojowych i szkoleniowych, wdrażanie zarządzania wynikami oraz opracowywanie i realizację programów talentowych.

Wojtek Łyjak

Wojtek współpracuje z EY Academy of Business od 2007 roku.

Piotr Majcher

Piotr prowadzi szkolenia dla EY Academy of Business od 2018 roku. Jest doświadczonym trenerem Microsoft Excel oraz technologii powiązanych. Prowadzone przez niego zajęcia mają charakter warsztatów z dużą ilością praktycznych przykładów i ćwiczeń.

Martinos Martoudes

Martinos prowadzi szkolenia z podstaw rachunkowości finansowej (MSSF) i menedżerskiej, przedmiotów związanych z zarządzaniem strategicznym, a także wybranych zagadnień programu ACCA Qualification oraz studiów podyplomowych na SGH.

Andrzej Matyka

Przede wszystkim praktyk, dopiero później trener i coach. Na szkoleniach preferuje narzędzia praktyczne, przekazywane często w formie zadań i gier szkoleniowych, a także żartów sytuacyjnych.

Radosław Jacek Miler

Trener i konsultant EY Academy of Business od 2006r.

Kamil Miśtal

Specjalista prawa ochrony danych osobowych, postępowania administracyjnego, sądowego i administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz prawa socjalnego.

Marcin Nowakowski

Prawnik ze specjalizacją w międzynarodowym prawie podatkowym. Posiada 20 lat doświadczenia związanego z projektami i procesami. Pasjonat legal tech i legal project management.

dr Mirosław Oczkoś

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji grupowej, tworzenia kultury organizacyjnej, budowania i zarządzania skutecznymi zespołami, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania oraz wiedzę z zakresu psychologii.

Jarosław Okoń

Trener w EY Academy of Business od 2013 roku. Przez wiele lat pracował w firmach produkcyjnych na różnych stanowiskach w obszarze produkcji i działach wspomagających. Był także odpowiedzialny za restrukturyzację firm i projekty typu „green field”.

Łukasz Oleksiuk

Łukasz to prawnik zajmujący się od 1999 roku głównie obsługą przedsiębiorców. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego z odniesieniem do praktycznych przykładów, w tym rzeczywistych wyroków wydawanych przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy.

Jarosław Olszewski

Jarosław współpracuje z EY od 1996 roku. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta…

Ewa Opolska

Ewa przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe) wspierające konkretne cele biznesowe.

Maciej Orłoś

Dziennikarz, autor i gospodarz programów telewizyjnych, prowadzący wydarzenia specjalne, konferencje oraz gale.

dr Marek Panfil

Doświadczony biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych, doradca strategiczny w zakresie kreowania wartości spółki dla akcjonariuszy, trener EY Academy of Business.

Constantinos Papanastasiou

Constantinos is a CFA Charterholder, and also holds a Corporate Finance Qualification from the Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Małgorzata Pietrusiak

Realizuje szkolenia z zakresu zarzadzania sobą w czasie, efektywnej komunikacji, asertywności, rekrutacji i selekcji personelu, przywództwa, motywowania i treningu kreatywnego myślenia.

Rafał Płotnicki

Ekspert w zakresie budowania doskonałości operacyjnej, poprawy wydajności procesów, transformacji biznesu, eliminacji ograniczeń w organizacjach oraz rozwoju strategii wzrostu.

Katarzyna Podrucka

Ekspertka w zakresie zarządzania i raportowania kwestii ESG oraz komunikacji z interesariuszami. Koordynowała projektowanie strategii zrównoważonego rozwoju dla różnych przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w raportowaniu danych niefinansowych, prowadzeniu dialogu z interesariuszami oraz projektowaniu strategii komunikacji projektów w tym zakresie.

Wojciech Próchnicki

Trener z dużym doświadczeniem jako konsultant systemów controllingowych oraz budżetowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Mikołaj Przybył

Mikołaj posiada wieloletnie doświadczenie w branży szkoleniowej oraz w biznesie, które zdobył pracując w renomowanych kancelariach doradztwa podatkowego o międzynarodowym zasięgu. Pełnił w nich funkcję kierownika zespołu prawników oraz doradców podatkowych.

Joanna Rapanicz

Joanna jest ekspertem w dziedzinie analizy i optymalizacji procesów biznesowych z obszaru finansowo – księgowego, a w szczególności we wdrażaniu zmian i reorganizacji z perspektywy zasobów ludzkich. Umiejętnie buduje zintegrowane zespoły oparte na zaufaniu.

Magdalena Robak

Doświadczony ekspert i trener EY Academy of Business, trener biznesu i konsultant, praktyk biznesu.

Witold Rychłowski

Doświadczony trener EY Academy of Business, trener biznesu i konsultant, zawodowy negocjator i mediator. Od 1995 roku praktyk biznesu.

Anna Selwakowska-Domańska

Trener biznesu i zarządzania, certyfikowany trener – facylitator Management 3.0, akredytowany konsultant Insights Discovery® oraz Cubiks.

Wiesława Serkowska

Od 2010 roku należy do grona konsultantów i trenerów EY Academy of Business.

Marcin Sikorski

Marcin specjalizuje się w adaptacji IoT z blockchain i 5G, biznesowej wartości Smart, bezpieczeństwie IoT, predictive maintenance, a także współpracy biznesowej z Chinami (kultura, negocjacje).

dr hab. Adam Skibiński

Konsultant i trener EY Academy of Business. Psycholog i stypendysta Fulbrighta. Posiada praktyczną wiedzę psychologiczną i bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu w dziedzinie efektywnej komunikacji, psychologii negocjacji i sprzedaży.

Mirosław Sobolewski

Ekspert ds. środowiska w Biurze Analiz Sejmowych, autor i redaktor licznych publikacji poświęconych różnym aspektom polityki energetycznej, środowiskowej i klimatycznej.

Georgia Sophocleous

Prowadzi szkolenia z wybranych przedmiotów programu ACCA Qualification, CFA, LCCI oraz studiów podyplomowych. Georgia ukończyła…

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk

Ekspertka w dziedzinie zrównoważonego biznesu. Specjalizuje się w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju, w tym w regulacjach z zakresu raportowania zrównoważonego rozwoju, projektach strategicznych, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami, odpowiedzialnej sprzedaży.

Bartosz Stawski

Bartek specjalizuje się w facylitacji procesu rozwiązywania problemów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań, planowaniu projektów, coachingu zespołów projektowych, a także wdrażaniu zasad zarządzania umożliwiających efektywną realizację portfela projektów.

Krzysztof Swacha

Krzysztof ma ponad 18 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu sprzedaży, negocjacji i zarządzania procesowego. W EY Academy of Business Krzysztof odpowiada za przygotowanie i prowadzenie zajęć z zakresu zarządzania procesami.

Bogdan Szczesiak

Bogdan jest ekspertem w obszarze marketingu medialnego i public relations. Specjalizuje się w komunikacji kryzysowej. Pracuje z małymi grupami oraz indywidualnie na zamkniętych warsztatach z użyciem kamery. Ma za sobą tysiące godzin szkoleniowych.

Wioletta Szendała

Trener i certyfikowana księgowa związana z EY Academy of Business od 2015 roku.

Łukasz Sztachański

Doświadczony inżynier w branży IT, trener EY Academy of Business.

Małgorzata Szybińska

Pasjonuje ją obserwacja rozwoju uczestników szkoleń poprzez odnajdywanie i wzmacnianie swoich mocnych stron w obszarze przewodzenia ludźmi. Projektowanie szkoleń dla klienta traktuje jak przygotowanie interesującej i odkrywczej podróży. Te po świecie prywatnie są jej pasją.

Robert Tarantowicz

Przedsiębiorca doświadczony stratami z tytułu wahań kursów walut. Założyciel i prezes firm w otoczeniu międzynarodowym z branży produkcyjnej, fintech i medtech. Ekspert zarządzania procesami i raportowania.

Maciej Terlikowski

Wieloletni doradca w projektach transformacji biznesowych i technologicznych, trener EY Academy of Business.

Boryana Todorova

Boryana jest trenerem współpracującym z EY Academy of Business.

Monika Viwegier

Doświadczenie zawodowe, w tym w prowadzeniu projektów, zespołów oraz w projektach wdrożeniowych, Monika wykorzystuje na szkoleniach prowadzonych dla EY Academy of Business.

Mariusz Walczak

Trener, doradca, lider, praktyk biznesu. Specjalizuje się w obszarze sprzedaży i zakupów.

Justyna Wilczyńska-Baraniak

Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w Kancelarii EY Law. Doradza na rzecz polskich i międzynarodowych korporacji w zakresie ochrony własności intelektualnej i wdrażania nowych technologii.

Dorota Wiśniewska

Dorota posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów, komunikacji, treningu asertywności, przywództwa, motywowania i dyscyplinowania pracowników oraz zarządzania zespołem.

Katarzyna Włodarska

„Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić – to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz”. Ta myśl Alberta Einsteina przyświeca mi na co dzień. Na zajęciach mówię prostym językiem o trudnych rzeczach. Zachęcam do zadawania pytań i zawsze staram się na nie odpowiedzieć.

Piotr Wojciechowski

Adwokat, inspektor pracy, wykładowca akademicki, publicysta, ekspert prawa pracy.

Tomasz Wrzesiewski

Praktyk zarządzania projektami i procesami. Menedżer, mentor, trener biznesu. Zwolennik zindywidualizowanego podejścia do potrzeb klienta. Propagator myślenia oraz otwartej i szczerej komunikacji. W swoim życiu stara się wdrażać maksymę „pracuj mądrzej, a nie ciężej”.

Tomasz Zagdan

Ekspert w obszarze zwiększania efektywności organizacji sprzedaży na rynkach B2B oraz dóbr konsumenckich, w tym budowania systemów wynagradzania działów handlowych.

Agnieszka Zawadka

Ekspertka marketingu z duszą pedagoga. Doświadczona w zarządzaniu marketingiem, generowaniu szans sprzedaży oraz zarządzaniu spółką technologiczną.