Joanna Rapanicz – EY Academy of Business

Joanna Rapanicz

Ekspert w dziedzinie analizy i optymalizacji procesów biznesowych z obszaru finansowo–księgowego, trenerka w EY Academy of Business od 2019 roku

Joanna jest energetyczna i pracuje z pasją! Lubi dyskusje z uczestnikami szkolenia.

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zarządzania Finansami Firmy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest ekspertem w dziedzinie analizy i optymalizacji procesów biznesowych z obszaru finansowo–księgowego, a w szczególności we wdrażaniu zmian i reorganizacji z perspektywy zasobów ludzkich. Umiejętnie buduje zintegrowane zespoły oparte na zaufaniu i skutecznej komunikacji, które z powodzeniem realizują cele organizacji. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami organizacyjnymi oraz praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania zespołami.

Szkolenia z Joanną to warsztaty z trenerką, która posiada praktyczne doświadczenie w omawianych zagadnieniach.

Zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, przygotowane na potrzeby konkretnej grupy i realizujące wcześniej zdiagnozowane i określone założenia, a program jest na bieżąco modyfikowany i dopasowywany do konkretnych oczekiwań i możliwości uczestników.

Prywatnie i w wolnym czasie Joanna biega po górach i podróżuje. Tak wykorzystuje swój wolny czas na regenerację i poukładanie w głowie piętrzących się tematów.


 

Przykładowe projekty:

1. Wieloletni menedżer na różnych szczeblach zarządzania w grupie spółek z sektora energetycznego.

2. Posiada doświadczenie w budowaniu Centrów Usług Wspólnych oraz przygotowywaniu strategii komunikacji, optymalizacji i migracji procesów.

3. Coach zespołowy i grupowy. Od kilku lat prowadzi szkolenia, warsztaty i sesje zespołowe, z uwzględnieniem własnych scenariuszy dopasowanych do potrzeb i potencjału zespołu lub grupy.