doc. dr Grażyna Majkowska – EY Academy of Business

doc. dr Grażyna Majkowska

Językoznawca, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiot – Język mediów. Praktyczna stylistyka tekstów dziennikarskich, frazeologia mediów. Członek Zespołu Języka Mediów w Polskiej Radzie Języka Polskiego. Współpracowniczka Polskiego Radia, popularyzująca wiedzę o współczesnej polszczyźnie.

W EY Academy of Business prowadzi szkolenia z dziedziny komunikacji i języka biznesu.

Biznes wspiera w zakresie:

    • praktycznej stylistyki tekstów adresowanych do zróżnicowanego audytorium
    • podniesienia kompetencji i sprawności pracowników w korespondencji firmowej, pisaniu oficjalnych pism i przegląd firmowych standardów w tej dziedzinie
    • wsparcia komunikacyjnego firm, m.in. w usprawnianiu procedur komunikacyjnych w zakresie komunikacji elektronicznej i tradycyjnej

A także:

  • wnikliwej językowej analizie oficjalnych stron internetowych firm i instytucji.