Michał Kisza – EY Academy of Business

Michał Kisza

Praktyk zarządzania projektami, doświadczony trener i wdrożeniowiec

Zwolennik zindywidualizowanego podejścia w stosowaniu metod, technik i narzędzi zarządzania projektami. Wspiera firmy z sektora MŚP w skutecznym wdrażaniu rozwiązań wspierających sprawne prowadzenie projektów.

Pomaga menedżerom w małych i średnich firmach osiągać lepsze rezultaty, poprzez umiejętne stosowanie metod, technik i narzędzi zarządzania projektami w przedsięwzięciach, za które odpowiadają.

Od 2013 roku działa jako niezależny trener i konsultant, wdrażając w firmach sprawdzone rozwiązania. Zdobywanym przez lata doświadczeniem dzieli się również w trakcie autorskich szkoleń, kursów MBA/ExMBA czy Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami.

Z zarządzaniem projektami ma styczność od 2009 roku. Działając w różnych rolach, doświadczył zarówno sukcesów jak i sytuacji trudnych, które dużo uczą. Unikatowość swoich kompetencji buduje w oparciu o różne podejścia i metody zarządzania projektami, teorię ograniczeń (szczególnie jej zastosowania w biznesie), metody przeprowadzania zmian organizacyjnych oraz rozwijając swoje zdolności przywódcze. Od 2016 roku skupia się głównie na dostarczaniu małym i średnim firmom szytych na miarę potrzeb rozwiązań, wspierających sprawną realizację projektów.

Doświadczenie jako trener zarządzania projektami zdobywa od 2012 roku. Regularnie prowadzi szkolenia w ramach Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami (Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie), programów MBA oraz Executive MBA (Uniwersytet WSB Merito Wrocław, Uniwersytet Ekonomicznym w Poznaniu) oraz jako trener EY Academy of Business w Warszawie z zakresu zarządzania projektami, prowadząc dedykowane programy szkoleniowe dla różnych firm i instytucji. Jak sam twierdzi, szkolenie innych wymaga znacznie lepszego, praktycznego opanowania używanych metod, technik i narzędzi. Nie zawsze łatwe pytania od uczestników szkoleń pomagają lepiej zobaczyć granice swojej własnej ekspertyzy i ją rozwinąć.


 

Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business:

Co mówią uczestnicy szkoleń?