Zarządzanie projektami dla menedżerów – EY Academy of Business

Zarządzanie projektami dla menedżerów

W małych i średnich firmach często brakuje osób, które potrafią dobrze zaplanować i sprawnie zarządzać pracą wynikającą z niestandardowych przedsięwzięć (zwanych projektami). Jeśli tego typu obowiązki przejmuje zapracowany właściciel firmy, menedżer działu czy doświadczony specjalista, to efekty bywają różne, a przebieg projektów może być frustrujący.

Dla menedżerów prowadzenie projektów to zazwyczaj dodatkowe obowiązki, do pełnienia których nie zawsze są wystarczająco przygotowani. Robią, jak potrafią, w ograniczonym czasie, którym dysponują, wykorzystując przy tym narzędzia do wszystkiego: arkusz kalkulacyjny, mail i telefon.

Skutki bywają różne:

 • Trudno o dobrą, efektywną komunikacje.
 • Trudno określić, co i kiedy właściwie zostanie zrobione.
 • Trudno ustalić rzeczywisty status prac, opinie są różne, trzeba chodzić i pytać.
 • Trudno coś trwale zmienić w zachowaniu uczestników projektów.

Kurs skupia się na omówieniu i przećwiczeniu najważniejszych elementów z wybranych podejść, metod i technik zarządzania projektów, przydatnych w pracy każdego menedżera. Zawartość kursu pozwala rozpoznać obszary ich zastosowania oraz ograniczenia w stosowaniu. Uczestnictwo w kursie daje również solidny fundament do pogłębienia wiedzy o tych najbardziej użytecznych podejściach, metodach i technikach z perspektywy każdego uczestnika.

W trakcie kursu uczestnicy mają możliwość przećwiczenia omawianych metod oraz technik pracy w projektach, zostaną również zapoznani z przykładami ich zastosowania w różnych firmach.

Kurs realizowany jest w formule online w rozbiciu na 7 spotkań, każde po 4 godziny, raz w tygodniu. Dzięki takiej konstrukcji unikamy przeładowania wiedzą, dając możliwość zdobywania jej w akceptowalnym tempie. Każde ze spotkań daje wiele inspiracji do zastosowania we własnych przedsięwzięciach oraz podzielenia się wnioskami z grupą już w kolejnym tygodniu. Pojedyncze spotkanie nie zabiera całego dnia, dając przestrzeń na wykonanie codziennych obowiązków.

Zawartość kursu jest skierowana przede wszystkim do menadżerów w małych i średnich firmach, którzy formalnie nie mają roli kierownika projektu, natomiast odpowiadają za wykonanie projektów lub ich części.

 

Uczestnictwo w kursie pomoże uzupełnić posiadane kompetencje menadżerskie o te związane ze sprawnym prowadzeniem projektów.

 

Zawartość kursu będzie również użyteczna dla osób, które na co dzień współpracują z osobami prowadzącymi projekty. Uczestnictwo w kursie pozytywnie wpłynie na taką współprace oraz wzajemne zrozumienie.

Cele szkolenia:

 • Dostarczyć informacji na temat różnych podejść, metod i technik zarządzania projektami, przydatnych w pracy każdego menadżera.
 • Wzmocnić posiadane kompetencje menadżerów o te związane ze sprawnym prowadzeniem projektów oraz organizacją zadań zespołów.
 • Przygotować uczestników do skutecznego wdrażania metod, technik i narzędzi Zarządzania Projektami we własnym zespole czy firmie.

Korzyści dla uczestnika:

 • Nauczysz się rozpoznać które z metod, technik czy narzędzi Zarządzania Projektami pasują do Twoich przedsięwzięć.
 • Przećwiczysz kluczowe koncepcje każdej z omawianych metod co ułatwi Ci zastosowanie ich w swoich przedsięwzięciach.
 • Poznasz sposoby poprawy przepływu informacji w realizowanych przedsięwzięciach, co znacząco poprawi komunikacje.
 • Poznasz sposoby na zwiększenie przewidywalności prac w projektach oraz zadań realizowanych przez członków zespołu.
 • Opanujesz język wykorzystywany przez osoby zarządzające projektami w stopniu umożliwiającym efektywną współpracę z nimi.
 • Poznasz skuteczne strategie wdrożeniowe, dzięki czemu unikniesz kosztownych błędów i frustracji zespołu.

Korzyści dla firmy:

 • Łatwo dostępna i rzetelna informacja o statusie realizowanych projektów.
 • Wyłapywanie opóźnionych projektów i zadań znacznie szybciej, dzięki czemu unikanie działania na ostatnią chwilę.
 • Większa efektywność realizacyjna projektów, dzięki poprawie przepływu informacji.

Solidne podstawy

 • Czym jest projekt i czym jest zarządzanie projektem?
 • Czy zwiększenie tempa realizacji projektów wymaga znaczących zmian w firmie?
 • Czemu warto definiować cele w projekcie oraz jak to robić?
 • Prowadzić projekty zwinnie czy klasycznie?
 • Jak wdrażać usprawnienia w sposobie zarządzania projektami?

Klasyczne podejście do prowadzenia projektów

 • Dlaczego nie warto zaczynać projektu od identyfikacji zadań?
 • Jak reprezentować kluczowe informacje o projektach?
 • Jak identyfikować zadania?
 • Jak szacować czas wykonania zadań?
 • Jak tworzyć użyteczne harmonogramy w projektach?
 • Jak wykonać analizę ryzyk w projekcie i to w rozsądnym czasie?
 • Wskazówki wdrożeniowe
 • Jakie oprogramowanie warto wykorzystać?

Zwinne podejście do prowadzenia projektów (ang. Agile)

 • Czym jest skupienie na dostarczaniu wartości?
 • Fundamenty zwinnego podejścia (ang. Agile) – czym są i jak z nich skorzystać?
 • Co warto wiedzieć o Metodzie Kanban?
 • Czym są serwisy i dlaczego Metoda Kanban nie jest o zarządzaniu zadaniami?
 • Jak wdrażać tablice kanban, które rzeczywiście podnoszą efektywność pracy?
 • Czym są komunikacyjne pętle zwrotne i jak dzięki nim poprawiać działanie zespołu?
 • Co warto wiedzieć o Metodzie SCRUM?
 • Budowa zespołu SCRUM-owego – co o rolach i ich odpowiedzialnościach warto wiedzieć?
 • Czym się różni zarządzanie wymaganiami od zarządzania zadaniami w Metodzie SCRUM?
 • Spotkania w Metodzie SCRUM – jak je stosować, aby rzeczywiście podnieść efektywność spotkań w projektach?
 • Wskazówki wdrożeniowe
 • Jakie oprogramowanie warto wykorzystać?

Michał Kisza - praktyk zarządzania projektami, doświadczony trener i wdrożeniowiec. Zwolennik zindywidualizowanego podejścia w stosowaniu metod, technik i narzędzi zarządzania projektami. Wspiera firmy z sektora MŚP w skutecznym wdrażaniu rozwiązań.

Zarządzanie projektami dla menedżerów

Cena

4500 zł netto

Zarządzanie projektami dla menedżerów

W małych i średnich firmach często brakuje osób, które potrafią dobrze zaplanować i sprawnie zarządzać pracą wynikającą z niestandardowych przedsięwzięć (zwanych projektami). Jeśli tego typu obowiązki przejmuje zapracowany właściciel firmy, menedżer działu czy doświadczony specjalista, to efekty bywają różne, a przebieg projektów może być frustrujący.

Dla menedżerów prowadzenie projektów to zazwyczaj dodatkowe obowiązki, do pełnienia których nie zawsze są wystarczająco przygotowani. Robią, jak potrafią, w ograniczonym czasie, którym dysponują, wykorzystując przy tym narzędzia do wszystkiego: arkusz kalkulacyjny, mail i telefon.

Skutki bywają różne:

 • Trudno o dobrą, efektywną komunikacje.
 • Trudno określić, co i kiedy właściwie zostanie zrobione.
 • Trudno ustalić rzeczywisty status prac, opinie są różne, trzeba chodzić i pytać.
 • Trudno coś trwale zmienić w zachowaniu uczestników projektów.

Kurs skupia się na omówieniu i przećwiczeniu najważniejszych elementów z wybranych podejść, metod i technik zarządzania projektów, przydatnych w pracy każdego menedżera. Zawartość kursu pozwala rozpoznać obszary ich zastosowania oraz ograniczenia w stosowaniu. Uczestnictwo w kursie daje również solidny fundament do pogłębienia wiedzy o tych najbardziej użytecznych podejściach, metodach i technikach z perspektywy każdego uczestnika.

W trakcie kursu uczestnicy mają możliwość przećwiczenia omawianych metod oraz technik pracy w projektach, zostaną również zapoznani z przykładami ich zastosowania w różnych firmach.

Kurs realizowany jest w formule online w rozbiciu na 7 spotkań, każde po 4 godziny, raz w tygodniu. Dzięki takiej konstrukcji unikamy przeładowania wiedzą, dając możliwość zdobywania jej w akceptowalnym tempie. Każde ze spotkań daje wiele inspiracji do zastosowania we własnych przedsięwzięciach oraz podzielenia się wnioskami z grupą już w kolejnym tygodniu. Pojedyncze spotkanie nie zabiera całego dnia, dając przestrzeń na wykonanie codziennych obowiązków.

Dla kogo?

Zawartość kursu jest skierowana przede wszystkim do menadżerów w małych i średnich firmach, którzy formalnie nie mają roli kierownika projektu, natomiast odpowiadają za wykonanie projektów lub ich części.

 

Uczestnictwo w kursie pomoże uzupełnić posiadane kompetencje menadżerskie o te związane ze sprawnym prowadzeniem projektów.

 

Zawartość kursu będzie również użyteczna dla osób, które na co dzień współpracują z osobami prowadzącymi projekty. Uczestnictwo w kursie pozytywnie wpłynie na taką współprace oraz wzajemne zrozumienie.

Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Dostarczyć informacji na temat różnych podejść, metod i technik zarządzania projektami, przydatnych w pracy każdego menadżera.
 • Wzmocnić posiadane kompetencje menadżerów o te związane ze sprawnym prowadzeniem projektów oraz organizacją zadań zespołów.
 • Przygotować uczestników do skutecznego wdrażania metod, technik i narzędzi Zarządzania Projektami we własnym zespole czy firmie.

Korzyści dla uczestnika:

 • Nauczysz się rozpoznać które z metod, technik czy narzędzi Zarządzania Projektami pasują do Twoich przedsięwzięć.
 • Przećwiczysz kluczowe koncepcje każdej z omawianych metod co ułatwi Ci zastosowanie ich w swoich przedsięwzięciach.
 • Poznasz sposoby poprawy przepływu informacji w realizowanych przedsięwzięciach, co znacząco poprawi komunikacje.
 • Poznasz sposoby na zwiększenie przewidywalności prac w projektach oraz zadań realizowanych przez członków zespołu.
 • Opanujesz język wykorzystywany przez osoby zarządzające projektami w stopniu umożliwiającym efektywną współpracę z nimi.
 • Poznasz skuteczne strategie wdrożeniowe, dzięki czemu unikniesz kosztownych błędów i frustracji zespołu.

Korzyści dla firmy:

 • Łatwo dostępna i rzetelna informacja o statusie realizowanych projektów.
 • Wyłapywanie opóźnionych projektów i zadań znacznie szybciej, dzięki czemu unikanie działania na ostatnią chwilę.
 • Większa efektywność realizacyjna projektów, dzięki poprawie przepływu informacji.
Program

Solidne podstawy

 • Czym jest projekt i czym jest zarządzanie projektem?
 • Czy zwiększenie tempa realizacji projektów wymaga znaczących zmian w firmie?
 • Czemu warto definiować cele w projekcie oraz jak to robić?
 • Prowadzić projekty zwinnie czy klasycznie?
 • Jak wdrażać usprawnienia w sposobie zarządzania projektami?

Klasyczne podejście do prowadzenia projektów

 • Dlaczego nie warto zaczynać projektu od identyfikacji zadań?
 • Jak reprezentować kluczowe informacje o projektach?
 • Jak identyfikować zadania?
 • Jak szacować czas wykonania zadań?
 • Jak tworzyć użyteczne harmonogramy w projektach?
 • Jak wykonać analizę ryzyk w projekcie i to w rozsądnym czasie?
 • Wskazówki wdrożeniowe
 • Jakie oprogramowanie warto wykorzystać?

Zwinne podejście do prowadzenia projektów (ang. Agile)

 • Czym jest skupienie na dostarczaniu wartości?
 • Fundamenty zwinnego podejścia (ang. Agile) – czym są i jak z nich skorzystać?
 • Co warto wiedzieć o Metodzie Kanban?
 • Czym są serwisy i dlaczego Metoda Kanban nie jest o zarządzaniu zadaniami?
 • Jak wdrażać tablice kanban, które rzeczywiście podnoszą efektywność pracy?
 • Czym są komunikacyjne pętle zwrotne i jak dzięki nim poprawiać działanie zespołu?
 • Co warto wiedzieć o Metodzie SCRUM?
 • Budowa zespołu SCRUM-owego – co o rolach i ich odpowiedzialnościach warto wiedzieć?
 • Czym się różni zarządzanie wymaganiami od zarządzania zadaniami w Metodzie SCRUM?
 • Spotkania w Metodzie SCRUM – jak je stosować, aby rzeczywiście podnieść efektywność spotkań w projektach?
 • Wskazówki wdrożeniowe
 • Jakie oprogramowanie warto wykorzystać?

Cena

4500 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

Sesja nr 1 – 7.05.24
Sesja nr 2 – 14.05.24
Sesja nr 3 – 21.05.24
Sesja nr 4 – 28.05.24
Sesja nr 5 – 4.06.24
Sesja nr 6 – 11.06.24
Sesja nr 7 – 18.06.24

 

Szkolenia w godzinach 10:00 – 14:00

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie dla swojego zespołu? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com