Magda Burzyńska – EY Academy of Business

Magda Burzyńska

FCCA, CIA®

Trenerka z pasją do finansów. Specjalistka w wyjaśnianiu trudnych związków między MSSF a ustawą o rachunkowości, tematów konsolidacji, podatku odroczonego oraz wybranych zagadnień ACCA.

Magda pracuje w EY Academy of Business od 2005 roku.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse i Bankowość.

Zanim dołączyła do EY Academy, pracowała na stanowisku kontrolera finansowego w międzynarodowym koncernie z sektora inżynieryjno-budowlanego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami spółek międzynarodowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standarami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zdobywane w trakcie wieloletniej pracy w działach finansowych różnych firm.

Magda prowadzi zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte, dopasowane do zagadnień ważnych dla danego klienta. Kursy dotyczą tematów z zakresu MSSF oraz porównania MSSF z ustawą o rachunkowości, jak również konsolidacji czy podatku odroczonego. Magda prowadzi także szkolenia dotyczące programu ACCA.

Magda uważa, że wiedza o finansach jest obecnie coraz bardziej przydatna. Świat finansów nieustannie się zmienia, a nowe przepisy kryją w sobie wiele pułapek i możliwości. Dlatego warto poznać ten temat, aby móc podejmować właściwe decyzje.

Jej pasją są podróże, zwiedzanie mało popularnych turystycznie miejsc, gdzie informacje o miejscu, jego historii i kulturze trzeba zdobyć bezpośrednio od jego mieszkańców.


 

Przykładowe projekty:

1. Szkolenia zamknięte dla sektora energetycznego oraz wydobywczego w okresie wdrażania MSSF w latach 2005 – 2009.

2. Prowadzenie zajęć na studiach dziennych i podyplomowych we współpracy z SGH.

3. Indywidulane szkolenia dla banków w zakresie analizy sprawozdań finansowych.

Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business:

Co mówią uczestnicy szkoleń?