Natalia Krzyżanowska – EY Academy of Business

Natalia Krzyżanowska

Członek ACCA oraz Biegły Rewident

Wieloletni praktyk w obszarze rachunkowości, raportowania i sprawozdawczości finansowej w międzynarodowych grupach kapitałowych.

Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz w doradztwie i we wdrażaniu wymogów MSSF w przedsiębiorstwach i Grupach Kapitałowych, a także w zarządzaniu zespołami odpowiedzialnymi za księgowość i sprawozdawczość finansową w centrach usług wspólnych realizujących usługi finansowo-księgowe dla międzynarodowych grup kapitałowych.