Małgorzata Chruściak – EY Academy of Business

Małgorzata Chruściak

Prawnik z ponad 25-letnią praktyką we wspieraniu biznesu, coach i mentor akredytowany przy EMCC oraz licencjonowany trener FRIS

Małgorzata wspiera prawniczki i prawników w budowaniu kariery zawodowej, marki osobistej oraz wzmacnianiu kompetencji przywódczych na różnym etapie rozwoju kariery.

Małgorzata współpracuje z EY Academy of Business od 2021 roku.

Ma doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołem, wspieraniu rozwoju zawodowego jego członków oraz przeprowadzaniu zespołu przez zmianę i reorganizację. Swoją ekspertyzę biznesową i doświadczenie przywódcze zdobywała w instytucjach finansowych i renomowanych międzynarodowych kancelariach, w tym przez 10 lat na stanowisku partnera.

Od 2020 roku profesjonalnie wspiera prawniczki i prawników w budowaniu kariery zawodowej, marki osobistej oraz wzmacnianiu kompetencji przywódczych na różnym etapie rozwoju kariery. Wykorzystuje przy tym synergię efektywnych metod, takich jak coaching i mentoring. Ogromną radość sprawia jej także dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, jeśli mogą one poszerzyć perspektywę klientów i pomóc im podjąć najwłaściwszą dla nich decyzję.

Małgorzata prowadzi warsztaty rozwojowe w zakresie tzw. kompetencji „miękkich” dla prawników pełniących funkcje menadżerskie, których celem jest wzmacnianie kompetencji liderskich, a także warsztaty dla zespołów, których celem jest integracja zespołu, zwiększenie zaangażownia i motywacji jego czonków oraz poprawa komunikacji.

Obszary specjalizacji coachingowej:

  • Wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych i poprawa relacji, praca nad inteligencją emocjonalną
  • Budowanie i rozwój marki osobistej w biznesie / wzmocnienie umiejętności przywódczych
  • Budowanie i rozwój zespołów
  • Definiowanie i wprowadzanie w życie priorytetów zawodowych i osobistych
  • Rozwijanie potencjału
  • Przejmowanie nowego stanowiska / zmiana pozycji

 

Wykształcenie, akredytacje, profesjonalne uprawnienia:

1. Akademia NVC – intensywny kurs podstawowy Porozumienia Bez Przemocy

2. Akredytacja European Mentoring & Coaching Counsel (Foundation)

3. Szkoła Mentorów Biznesu i Akademia Experience Coaching Kingmakers

4. Certyfikat trenera FRIS

5. SWPS i Laboratorium Psychoedukacji - studia podyplomowe coachingu i mentoringu

6. Wydział prawa i administracji UW, aplikacja adwokacka