Paweł Lipkowski – EY Academy of Business

Paweł Lipkowski

Dyrektor Finansowy i Operacyjny funduszu VC Sunfish Partners

Paweł specjalizuje się w venture capital oraz w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw, inwestycji VC/PE oraz rynku kapitałowym, z naciskiem na instytucje finansowe i spółki z branży TMT (Technology, Media, Telecommunications).

Magister nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. ACCA affiliate, ukończył kurs Harvard X Fintech. Absolwent Programu „Liderzy Przyszłości” w BZ WBK.

Paweł dołączył do Sunfish Partners w listopadzie 2020 roku. Jest odpowiedzialny za finansową i operacyjną stronę funkcjonowania jednego z największych funduszy typu „seed” w Polsce o łącznej kapitalizacji 70 mln zł. Jest wykładowcą na studiach MBA (Akademia Leona Koźmińskiego i Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej) oraz na studiach podyplomowych fintech (UW).

Podczas swojej 14-letniej kariery zawodowej Paweł był zaangażowany w kilkadziesiąt projektów z zakresu sprzedaży i nabycia spółek, debiutów giełdowych, analiz strategicznych, identyfikacji potencjalnych celów akwizycyjnych, modelowania finansowego oraz wycen przedsiębiorstw.


 

Przykładowe doświadczenia związane z M&A:

1. Dyrektor inwestycyjny w Alior Banku jako Zarządzający RBL_VC, korporacyjnym funduszem inwestycyjnym („CVC”) inwestującym w spółki z jasnym celem biznesowym dla Banku.

2. Menedżer inwestycyjny w PFR Ventures, odpowiedzialny za program Starter, którego celem była inwestycja środków w fundusze VC aktywne w finansowaniu startupów na etapie seed.

3. Menedżer inwestycyjny odpowiedzialny za procesy M&A i IPO w zespole Corporate Finance w Santander Bank (7 lat).

4. Senior w dziale doradztwa transakcyjnego EY (dd + wyceny i modelowanie biznesowe).