Pułapki M&A i jak je omijać? Kurs zaawansowany – EY Academy of Business

Pułapki M&A i jak je omijać? Kurs zaawansowany

Każdego dnia w 2020 r. na świecie zamykało się średnio 125 fuzji lub przejęć, co w ciągu całego roku doprowadziło do ponad 45,600 transakcji o wartości przekraczającej 2 835 mld USD (4,5-krotność PKB Polski). W samej Europie Środkowo-Wschodniej wartość rynku wyniosła ok. 30 mld USD, z tego w Polsce – 10 mld EUR. To wartości, które trudno ignorować w planowaniu strategii rozwoju. Zarządy i biura strategii spółek, które nie analizują rynku pod kątem możliwych fuzji czy przejęć nie tylko tracą potencjalną możliwość szybszego rozwoju, ale także mogą pewnego dnia z zaskoczeniem dowiedzieć się, że ich spółki stają się właśnie celem przejęcia, najczęściej po uważnej analizie dokonanej wcześniej przez swoich konkurentów.

W kursie skupimy się na dwóch specyficznych cechach M&A, które:

 1. są złożonym, skomplikowanym i dynamicznym procesem. Proces ten odbywa się w jasno określonych ramach i przy użyciu anglojęzycznych, hermetycznych terminów, co często prowadzi do nieporozumień. Równocześnie, nie ma dwóch takich samych transakcji i w praktyce trzeba liczyć się z odstępstwami od klasycznych reguł,
 2. wymagają dobrego rozumienia finansów i interdyscyplinarnej wiedzy. Największe procesy M&A, przekraczające wartości 1 mld USD, angażują od kilku do kilkunastu decydentów i doradców, przy zespole projektowym liczącym łącznie kilkadziesiąt osób.

Kurs ten można traktować jako:

 • logiczną kontynuację kursu „M&A jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa”,
 • uzupełnienie wiedzy dla osób, które mają wiedzę finansową (np. są członkami ACCA) i/lub uczestniczyły już aktywnie w procesie M&A i chciałyby usystematyzować swoją wiedzę w zakresie najtrudniejszych obszarów transakcji kapitałowych.

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • Osobom, które mają już doświadczenie w procesach M&A (zwłaszcza w ich wybranych obszarach, takich jak wycena czy due diligence) i które chciałyby uzyskać całościową wiedzę
 • Osobom, które spodziewają się prowadzić/uczestniczyć w rozbudowanym procesie M&A w swojej branży i chciałyby jak najlepiej przygotować się do tego zadania
 • Ekspertom w zakresie finansów i strategii (w tym CFO, dyrektorom i managerom finansowym), które w maksymalnie krótkim czasie chciałyby uzyskać wiedzę odnośnie najczęstszych błędów popełnianych w M&A i najskuteczniejszych narzędzi i rozwiązań wykorzystywanych w tych transakcjach

Jeżeli jesteś:

 • Osobą, która ma już doświadczenie w procesach M&A i chciałaby uzyskać całościową wiedzę o tych procesach
 • CFO, dyrektorem czy managerem finansowym, który(a) w maksymalnie krótkim czasie chciał(a)by uzyskać wiedzę odnośnie najczęstszych błędów popełnianych w M&A i najskuteczniejszych narzędzi i rozwiązań wykorzystywanych w tych transakcjach
 • Pracownikiem startupów

Jeżeli chcesz/planujesz:

 • Prowadzić rozbudowany proces M&A w swojej branży, gdzie będziesz współpracować z ekspertami z różnych obszarów (prawo, audyt, podatki finanse, dostawcy usług) i chciał(a)byś jak najlepiej przygotować się do tego zadania
 • Połączyć zdobytą wiedzę finansową z praktyką i najlepszymi narzędziami w zakresie transakcji kapitałowych
 • Przedstawiać, ale i brać aktywny udział we wprowadzeniu nowych pomysłów na rozwój Twojej firmy przez przejęcia
 • Wymienić się doświadczeniami z innymi osobami, przed którymi stoją podobne wyzwania

Jeżeli nie chcesz:

 • Tracić czasu na popełnianie błędów lub wykorzystywanie nieefektywnych narzędzi, które mogą znacznie wydłużyć proces M&A lub zwiększyć jego koszt
 • Doprowadzić do sytuacji, w której impas negocjacyjny utrudni kontynuowanie rozmów
 • Poddać się procesowi M&A (jako przejmowany) bez kompletnej wiedzy, jakie (prawdopodobne) narzędzia, skróty myślowe i być może manipulacje, może chcieć wykorzystać druga strona w rozmowach z Twoim przedsiębiorstwem

Ukończenie szkolenia pozwoli uczestnikom na:

 • Pogłębienie wiedzy w każdym z czterech podstawowych etapów M&A (analiza sytuacji, przygotowanie, due diligence, negocjacje)
 • Poznanie zaawansowanych narzędzi, które posłużą do odpowiedzi na krytyczne w M&A pytania (np. jaka jest wartość przejmowanego przedsiębiorstwa, jak prawidłowo korygować jego wyniki finansowe)
 • Uzyskanie holistycznego spojrzenia na M&A
 • Komfortowe i pewne prowadzenie rozmów z innymi uczestnikami procesów M&A, w tym z prawnikami, doradcami transakcyjnymi, doradcami finansowymi czy audytorami
 • Uniknięcie najczęściej pojawiających się problemów w procesach M&A, korzystając z doświadczeń innych
 • Dodanie praktycznego aspektu do już posiadanej wiedzy finansowej (np. modelowanie finansowe -> wykup lewarowany, podstawy wyceny -> negocjowanie ceny w umowach nabycia udziałów itp.)

Proponujemy podejście składające się w 20% z teorii i w 80% z praktyki, polegające na doświadczeniu prowadzącego oraz na interakcji z Państwem i odpowiedzi na specyficzne wyzwania Państwa branży. By to osiągnąć, każdy z uczestników zostanie poproszony o wypełnienie ankiety i podania branży, która jego/jej zdaniem powinna zostać omówiona na zajęciach bardziej szczegółowo oraz o wybór 3 obszarów z kilku wskazanych, na które chcielibyście Państwo, by prowadzący zwrócił szczególną uwagę. Wszystkie głosy zostaną wzięte pod uwagę, a studia przypadków zostaną wybrane pod kątem odpowiedzi w ankietach – stąd, żadne dwa kursy EY Academy of Business z zakresu zaawansowanego M&A nie będą takie same. Wszystkie obszary kursu, które będą nawiązywały do Państwa branż, będą prowadzone z wysokim poziomem interakcji, tak byście mogli Państwo uczyć się od siebie wzajemnie, jak i zobaczyć nowe perspektywy w dobrze znanych Państwu obszarach.

*Osobom bez doświadczenia w M&A proponujemy kurs: M&A jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa

Przygotowanie do zajęć 

 1. Zapoznanie się z grupą i ustalenie oczekiwań
 2. Omówienie wyników ankiety sprzed zajęć:
  • Branże i powiązane z nimi studia przypadków
  • Najistotniejsze zagadnienia zdaniem uczestników

Zaawansowane pojęcia w M&A i ich praktyczne wykorzystanie

 1. EBITDA jako podstawowa miara w M&A – możliwe korekty i alternatywy EBITDA wykorzystywane w różnych branżach
 2. Zaawansowane koncepcje wartości przejmowanej spółki (enterprise value/equity value + korekty)
 3. Jak poprawnie stosować wycenę mnożnikową (prawidłowy wybór grup porównywalnych, korekty do mnożników, błędy)
 4. Jak krytycznie podejść do otrzymywanych prognoz finansowych i jak stosować je w prosty sposób w modelach dochodowych
 5. Jak traktować dług w fuzjach i przejęciach na przykładzie LBO (Leveraged Buy-Out)

Proces i pułapki w procesie M&A 

 1. Najlepsze narzędzia do wykorzystania w M&A
 2. Jak rozmawiać z poszczególnymi uczestnikami procesu (prawnicy, doradcy finansowi, dostawcy narzędzi, audytorzy)
 3. Podstawowe błędy i problemy w podziale na 4 etapy M&A
 4. Specyficzne wyzwania w poszczególnych branżach (ankieta)
 5. 5 kluczowych obszarów w umowie nabycia udziałów („SPA”) – najczęstsze problemy na praktycznych przykładach i dyskusja nad ich rozwiązaniami w breakout rooms

2 studia przypadków związane z branżami uczestników

 1. Lektura otrzymanych materiałów (poza zajęciami)
 2. Praca w grupach (breakout rooms)
 3. Prezentacja wyników w grupie, z aktywnym uczestnictwem pozostałych uczestników

Otwarta dyskusja i podsumowanie zdobytej wiedzy

Paweł Lipkowski - Paweł specjalizuje się w venture capital oraz w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw, inwestycji VC/PE oraz rynku kapitałowym, z naciskiem na instytucje finansowe i spółki z branży TMT (Technology, Media, Telecommunications).

Pułapki M&A i jak je omijać? Kurs zaawansowany

Cena

2490 zł netto ( 3063 zł brutto )

 • Oszczędzasz 500 zł

Pakiet szkoleń M&A

Cena

5000 zł netto ( 6150 zł brutto )

Pułapki M&A i jak je omijać? Kurs zaawansowany

Każdego dnia w 2020 r. na świecie zamykało się średnio 125 fuzji lub przejęć, co w ciągu całego roku doprowadziło do ponad 45,600 transakcji o wartości przekraczającej 2 835 mld USD (4,5-krotność PKB Polski). W samej Europie Środkowo-Wschodniej wartość rynku wyniosła ok. 30 mld USD, z tego w Polsce – 10 mld EUR. To wartości, które trudno ignorować w planowaniu strategii rozwoju. Zarządy i biura strategii spółek, które nie analizują rynku pod kątem możliwych fuzji czy przejęć nie tylko tracą potencjalną możliwość szybszego rozwoju, ale także mogą pewnego dnia z zaskoczeniem dowiedzieć się, że ich spółki stają się właśnie celem przejęcia, najczęściej po uważnej analizie dokonanej wcześniej przez swoich konkurentów.

W kursie skupimy się na dwóch specyficznych cechach M&A, które:

 1. są złożonym, skomplikowanym i dynamicznym procesem. Proces ten odbywa się w jasno określonych ramach i przy użyciu anglojęzycznych, hermetycznych terminów, co często prowadzi do nieporozumień. Równocześnie, nie ma dwóch takich samych transakcji i w praktyce trzeba liczyć się z odstępstwami od klasycznych reguł,
 2. wymagają dobrego rozumienia finansów i interdyscyplinarnej wiedzy. Największe procesy M&A, przekraczające wartości 1 mld USD, angażują od kilku do kilkunastu decydentów i doradców, przy zespole projektowym liczącym łącznie kilkadziesiąt osób.

Kurs ten można traktować jako:

 • logiczną kontynuację kursu „M&A jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa”,
 • uzupełnienie wiedzy dla osób, które mają wiedzę finansową (np. są członkami ACCA) i/lub uczestniczyły już aktywnie w procesie M&A i chciałyby usystematyzować swoją wiedzę w zakresie najtrudniejszych obszarów transakcji kapitałowych.
Dla kogo?

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • Osobom, które mają już doświadczenie w procesach M&A (zwłaszcza w ich wybranych obszarach, takich jak wycena czy due diligence) i które chciałyby uzyskać całościową wiedzę
 • Osobom, które spodziewają się prowadzić/uczestniczyć w rozbudowanym procesie M&A w swojej branży i chciałyby jak najlepiej przygotować się do tego zadania
 • Ekspertom w zakresie finansów i strategii (w tym CFO, dyrektorom i managerom finansowym), które w maksymalnie krótkim czasie chciałyby uzyskać wiedzę odnośnie najczęstszych błędów popełnianych w M&A i najskuteczniejszych narzędzi i rozwiązań wykorzystywanych w tych transakcjach

Jeżeli jesteś:

 • Osobą, która ma już doświadczenie w procesach M&A i chciałaby uzyskać całościową wiedzę o tych procesach
 • CFO, dyrektorem czy managerem finansowym, który(a) w maksymalnie krótkim czasie chciał(a)by uzyskać wiedzę odnośnie najczęstszych błędów popełnianych w M&A i najskuteczniejszych narzędzi i rozwiązań wykorzystywanych w tych transakcjach
 • Pracownikiem startupów

Jeżeli chcesz/planujesz:

 • Prowadzić rozbudowany proces M&A w swojej branży, gdzie będziesz współpracować z ekspertami z różnych obszarów (prawo, audyt, podatki finanse, dostawcy usług) i chciał(a)byś jak najlepiej przygotować się do tego zadania
 • Połączyć zdobytą wiedzę finansową z praktyką i najlepszymi narzędziami w zakresie transakcji kapitałowych
 • Przedstawiać, ale i brać aktywny udział we wprowadzeniu nowych pomysłów na rozwój Twojej firmy przez przejęcia
 • Wymienić się doświadczeniami z innymi osobami, przed którymi stoją podobne wyzwania

Jeżeli nie chcesz:

 • Tracić czasu na popełnianie błędów lub wykorzystywanie nieefektywnych narzędzi, które mogą znacznie wydłużyć proces M&A lub zwiększyć jego koszt
 • Doprowadzić do sytuacji, w której impas negocjacyjny utrudni kontynuowanie rozmów
 • Poddać się procesowi M&A (jako przejmowany) bez kompletnej wiedzy, jakie (prawdopodobne) narzędzia, skróty myślowe i być może manipulacje, może chcieć wykorzystać druga strona w rozmowach z Twoim przedsiębiorstwem
Cele i korzyści

Ukończenie szkolenia pozwoli uczestnikom na:

 • Pogłębienie wiedzy w każdym z czterech podstawowych etapów M&A (analiza sytuacji, przygotowanie, due diligence, negocjacje)
 • Poznanie zaawansowanych narzędzi, które posłużą do odpowiedzi na krytyczne w M&A pytania (np. jaka jest wartość przejmowanego przedsiębiorstwa, jak prawidłowo korygować jego wyniki finansowe)
 • Uzyskanie holistycznego spojrzenia na M&A
 • Komfortowe i pewne prowadzenie rozmów z innymi uczestnikami procesów M&A, w tym z prawnikami, doradcami transakcyjnymi, doradcami finansowymi czy audytorami
 • Uniknięcie najczęściej pojawiających się problemów w procesach M&A, korzystając z doświadczeń innych
 • Dodanie praktycznego aspektu do już posiadanej wiedzy finansowej (np. modelowanie finansowe -> wykup lewarowany, podstawy wyceny -> negocjowanie ceny w umowach nabycia udziałów itp.)

Proponujemy podejście składające się w 20% z teorii i w 80% z praktyki, polegające na doświadczeniu prowadzącego oraz na interakcji z Państwem i odpowiedzi na specyficzne wyzwania Państwa branży. By to osiągnąć, każdy z uczestników zostanie poproszony o wypełnienie ankiety i podania branży, która jego/jej zdaniem powinna zostać omówiona na zajęciach bardziej szczegółowo oraz o wybór 3 obszarów z kilku wskazanych, na które chcielibyście Państwo, by prowadzący zwrócił szczególną uwagę. Wszystkie głosy zostaną wzięte pod uwagę, a studia przypadków zostaną wybrane pod kątem odpowiedzi w ankietach – stąd, żadne dwa kursy EY Academy of Business z zakresu zaawansowanego M&A nie będą takie same. Wszystkie obszary kursu, które będą nawiązywały do Państwa branż, będą prowadzone z wysokim poziomem interakcji, tak byście mogli Państwo uczyć się od siebie wzajemnie, jak i zobaczyć nowe perspektywy w dobrze znanych Państwu obszarach.

*Osobom bez doświadczenia w M&A proponujemy kurs: M&A jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa

Program

Przygotowanie do zajęć 

 1. Zapoznanie się z grupą i ustalenie oczekiwań
 2. Omówienie wyników ankiety sprzed zajęć:
  • Branże i powiązane z nimi studia przypadków
  • Najistotniejsze zagadnienia zdaniem uczestników

Zaawansowane pojęcia w M&A i ich praktyczne wykorzystanie

 1. EBITDA jako podstawowa miara w M&A – możliwe korekty i alternatywy EBITDA wykorzystywane w różnych branżach
 2. Zaawansowane koncepcje wartości przejmowanej spółki (enterprise value/equity value + korekty)
 3. Jak poprawnie stosować wycenę mnożnikową (prawidłowy wybór grup porównywalnych, korekty do mnożników, błędy)
 4. Jak krytycznie podejść do otrzymywanych prognoz finansowych i jak stosować je w prosty sposób w modelach dochodowych
 5. Jak traktować dług w fuzjach i przejęciach na przykładzie LBO (Leveraged Buy-Out)

Proces i pułapki w procesie M&A 

 1. Najlepsze narzędzia do wykorzystania w M&A
 2. Jak rozmawiać z poszczególnymi uczestnikami procesu (prawnicy, doradcy finansowi, dostawcy narzędzi, audytorzy)
 3. Podstawowe błędy i problemy w podziale na 4 etapy M&A
 4. Specyficzne wyzwania w poszczególnych branżach (ankieta)
 5. 5 kluczowych obszarów w umowie nabycia udziałów („SPA”) – najczęstsze problemy na praktycznych przykładach i dyskusja nad ich rozwiązaniami w breakout rooms

2 studia przypadków związane z branżami uczestników

 1. Lektura otrzymanych materiałów (poza zajęciami)
 2. Praca w grupach (breakout rooms)
 3. Prezentacja wyników w grupie, z aktywnym uczestnictwem pozostałych uczestników

Otwarta dyskusja i podsumowanie zdobytej wiedzy

Szczegóły programu modułowego

Cena

2490 zł netto ( 6150 zł brutto )

249 zł netto ( 6150 zł brutto ) - dostęp do nagrania szkolenia

Lokalizacja

Online Live

Termin

26-27 września 2024

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com