M&A jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa – EY Academy of Business

M&A jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa

Każdego dnia w 2020 r. na świecie zamykało się średnio 125 fuzji lub przejęć, co w ciągu całego roku doprowadziło do ponad 45,600 transakcji o wartości przekraczającej 2 835 mld USD (4,5-krotność PKB Polski). W samej Europie Środkowo-Wschodniej wartość rynku wyniosła ok. 30 mld USD, z tego w Polsce – 10 mld EUR. To wartości, które trudno ignorować w planowaniu strategii rozwoju. Zarządy i biura strategii spółek, które nie analizują rynku pod kątem możliwych fuzji czy przejęć nie tylko tracą potencjalną możliwość szybszego rozwoju, ale także mogą pewnego dnia z zaskoczeniem dowiedzieć się, że ich spółki stają się właśnie celem przejęcia, najczęściej po uważnej analizie dokonanej wcześniej przez swoich konkurentów.

Fuzje i przejęcia charakteryzują się co najmniej trzema specyficznymi cechami:

 1. są popularnym sposobem zwiększenia skali i tempa wzrostu przedsiębiorstw, które decydując się na tę ścieżkę liczą w szczególności na szybkie efekty w porównaniu z tradycyjną strategią wzrostu organicznego,
 2. są złożonym, skomplikowanym i dynamicznym procesem. Proces ten odbywa się w jasno określonych ramach i przy użyciu anglojęzycznych, hermetycznych terminów, co często prowadzi do nieporozumień. Równocześnie, nie ma dwóch takich samych transakcji i w praktyce trzeba liczyć się z odstępstwami od klasycznych reguł,
 3. wymagają dobrego rozumienia finansów i interdyscyplinarnej wiedzy. Największe procesy M&A, przekraczające wartości 1 mld USD, angażują od kilku do kilkunastu decydentów i doradców, przy zespole projektowym liczącym łącznie kilkadziesiąt osób.

W kursie skupiamy się na pierwszym i drugim obszarze, sygnalizując równocześnie kluczowe elementy merytoryczne z obszaru trzeciego.

Szkolenie rekomendujemy w szczególności:

 • Osobom, które chcą poznać zalety i wady M&A jako ścieżki wzrostu przedsiębiorstwa i wykorzystać tę wiedzę w stałej analizie rynku pod kątem nowych możliwości
 • Osobom odpowiedzialnym za współprowadzenie procesów M&A (zarówno jako przejmujący, jak i przejmowani), które chcą poznać proces w praktyce jeszcze przed jego rozpoczęciem
 • Ekspertom w zakresie finansów i strategii (w tym CFO, dyrektorom i managerom finansowym, jak również osobom odpowiedzialnym za strategię rozwoju przedsiębiorstw), które chcą uzupełnić wiedzę o perspektywę fuzji i przejęć i zastosowania ich obecnej wiedzy w nowym obszarze
 • Również pracownikom startupów

Ponadto…

Jeżeli jesteś:

 • Osobą odpowiedzialną za strategię przedsiębiorstwa, która chce poznać zalety i wady M&A jako narzędzia do nowe ścieżki wzrostu
 • Osobą, która niebawem będzie odpowiedzialna za współprowadzenie procesów M&A, która chce poznać proces w praktyce jeszcze przed jego rozpoczęciem
 • Ekspertem w zakresie finansów i/lub strategii (w tym CFO, dyrektorem lub managerem finansowym, czy też osobą odpowiedzialną za strategię rozwoju przedsiębiorstw), która chce uzupełnić swoją ekspercką wiedzę o dodatkową perspektywę M&A z praktycznymi przykładami, jak to wykorzystać…

Jeżeli chcesz/planujesz:

 • Przedstawić w swojej firmie nowe, oryginalne sposoby na rozwój
 • Przeprowadzić analizę rynku pod kątem przejęć z wykorzystaniem właściwych kryteriów inwestycyjnych i z pominięciem standardowych pułapek tego procesu
 • Wzmocnić bazę kapitałową (equity) spółki, w której pracujesz, i chcesz poznać wszystkie możliwości w tym zakresie (tzw. sell-side)
 • Przeprowadzić proces M&A na konkretnym celu przejęcia (tzw. buy-side)…

Jeżeli nie chcesz:

 • Popełnić błędów, które mogą znacznie wydłużyć proces M&A, zwiększyć jego koszt lub zniweczyć plany przejęcia
 • Stracić ciekawych okazji do przejęć, które dynamicznie pojawiają się (i znikają) z rynku, a nie wiesz, jak je analizować
 • Poddać się procesowi M&A (jako przejmowany) bez wiedzy, jakie konsekwencje ten proces może mieć dla Ciebie, Twojego zespołu i Twojej spółki

Ukończenie szkolenia pozwoli uczestnikom na:

 • Wyrobienie własnego zdania odnośnie do zastosowania M&A w Państwa przedsiębiorstwie jako narzędzia do tworzenia ciekawych okazji wzrostu lub nowego sposobu na poszukiwanie kapitału
 • Przeprowadzenie M&A w komforcie wyrobienia sobie zdania na każdy kluczowy obszar tego procesu i z wiedzą, jak rozmawiać ze wspierającymi Państwa doradcami
 • Spojrzenie z nowej perspektywy na rynki, na których Państwo operujecie, z wykorzystaniem już zdobytej wiedzy finansowej i strategicznej
 • Świadomą i właściwą reakcję w sytuacji, w której to Państwa spółka stanie się celem przejęcia

Szkolenie pomoże w określeniu, czy M&A jest właściwą ścieżką rozwoju dla Państwa przedsiębiorstw i w jakich sytuacjach tej ścieżki unikać, jak wygląda standardowy proces tego rodzaju i jak się do niego przygotować, jak prowadzić same procesy i jak z sukcesem je zamykać. Proponujemy podejście składające się w 20% z teorii i w 80% z praktyki, polegające na doświadczeniu prowadzącego oraz na interakcji z Państwem i odpowiedzi na specyficzne wyzwania Państwa branży. Dlaczego znacząca większość M&A kończy się niepowodzeniem i jak określić, czym jest sukces transakcji? Jak określać rynkową cenę w transakcji? Jak wyglądają poszczególne etapy procesu, jak długo powinny trwać i ile standardowo kosztują? Jaka jest perspektywa inwestora finansowego (np. funduszu private equity), a jaka strategicznego? Zapraszamy do wspólnego odkrycia odpowiedzi na te pytania podczas 2-dniowego szkolenia, urozmaiconego praktycznymi przykładami, anegdotami, filmami i dynamiczną interakcją z uczestnikami.

Wprowadzenie do tematyki M&A

 1. Zapoznanie się z grupą i ustalenie oczekiwań
 2. Zalety i wady M&A vs inne metody rozwoju spółek
 3. Rynek M&A w Polsce i na świecie – liczby, które należy znać
 4. Omówienie narzędzi wykorzystywanych podczas zajęć

Podstawowe pojęcia w M&A

 1. EBITDA EBIT/Operating Cash Flow
 2. Podejście do wartości stosowane w M&A (enterprise value/equity value)
 3. Wycena mnożnikowa/transakcyjna/DCF (wyłącznie praktyczne podejście)
 4. Rozróżnienie wartości pre/post money w transakcjach

Motywacja stojąca za procesami M&A

 1. Dziesięć względów, dla których spółki decydują się na podjęcie procesu M&A
 2. Podstawowe ryzyka i pułapki M&A
 3. Praktyczne przykłady kryteriów decyzji inwestycyjnych Proces M&A w praktyce (5h)

Klasyczny proces M&A i jego etapy

 1. Rodzaje procesów M&A i przygotowanie do każdego z nich
 2. Czego można oczekiwać od doradców (i w jakiej cenie)
 3. Szacowanie wartości spółek
 4. Wstęp do umowy nabycia udziałów (Share Purchase Agreement, „SPA”)
 5. Praktyczne zagadnienia M&A (w tym, jak strukturyzować transakcję i jej implikacje podatkowe)

Case study i podsumowanie zdobytej wiedzy

 1. Studium przypadku
 2. Kolejne kroki

Maria Mioduszewska - strateg, niezależny Doradca Fuzji i Przejęć z doświadczeniem międzynarodowym, Dyrektor Projektów. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie kupna i sprzedaży przedsiębiorstw, strategii rozwoju oraz transformacji biznesu.

M&A jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa

Cena

2750 zł netto

 • Oszczędzasz 500 zł

Pakiet szkoleń M&A

Cena

5000 zł netto

M&A jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa

Każdego dnia w 2020 r. na świecie zamykało się średnio 125 fuzji lub przejęć, co w ciągu całego roku doprowadziło do ponad 45,600 transakcji o wartości przekraczającej 2 835 mld USD (4,5-krotność PKB Polski). W samej Europie Środkowo-Wschodniej wartość rynku wyniosła ok. 30 mld USD, z tego w Polsce – 10 mld EUR. To wartości, które trudno ignorować w planowaniu strategii rozwoju. Zarządy i biura strategii spółek, które nie analizują rynku pod kątem możliwych fuzji czy przejęć nie tylko tracą potencjalną możliwość szybszego rozwoju, ale także mogą pewnego dnia z zaskoczeniem dowiedzieć się, że ich spółki stają się właśnie celem przejęcia, najczęściej po uważnej analizie dokonanej wcześniej przez swoich konkurentów.

Fuzje i przejęcia charakteryzują się co najmniej trzema specyficznymi cechami:

 1. są popularnym sposobem zwiększenia skali i tempa wzrostu przedsiębiorstw, które decydując się na tę ścieżkę liczą w szczególności na szybkie efekty w porównaniu z tradycyjną strategią wzrostu organicznego,
 2. są złożonym, skomplikowanym i dynamicznym procesem. Proces ten odbywa się w jasno określonych ramach i przy użyciu anglojęzycznych, hermetycznych terminów, co często prowadzi do nieporozumień. Równocześnie, nie ma dwóch takich samych transakcji i w praktyce trzeba liczyć się z odstępstwami od klasycznych reguł,
 3. wymagają dobrego rozumienia finansów i interdyscyplinarnej wiedzy. Największe procesy M&A, przekraczające wartości 1 mld USD, angażują od kilku do kilkunastu decydentów i doradców, przy zespole projektowym liczącym łącznie kilkadziesiąt osób.

W kursie skupiamy się na pierwszym i drugim obszarze, sygnalizując równocześnie kluczowe elementy merytoryczne z obszaru trzeciego.

Dla kogo?

Szkolenie rekomendujemy w szczególności:

 • Osobom, które chcą poznać zalety i wady M&A jako ścieżki wzrostu przedsiębiorstwa i wykorzystać tę wiedzę w stałej analizie rynku pod kątem nowych możliwości
 • Osobom odpowiedzialnym za współprowadzenie procesów M&A (zarówno jako przejmujący, jak i przejmowani), które chcą poznać proces w praktyce jeszcze przed jego rozpoczęciem
 • Ekspertom w zakresie finansów i strategii (w tym CFO, dyrektorom i managerom finansowym, jak również osobom odpowiedzialnym za strategię rozwoju przedsiębiorstw), które chcą uzupełnić wiedzę o perspektywę fuzji i przejęć i zastosowania ich obecnej wiedzy w nowym obszarze
 • Również pracownikom startupów

Ponadto…

Jeżeli jesteś:

 • Osobą odpowiedzialną za strategię przedsiębiorstwa, która chce poznać zalety i wady M&A jako narzędzia do nowe ścieżki wzrostu
 • Osobą, która niebawem będzie odpowiedzialna za współprowadzenie procesów M&A, która chce poznać proces w praktyce jeszcze przed jego rozpoczęciem
 • Ekspertem w zakresie finansów i/lub strategii (w tym CFO, dyrektorem lub managerem finansowym, czy też osobą odpowiedzialną za strategię rozwoju przedsiębiorstw), która chce uzupełnić swoją ekspercką wiedzę o dodatkową perspektywę M&A z praktycznymi przykładami, jak to wykorzystać…

Jeżeli chcesz/planujesz:

 • Przedstawić w swojej firmie nowe, oryginalne sposoby na rozwój
 • Przeprowadzić analizę rynku pod kątem przejęć z wykorzystaniem właściwych kryteriów inwestycyjnych i z pominięciem standardowych pułapek tego procesu
 • Wzmocnić bazę kapitałową (equity) spółki, w której pracujesz, i chcesz poznać wszystkie możliwości w tym zakresie (tzw. sell-side)
 • Przeprowadzić proces M&A na konkretnym celu przejęcia (tzw. buy-side)…

Jeżeli nie chcesz:

 • Popełnić błędów, które mogą znacznie wydłużyć proces M&A, zwiększyć jego koszt lub zniweczyć plany przejęcia
 • Stracić ciekawych okazji do przejęć, które dynamicznie pojawiają się (i znikają) z rynku, a nie wiesz, jak je analizować
 • Poddać się procesowi M&A (jako przejmowany) bez wiedzy, jakie konsekwencje ten proces może mieć dla Ciebie, Twojego zespołu i Twojej spółki
Cele i korzyści

Ukończenie szkolenia pozwoli uczestnikom na:

 • Wyrobienie własnego zdania odnośnie do zastosowania M&A w Państwa przedsiębiorstwie jako narzędzia do tworzenia ciekawych okazji wzrostu lub nowego sposobu na poszukiwanie kapitału
 • Przeprowadzenie M&A w komforcie wyrobienia sobie zdania na każdy kluczowy obszar tego procesu i z wiedzą, jak rozmawiać ze wspierającymi Państwa doradcami
 • Spojrzenie z nowej perspektywy na rynki, na których Państwo operujecie, z wykorzystaniem już zdobytej wiedzy finansowej i strategicznej
 • Świadomą i właściwą reakcję w sytuacji, w której to Państwa spółka stanie się celem przejęcia

Szkolenie pomoże w określeniu, czy M&A jest właściwą ścieżką rozwoju dla Państwa przedsiębiorstw i w jakich sytuacjach tej ścieżki unikać, jak wygląda standardowy proces tego rodzaju i jak się do niego przygotować, jak prowadzić same procesy i jak z sukcesem je zamykać. Proponujemy podejście składające się w 20% z teorii i w 80% z praktyki, polegające na doświadczeniu prowadzącego oraz na interakcji z Państwem i odpowiedzi na specyficzne wyzwania Państwa branży. Dlaczego znacząca większość M&A kończy się niepowodzeniem i jak określić, czym jest sukces transakcji? Jak określać rynkową cenę w transakcji? Jak wyglądają poszczególne etapy procesu, jak długo powinny trwać i ile standardowo kosztują? Jaka jest perspektywa inwestora finansowego (np. funduszu private equity), a jaka strategicznego? Zapraszamy do wspólnego odkrycia odpowiedzi na te pytania podczas 2-dniowego szkolenia, urozmaiconego praktycznymi przykładami, anegdotami, filmami i dynamiczną interakcją z uczestnikami.

Program

Wprowadzenie do tematyki M&A

 1. Zapoznanie się z grupą i ustalenie oczekiwań
 2. Zalety i wady M&A vs inne metody rozwoju spółek
 3. Rynek M&A w Polsce i na świecie – liczby, które należy znać
 4. Omówienie narzędzi wykorzystywanych podczas zajęć

Podstawowe pojęcia w M&A

 1. EBITDA EBIT/Operating Cash Flow
 2. Podejście do wartości stosowane w M&A (enterprise value/equity value)
 3. Wycena mnożnikowa/transakcyjna/DCF (wyłącznie praktyczne podejście)
 4. Rozróżnienie wartości pre/post money w transakcjach

Motywacja stojąca za procesami M&A

 1. Dziesięć względów, dla których spółki decydują się na podjęcie procesu M&A
 2. Podstawowe ryzyka i pułapki M&A
 3. Praktyczne przykłady kryteriów decyzji inwestycyjnych Proces M&A w praktyce (5h)

Klasyczny proces M&A i jego etapy

 1. Rodzaje procesów M&A i przygotowanie do każdego z nich
 2. Czego można oczekiwać od doradców (i w jakiej cenie)
 3. Szacowanie wartości spółek
 4. Wstęp do umowy nabycia udziałów (Share Purchase Agreement, „SPA”)
 5. Praktyczne zagadnienia M&A (w tym, jak strukturyzować transakcję i jej implikacje podatkowe)

Case study i podsumowanie zdobytej wiedzy

 1. Studium przypadku
 2. Kolejne kroki
Szczegóły programu modułowego

Cena

2750 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com