M&A jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa – EY Academy of Business

M&A jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa

Każdego dnia w 2020 r. na świecie zamykało się średnio 125 fuzji lub przejęć, co w ciągu całego roku doprowadziło do ponad 45,600 transakcji o wartości przekraczającej 2 835 mld USD (4,5-krotność PKB Polski). W samej Europie Środkowo-Wschodniej wartość rynku wyniosła ok. 30 mld USD, z tego w Polsce – 10 mld EUR. To wartości, które trudno ignorować w planowaniu strategii rozwoju. Zarządy i biura strategii spółek, które nie analizują rynku pod kątem możliwych fuzji czy przejęć nie tylko tracą potencjalną możliwość szybszego rozwoju, ale także mogą pewnego dnia z zaskoczeniem dowiedzieć się, że ich spółki stają się właśnie celem przejęcia, najczęściej po uważnej analizie dokonanej wcześniej przez swoich konkurentów.

Fuzje i przejęcia charakteryzują się co najmniej trzema specyficznymi cechami:

 1. są popularnym sposobem zwiększenia skali i tempa wzrostu przedsiębiorstw, które decydując się na tę ścieżkę liczą w szczególności na szybkie efekty w porównaniu z tradycyjną strategią wzrostu organicznego,
 2. są złożonym, skomplikowanym i dynamicznym procesem. Proces ten odbywa się w jasno określonych ramach i przy użyciu anglojęzycznych, hermetycznych terminów, co często prowadzi do nieporozumień. Równocześnie, nie ma dwóch takich samych transakcji i w praktyce trzeba liczyć się z odstępstwami od klasycznych reguł,
 3. wymagają dobrego rozumienia finansów i interdyscyplinarnej wiedzy. Największe procesy M&A, przekraczające wartości 1 mld USD, angażują od kilku do kilkunastu decydentów i doradców, przy zespole projektowym liczącym łącznie kilkadziesiąt osób.

W kursie skupiamy się na pierwszym i drugim obszarze, sygnalizując równocześnie kluczowe elementy merytoryczne z obszaru trzeciego.

Szkolenie rekomendujemy w szczególności:

 • Osobom, które chcą poznać zalety i wady M&A jako ścieżki wzrostu przedsiębiorstwa i wykorzystać tę wiedzę w stałej analizie rynku pod kątem nowych możliwości
 • Osobom odpowiedzialnym za współprowadzenie procesów M&A (zarówno jako przejmujący, jak i przejmowani), które chcą poznać proces w praktyce jeszcze przed jego rozpoczęciem
 • Ekspertom w zakresie finansów i strategii (w tym CFO, dyrektorom i managerom finansowym, jak również osobom odpowiedzialnym za strategię rozwoju przedsiębiorstw), które chcą uzupełnić wiedzę o perspektywę fuzji i przejęć i zastosowania ich obecnej wiedzy w nowym obszarze
 • Również pracownikom startupów

Ponadto…

Jeżeli jesteś:

 • Osobą odpowiedzialną za strategię przedsiębiorstwa, która chce poznać zalety i wady M&A jako narzędzia do nowe ścieżki wzrostu
 • Osobą, która niebawem będzie odpowiedzialna za współprowadzenie procesów M&A, która chce poznać proces w praktyce jeszcze przed jego rozpoczęciem
 • Ekspertem w zakresie finansów i/lub strategii (w tym CFO, dyrektorem lub managerem finansowym, czy też osobą odpowiedzialną za strategię rozwoju przedsiębiorstw), która chce uzupełnić swoją ekspercką wiedzę o dodatkową perspektywę M&A z praktycznymi przykładami, jak to wykorzystać…

Jeżeli chcesz/planujesz:

 • Przedstawić w swojej firmie nowe, oryginalne sposoby na rozwój
 • Przeprowadzić analizę rynku pod kątem przejęć z wykorzystaniem właściwych kryteriów inwestycyjnych i z pominięciem standardowych pułapek tego procesu
 • Wzmocnić bazę kapitałową (equity) spółki, w której pracujesz, i chcesz poznać wszystkie możliwości w tym zakresie (tzw. sell-side)
 • Przeprowadzić proces M&A na konkretnym celu przejęcia (tzw. buy-side)…

Jeżeli nie chcesz:

 • Popełnić błędów, które mogą znacznie wydłużyć proces M&A, zwiększyć jego koszt lub zniweczyć plany przejęcia
 • Stracić ciekawych okazji do przejęć, które dynamicznie pojawiają się (i znikają) z rynku, a nie wiesz, jak je analizować
 • Poddać się procesowi M&A (jako przejmowany) bez wiedzy, jakie konsekwencje ten proces może mieć dla Ciebie, Twojego zespołu i Twojej spółki

Ukończenie szkolenia pozwoli uczestnikom na:

 • Wyrobienie własnego zdania odnośnie do zastosowania M&A w Państwa przedsiębiorstwie jako narzędzia do tworzenia ciekawych okazji wzrostu lub nowego sposobu na poszukiwanie kapitału
 • Przeprowadzenie M&A w komforcie wyrobienia sobie zdania na każdy kluczowy obszar tego procesu i z wiedzą, jak rozmawiać ze wspierającymi Państwa doradcami
 • Spojrzenie z nowej perspektywy na rynki, na których Państwo operujecie, z wykorzystaniem już zdobytej wiedzy finansowej i strategicznej
 • Świadomą i właściwą reakcję w sytuacji, w której to Państwa spółka stanie się celem przejęcia

Szkolenie pomoże w określeniu, czy M&A jest właściwą ścieżką rozwoju dla Państwa przedsiębiorstw i w jakich sytuacjach tej ścieżki unikać, jak wygląda standardowy proces tego rodzaju i jak się do niego przygotować, jak prowadzić same procesy i jak z sukcesem je zamykać. Proponujemy podejście składające się w 20% z teorii i w 80% z praktyki, polegające na doświadczeniu prowadzącego oraz na interakcji z Państwem i odpowiedzi na specyficzne wyzwania Państwa branży. Dlaczego znacząca większość M&A kończy się niepowodzeniem i jak określić, czym jest sukces transakcji? Jak określać rynkową cenę w transakcji? Jak wyglądają poszczególne etapy procesu, jak długo powinny trwać i ile standardowo kosztują? Jaka jest perspektywa inwestora finansowego (np. funduszu private equity), a jaka strategicznego? Zapraszamy do wspólnego odkrycia odpowiedzi na te pytania podczas 2-dniowego szkolenia, urozmaiconego praktycznymi przykładami, anegdotami, filmami i dynamiczną interakcją z uczestnikami.

Wprowadzenie do tematyki M&A

 1. Zapoznanie się z grupą i ustalenie oczekiwań
 2. Zalety i wady M&A vs inne metody rozwoju spółek
 3. Rynek M&A w Polsce i na świecie – liczby, które należy znać
 4. Omówienie narzędzi wykorzystywanych podczas zajęć

Podstawowe pojęcia w M&A

 1. EBITDA EBIT/Operating Cash Flow
 2. Podejście do wartości stosowane w M&A (enterprise value/equity value)
 3. Wycena mnożnikowa/transakcyjna/DCF (wyłącznie praktyczne podejście)
 4. Rozróżnienie wartości pre/post money w transakcjach

Motywacja stojąca za procesami M&A

 1. Dziesięć względów, dla których spółki decydują się na podjęcie procesu M&A
 2. Podstawowe ryzyka i pułapki M&A
 3. Praktyczne przykłady kryteriów decyzji inwestycyjnych Proces M&A w praktyce (5h)

Klasyczny proces M&A i jego etapy

 1. Rodzaje procesów M&A i przygotowanie do każdego z nich
 2. Czego można oczekiwać od doradców (i w jakiej cenie)
 3. Szacowanie wartości spółek
 4. Wstęp do umowy nabycia udziałów (Share Purchase Agreement, „SPA”)
 5. Praktyczne zagadnienia M&A (w tym, jak strukturyzować transakcję i jej implikacje podatkowe)

Case study i podsumowanie zdobytej wiedzy

 1. Studium przypadku
 2. Kolejne kroki

Paweł Lipkowski - Paweł specjalizuje się w venture capital oraz w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw, inwestycji VC/PE oraz rynku kapitałowym, z naciskiem na instytucje finansowe i spółki z branży TMT (Technology, Media, Telecommunications).

M&A jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa

Cena

2490 zł netto ( 3063 zł brutto )

 • Oszczędzasz 500 zł

Pakiet szkoleń M&A

Cena

5000 zł netto ( 6150 zł brutto )

M&A jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa

Każdego dnia w 2020 r. na świecie zamykało się średnio 125 fuzji lub przejęć, co w ciągu całego roku doprowadziło do ponad 45,600 transakcji o wartości przekraczającej 2 835 mld USD (4,5-krotność PKB Polski). W samej Europie Środkowo-Wschodniej wartość rynku wyniosła ok. 30 mld USD, z tego w Polsce – 10 mld EUR. To wartości, które trudno ignorować w planowaniu strategii rozwoju. Zarządy i biura strategii spółek, które nie analizują rynku pod kątem możliwych fuzji czy przejęć nie tylko tracą potencjalną możliwość szybszego rozwoju, ale także mogą pewnego dnia z zaskoczeniem dowiedzieć się, że ich spółki stają się właśnie celem przejęcia, najczęściej po uważnej analizie dokonanej wcześniej przez swoich konkurentów.

Fuzje i przejęcia charakteryzują się co najmniej trzema specyficznymi cechami:

 1. są popularnym sposobem zwiększenia skali i tempa wzrostu przedsiębiorstw, które decydując się na tę ścieżkę liczą w szczególności na szybkie efekty w porównaniu z tradycyjną strategią wzrostu organicznego,
 2. są złożonym, skomplikowanym i dynamicznym procesem. Proces ten odbywa się w jasno określonych ramach i przy użyciu anglojęzycznych, hermetycznych terminów, co często prowadzi do nieporozumień. Równocześnie, nie ma dwóch takich samych transakcji i w praktyce trzeba liczyć się z odstępstwami od klasycznych reguł,
 3. wymagają dobrego rozumienia finansów i interdyscyplinarnej wiedzy. Największe procesy M&A, przekraczające wartości 1 mld USD, angażują od kilku do kilkunastu decydentów i doradców, przy zespole projektowym liczącym łącznie kilkadziesiąt osób.

W kursie skupiamy się na pierwszym i drugim obszarze, sygnalizując równocześnie kluczowe elementy merytoryczne z obszaru trzeciego.

Dla kogo?

Szkolenie rekomendujemy w szczególności:

 • Osobom, które chcą poznać zalety i wady M&A jako ścieżki wzrostu przedsiębiorstwa i wykorzystać tę wiedzę w stałej analizie rynku pod kątem nowych możliwości
 • Osobom odpowiedzialnym za współprowadzenie procesów M&A (zarówno jako przejmujący, jak i przejmowani), które chcą poznać proces w praktyce jeszcze przed jego rozpoczęciem
 • Ekspertom w zakresie finansów i strategii (w tym CFO, dyrektorom i managerom finansowym, jak również osobom odpowiedzialnym za strategię rozwoju przedsiębiorstw), które chcą uzupełnić wiedzę o perspektywę fuzji i przejęć i zastosowania ich obecnej wiedzy w nowym obszarze
 • Również pracownikom startupów

Ponadto…

Jeżeli jesteś:

 • Osobą odpowiedzialną za strategię przedsiębiorstwa, która chce poznać zalety i wady M&A jako narzędzia do nowe ścieżki wzrostu
 • Osobą, która niebawem będzie odpowiedzialna za współprowadzenie procesów M&A, która chce poznać proces w praktyce jeszcze przed jego rozpoczęciem
 • Ekspertem w zakresie finansów i/lub strategii (w tym CFO, dyrektorem lub managerem finansowym, czy też osobą odpowiedzialną za strategię rozwoju przedsiębiorstw), która chce uzupełnić swoją ekspercką wiedzę o dodatkową perspektywę M&A z praktycznymi przykładami, jak to wykorzystać…

Jeżeli chcesz/planujesz:

 • Przedstawić w swojej firmie nowe, oryginalne sposoby na rozwój
 • Przeprowadzić analizę rynku pod kątem przejęć z wykorzystaniem właściwych kryteriów inwestycyjnych i z pominięciem standardowych pułapek tego procesu
 • Wzmocnić bazę kapitałową (equity) spółki, w której pracujesz, i chcesz poznać wszystkie możliwości w tym zakresie (tzw. sell-side)
 • Przeprowadzić proces M&A na konkretnym celu przejęcia (tzw. buy-side)…

Jeżeli nie chcesz:

 • Popełnić błędów, które mogą znacznie wydłużyć proces M&A, zwiększyć jego koszt lub zniweczyć plany przejęcia
 • Stracić ciekawych okazji do przejęć, które dynamicznie pojawiają się (i znikają) z rynku, a nie wiesz, jak je analizować
 • Poddać się procesowi M&A (jako przejmowany) bez wiedzy, jakie konsekwencje ten proces może mieć dla Ciebie, Twojego zespołu i Twojej spółki
Cele i korzyści

Ukończenie szkolenia pozwoli uczestnikom na:

 • Wyrobienie własnego zdania odnośnie do zastosowania M&A w Państwa przedsiębiorstwie jako narzędzia do tworzenia ciekawych okazji wzrostu lub nowego sposobu na poszukiwanie kapitału
 • Przeprowadzenie M&A w komforcie wyrobienia sobie zdania na każdy kluczowy obszar tego procesu i z wiedzą, jak rozmawiać ze wspierającymi Państwa doradcami
 • Spojrzenie z nowej perspektywy na rynki, na których Państwo operujecie, z wykorzystaniem już zdobytej wiedzy finansowej i strategicznej
 • Świadomą i właściwą reakcję w sytuacji, w której to Państwa spółka stanie się celem przejęcia

Szkolenie pomoże w określeniu, czy M&A jest właściwą ścieżką rozwoju dla Państwa przedsiębiorstw i w jakich sytuacjach tej ścieżki unikać, jak wygląda standardowy proces tego rodzaju i jak się do niego przygotować, jak prowadzić same procesy i jak z sukcesem je zamykać. Proponujemy podejście składające się w 20% z teorii i w 80% z praktyki, polegające na doświadczeniu prowadzącego oraz na interakcji z Państwem i odpowiedzi na specyficzne wyzwania Państwa branży. Dlaczego znacząca większość M&A kończy się niepowodzeniem i jak określić, czym jest sukces transakcji? Jak określać rynkową cenę w transakcji? Jak wyglądają poszczególne etapy procesu, jak długo powinny trwać i ile standardowo kosztują? Jaka jest perspektywa inwestora finansowego (np. funduszu private equity), a jaka strategicznego? Zapraszamy do wspólnego odkrycia odpowiedzi na te pytania podczas 2-dniowego szkolenia, urozmaiconego praktycznymi przykładami, anegdotami, filmami i dynamiczną interakcją z uczestnikami.

Program

Wprowadzenie do tematyki M&A

 1. Zapoznanie się z grupą i ustalenie oczekiwań
 2. Zalety i wady M&A vs inne metody rozwoju spółek
 3. Rynek M&A w Polsce i na świecie – liczby, które należy znać
 4. Omówienie narzędzi wykorzystywanych podczas zajęć

Podstawowe pojęcia w M&A

 1. EBITDA EBIT/Operating Cash Flow
 2. Podejście do wartości stosowane w M&A (enterprise value/equity value)
 3. Wycena mnożnikowa/transakcyjna/DCF (wyłącznie praktyczne podejście)
 4. Rozróżnienie wartości pre/post money w transakcjach

Motywacja stojąca za procesami M&A

 1. Dziesięć względów, dla których spółki decydują się na podjęcie procesu M&A
 2. Podstawowe ryzyka i pułapki M&A
 3. Praktyczne przykłady kryteriów decyzji inwestycyjnych Proces M&A w praktyce (5h)

Klasyczny proces M&A i jego etapy

 1. Rodzaje procesów M&A i przygotowanie do każdego z nich
 2. Czego można oczekiwać od doradców (i w jakiej cenie)
 3. Szacowanie wartości spółek
 4. Wstęp do umowy nabycia udziałów (Share Purchase Agreement, „SPA”)
 5. Praktyczne zagadnienia M&A (w tym, jak strukturyzować transakcję i jej implikacje podatkowe)

Case study i podsumowanie zdobytej wiedzy

 1. Studium przypadku
 2. Kolejne kroki
Szczegóły programu modułowego

Cena

2490 zł netto ( 6150 zł brutto )

249 zł netto ( 6150 zł brutto ) - dostęp do nagrania szkolenia

Lokalizacja

Online Live

Termin

5-6 września 2024

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com