Dawid Kazimierczak – EY Academy of Business

Dawid Kazimierczak

Menedżer zespołu „Intelligent Automation” w EY

Od lat wspiera klientów w transformacji cyfrowej z obszaru Automatyzacji Procesów Biznesowych.

Dawid Kazimierczak od lat wspiera klientów w transformacji cyfrowej z obszaru Automatyzacji Procesów Biznesowych. Na co dzień jako menedżer zespołu „Intelligent Automation” w EY proponuje najnowsze technologiczne rozwiązania dla międzynarodowych klientów z obszarów szeroko pojętej Automatyzacji RPA, iOCR i Process Mining, Chat bot.

Podczas proponowanych rozwiązań nie ogranicza się do RPA. Jest zwolennikiem podejścia Automatyzacji Zintegrowanej „Integrated Automation”, które pozwala spojrzeć na proces jako całość i usprawniać nie tylko wycinek procesu, ale większość manualnych, powtarzalnych czynności wykonywanych przez użytkownika.

Łącząc wiedzę techniczną z zarządzaniem projektami, prowadził projekty dla międzynarodowych gigantów takich branż jak paliwowa, farmaceutyczna, tytoniowa i consultingowa, gdzie automatyzował centra usług wspólnych (Shared Service Center), jak również realizował pojedyncze wdrożenia dla mniejszych klientów.