Piotr Durawa – EY Academy of Business

Piotr Durawa

Praktyk biznesu, trener sprzedaży i umiejętności kierowniczych, coach

Jest praktykiem, więc jego rzeczywiste doświadczenie w zarządzaniu pozwala mu na rozpatrywanie zagadnień szkoleniowych wielopłaszczyznowo, z uwzględnieniem realnych warunków prowadzenia biznesu.

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Handlu i Prawa. Studiował także na Uniwersytecie w Moguncji (Niemcy). Kwalifikacje trenerskie zdobył w latach 1997 – 98 uczestnicząc w półrocznym programie Train The Trainer prowadzonym przez firmę Heitsch & Partner w Niemczech.

Od 1993 roku trener sprzedaży i umiejętności kierowniczych oraz coach. W latach 2000 – 2004 prowadził szkolenia z obszaru zarządzania dla Institute for International Research z zakresu wdrażania programu podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej.

W trakcie swojej kariery pełnił wiele funkcji – był m.in. kierownikiem działu sprzedaży, trenerem sprzedaży, trenerem kadry zarządzającej i członkiem zarządu. Pracował również jako syndyk przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, a od 2010 roku jest licencjonowanym syndykiem. W ramach tych stanowisk planował i prowadził procesy zakupowe z dostawcami w obszarze B2B (chemia profesjonalna, maszyny specjalistyczne) oraz negocjował dostawy do dużych sieci handlowych i przedsiębiorstw usługowych.

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie efektywnego zarządzania i praktycznych szkoleniach umiejętności kierowniczych, takich jak: przywództwo, zarządzanie przez cele, komunikacja, coaching, a także szkoleniach z zakresu negocjacji i technik sprzedaży/zakupów.


 

Przykładowe projekty:

1. Od 1993 roku trener sprzedaży i umiejętności kierowniczych w Imperial Tobaco oraz coach.

2. W latach 2000 – 2004 szkolenia z zakresu zarządzania dla Institute for International Research – wdrażanie programu podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej.

3. Praca dla firm z branży usług, finansów, produkcji oraz dystrybucji, m.in.: EY (szkolenia wewnętrzne), Gedeon Richter Polska, Arvato Services, DM BOŚ, Deutsche Bank S.A., Philip Morris Polska, GPEC sp. z o.o., Bel sp. z o.o., Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Netia, Polkomtel, PKP Energetyka, a także liczne projekty unijne.