Akademia Negocjacji – EY Academy of Business

Akademia Negocjacji

Sprawne negocjowanie ma często bezpośredni wpływ na poziom standardu i jakości naszego życia.

Negocjacje to czynność, która dotyczy nas wszystkich. Negocjujemy w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych.

Szkolenie prowadzone jest przez trzech ekspertów:

 1. Zawodowego negocjatora
 2. Eksperta ds komunikacji i perswazji w biznesie
 3. Praktyka biznesu

Zmień swoje podejście do negocjacji. Spójrz na negocjacje okiem zawodowców i praktyków w biznesie, ćwicz i praktykuj pod ich okiem. Akademia Negocjacji to program, który kompleksowo traktuje obszar negocjacji i renegocjacji.

Po Akademii inaczej spojrzysz na negocjacje!

Absolwenci Akademii Negocjacji otrzymują w cenie szkolenia:

 • Książkę „Paradoksy negocjacji” autorstwa naszego eksperta i trenera akademii, Witolda Rychłowskiego
 • Jeden trening negocjacyjny online w wybranym terminie

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem „Small talk w negocjacjach”, który pokaże jak w prosty sposób podnieść efektywność negocjacji.

Szkolenie polecamy między innymi pracownikom startupów.

Nasi specjaliści są do Waszej dyspozycji nie tylko na sali szkoleniowej, ale także w ramach indywidualnych konsultacji. Możesz skorzystać z konsultacji w dowolnym momencie.

Dla uczestników Akademii indywidualne konsultacje są świetną okazją do pogłębienia zdobytej wiedzy oraz przećwiczenia zdobytych umiejętności. Pomagają usystematyzować zdobytą wiedzę oraz zaplanować wdrożenie wypracowanych rozwiązań do realiów Twojego biznesu.

Wartości wynikające z indywidualnych konsultacji:

 • Możliwość utrwalenia zdobytej wiedzy (m.in. poprzez możliwość zadawania pytań, ograniczoną wyłącznie czasem konsultacji)
 • Możliwość przećwiczenia zdobytych umiejętności
 • Dopasowanie wypracowanych rozwiązań do konkretnej firmy oraz konkretnego rodzaju biznesu
 • Wsparcie wdrożeniowe

Zapraszamy do konsultacji z naszymi specjalistami w następujących tematach:

 • Negocjacje
 • Negocjacje z pracownikami
 • Przed ważnymi strategicznymi negocjacjami firmy

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Znają etapy i fazy procesu negocjacyjnego. Potrafią wykorzystać dynamikę poszczególnych etapów do realizacji celów negocjacyjnych. Potrafią dobrać strategię i taktykę do bieżącej sytuacji negocjacyjnej
 • Rozpoznają i weryfikują interesy negocjacyjne wszystkich stron
 • Formułują cele i sposoby ich osiągania dla poszczególnych etapów negocjacji
 • Dostosowują sposoby prezentacji elementów oferty do bieżącej sytuacji negocjacyjnej
 • Potrafią współtworzyć przebieg procesu negocjacji bez względu na charakterystykę, strategię i taktykę pozostałych stron procesu
 • Potrafią niwelować wpływ czynników destabilizujących proces negocjacji – stres, presję czasu, presję odpowiedzialności czy impas
 • Znają sposoby weryfikacji ustaleń negocjacyjnych
 • Dysponują szerokim wachlarzem sposobów zamykania procesu negocjacji
 • Rozpoznają schematy działania technik manipulacyjnych i opracowują indywidualne metody ich neutralizacji
 • Identyfikują własne mocne strony i umiejętności negocjacyjne
 • Opracowują i rozpoczynają wdrażanie indywidualnego programu rozwoju własnych umiejętności w dalszej świadomej praktyce negocjacyjnej

Moduł I

 • Zanim zaczniemy negocjować… Wstęp o roli i znaczeniu różnic w postrzeganiu, o istocie percepcji i o komunikacji międzyludzkiej w złożonych warunkach wynikających z różnych oczekiwań i celów
 • Czym są negocjacje? Różne spojrzenia, różne punkty widzenia. Zasady, reguły, normy i fazy procesu. Jakie są podobieństwa i różnice w proponowanych definicjach i jakie są ich konsekwencje praktyczne dla osób negocjujących?
 • Jakie jest właściwe miejsce negocjacji w procesie kupna/sprzedaży? Negocjacje są często utożsamiane z procesem sprzedaży lub zakupu. Czy to słuszne podejście? Czym różnią się te procesy i co je łączy?
 • Sukces w negocjacjach — i co dalej? Negocjacje to nie jedyny sposób działania w warunkach zaistnienia konfliktu interesów
 • Rezultat i relacje — jak radzić sobie z pozornie wykluczającymi się celami negocjacji? Czasem wygrywam, a czasem się uczę, czyli o właściwym znaczeniu porażki w negocjacjach
 • Dlaczego warto negocjować, a kiedy negocjować nie warto?

Moduł II

 • Strategie i taktyki — o budowaniu celów, projektowaniu dróg do ich osiągania i określaniu optymalnych metod działania na każdym etapie negocjacji
 • Interesy negocjacyjne. Umiejętność tworzenia przewagi negocjacyjnej przy pomocy wiedzy na temat nieujawnianych interesów negocjacyjnych stron. Jaki jest związek pomiędzy interesami negocjacyjnymi a potrzebami negocjujących stron?
 • Od czego zależy przewaga w negocjacjach? Czynniki wzmacniające i osłabiające pozycję negocjacyjną. Jaki mamy wpływ na własną pozycję oraz na percepcję naszej pozycji przez pozostałe strony procesu negocjacji?
 • Jak budować silną pozycję negocjacyjną? Metody i środki służące budowaniu własnej silnej pozycji w negocjacjach

Moduł III

 • Techniki kupców — co decyduje o ich skuteczności? Przegląd najczęściej stosowanych technik — obserwacja w warunkach symulacji biznesowych
 • Techniki sprzedawców — dlaczego nie zawsze przynoszą oczekiwany efekt? Ćwiczenia i symulacje jako podstawa do oceny skuteczności stosowanych technik
 • Klasyczne błędy negocjacyjne — praktyczny katalog zachowań i zaniechań, które skutecznie utrudniają lub uniemożliwiają osiąganie celów
 • Trudny negocjator czy trudna sytuacja negocjacyjna? Sztuka budowania relacji oraz inne umiejętności i metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami negocjacyjnymi
 • Sposoby radzenia sobie z niepożądanymi sytuacjami. Klasyczne metody i nowatorskie sposoby poszukiwania wyjścia z sytuacji, które nie ułatwiają osiągnięcia porozumienia

Moduł IV

 • Cechy negocjatora — rozwijać swoje mocne strony czy zmagać się ze słabymi? Jakie są najważniejsze cechy skutecznego negocjatora? Jak je rozwijać już po zakończeniu warsztatu szkoleniowego?
 • Zaufanie jako podstawa relacji wspierających poszukiwanie rozwiązań
 • Manipulacja i wywieranie wpływu — dwa wymiary negocjacji. Ćwiczenia i symulacje pozwalają na ocenę umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z próbami ich stosowania
 • Techniki negocjacyjne. „Gry”, „triki”, „sztuczki” – działania manipulacyjne „od kuchni”. Jak powstają, kiedy mają zastosowanie, jakie są ich zalety i niepożądane konsekwencje? Jak się przed nimi bronić?
 • Kondycja fizyczna i umysłowa — co może ograniczać dostęp do świeżych pomysłów i skutecznej argumentacji? Jak wspierać kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań?

Moduł V
Kontekst negocjacyjny

 • Lekcje z historii
  • Sylwetki i sposoby działania słynnych, skutecznych negocjatorów
  • Wielkie wydarzenia historyczne w tle i mniej znane epizody przy stole negocjacyjnym
  • J. Carter, W. Churchill, W. Brandt, H. Kissinger i inni — jak budowali swoją pozycję negocjacyjną?
  • Jakie znaczenie w ich sukcesach miała umiejętność rozpoznania i wykorzystania kontekstu ekonomicznego i politycznego?
  • Jak możemy czerpać inspiracje ze sposobu osiągania celów negocjacyjnych w przeszłości? Czego nauczyli się współcześni skuteczni negocjatorzy z historycznych lekcji — analiza przypadków
  • Jak dziś budowany jest autorytet negocjatora?

Moduł VI

 • Inne wymiary negocjacji – w jakich sytuacjach innych niż handlowe negocjacje mogą mieć swoje zastosowanie?
 • Negocjacje to nie panaceum na każdy problem – inne praktyczne metody działania w obliczu konfliktu. Klasyfikacja sytuacji konfliktowych.
 • Wstęp do mediacji – w jaki sposób praktyczna znajomość procesu mediacji może wpływać na podnoszenie efektywności działań negocjacyjnych?

Moduł VII

 • O czym zapomnieć nie wolno? Agenda, interesariusze, kręgi wpływu i inne elementy wpływające na optymalizację wypracowanych rozwiązań.
 • Argumentacja w trakcie negocjacji – jak tworzyć i przekazywać skuteczne argumenty? Jak dopasować rodzaj argumentacji do odbiorcy? Jak przyjmować zaskakujące argumenty?
 • Konstruktywny komentarz zwrotny. Jak udzielać i jak przyjmować konstruktywny komentarz zwrotny?
 • Postawy i przekonania. Wpływ sposobu postrzegania rzeczywistości na podejmowanie działań. Jak odróżnić upór od konsekwencji?
 • Praca z emocjami, stresem, poczuciem zagrożenia i niepewności. Podstawy higieny i profilaktyki w zakresie pracy z emocjami w wymagającym środowisku zawodowym i w obliczu nieprzewidywalnych zwrotów akcji.

Moduł VIII

 • Fakty i mity – rola i znaczenie różnic płci, wykształcenia, pozycji, wpływ wartości przedmiotu negocjacji na proces. Dane statystyczne, symulacje i scenariusze stworzone na bazie realnych przypadków negocjacji ilustrują zagadnienie.
 • Negocjacje wielostronne. Czas, przestrzeń, środki i metody przewodzenia w procesie negocjacji wielostronnych, wielokulturowych i wielotematycznych.
 • Negocjacje międzykulturowe. Rola i wpływ różnic kulturowych oraz zwyczajów społecznych i środowiskowych na negocjacje.
 • Zespół negocjacyjny – budowanie i funkcjonowanie skutecznych zespołów specjalistów.

Moduł IX

 • Ustępstwa w negocjacjach – zasady postępowania zabezpieczające efektywność działania.
 • Zamykanie negocjacji. Katalog metod zamykania negocjacji, od porozumienia, przez techniki odraczania, aż do protokołu rozbieżności.
 • Przygotowanie ponownego otwarcia – renegocjowanie w praktyce biznesowej. Zasada „złotego mostu” i inne praktyki negocjacyjne ułatwiające ponowne otwarcie przymkniętych drzwi. Szanse i zagrożenia wynikające z przyjętych strategii.

dr hab. Adam Skibiński - konsultant i trener EY Academy of Business. Psycholog i stypendysta Fulbrighta. Posiada praktyczną wiedzę psychologiczną i bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu w dziedzinie efektywnej komunikacji, psychologii negocjacji i sprzedaży.

Piotr Durawa - specjalizuje się w doradztwie w zakresie efektywnego zarządzania i szkoleniach umiejętności kierowniczych, takich jak: przywództwo, zarządzanie przez cele, komunikacja, coaching, a także szkoleniach z zakresu negocjacji i technik sprzedaży/zakupów.

Witold Rychłowski - doświadczony trener EY Academy of Business, trener biznesu i konsultant, zawodowy negocjator i mediator. Od 1995 roku praktyk biznesu.

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

„To szkolenie jest naprawdę "jedyne w swoim rodzaju", choćby przez to, że ma zastosowanie w różnych procesach, a nie jest skierowane wyłącznie do handlowców czy kupców. Ponadto, jego format zaskakuje różnorodnością, od wykładów i dyskusji, poprzez wiele ćwiczeń praktycznych, a na refleksyjnym spojrzeniu na siebie kończąc. Największym atutem jest jednak podział materiału między kilku prowadzących, z których każdy posiada inny styl i doświadczenie, ale wszyscy równie skutecznie docierają do uczestników!”

Jakub Olik

Uczestnik szkolenia

Akademia Negocjacji

Cena

4950 zł netto ( 6089 zł brutto )

Indywidualne konsultacje - negocjacje

Zapraszamy do konsultacji z naszymi specjalistami w obszarze negocjacji

Cena

1000 zł netto ( 1230 zł brutto )

"Paradoksy negocjacji" - książka

Cena

36 zł + 5% VAT (dostawa kurierem - 15 zł + 23% VAT) ( 44 zł brutto )

"Paradoksy negocjacji" - audiobook

Cena

36 zł + 5% VAT ( 44 zł brutto )

"Paradoksy negocjacji" - książka + audiobook

Cena

54 zł + 5% VAT (dostawa kurierem - 15 zł + 23% VAT) ( 66 zł brutto )

Akademia Negocjacji

Sprawne negocjowanie ma często bezpośredni wpływ na poziom standardu i jakości naszego życia.

Negocjacje to czynność, która dotyczy nas wszystkich. Negocjujemy w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych.

Szkolenie prowadzone jest przez trzech ekspertów:

 1. Zawodowego negocjatora
 2. Eksperta ds komunikacji i perswazji w biznesie
 3. Praktyka biznesu

Zmień swoje podejście do negocjacji. Spójrz na negocjacje okiem zawodowców i praktyków w biznesie, ćwicz i praktykuj pod ich okiem. Akademia Negocjacji to program, który kompleksowo traktuje obszar negocjacji i renegocjacji.

Po Akademii inaczej spojrzysz na negocjacje!

Absolwenci Akademii Negocjacji otrzymują w cenie szkolenia:

 • Książkę „Paradoksy negocjacji” autorstwa naszego eksperta i trenera akademii, Witolda Rychłowskiego
 • Jeden trening negocjacyjny online w wybranym terminie

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem „Small talk w negocjacjach”, który pokaże jak w prosty sposób podnieść efektywność negocjacji.

Szkolenie polecamy między innymi pracownikom startupów.

Nasi specjaliści są do Waszej dyspozycji nie tylko na sali szkoleniowej, ale także w ramach indywidualnych konsultacji. Możesz skorzystać z konsultacji w dowolnym momencie.

Dla uczestników Akademii indywidualne konsultacje są świetną okazją do pogłębienia zdobytej wiedzy oraz przećwiczenia zdobytych umiejętności. Pomagają usystematyzować zdobytą wiedzę oraz zaplanować wdrożenie wypracowanych rozwiązań do realiów Twojego biznesu.

Wartości wynikające z indywidualnych konsultacji:

 • Możliwość utrwalenia zdobytej wiedzy (m.in. poprzez możliwość zadawania pytań, ograniczoną wyłącznie czasem konsultacji)
 • Możliwość przećwiczenia zdobytych umiejętności
 • Dopasowanie wypracowanych rozwiązań do konkretnej firmy oraz konkretnego rodzaju biznesu
 • Wsparcie wdrożeniowe

Zapraszamy do konsultacji z naszymi specjalistami w następujących tematach:

 • Negocjacje
 • Negocjacje z pracownikami
 • Przed ważnymi strategicznymi negocjacjami firmy
Cele i korzyści

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Znają etapy i fazy procesu negocjacyjnego. Potrafią wykorzystać dynamikę poszczególnych etapów do realizacji celów negocjacyjnych. Potrafią dobrać strategię i taktykę do bieżącej sytuacji negocjacyjnej
 • Rozpoznają i weryfikują interesy negocjacyjne wszystkich stron
 • Formułują cele i sposoby ich osiągania dla poszczególnych etapów negocjacji
 • Dostosowują sposoby prezentacji elementów oferty do bieżącej sytuacji negocjacyjnej
 • Potrafią współtworzyć przebieg procesu negocjacji bez względu na charakterystykę, strategię i taktykę pozostałych stron procesu
 • Potrafią niwelować wpływ czynników destabilizujących proces negocjacji – stres, presję czasu, presję odpowiedzialności czy impas
 • Znają sposoby weryfikacji ustaleń negocjacyjnych
 • Dysponują szerokim wachlarzem sposobów zamykania procesu negocjacji
 • Rozpoznają schematy działania technik manipulacyjnych i opracowują indywidualne metody ich neutralizacji
 • Identyfikują własne mocne strony i umiejętności negocjacyjne
 • Opracowują i rozpoczynają wdrażanie indywidualnego programu rozwoju własnych umiejętności w dalszej świadomej praktyce negocjacyjnej
Program

Moduł I

 • Zanim zaczniemy negocjować… Wstęp o roli i znaczeniu różnic w postrzeganiu, o istocie percepcji i o komunikacji międzyludzkiej w złożonych warunkach wynikających z różnych oczekiwań i celów
 • Czym są negocjacje? Różne spojrzenia, różne punkty widzenia. Zasady, reguły, normy i fazy procesu. Jakie są podobieństwa i różnice w proponowanych definicjach i jakie są ich konsekwencje praktyczne dla osób negocjujących?
 • Jakie jest właściwe miejsce negocjacji w procesie kupna/sprzedaży? Negocjacje są często utożsamiane z procesem sprzedaży lub zakupu. Czy to słuszne podejście? Czym różnią się te procesy i co je łączy?
 • Sukces w negocjacjach — i co dalej? Negocjacje to nie jedyny sposób działania w warunkach zaistnienia konfliktu interesów
 • Rezultat i relacje — jak radzić sobie z pozornie wykluczającymi się celami negocjacji? Czasem wygrywam, a czasem się uczę, czyli o właściwym znaczeniu porażki w negocjacjach
 • Dlaczego warto negocjować, a kiedy negocjować nie warto?

Moduł II

 • Strategie i taktyki — o budowaniu celów, projektowaniu dróg do ich osiągania i określaniu optymalnych metod działania na każdym etapie negocjacji
 • Interesy negocjacyjne. Umiejętność tworzenia przewagi negocjacyjnej przy pomocy wiedzy na temat nieujawnianych interesów negocjacyjnych stron. Jaki jest związek pomiędzy interesami negocjacyjnymi a potrzebami negocjujących stron?
 • Od czego zależy przewaga w negocjacjach? Czynniki wzmacniające i osłabiające pozycję negocjacyjną. Jaki mamy wpływ na własną pozycję oraz na percepcję naszej pozycji przez pozostałe strony procesu negocjacji?
 • Jak budować silną pozycję negocjacyjną? Metody i środki służące budowaniu własnej silnej pozycji w negocjacjach

Moduł III

 • Techniki kupców — co decyduje o ich skuteczności? Przegląd najczęściej stosowanych technik — obserwacja w warunkach symulacji biznesowych
 • Techniki sprzedawców — dlaczego nie zawsze przynoszą oczekiwany efekt? Ćwiczenia i symulacje jako podstawa do oceny skuteczności stosowanych technik
 • Klasyczne błędy negocjacyjne — praktyczny katalog zachowań i zaniechań, które skutecznie utrudniają lub uniemożliwiają osiąganie celów
 • Trudny negocjator czy trudna sytuacja negocjacyjna? Sztuka budowania relacji oraz inne umiejętności i metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami negocjacyjnymi
 • Sposoby radzenia sobie z niepożądanymi sytuacjami. Klasyczne metody i nowatorskie sposoby poszukiwania wyjścia z sytuacji, które nie ułatwiają osiągnięcia porozumienia

Moduł IV

 • Cechy negocjatora — rozwijać swoje mocne strony czy zmagać się ze słabymi? Jakie są najważniejsze cechy skutecznego negocjatora? Jak je rozwijać już po zakończeniu warsztatu szkoleniowego?
 • Zaufanie jako podstawa relacji wspierających poszukiwanie rozwiązań
 • Manipulacja i wywieranie wpływu — dwa wymiary negocjacji. Ćwiczenia i symulacje pozwalają na ocenę umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z próbami ich stosowania
 • Techniki negocjacyjne. „Gry”, „triki”, „sztuczki” – działania manipulacyjne „od kuchni”. Jak powstają, kiedy mają zastosowanie, jakie są ich zalety i niepożądane konsekwencje? Jak się przed nimi bronić?
 • Kondycja fizyczna i umysłowa — co może ograniczać dostęp do świeżych pomysłów i skutecznej argumentacji? Jak wspierać kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań?

Moduł V
Kontekst negocjacyjny

 • Lekcje z historii
  • Sylwetki i sposoby działania słynnych, skutecznych negocjatorów
  • Wielkie wydarzenia historyczne w tle i mniej znane epizody przy stole negocjacyjnym
  • J. Carter, W. Churchill, W. Brandt, H. Kissinger i inni — jak budowali swoją pozycję negocjacyjną?
  • Jakie znaczenie w ich sukcesach miała umiejętność rozpoznania i wykorzystania kontekstu ekonomicznego i politycznego?
  • Jak możemy czerpać inspiracje ze sposobu osiągania celów negocjacyjnych w przeszłości? Czego nauczyli się współcześni skuteczni negocjatorzy z historycznych lekcji — analiza przypadków
  • Jak dziś budowany jest autorytet negocjatora?

Moduł VI

 • Inne wymiary negocjacji – w jakich sytuacjach innych niż handlowe negocjacje mogą mieć swoje zastosowanie?
 • Negocjacje to nie panaceum na każdy problem – inne praktyczne metody działania w obliczu konfliktu. Klasyfikacja sytuacji konfliktowych.
 • Wstęp do mediacji – w jaki sposób praktyczna znajomość procesu mediacji może wpływać na podnoszenie efektywności działań negocjacyjnych?

Moduł VII

 • O czym zapomnieć nie wolno? Agenda, interesariusze, kręgi wpływu i inne elementy wpływające na optymalizację wypracowanych rozwiązań.
 • Argumentacja w trakcie negocjacji – jak tworzyć i przekazywać skuteczne argumenty? Jak dopasować rodzaj argumentacji do odbiorcy? Jak przyjmować zaskakujące argumenty?
 • Konstruktywny komentarz zwrotny. Jak udzielać i jak przyjmować konstruktywny komentarz zwrotny?
 • Postawy i przekonania. Wpływ sposobu postrzegania rzeczywistości na podejmowanie działań. Jak odróżnić upór od konsekwencji?
 • Praca z emocjami, stresem, poczuciem zagrożenia i niepewności. Podstawy higieny i profilaktyki w zakresie pracy z emocjami w wymagającym środowisku zawodowym i w obliczu nieprzewidywalnych zwrotów akcji.

Moduł VIII

 • Fakty i mity – rola i znaczenie różnic płci, wykształcenia, pozycji, wpływ wartości przedmiotu negocjacji na proces. Dane statystyczne, symulacje i scenariusze stworzone na bazie realnych przypadków negocjacji ilustrują zagadnienie.
 • Negocjacje wielostronne. Czas, przestrzeń, środki i metody przewodzenia w procesie negocjacji wielostronnych, wielokulturowych i wielotematycznych.
 • Negocjacje międzykulturowe. Rola i wpływ różnic kulturowych oraz zwyczajów społecznych i środowiskowych na negocjacje.
 • Zespół negocjacyjny – budowanie i funkcjonowanie skutecznych zespołów specjalistów.

Moduł IX

 • Ustępstwa w negocjacjach – zasady postępowania zabezpieczające efektywność działania.
 • Zamykanie negocjacji. Katalog metod zamykania negocjacji, od porozumienia, przez techniki odraczania, aż do protokołu rozbieżności.
 • Przygotowanie ponownego otwarcia – renegocjowanie w praktyce biznesowej. Zasada „złotego mostu” i inne praktyki negocjacyjne ułatwiające ponowne otwarcie przymkniętych drzwi. Szanse i zagrożenia wynikające z przyjętych strategii.
Szczegóły programu modułowego

Cena

4950 zł netto ( 66 zł brutto ) - Akademia Negocjacji

1000 zł netto ( 66 zł brutto ) - 1,5 godziny konsultacji

Lokalizacja

Warszawa

Termin

26-30 sierpnia 2024

23-27 września 2024

21-25 października 2024

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • Zuzanna.Stepien@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com