Akademia Negocjacji – EY Academy of Business

Akademia Negocjacji

Negocjacje to czynność, która dotyczy nas wszystkich. Negocjujemy w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Sprawne negocjowanie ma często bezpośredni wpływ na poziom standardu i jakości naszego życia. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych.

Szkolenie prowadzone jest przez trzech ekspertów:

 1. Zawodowego negocjatora
 2. Eksperta ds komunikacji i perswazji w biznesie
 3. Praktyka biznesu

Zmień swoje podejście do negocjacji. Spójrz na negocjacje okiem zawodowców i praktyków w biznesie, ćwicz i praktykuj pod ich okiem. Akademia Negocjacji to program, który kompleksowo traktuje obszar negocjacji i renegocjacji.

Po Akademii inaczej spojrzysz na negocjacje!

Absolwenci Akademii Negocjacji otrzymują w cenie szkolenia:

 • Książkę „Paradoksy negocjacji” autorstwa naszego eksperta i trenera akademii, Witolda Rychłowskiego
 • Jeden trening negocjacyjny online w wybranym terminie

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem „Small talk w negocjacjach”, który pokaże jak w prosty sposób podnieść efektywność negocjacji.

Szkolenie polecamy między innymi pracownikom startupów.

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Znają etapy i fazy procesu negocjacyjnego. Potrafią wykorzystać dynamikę poszczególnych etapów do realizacji celów negocjacyjnych. Potrafią dobrać strategię i taktykę do bieżącej sytuacji negocjacyjnej
 • Rozpoznają i weryfikują interesy negocjacyjne wszystkich stron
 • Formułują cele i sposoby ich osiągania dla poszczególnych etapów negocjacji
 • Dostosowują sposoby prezentacji elementów oferty do bieżącej sytuacji negocjacyjnej
 • Potrafią współtworzyć przebieg procesu negocjacji bez względu na charakterystykę, strategię i taktykę pozostałych stron procesu
 • Potrafią niwelować wpływ czynników destabilizujących proces negocjacji – stres, presję czasu, presję odpowiedzialności czy impas
 • Znają sposoby weryfikacji ustaleń negocjacyjnych
 • Dysponują szerokim wachlarzem sposobów zamykania procesu negocjacji
 • Rozpoznają schematy działania technik manipulacyjnych i opracowują indywidualne metody ich neutralizacji
 • Identyfikują własne mocne strony i umiejętności negocjacyjne
 • Opracowują i rozpoczynają wdrażanie indywidualnego programu rozwoju własnych umiejętności w dalszej świadomej praktyce negocjacyjnej

Moduł I

 • Zanim zaczniemy negocjować… Wstęp o roli i znaczeniu różnic w postrzeganiu, o istocie percepcji i o komunikacji międzyludzkiej w złożonych warunkach wynikających z różnych oczekiwań i celów
 • Czym są negocjacje? Różne spojrzenia, różne punkty widzenia. Zasady, reguły, normy i fazy procesu. Jakie są podobieństwa i różnice w proponowanych definicjach i jakie są ich konsekwencje praktyczne dla osób negocjujących?
 • Jakie jest właściwe miejsce negocjacji w procesie kupna/sprzedaży? Negocjacje są często utożsamiane z procesem sprzedaży lub zakupu. Czy to słuszne podejście? Czym różnią się te procesy i co je łączy?
 • Sukces w negocjacjach — i co dalej? Negocjacje to nie jedyny sposób działania w warunkach zaistnienia konfliktu interesów
 • Rezultat i relacje — jak radzić sobie z pozornie wykluczającymi się celami negocjacji? Czasem wygrywam, a czasem się uczę, czyli o właściwym znaczeniu porażki w negocjacjach
 • Dlaczego warto negocjować, a kiedy negocjować nie warto?

Moduł II

 • Strategie i taktyki — o budowaniu celów, projektowaniu dróg do ich osiągania i określaniu optymalnych metod działania na każdym etapie negocjacji
 • Interesy negocjacyjne. Umiejętność tworzenia przewagi negocjacyjnej przy pomocy wiedzy na temat nieujawnianych interesów negocjacyjnych stron. Jaki jest związek pomiędzy interesami negocjacyjnymi a potrzebami negocjujących stron?
 • Od czego zależy przewaga w negocjacjach? Czynniki wzmacniające i osłabiające pozycję negocjacyjną. Jaki mamy wpływ na własną pozycję oraz na percepcję naszej pozycji przez pozostałe strony procesu negocjacji?
 • Jak budować silną pozycję negocjacyjną? Metody i środki służące budowaniu własnej silnej pozycji w negocjacjach

Moduł III

 • Techniki kupców — co decyduje o ich skuteczności? Przegląd najczęściej stosowanych technik — obserwacja w warunkach symulacji biznesowych
 • Techniki sprzedawców — dlaczego nie zawsze przynoszą oczekiwany efekt? Ćwiczenia i symulacje jako podstawa do oceny skuteczności stosowanych technik
 • Klasyczne błędy negocjacyjne — praktyczny katalog zachowań i zaniechań, które skutecznie utrudniają lub uniemożliwiają osiąganie celów
 • Trudny negocjator czy trudna sytuacja negocjacyjna? Sztuka budowania relacji oraz inne umiejętności i metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami negocjacyjnymi
 • Sposoby radzenia sobie z niepożądanymi sytuacjami. Klasyczne metody i nowatorskie sposoby poszukiwania wyjścia z sytuacji, które nie ułatwiają osiągnięcia porozumienia

Moduł IV

 • Cechy negocjatora — rozwijać swoje mocne strony czy zmagać się ze słabymi? Jakie są najważniejsze cechy skutecznego negocjatora? Jak je rozwijać już po zakończeniu warsztatu szkoleniowego?
 • Zaufanie jako podstawa relacji wspierających poszukiwanie rozwiązań
 • Manipulacja i wywieranie wpływu — dwa wymiary negocjacji. Ćwiczenia i symulacje pozwalają na ocenę umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z próbami ich stosowania
 • Techniki negocjacyjne. „Gry”, „triki”, „sztuczki” – działania manipulacyjne „od kuchni”. Jak powstają, kiedy mają zastosowanie, jakie są ich zalety i niepożądane konsekwencje? Jak się przed nimi bronić?
 • Kondycja fizyczna i umysłowa — co może ograniczać dostęp do świeżych pomysłów i skutecznej argumentacji? Jak wspierać kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań?

Moduł V
Kontekst negocjacyjny

 • Lekcje z historii
  • Sylwetki i sposoby działania słynnych, skutecznych negocjatorów
  • Wielkie wydarzenia historyczne w tle i mniej znane epizody przy stole negocjacyjnym
  • J. Carter, W. Churchill, W. Brandt, H. Kissinger i inni — jak budowali swoją pozycję negocjacyjną?
  • Jakie znaczenie w ich sukcesach miała umiejętność rozpoznania i wykorzystania kontekstu ekonomicznego i politycznego?
  • Jak możemy czerpać inspiracje ze sposobu osiągania celów negocjacyjnych w przeszłości? Czego nauczyli się współcześni skuteczni negocjatorzy z historycznych lekcji — analiza przypadków
  • Jak dziś budowany jest autorytet negocjatora?

Moduł VI

 • Inne wymiary negocjacji – w jakich sytuacjach innych niż handlowe negocjacje mogą mieć swoje zastosowanie?
 • Negocjacje to nie panaceum na każdy problem – inne praktyczne metody działania w obliczu konfliktu. Klasyfikacja sytuacji konfliktowych.
 • Wstęp do mediacji – w jaki sposób praktyczna znajomość procesu mediacji może wpływać na podnoszenie efektywności działań negocjacyjnych?

Moduł VII

 • O czym zapomnieć nie wolno? Agenda, interesariusze, kręgi wpływu i inne elementy wpływające na optymalizację wypracowanych rozwiązań.
 • Argumentacja w trakcie negocjacji – jak tworzyć i przekazywać skuteczne argumenty? Jak dopasować rodzaj argumentacji do odbiorcy? Jak przyjmować zaskakujące argumenty?
 • Konstruktywny komentarz zwrotny. Jak udzielać i jak przyjmować konstruktywny komentarz zwrotny?
 • Postawy i przekonania. Wpływ sposobu postrzegania rzeczywistości na podejmowanie działań. Jak odróżnić upór od konsekwencji?
 • Praca z emocjami, stresem, poczuciem zagrożenia i niepewności. Podstawy higieny i profilaktyki w zakresie pracy z emocjami w wymagającym środowisku zawodowym i w obliczu nieprzewidywalnych zwrotów akcji.

Moduł IX

 • Fakty i mity – rola i znaczenie różnic płci, wykształcenia, pozycji, wpływ wartości przedmiotu negocjacji na proces. Dane statystyczne, symulacje i scenariusze stworzone na bazie realnych przypadków negocjacji ilustrują zagadnienie.
 • Negocjacje wielostronne. Czas, przestrzeń, środki i metody przewodzenia w procesie negocjacji wielostronnych, wielokulturowych i wielotematycznych.
 • Negocjacje międzykulturowe. Rola i wpływ różnic kulturowych oraz zwyczajów społecznych i środowiskowych na negocjacje.
 • Zespół negocjacyjny – budowanie i funkcjonowanie skutecznych zespołów specjalistów.

Moduł X

 • Ustępstwa w negocjacjach – zasady postępowania zabezpieczające efektywność działania.
 • Zamykanie negocjacji. Katalog metod zamykania negocjacji, od porozumienia, przez techniki odraczania, aż do protokołu rozbieżności.
 • Przygotowanie ponownego otwarcia – renegocjowanie w praktyce biznesowej. Zasada „złotego mostu” i inne praktyki negocjacyjne ułatwiające ponowne otwarcie przymkniętych drzwi. Szanse i zagrożenia wynikające z przyjętych strategii.

dr hab. Adam Skibiński - konsultant i trener EY Academy of Business. Psycholog i stypendysta Fulbrighta. Posiada praktyczną wiedzę psychologiczną i bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu w dziedzinie efektywnej komunikacji, psychologii negocjacji i sprzedaży.

Piotr Durawa - specjalizuje się w doradztwie w zakresie efektywnego zarządzania i szkoleniach umiejętności kierowniczych, takich jak: przywództwo, zarządzanie przez cele, komunikacja, coaching, a także szkoleniach z zakresu negocjacji i technik sprzedaży/zakupów.

Witold Rychłowski - doświadczony trener EY Academy of Business, trener biznesu i konsultant, zawodowy negocjator i mediator. Od 1995 roku praktyk biznesu.

Dostępne opcje

Akademia Negocjacji

Cena

4550 zł netto

"Paradoksy negocjacji" - książka

Cena

36 zł + 5% VAT (dostawa kurierem - 15 zł + 23% VAT)

"Paradoksy negocjacji" - audiobook

Cena

36 zł + 5% VAT

"Paradoksy negocjacji" - książka + audiobook

Cena

54 zł + 5% VAT (dostawa kurierem - 15 zł + 23% VAT)

Akademia Negocjacji

Negocjacje to czynność, która dotyczy nas wszystkich. Negocjujemy w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Sprawne negocjowanie ma często bezpośredni wpływ na poziom standardu i jakości naszego życia. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych.

Szkolenie prowadzone jest przez trzech ekspertów:

 1. Zawodowego negocjatora
 2. Eksperta ds komunikacji i perswazji w biznesie
 3. Praktyka biznesu

Zmień swoje podejście do negocjacji. Spójrz na negocjacje okiem zawodowców i praktyków w biznesie, ćwicz i praktykuj pod ich okiem. Akademia Negocjacji to program, który kompleksowo traktuje obszar negocjacji i renegocjacji.

Po Akademii inaczej spojrzysz na negocjacje!

Absolwenci Akademii Negocjacji otrzymują w cenie szkolenia:

 • Książkę „Paradoksy negocjacji” autorstwa naszego eksperta i trenera akademii, Witolda Rychłowskiego
 • Jeden trening negocjacyjny online w wybranym terminie

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem „Small talk w negocjacjach”, który pokaże jak w prosty sposób podnieść efektywność negocjacji.

Szkolenie polecamy między innymi pracownikom startupów.

Cele i korzyści

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Znają etapy i fazy procesu negocjacyjnego. Potrafią wykorzystać dynamikę poszczególnych etapów do realizacji celów negocjacyjnych. Potrafią dobrać strategię i taktykę do bieżącej sytuacji negocjacyjnej
 • Rozpoznają i weryfikują interesy negocjacyjne wszystkich stron
 • Formułują cele i sposoby ich osiągania dla poszczególnych etapów negocjacji
 • Dostosowują sposoby prezentacji elementów oferty do bieżącej sytuacji negocjacyjnej
 • Potrafią współtworzyć przebieg procesu negocjacji bez względu na charakterystykę, strategię i taktykę pozostałych stron procesu
 • Potrafią niwelować wpływ czynników destabilizujących proces negocjacji – stres, presję czasu, presję odpowiedzialności czy impas
 • Znają sposoby weryfikacji ustaleń negocjacyjnych
 • Dysponują szerokim wachlarzem sposobów zamykania procesu negocjacji
 • Rozpoznają schematy działania technik manipulacyjnych i opracowują indywidualne metody ich neutralizacji
 • Identyfikują własne mocne strony i umiejętności negocjacyjne
 • Opracowują i rozpoczynają wdrażanie indywidualnego programu rozwoju własnych umiejętności w dalszej świadomej praktyce negocjacyjnej
Program

Moduł I

 • Zanim zaczniemy negocjować… Wstęp o roli i znaczeniu różnic w postrzeganiu, o istocie percepcji i o komunikacji międzyludzkiej w złożonych warunkach wynikających z różnych oczekiwań i celów
 • Czym są negocjacje? Różne spojrzenia, różne punkty widzenia. Zasady, reguły, normy i fazy procesu. Jakie są podobieństwa i różnice w proponowanych definicjach i jakie są ich konsekwencje praktyczne dla osób negocjujących?
 • Jakie jest właściwe miejsce negocjacji w procesie kupna/sprzedaży? Negocjacje są często utożsamiane z procesem sprzedaży lub zakupu. Czy to słuszne podejście? Czym różnią się te procesy i co je łączy?
 • Sukces w negocjacjach — i co dalej? Negocjacje to nie jedyny sposób działania w warunkach zaistnienia konfliktu interesów
 • Rezultat i relacje — jak radzić sobie z pozornie wykluczającymi się celami negocjacji? Czasem wygrywam, a czasem się uczę, czyli o właściwym znaczeniu porażki w negocjacjach
 • Dlaczego warto negocjować, a kiedy negocjować nie warto?

Moduł II

 • Strategie i taktyki — o budowaniu celów, projektowaniu dróg do ich osiągania i określaniu optymalnych metod działania na każdym etapie negocjacji
 • Interesy negocjacyjne. Umiejętność tworzenia przewagi negocjacyjnej przy pomocy wiedzy na temat nieujawnianych interesów negocjacyjnych stron. Jaki jest związek pomiędzy interesami negocjacyjnymi a potrzebami negocjujących stron?
 • Od czego zależy przewaga w negocjacjach? Czynniki wzmacniające i osłabiające pozycję negocjacyjną. Jaki mamy wpływ na własną pozycję oraz na percepcję naszej pozycji przez pozostałe strony procesu negocjacji?
 • Jak budować silną pozycję negocjacyjną? Metody i środki służące budowaniu własnej silnej pozycji w negocjacjach

Moduł III

 • Techniki kupców — co decyduje o ich skuteczności? Przegląd najczęściej stosowanych technik — obserwacja w warunkach symulacji biznesowych
 • Techniki sprzedawców — dlaczego nie zawsze przynoszą oczekiwany efekt? Ćwiczenia i symulacje jako podstawa do oceny skuteczności stosowanych technik
 • Klasyczne błędy negocjacyjne — praktyczny katalog zachowań i zaniechań, które skutecznie utrudniają lub uniemożliwiają osiąganie celów
 • Trudny negocjator czy trudna sytuacja negocjacyjna? Sztuka budowania relacji oraz inne umiejętności i metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami negocjacyjnymi
 • Sposoby radzenia sobie z niepożądanymi sytuacjami. Klasyczne metody i nowatorskie sposoby poszukiwania wyjścia z sytuacji, które nie ułatwiają osiągnięcia porozumienia

Moduł IV

 • Cechy negocjatora — rozwijać swoje mocne strony czy zmagać się ze słabymi? Jakie są najważniejsze cechy skutecznego negocjatora? Jak je rozwijać już po zakończeniu warsztatu szkoleniowego?
 • Zaufanie jako podstawa relacji wspierających poszukiwanie rozwiązań
 • Manipulacja i wywieranie wpływu — dwa wymiary negocjacji. Ćwiczenia i symulacje pozwalają na ocenę umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z próbami ich stosowania
 • Techniki negocjacyjne. „Gry”, „triki”, „sztuczki” – działania manipulacyjne „od kuchni”. Jak powstają, kiedy mają zastosowanie, jakie są ich zalety i niepożądane konsekwencje? Jak się przed nimi bronić?
 • Kondycja fizyczna i umysłowa — co może ograniczać dostęp do świeżych pomysłów i skutecznej argumentacji? Jak wspierać kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań?

Moduł V
Kontekst negocjacyjny

 • Lekcje z historii
  • Sylwetki i sposoby działania słynnych, skutecznych negocjatorów
  • Wielkie wydarzenia historyczne w tle i mniej znane epizody przy stole negocjacyjnym
  • J. Carter, W. Churchill, W. Brandt, H. Kissinger i inni — jak budowali swoją pozycję negocjacyjną?
  • Jakie znaczenie w ich sukcesach miała umiejętność rozpoznania i wykorzystania kontekstu ekonomicznego i politycznego?
  • Jak możemy czerpać inspiracje ze sposobu osiągania celów negocjacyjnych w przeszłości? Czego nauczyli się współcześni skuteczni negocjatorzy z historycznych lekcji — analiza przypadków
  • Jak dziś budowany jest autorytet negocjatora?

Moduł VI

 • Inne wymiary negocjacji – w jakich sytuacjach innych niż handlowe negocjacje mogą mieć swoje zastosowanie?
 • Negocjacje to nie panaceum na każdy problem – inne praktyczne metody działania w obliczu konfliktu. Klasyfikacja sytuacji konfliktowych.
 • Wstęp do mediacji – w jaki sposób praktyczna znajomość procesu mediacji może wpływać na podnoszenie efektywności działań negocjacyjnych?

Moduł VII

 • O czym zapomnieć nie wolno? Agenda, interesariusze, kręgi wpływu i inne elementy wpływające na optymalizację wypracowanych rozwiązań.
 • Argumentacja w trakcie negocjacji – jak tworzyć i przekazywać skuteczne argumenty? Jak dopasować rodzaj argumentacji do odbiorcy? Jak przyjmować zaskakujące argumenty?
 • Konstruktywny komentarz zwrotny. Jak udzielać i jak przyjmować konstruktywny komentarz zwrotny?
 • Postawy i przekonania. Wpływ sposobu postrzegania rzeczywistości na podejmowanie działań. Jak odróżnić upór od konsekwencji?
 • Praca z emocjami, stresem, poczuciem zagrożenia i niepewności. Podstawy higieny i profilaktyki w zakresie pracy z emocjami w wymagającym środowisku zawodowym i w obliczu nieprzewidywalnych zwrotów akcji.

Moduł IX

 • Fakty i mity – rola i znaczenie różnic płci, wykształcenia, pozycji, wpływ wartości przedmiotu negocjacji na proces. Dane statystyczne, symulacje i scenariusze stworzone na bazie realnych przypadków negocjacji ilustrują zagadnienie.
 • Negocjacje wielostronne. Czas, przestrzeń, środki i metody przewodzenia w procesie negocjacji wielostronnych, wielokulturowych i wielotematycznych.
 • Negocjacje międzykulturowe. Rola i wpływ różnic kulturowych oraz zwyczajów społecznych i środowiskowych na negocjacje.
 • Zespół negocjacyjny – budowanie i funkcjonowanie skutecznych zespołów specjalistów.

Moduł X

 • Ustępstwa w negocjacjach – zasady postępowania zabezpieczające efektywność działania.
 • Zamykanie negocjacji. Katalog metod zamykania negocjacji, od porozumienia, przez techniki odraczania, aż do protokołu rozbieżności.
 • Przygotowanie ponownego otwarcia – renegocjowanie w praktyce biznesowej. Zasada „złotego mostu” i inne praktyki negocjacyjne ułatwiające ponowne otwarcie przymkniętych drzwi. Szanse i zagrożenia wynikające z przyjętych strategii.
Szczegóły programu modułowego

Cena

4550 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

27 lutego – 3 marca 2023

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • Zuzanna.Stepien@pl.ey.com