Negocjacje z pracownikami – negocjacje warunków zatrudnienia – EY Academy of Business

Negocjacje z pracownikami – negocjacje warunków zatrudnienia

Czy wszyscy liderzy są dobrymi negocjatorami? Nie, a ponadto wielu z nich uważa, że negocjacje potrzebne są osobom będącym na pierwszej linii: sprzedawcom czy zakupowcom.

Negocjacje to sztuka, umiejętność, która umożliwia menedżerom wykorzystywanie wszystkich dostępnych potencjałów – zarówno organizacji, jak i pracowników. To właśnie w drodze negocjacji ustalane są wszystkie działania i uzgadniane sposoby realizacji celów. W świecie coraz bardziej złożonych organizacji i przedsięwzięć cechy tradycyjnie kojarzone ze skutecznością przywódczą okazują się być niewystarczające.

Sprawność w negocjowaniu rozwiązywania konfliktów, codzienne negocjowanie celów i zadań, czy wreszcie negocjowanie alokacji i wykorzystywania coraz szczuplejszych zasobów odgrywa w sukcesie menedżera wiodącą rolę.

Dla menedżerów, liderów, którzy chcą:
 • zwiększyć swoje kompetencje w negocjacjach warunków zatrudnienia z pracownikami,
 • przygotować się do rozmów z pracownikami na temat wysokości wynagrodzenia i innych warunków umowy o pracę,
 • praktycznych umiejętności zastosowania BATNA w rozmowach z pracownikami,
 • nauczyć się technik radzenia sobie z oporem, szantażem i emocjami.
 • uczestniczą w prowadzeniu startupów.

Korzyści z udziału dla Uczestników:

 • poszerzenie rozumienia koncepcji negocjacyjnych;
 • przećwiczenie najważniejszych procesów negocjacyjnych wewnątrz organizacji takich jak m.in. negocjację sposobu realizacji zadań czy negocjowanie warunków zatrudnienia i odejścia pracownika z firmy;
 • poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi partnerami negocjacyjnymi;
 • przygotowanie do znajdowania i negocjowania rozwiązań sytuacji konfliktowych;
 • sprawdzenie swojego przygotowania do prowadzenia trudnych emocjonalnie negocjacji z podwładnymi i przełożonymi.

Co wyróżnia nasz szkolenie?

 • Interaktywny charakter zajęć skupiony na poznawaniu i ćwiczeniu;
 • zestaw zagadnień przygotowujący menedżera do świadomego wykorzystywania negocjacji w codziennej praktyce;
 • indywidualne podejście do różnych doświadczeń;
 • natychmiastowa „aplikowalność”: każda z poznanych technik może zostać bez zwłoki wdrożona do praktyki menedżerskiej.

Najważniejszym pytaniem nie jest to, czy negocjujesz, ale jak dobrze to robisz.

W codziennej pracy lidera umiejętność negocjowania ma kluczowe znaczenie dla każdego zadania realizowanego zespołowo i indywidualnie. Umiejętności negocjacyjne decydują o skuteczności podczas codziennego wyznaczania zadań, śledzenia ich realizacji i rozliczania wyników nie tylko z pracownikami, ale także z przełożonymi i kolegami menedżerami. O rozmowach rocznych nie wspominając. Sprawność negocjacyjna wewnątrz organizacji to nie tylko korzyść dla jej poszczególnych członków, to także, a może przede wszystkim, korzyść dla całej organizacji. Klarowne stawianie celów, jasne formułowanie oczekiwań, wymiana ważnych dla stron świadczeń wspiera wspólne dążenie do celu i realizację biznesowych zamierzeń.

Ten program w kompaktowej formie przygotowuje liderów do świadomego wykorzystywania umiejętności negocjacyjnych wewnątrz organizacji, zarówno w relacjach z podwładnymi jak i przełożonymi.

 1. Negocjacje z klientami i wewnątrz organizacji
 • Czy negocjacje dotyczą tylko warunków handlowych?
 • Interakcje w miejscu pracy regulowane przy pomocy negocjacji
 • Czym wymieniają się przełożeni i podwładni w celu osiągnięcia porozumienia?
 • Parametry negocjacji menedżerskich i ich miejsce praktyce przywództwa
 1. Negocjacje jako metoda stawiania celów
 • Czy cele organizacji można negocjować?
 • W jaki sposób z celu działalności wywodzą się cele pionów, działów, komórek i poszczególnych pracowników
 • Które elementy celów podlegają negocjacjom, a które pozostają niezmienne
 • Co można poddać wymianie w trakcie negocjowania celu i warunków jego realizacji
 • Wynegocjowane warunki realizacji celu jako ważny element motywujący i sprawdzający
 1. Negocjacje jako podstawa delegowania zadań
 • Dlaczego delegowanie zadań jest tak trudne i tak potrzebne?
 • Jakich zadań nie można delegować
 • Dlaczego pracownicy najczęściej negocjują z menedżerem ograniczenie zakresu delegowanego zadania
 • 80% zastrzeżeń pracownika można przewidzieć wcześniej, czyli jak przygotować się do negocjowania w sprawie delegowania zadań
 1. Negocjacje jako metoda eliminowania nieefektywnych postaw pracowniczych
 • Skąd biorą się działania i postawy utrudniające realizację zadań
 • Menedżer jako osoba, która odpowiada za przekazywanie i wyjaśnianie podwładnym celów organizacji
 • Reagowanie na niewłaściwe zachowania i wyrażanie krytyki
 • Ustalanie w drodze negocjacji sposobów pożądanego działania, wspierającego realizację celów organizacji przy zachowaniu podmiotowości pracownika
 1. Negocjacje w praktyce rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy
 • Czy menedżer powinien unikać konfliktów?
 • Korzyści i ryzyka wynikające z konfliktów
 • Menedżer jako negocjator i mediator w sytuacjach konfliktów pracowniczych
 • Jak wynegocjować ze stronami konfliktu warunki zadowalające dla stron
 1. Negocjowanie oczekiwań płacowych podwładnych
 • Czy przy oczekiwaniach płacowych zawsze chodzi o pieniądze?
 • Sytuacje w których pracownicy zwykle oczekują zmiany wynagrodzenia
 • Inne sposoby zapewnienia organizacji tych samych lub większych korzyści BEZ zmiany wynagrodzenia
 • jakich argumentów używają strony w trakcie negocjacji płacowych i dlaczego są one zwykle nieskuteczne
 1. Negocjacje z trudnymi osobami
 • Co sprawia, że niektórzy są „trudni” we współpracy?
 • Jak sprawić, aby negocjowanie warunków współpracy pozostało konstruktywnym procesem układania relacji
 • Jakich działań i reakcji unikać, aby nie eskalować konfliktu
 • Techniki manipulacyjne jakich najczęściej używają „trudni” partnerzy
 • Jak reagować na próby szantażu?
 1. Negocjowanie warunków zatrudnienia oraz warunków zakończenia współpracy
 • Zatrudnianie i zwalnianie to sytuacje o dużym ładunku emocjonalnym – jak sprawić, aby emocję nie wpływały na realizację celu
 • Co menedżer może poddawać wymianie w tych sytuacjach?
 • Przebieg negocjacji z kandydatem w procesie zatrudniania
 • Najczęściej popełniane błędy przy negocjowaniu warunków zakończenia współpracy

Piotr Durawa - specjalizuje się w doradztwie w zakresie efektywnego zarządzania i szkoleniach umiejętności kierowniczych, takich jak: przywództwo, zarządzanie przez cele, komunikacja, coaching, a także szkoleniach z zakresu negocjacji i technik sprzedaży/zakupów.

Negocjacje z pracownikami – negocjacje warunków zatrudnienia

Cena

2850 zł netto ( 3506 zł brutto )

Negocjacje z pracownikami – negocjacje warunków zatrudnienia

Czy wszyscy liderzy są dobrymi negocjatorami? Nie, a ponadto wielu z nich uważa, że negocjacje potrzebne są osobom będącym na pierwszej linii: sprzedawcom czy zakupowcom.

Negocjacje to sztuka, umiejętność, która umożliwia menedżerom wykorzystywanie wszystkich dostępnych potencjałów – zarówno organizacji, jak i pracowników. To właśnie w drodze negocjacji ustalane są wszystkie działania i uzgadniane sposoby realizacji celów. W świecie coraz bardziej złożonych organizacji i przedsięwzięć cechy tradycyjnie kojarzone ze skutecznością przywódczą okazują się być niewystarczające.

Sprawność w negocjowaniu rozwiązywania konfliktów, codzienne negocjowanie celów i zadań, czy wreszcie negocjowanie alokacji i wykorzystywania coraz szczuplejszych zasobów odgrywa w sukcesie menedżera wiodącą rolę.

Dla kogo?

Dla menedżerów, liderów, którzy chcą:
 • zwiększyć swoje kompetencje w negocjacjach warunków zatrudnienia z pracownikami,
 • przygotować się do rozmów z pracownikami na temat wysokości wynagrodzenia i innych warunków umowy o pracę,
 • praktycznych umiejętności zastosowania BATNA w rozmowach z pracownikami,
 • nauczyć się technik radzenia sobie z oporem, szantażem i emocjami.
 • uczestniczą w prowadzeniu startupów.
Cele i korzyści

Korzyści z udziału dla Uczestników:

 • poszerzenie rozumienia koncepcji negocjacyjnych;
 • przećwiczenie najważniejszych procesów negocjacyjnych wewnątrz organizacji takich jak m.in. negocjację sposobu realizacji zadań czy negocjowanie warunków zatrudnienia i odejścia pracownika z firmy;
 • poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi partnerami negocjacyjnymi;
 • przygotowanie do znajdowania i negocjowania rozwiązań sytuacji konfliktowych;
 • sprawdzenie swojego przygotowania do prowadzenia trudnych emocjonalnie negocjacji z podwładnymi i przełożonymi.

Co wyróżnia nasz szkolenie?

 • Interaktywny charakter zajęć skupiony na poznawaniu i ćwiczeniu;
 • zestaw zagadnień przygotowujący menedżera do świadomego wykorzystywania negocjacji w codziennej praktyce;
 • indywidualne podejście do różnych doświadczeń;
 • natychmiastowa „aplikowalność”: każda z poznanych technik może zostać bez zwłoki wdrożona do praktyki menedżerskiej.
Program

Najważniejszym pytaniem nie jest to, czy negocjujesz, ale jak dobrze to robisz.

W codziennej pracy lidera umiejętność negocjowania ma kluczowe znaczenie dla każdego zadania realizowanego zespołowo i indywidualnie. Umiejętności negocjacyjne decydują o skuteczności podczas codziennego wyznaczania zadań, śledzenia ich realizacji i rozliczania wyników nie tylko z pracownikami, ale także z przełożonymi i kolegami menedżerami. O rozmowach rocznych nie wspominając. Sprawność negocjacyjna wewnątrz organizacji to nie tylko korzyść dla jej poszczególnych członków, to także, a może przede wszystkim, korzyść dla całej organizacji. Klarowne stawianie celów, jasne formułowanie oczekiwań, wymiana ważnych dla stron świadczeń wspiera wspólne dążenie do celu i realizację biznesowych zamierzeń.

Ten program w kompaktowej formie przygotowuje liderów do świadomego wykorzystywania umiejętności negocjacyjnych wewnątrz organizacji, zarówno w relacjach z podwładnymi jak i przełożonymi.

 1. Negocjacje z klientami i wewnątrz organizacji
 • Czy negocjacje dotyczą tylko warunków handlowych?
 • Interakcje w miejscu pracy regulowane przy pomocy negocjacji
 • Czym wymieniają się przełożeni i podwładni w celu osiągnięcia porozumienia?
 • Parametry negocjacji menedżerskich i ich miejsce praktyce przywództwa
 1. Negocjacje jako metoda stawiania celów
 • Czy cele organizacji można negocjować?
 • W jaki sposób z celu działalności wywodzą się cele pionów, działów, komórek i poszczególnych pracowników
 • Które elementy celów podlegają negocjacjom, a które pozostają niezmienne
 • Co można poddać wymianie w trakcie negocjowania celu i warunków jego realizacji
 • Wynegocjowane warunki realizacji celu jako ważny element motywujący i sprawdzający
 1. Negocjacje jako podstawa delegowania zadań
 • Dlaczego delegowanie zadań jest tak trudne i tak potrzebne?
 • Jakich zadań nie można delegować
 • Dlaczego pracownicy najczęściej negocjują z menedżerem ograniczenie zakresu delegowanego zadania
 • 80% zastrzeżeń pracownika można przewidzieć wcześniej, czyli jak przygotować się do negocjowania w sprawie delegowania zadań
 1. Negocjacje jako metoda eliminowania nieefektywnych postaw pracowniczych
 • Skąd biorą się działania i postawy utrudniające realizację zadań
 • Menedżer jako osoba, która odpowiada za przekazywanie i wyjaśnianie podwładnym celów organizacji
 • Reagowanie na niewłaściwe zachowania i wyrażanie krytyki
 • Ustalanie w drodze negocjacji sposobów pożądanego działania, wspierającego realizację celów organizacji przy zachowaniu podmiotowości pracownika
 1. Negocjacje w praktyce rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy
 • Czy menedżer powinien unikać konfliktów?
 • Korzyści i ryzyka wynikające z konfliktów
 • Menedżer jako negocjator i mediator w sytuacjach konfliktów pracowniczych
 • Jak wynegocjować ze stronami konfliktu warunki zadowalające dla stron
 1. Negocjowanie oczekiwań płacowych podwładnych
 • Czy przy oczekiwaniach płacowych zawsze chodzi o pieniądze?
 • Sytuacje w których pracownicy zwykle oczekują zmiany wynagrodzenia
 • Inne sposoby zapewnienia organizacji tych samych lub większych korzyści BEZ zmiany wynagrodzenia
 • jakich argumentów używają strony w trakcie negocjacji płacowych i dlaczego są one zwykle nieskuteczne
 1. Negocjacje z trudnymi osobami
 • Co sprawia, że niektórzy są „trudni” we współpracy?
 • Jak sprawić, aby negocjowanie warunków współpracy pozostało konstruktywnym procesem układania relacji
 • Jakich działań i reakcji unikać, aby nie eskalować konfliktu
 • Techniki manipulacyjne jakich najczęściej używają „trudni” partnerzy
 • Jak reagować na próby szantażu?
 1. Negocjowanie warunków zatrudnienia oraz warunków zakończenia współpracy
 • Zatrudnianie i zwalnianie to sytuacje o dużym ładunku emocjonalnym – jak sprawić, aby emocję nie wpływały na realizację celu
 • Co menedżer może poddawać wymianie w tych sytuacjach?
 • Przebieg negocjacji z kandydatem w procesie zatrudniania
 • Najczęściej popełniane błędy przy negocjowaniu warunków zakończenia współpracy

Cena

2850 zł netto ( 3506 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

8-9 października 2024

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • Zuzanna.Stepien@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com