dr hab. Andrzej Raszkowski, prof. UEW – EY Academy of Business

dr hab. Andrzej Raszkowski, prof. UEW

Profesor uczelni, doradca strategiczny, trener EY Academy of Business

Szkolenia oraz usługi doradcze z zakresu ekonomii i zarządzania. Wdrażanie strategii rozwoju organizacji. Praktyka w obszarze nieruchomości inwestycyjnych.

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Professor HTW Dresden – University of Applied Sciences, Dresden, Germany. Trener EY Academy of Business. Ekonomista, wykładowca na studiach Executive MBA.

Autor ponad 100 publikacji naukowych, ponad 110 wygłoszonych referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach. Ponad 2100 zrealizowanych godzin szkoleniowych w obszarze ekonomii i zarządzania. Autor opracowań strategicznych dla samorządów, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Współpraca w charakterze trenera, doradcy m.in. z następującymi firmami: PwC Polska, Kantar Millward Brown, Aviva, Asseco Poland, BNY Mellon, NobleProg.

Certyfikaty językowe: telc English C1 Business, London Chamber of Commerce and Industry (LCCI): English for Business (CEF C1), Spoken English for Industry and Commerce Level 4 (CEF C2), Pass with Distinction.

Członek Rady Młodych Naukowców II kadencji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Osiągnięcia badawcze udokumentowane publikacjami w międzynarodowych czasopismach ze wskaźnikiem cytowań (Impact Factor) indeksowanych w bazach Journal Citation Reports (JCR) oraz Scopus. Stypendysta Santander Universidades.

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ds. Współpracy z Bliskim Wschodem (kadencja 2022-2024). Staże naukowo-dydaktyczne w 14 krajach, m.in. w London School of Economics and Political Science, New York University, SP Jain School of Global Management (Dubai).


 

Przykładowe projekty:

1. Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej.

2. Współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej – NAWA, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

3. Opracowanie i złożenie 8 wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych (wszystkie uzyskały dofinansowanie).

4. Opracowanie i wdrożenie ponad 50 strategii rozwoju organizacji.

Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business: