Niezbędnik makroekonomiczny dla menedżera – EY Academy of Business

Niezbędnik makroekonomiczny dla menedżera

Co każdy menedżer o otoczeniu biznesowym wiedzieć powinien.

Zdobądź wiedzę i poznaj praktyczne rozwiązania w odniesieniu do zrozumienia i lepszego wykorzystania zmian zachodzących w otoczeniu współczesnych firm.

Na szkolenie zapraszamy menedżerów, przedsiębiorców, specjalistów, startupowców, którym zależy na lepszym zrozumieniu otoczenia społeczno-ekonomicznego współczesnych organizacji oraz przyspieszonym wzroście swoich biznesów.

 

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o praktyczne doświadczenia, case studies, najnowsze badania rynkowe. Na każdym szkoleniu jest dodatkowa sesja Q&A (pytania i odpowiedzi).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych rozwiązań w odniesieniu do zrozumienia i lepszego wykorzystania zmian zachodzących w otoczeniu współczesnych firm.

Korzyści

 • Zrozumienie zachodzących przemian rynkowych na rzecz rozwoju biznesu
 • Znajomość i umiejętność wykorzystywania użytecznych narzędzi zarządzania strategicznego
 • Umiejętność analizowania oraz interpretacji trendów w makrootoczeniu
 • Umiejętność formułowania celów rozwojowych przedsiębiorstwa
 • Wyższa efektywność pracy, poprawa funkcjonowania w zmieniającym się środowisku biznesowym, w relacjach ze współpracownikami i klientami
 • Znajomość przewag konkurencyjnych współczesnych przedsiębiorstw

Makrootoczenie przedsiębiorstw

 • Uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego, rys historyczny
 • Produkt krajowy brutto, najpopularniejsza miara wzrostu gospodarczego
 • Poziom inflacji, stan obecny i oczekiwania, prognozy
 • Stopa bezrobocia, rynek pracownika i pracodawcy
 • Stopa procentowa, koszty kredytów
 • Demografia, problemy i wyzwania, możliwe rozwiązania
 • Trendy społeczno-kulturowe, jak szybko zmienia się świat

Zarządzanie strategiczne w praktyce

 • Wady i zalety globalizacji, czyli myśl globalnie, działaj lokalnie
 • Analiza SWOT jako najpopularniejsze narzędzie zarządzania strategicznego
 • Analiza PESTEL, 6 wymiarów otoczenia organizacji
 • Macierz McKinsey, oceny atrakcyjności sektora i pozycji konkurencyjnej danej jednostki
 • 5 sił Portera, czyli konkurencja oraz szanse i zagrożenia
 • AFI Strategy Framework, rozwiązanie pakietowe dla firm: analiza, formułowanie strategii, wdrażanie

W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej

 • Czynniki sukcesu startupów, founderzy oraz innowacje
 • Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Sesja Q&A (pytania i odpowiedzi)

dr hab. Andrzej Raszkowski, prof. UEW - profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Professor HTW Dresden. Trener EY Academy of Business. Od 2007 r. opracował i wspierał wdrożenie kilkudziesięciu strategii rozwoju organizacji. Praktyk w obszarze nieruchomości inwestycyjnych.

Niezbędnik makroekonomiczny dla menedżera

Cena

1200 zł netto ( 1476 zł brutto )

Niezbędnik makroekonomiczny dla menedżera

Co każdy menedżer o otoczeniu biznesowym wiedzieć powinien.

Zdobądź wiedzę i poznaj praktyczne rozwiązania w odniesieniu do zrozumienia i lepszego wykorzystania zmian zachodzących w otoczeniu współczesnych firm.

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy menedżerów, przedsiębiorców, specjalistów, startupowców, którym zależy na lepszym zrozumieniu otoczenia społeczno-ekonomicznego współczesnych organizacji oraz przyspieszonym wzroście swoich biznesów.

 

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o praktyczne doświadczenia, case studies, najnowsze badania rynkowe. Na każdym szkoleniu jest dodatkowa sesja Q&A (pytania i odpowiedzi).

Cele i korzyści

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych rozwiązań w odniesieniu do zrozumienia i lepszego wykorzystania zmian zachodzących w otoczeniu współczesnych firm.

Korzyści

 • Zrozumienie zachodzących przemian rynkowych na rzecz rozwoju biznesu
 • Znajomość i umiejętność wykorzystywania użytecznych narzędzi zarządzania strategicznego
 • Umiejętność analizowania oraz interpretacji trendów w makrootoczeniu
 • Umiejętność formułowania celów rozwojowych przedsiębiorstwa
 • Wyższa efektywność pracy, poprawa funkcjonowania w zmieniającym się środowisku biznesowym, w relacjach ze współpracownikami i klientami
 • Znajomość przewag konkurencyjnych współczesnych przedsiębiorstw
Program

Makrootoczenie przedsiębiorstw

 • Uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego, rys historyczny
 • Produkt krajowy brutto, najpopularniejsza miara wzrostu gospodarczego
 • Poziom inflacji, stan obecny i oczekiwania, prognozy
 • Stopa bezrobocia, rynek pracownika i pracodawcy
 • Stopa procentowa, koszty kredytów
 • Demografia, problemy i wyzwania, możliwe rozwiązania
 • Trendy społeczno-kulturowe, jak szybko zmienia się świat

Zarządzanie strategiczne w praktyce

 • Wady i zalety globalizacji, czyli myśl globalnie, działaj lokalnie
 • Analiza SWOT jako najpopularniejsze narzędzie zarządzania strategicznego
 • Analiza PESTEL, 6 wymiarów otoczenia organizacji
 • Macierz McKinsey, oceny atrakcyjności sektora i pozycji konkurencyjnej danej jednostki
 • 5 sił Portera, czyli konkurencja oraz szanse i zagrożenia
 • AFI Strategy Framework, rozwiązanie pakietowe dla firm: analiza, formułowanie strategii, wdrażanie

W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej

 • Czynniki sukcesu startupów, founderzy oraz innowacje
 • Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Sesja Q&A (pytania i odpowiedzi)

Cena

1200 zł netto ( 1476 zł brutto )

Lokalizacja

Wrocław

Termin

Nowy termin zostanie podany

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

 

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Tomasz Jakubiak

 • +48 517 882 361
 • tomasz.jakubiak@pl.ey.com