Krzysztof Swacha – EY Academy of Business

Krzysztof Swacha

Praktyk biznesu, doświadczony trener.

Krzysztof współpracuje z EY Academy of Business nieprzerwanie od 2009 roku.

Z wykształcenia jest prawnikiem. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej – kierunek Zarządzanie Menedżerskie oraz Polsko–Amerykańskiego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Ma ponad 18 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu sprzedaży, negocjacji i zarządzania procesowego. Pełnił funkcję likwidatora w spółkach prawa handlowego, dyrektora handlowego, członka zarządu, trenera oraz coacha. Od 2010 roku posiada doświadczenie w pracy za granicą w krajach Europy oraz Bliskiego Wschodu. W latach 2009 – 2017 przeszkolił ponad 2 000 uczestników, w tym członków zarządów, dyrektorów zarządzających, dyrektorów działów, kierowników w branży produkcyjnej, przemysłowej, sprzedażowej, administracyjnej, bankowej, informatycznej, a także pracowników jednostek administracji państwowej i samorządowej w Polce i za granicą.

W EY Academy of Business Krzysztof odpowiada za przygotowanie i prowadzenie zajęć z zakresu zarządzania procesami.

Celem przygotowywanych przez Krzysztofa warsztatów jest przedstawienie systemowego podejścia do zarządzania procesami oraz tworzenie kultury zarządzania procesami w ramach struktury organizacji. Ukończenie zajęć pomaga usprawnić istniejące w organizacjach procesy i poprawić ich efektywność.

Dodatkowym atutem – poza właściwym wykorzystaniem narzędzi – jest nauka prawidłowej analizy informacji zbieranych podczas mapowania, tak aby korzyść dla firmy była jak największa. Krzysztof prowadzi również kierunkowe warsztaty dla wybranych osób – liderów procesów biorących udział w mapowaniu i optymalizacji. Zajmuje się też audytem zmapowanych procesów. Doradza przy tworzeniu profili osobowych dla właścicieli procesów oraz opracowuje ścieżki rozwoju w kulturze zarządzania procesami.


 

Przykładowe projekty:

1. Mapowanie procesów windykacyjnych.

2. Redesign (tj. przeprojektowanie) aktualnych procesów dla działów obsługi klienta – skrócenie czasu realizacji, w tym zmniejszenie nadgodzin.

3. Audyt procesów dedykowanych dla BCM (Plan Ciągłości Działania).

4. Optymalizacja procesów dla działów serwisowych.

5. Opracowanie działań wspierających dla krytycznych procesów w działach handlowych w obszarach sprzedaży, marketingu, obsługi posprzedażowej.

Co mówią uczestnicy szkoleń?