Optymalizacja procesów – EY Academy of Business

Optymalizacja procesów

Optymalizacja procesów biznesowych pozwala ulepszyć istniejące procesy w organizacji i zwiększyć ich efektywność. Na szkoleniu dowiesz się, jak wdrożyć i zastosować w swoim środowisku biznesowym cykl Deminga i eliminować wszystko, co wydłuża, utrudnia lub podraża proces wytwarzania wartości.

Szkolenie jest częścią Akademii Zarządzania Procesowego.

Program jest dedykowany dla menedżerów i specjalistów, którzy chcieliby:

 • Poznać kluczowe metody optymalizacji procesowej
 • Skonstruować system pomiaru procesu
 • Utworzyć i wybrać odpowiedni scenariusz decyzyjny
 • Zaprojektować pilotaż programu poprawy
 • Wprowadzać zmiany w procesach na trwałe, aby uzyskać stały efekt poprawy

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Wdrożyć i zastosować w praktyce, w swoim środowisku biznesowym, cykl PDCA wg Deminga
 • Ulepszyć istniejące procesy w swojej organizacji, biorąc pod uwagę efektywność i oszczędności, które daje „myślenie procesowe”
 • Skoncentrować się na wartości, jaką jest ostateczny produkt lub świadczona usługa, poprzez redukowanie i eliminowanie wszystkiego, co wydłuża, utrudnia lub podraża proces wytwarzania wartości

Na czym polega cykl Deminga (PDCA) – koncepcja cyklu skutecznego zarządzania

 • Planuj (Plan)
 • Wykonaj (Do)
 • Sprawdzaj (Check)
 • Działaj (Act)
 • Gra symulacyjna „Transaction Process” – I runda: tradycyjny model procesu

(P) Jak analizować i planować działania

 • Diagram ISHIKAWA (diagram ryby) – jak szukać przyczyny źródłowej dla poprawy procesu
 • Diagram PODOBIEŃSTWA (Affinity) – omówienie technik efektywnego planowana procesu, wskazówki, jak go poprawnie używać
 • Gra symulacyjna „Transaction Process” – II runda: Layout Re-Design

(D) Jak wybrać scenariusz działania i wdrażać w organizacji

 • Struktura EFEKTYWNE – OSIĄGALNE
 • Technika GRUP NOMINALNYCH Omówienie technik
 • Gra symulacyjna „Transaction Process” – III runda: One Piece Flow

(C) Jak sprawdzać, czy osiągamy plan

 • Indeks WYDAJNOŚCI
 • Analiza skali WAŻNOŚCI i REALIZACJI
 • Omówienie technik, wskazówki, jak używać narzędzi. Ćwiczenia praktyczne
 • Gra symulacyjna „PERFECTFINANCES” z elementami koncepcji 5S
 • Gra symulacyjna „Transaction Process” – IV runda: Heijunka

(A) Jak korygować plany i działania na przyszłość

 • Matryca PLAN – REZULTATY
 • Analiza CZYNNIKÓW PRZECIWSTAWNYCH (model Kurta Lewina) – jak przeprowadzić zmianę
 • Ćwiczenie z modelem Kurta Lewina

Podsumowanie gry symulacyjnej

 • Mapa Strumienia Wartości”
 • Mapa radarowa KAIZEN

Krzysztof Swacha - ma ponad 18-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu sprzedaży, negocjacji i zarządzania procesowego. W EY Academy of Business Krzysztof odpowiada za przygotowanie i prowadzenie zajęć z zakresu zarządzania procesami.

Optymalizacja procesów - Warszawa

Cena

2300 zł netto

Optymalizacja procesów - Online Live

Cena

2300 zł netto

Optymalizacja procesów

Optymalizacja procesów biznesowych pozwala ulepszyć istniejące procesy w organizacji i zwiększyć ich efektywność. Na szkoleniu dowiesz się, jak wdrożyć i zastosować w swoim środowisku biznesowym cykl Deminga i eliminować wszystko, co wydłuża, utrudnia lub podraża proces wytwarzania wartości.

Szkolenie jest częścią Akademii Zarządzania Procesowego.

Dla kogo?

Program jest dedykowany dla menedżerów i specjalistów, którzy chcieliby:

 • Poznać kluczowe metody optymalizacji procesowej
 • Skonstruować system pomiaru procesu
 • Utworzyć i wybrać odpowiedni scenariusz decyzyjny
 • Zaprojektować pilotaż programu poprawy
 • Wprowadzać zmiany w procesach na trwałe, aby uzyskać stały efekt poprawy
Cele i korzyści

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Wdrożyć i zastosować w praktyce, w swoim środowisku biznesowym, cykl PDCA wg Deminga
 • Ulepszyć istniejące procesy w swojej organizacji, biorąc pod uwagę efektywność i oszczędności, które daje „myślenie procesowe”
 • Skoncentrować się na wartości, jaką jest ostateczny produkt lub świadczona usługa, poprzez redukowanie i eliminowanie wszystkiego, co wydłuża, utrudnia lub podraża proces wytwarzania wartości
Program

Na czym polega cykl Deminga (PDCA) – koncepcja cyklu skutecznego zarządzania

 • Planuj (Plan)
 • Wykonaj (Do)
 • Sprawdzaj (Check)
 • Działaj (Act)
 • Gra symulacyjna „Transaction Process” – I runda: tradycyjny model procesu

(P) Jak analizować i planować działania

 • Diagram ISHIKAWA (diagram ryby) – jak szukać przyczyny źródłowej dla poprawy procesu
 • Diagram PODOBIEŃSTWA (Affinity) – omówienie technik efektywnego planowana procesu, wskazówki, jak go poprawnie używać
 • Gra symulacyjna „Transaction Process” – II runda: Layout Re-Design

(D) Jak wybrać scenariusz działania i wdrażać w organizacji

 • Struktura EFEKTYWNE – OSIĄGALNE
 • Technika GRUP NOMINALNYCH Omówienie technik
 • Gra symulacyjna „Transaction Process” – III runda: One Piece Flow

(C) Jak sprawdzać, czy osiągamy plan

 • Indeks WYDAJNOŚCI
 • Analiza skali WAŻNOŚCI i REALIZACJI
 • Omówienie technik, wskazówki, jak używać narzędzi. Ćwiczenia praktyczne
 • Gra symulacyjna „PERFECTFINANCES” z elementami koncepcji 5S
 • Gra symulacyjna „Transaction Process” – IV runda: Heijunka

(A) Jak korygować plany i działania na przyszłość

 • Matryca PLAN – REZULTATY
 • Analiza CZYNNIKÓW PRZECIWSTAWNYCH (model Kurta Lewina) – jak przeprowadzić zmianę
 • Ćwiczenie z modelem Kurta Lewina

Podsumowanie gry symulacyjnej

 • Mapa Strumienia Wartości”
 • Mapa radarowa KAIZEN

Cena

2300 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Warszawa:

16-17 maja 2024

 

Online Live:

15-16 kwietnia 2024 – Brak miejsc

13-14 czerwca 2024

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com