Akademia Zarządzania Procesowego – EY Academy of Business

Akademia Zarządzania Procesowego

Przy rosnącym znaczeniu jakości usług w Polsce kluczowe staje się zarządzanie uwzględniające złożoność i różnorodność procesów funkcjonujących w organizacji. Akademia Zarządzania Procesowego to intensywne, trzymodułowe szkolenie zakończone certyfikacją na dwóch poziomach: KAIZEN Facilitator (dla absolwentów dwóch modułów szkolenia) oraz Lidera Procesów (dla uczestników, którzy ukończą całą Akademię). Przeprowadzi Cię ono przez wszystkie etapy wdrażania zarządzania procesowego od planowania i modelowania procesów, aż po wzmocnienie roli lidera w zarządzaniu procesami biznesowymi.

Umiejętne zarządzanie procesami biznesowymi – dlaczego tak istotne?

Aby przedsiębiorstwo mogło nieustannie się rozwijać, niezbędne jest umiejętne zarządzanie procesami. Jest ono kluczowe dla podejmowania odpowiednich decyzji w firmie, planowania zadań oraz osiągania założonych wyników biznesowych. Zarządzanie procesami biznesowymi umożliwia także efektywną koordynację pracy ludzi, systemów, informacji oraz materiałów, a zatem stanowi podstawę sprawnego działania całego przedsiębiorstwa. Co istotne, kwestia zarządzania procesami powinna być traktowana poważnie nie tylko przez duże firmy czy korporacje, ale także średnie, a nawet małe przedsiębiorstwa – we wszystkich firmach nieustannie zachodzą bowiem procesy, które ostatecznie mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ nie tylko na finansowy wynik organizacji, ale także jej reputację czy przewagę nad konkurencją. Dlatego z Akademii Zarządzania Procesowego najwięcej korzyści odniosą menedżerowie średniego i wyższego szczebla odpowiedzialni za zarządzanie projektami, ale także jakością (ISO) oraz inne osoby zaangażowane we wdrażanie nowych procesów w firmie lub monitorowanie procesów obecnie istniejących.

Poznaj zasady modelowania procesów

Wybierając moduł “Modelowanie procesów” zyskasz kompleksową wiedzę na temat podstaw zarządzania procesami. Szkolenie to obejmuje między innymi przegląd najistotniejszych koncepcji i systemów związanych z zarządzaniem procesami, takich jak Kaizen, Kanban, Lean czy Six Sigma. Przede wszystkim ma ono jednak formę praktycznych warsztatów, których większość wypełniają ćwiczenia. Dzięki nim zyskasz także umiejętności dotyczące mapowania procesów biznesowych, mierzenia ich oraz oceny funkcjonowania procesu przy pomocy różnych narzędzi i szablonów. Wartością dodaną szkolenia jest gra symulacyjna rozgrywana w czterech rundach w trakcie dwudniowego warsztatu, która ma na celu wskazanie faktycznego rezultatu poprawy zarządzania konkretnym procesem.

Naucz się optymalizacji procesów

Drugi moduł Akademii Zarządzania Procesowego dotyczy przede wszystkim optymalizacji procesów biznesowych, czyli zarówno ulepszania i zwiększania efektywności istniejących już w organizacji procesów, jak i koncentrowania się na wartości ostatecznego produktu lub usługi przy projektowaniu nowych procesów. Podczas kursu poznasz skuteczne techniki doskonalenia procesów biznesowych i dowiesz się, jak wdrożyć i w praktyce zastosować w swoim środowisku biznesowym cykl PDCA według Deminga, by eliminować wszystko, co wydłuża, utrudnia lub podraża proces wytwarzania wartości.

Zwiększ efektywność lidera w zarządzaniu procesowym

Modelowanie i planowanie poprawy procesów biznesowych to jedno, a wprowadzenie ich w życie – to drugie. Dlatego nawet jeśli lider dobrze zna techniki doskonalenia procesów biznesowych i opanował umiejętności pozwalające na ich odpowiednie modelowanie, musi dodatkowo umieć analizować zarówno zdarzenia, jak i środki dostępne w procesie. Obejmuje to między innymi umiejętność czytania map procesowych, grupowania występujących defektów oraz ustawiania kolejności/priorytetu w poprawie tak, aby skupić się w pierwszej kolejności na efektywności wprowadzanych zmian. Ostatni moduł Akademii Zarządzania Procesowego powstał po to, aby zmaksymalizować proces edukacyjny, jaki odbywał się w części modelowania. Warsztat prowadzony jest w kulturze Kaizen, a materiały do zajęć powstają w ich trakcie – dzięki uczestniczącym w nich liderom. Wszystko to sprawia, że również ten moduł niesie ze sobą ogrom praktycznych korzyści i umiejętności gotowych do wdrożenia tuż po ukończeniu szkolenia.

Zostań certyfikowanym Liderem Procesów

Akademia Zarządzania Procesowego oferuje możliwość zdobycia certyfikatu EY Academy of Business na dwóch poziomach. Po ukończeniu dowolnych dwóch modułów absolwenci otrzymują certyfikat KAIZEN Facilitator, natomiast po ukończeniu wszystkich trzech modułów programu – certyfikat Lidera Procesów. Uzyskanie certyfikatu to udokumentowane poświadczenie zdobycia kompleksowej wiedzy i umiejętności w zarządzaniu procesami biznesowymi. Lider Procesów to osoba, która opanowała wszystkie etapy wdrażania zarządzania procesowego i potrafi zarówno modelować procesy biznesowe, optymalizować je, jak i w sposób praktyczny wdrożyć wypracowane rozwiązania w swojej pracy.

Akademię Zarządzania Procesowego polecamy szczególnie:

 • Menedżerom średniego i wyższego szczebla
 • Menedżerom projektów
 • Menedżerom, pełnomocnikom ds. zarządzania jakością (ISO)
 • Konsultantom odpowiedzialnym za tworzenie procesów biznesowych
 • Osobom, które są zaangażowane we wdrażanie nowych lub monitorowanie istniejących procesów w swojej firmie

Cel szkolenia

Celem Akademii Zarządzania Procesowego jest nauczenie uczestników, jak:

 • Zidentyfikować i prawidłowo opisać proces biznesowy
 • Zastosować poznaną koncepcję zarządzania procesami w praktyce
 • Stosować narzędzia do mapowania i mierzenia procesów
 • Ocenić i poprawić istniejące procesy
 • Wdrożyć i zastosować cykl PDCA wg Deminga
 • Ulepszyć istniejące procesy w swojej organizacji
 • Skoncentrować się na wartości, redukując lub eliminując wszystko, co wydłuża, utrudnia lub podraża proces wytwarzania wartości
 • Przestrzegać zasad obowiązujących lidera w każdym procesie
 • Czytać mapy procesów
 • Grupować występujące defekty i ustalać priorytety, aby skupić się w pierwszej kolejności na efektywności wprowadzanych zmian
 • Budować argumentację dla pozostałych uczestników procesu

Program „Akademia Zarządzania Procesowego” składa się z 3 modułów: Modelowania procesów, Optymalizacji procesów oraz Roli lidera w zarządzaniu procesowym.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 3 szkoleń (wybierz Akademia Zarządzania Procesowego — pakiet ALL) lub, w przypadku wyboru dwóch dowolnych modułów, zapisz się na Pakiet KAIZEN.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Modelowanie procesów

Czym jest zarządzanie procesami. Jak mapować proces biznesowy. Jak mierzyć proces biznesowy. Jak sprawdzić, czy proces będzie funkcjonował. Wartość dodana warsztatu – symulacja modelowania procesowego na przykładzie ASTER Insurance. Gra symulacyjna.

Optymalizacja procesów

Cykl Deminga (PDCA) – koncepcja cyklu skutecznego zarządzania. Analiza i planowanie działań. Jak wybrać scenariusz działania i wdrażać w organizacji. Jak sprawdzać, czy osiągamy plan. Korygowanie planów i działań na przyszłość.

Rola lidera w zarządzaniu procesowym

Higiena procesowa – z czego się składa, jak ją stosować w praktyce. Rola lidera w higienie procesowej. Jak pracować z defektami jednorodnymi, a jak z niejednorodnymi. Jak oznaczać w praktyce czynności i działania kontrolujące jakość w procesie. Wejście do GEMBA KAIZEN. Identyfikacja obszarów utrudniających wprowadzanie zmian – rola lidera, wizualizacja, pozytywna komunikacja.

Krzysztof Swacha - ma ponad 18-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu sprzedaży, negocjacji i zarządzania procesowego. W EY Academy of Business Krzysztof odpowiada za przygotowanie i prowadzenie zajęć z zakresu zarządzania procesami.

Akademia Zarządzania Procesowego - pakiet ALL - Warszawa

Cena obejmuje udział w 3 modułach (6 dni szkoleniowych)

Cena

5900 zł netto ( 7257 zł brutto )

Akademia Zarządzania Procesowego - pakiet ALL - Online Live

Cena obejmuje udział w 3 modułach (6 dni szkoleniowych)

Cena

5900 zł netto ( 7257 zł brutto )

Akademia Zarządzania Procesowego – pakiet KAIZEN - Warszawa

Cena obejmuje udział w 2 dowolnie wybranych modułach (4 dni szkoleniowe)

Cena

4100 zł netto ( 5043 zł brutto )

Akademia Zarządzania Procesowego – pakiet KAIZEN - Online Live

Cena obejmuje udział w 2 dowolnie wybranych modułach (4 dni szkoleniowe)

Cena

4100 zł netto ( 5043 zł brutto )

Akademia Zarządzania Procesowego

Przy rosnącym znaczeniu jakości usług w Polsce kluczowe staje się zarządzanie uwzględniające złożoność i różnorodność procesów funkcjonujących w organizacji. Akademia Zarządzania Procesowego to intensywne, trzymodułowe szkolenie zakończone certyfikacją na dwóch poziomach: KAIZEN Facilitator (dla absolwentów dwóch modułów szkolenia) oraz Lidera Procesów (dla uczestników, którzy ukończą całą Akademię). Przeprowadzi Cię ono przez wszystkie etapy wdrażania zarządzania procesowego od planowania i modelowania procesów, aż po wzmocnienie roli lidera w zarządzaniu procesami biznesowymi.

Umiejętne zarządzanie procesami biznesowymi – dlaczego tak istotne?

Aby przedsiębiorstwo mogło nieustannie się rozwijać, niezbędne jest umiejętne zarządzanie procesami. Jest ono kluczowe dla podejmowania odpowiednich decyzji w firmie, planowania zadań oraz osiągania założonych wyników biznesowych. Zarządzanie procesami biznesowymi umożliwia także efektywną koordynację pracy ludzi, systemów, informacji oraz materiałów, a zatem stanowi podstawę sprawnego działania całego przedsiębiorstwa. Co istotne, kwestia zarządzania procesami powinna być traktowana poważnie nie tylko przez duże firmy czy korporacje, ale także średnie, a nawet małe przedsiębiorstwa – we wszystkich firmach nieustannie zachodzą bowiem procesy, które ostatecznie mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ nie tylko na finansowy wynik organizacji, ale także jej reputację czy przewagę nad konkurencją. Dlatego z Akademii Zarządzania Procesowego najwięcej korzyści odniosą menedżerowie średniego i wyższego szczebla odpowiedzialni za zarządzanie projektami, ale także jakością (ISO) oraz inne osoby zaangażowane we wdrażanie nowych procesów w firmie lub monitorowanie procesów obecnie istniejących.

Poznaj zasady modelowania procesów

Wybierając moduł “Modelowanie procesów” zyskasz kompleksową wiedzę na temat podstaw zarządzania procesami. Szkolenie to obejmuje między innymi przegląd najistotniejszych koncepcji i systemów związanych z zarządzaniem procesami, takich jak Kaizen, Kanban, Lean czy Six Sigma. Przede wszystkim ma ono jednak formę praktycznych warsztatów, których większość wypełniają ćwiczenia. Dzięki nim zyskasz także umiejętności dotyczące mapowania procesów biznesowych, mierzenia ich oraz oceny funkcjonowania procesu przy pomocy różnych narzędzi i szablonów. Wartością dodaną szkolenia jest gra symulacyjna rozgrywana w czterech rundach w trakcie dwudniowego warsztatu, która ma na celu wskazanie faktycznego rezultatu poprawy zarządzania konkretnym procesem.

Naucz się optymalizacji procesów

Drugi moduł Akademii Zarządzania Procesowego dotyczy przede wszystkim optymalizacji procesów biznesowych, czyli zarówno ulepszania i zwiększania efektywności istniejących już w organizacji procesów, jak i koncentrowania się na wartości ostatecznego produktu lub usługi przy projektowaniu nowych procesów. Podczas kursu poznasz skuteczne techniki doskonalenia procesów biznesowych i dowiesz się, jak wdrożyć i w praktyce zastosować w swoim środowisku biznesowym cykl PDCA według Deminga, by eliminować wszystko, co wydłuża, utrudnia lub podraża proces wytwarzania wartości.

Zwiększ efektywność lidera w zarządzaniu procesowym

Modelowanie i planowanie poprawy procesów biznesowych to jedno, a wprowadzenie ich w życie – to drugie. Dlatego nawet jeśli lider dobrze zna techniki doskonalenia procesów biznesowych i opanował umiejętności pozwalające na ich odpowiednie modelowanie, musi dodatkowo umieć analizować zarówno zdarzenia, jak i środki dostępne w procesie. Obejmuje to między innymi umiejętność czytania map procesowych, grupowania występujących defektów oraz ustawiania kolejności/priorytetu w poprawie tak, aby skupić się w pierwszej kolejności na efektywności wprowadzanych zmian. Ostatni moduł Akademii Zarządzania Procesowego powstał po to, aby zmaksymalizować proces edukacyjny, jaki odbywał się w części modelowania. Warsztat prowadzony jest w kulturze Kaizen, a materiały do zajęć powstają w ich trakcie – dzięki uczestniczącym w nich liderom. Wszystko to sprawia, że również ten moduł niesie ze sobą ogrom praktycznych korzyści i umiejętności gotowych do wdrożenia tuż po ukończeniu szkolenia.

Zostań certyfikowanym Liderem Procesów

Akademia Zarządzania Procesowego oferuje możliwość zdobycia certyfikatu EY Academy of Business na dwóch poziomach. Po ukończeniu dowolnych dwóch modułów absolwenci otrzymują certyfikat KAIZEN Facilitator, natomiast po ukończeniu wszystkich trzech modułów programu – certyfikat Lidera Procesów. Uzyskanie certyfikatu to udokumentowane poświadczenie zdobycia kompleksowej wiedzy i umiejętności w zarządzaniu procesami biznesowymi. Lider Procesów to osoba, która opanowała wszystkie etapy wdrażania zarządzania procesowego i potrafi zarówno modelować procesy biznesowe, optymalizować je, jak i w sposób praktyczny wdrożyć wypracowane rozwiązania w swojej pracy.

Dla kogo?

Akademię Zarządzania Procesowego polecamy szczególnie:

 • Menedżerom średniego i wyższego szczebla
 • Menedżerom projektów
 • Menedżerom, pełnomocnikom ds. zarządzania jakością (ISO)
 • Konsultantom odpowiedzialnym za tworzenie procesów biznesowych
 • Osobom, które są zaangażowane we wdrażanie nowych lub monitorowanie istniejących procesów w swojej firmie
Cele i korzyści

Cel szkolenia

Celem Akademii Zarządzania Procesowego jest nauczenie uczestników, jak:

 • Zidentyfikować i prawidłowo opisać proces biznesowy
 • Zastosować poznaną koncepcję zarządzania procesami w praktyce
 • Stosować narzędzia do mapowania i mierzenia procesów
 • Ocenić i poprawić istniejące procesy
 • Wdrożyć i zastosować cykl PDCA wg Deminga
 • Ulepszyć istniejące procesy w swojej organizacji
 • Skoncentrować się na wartości, redukując lub eliminując wszystko, co wydłuża, utrudnia lub podraża proces wytwarzania wartości
 • Przestrzegać zasad obowiązujących lidera w każdym procesie
 • Czytać mapy procesów
 • Grupować występujące defekty i ustalać priorytety, aby skupić się w pierwszej kolejności na efektywności wprowadzanych zmian
 • Budować argumentację dla pozostałych uczestników procesu
Szczegóły programu modułowego

Program „Akademia Zarządzania Procesowego” składa się z 3 modułów: Modelowania procesów, Optymalizacji procesów oraz Roli lidera w zarządzaniu procesowym.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 3 szkoleń (wybierz Akademia Zarządzania Procesowego — pakiet ALL) lub, w przypadku wyboru dwóch dowolnych modułów, zapisz się na Pakiet KAIZEN.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Modelowanie procesów

Czym jest zarządzanie procesami. Jak mapować proces biznesowy. Jak mierzyć proces biznesowy. Jak sprawdzić, czy proces będzie funkcjonował. Wartość dodana warsztatu – symulacja modelowania procesowego na przykładzie ASTER Insurance. Gra symulacyjna.

Optymalizacja procesów

Cykl Deminga (PDCA) – koncepcja cyklu skutecznego zarządzania. Analiza i planowanie działań. Jak wybrać scenariusz działania i wdrażać w organizacji. Jak sprawdzać, czy osiągamy plan. Korygowanie planów i działań na przyszłość.

Rola lidera w zarządzaniu procesowym

Higiena procesowa – z czego się składa, jak ją stosować w praktyce. Rola lidera w higienie procesowej. Jak pracować z defektami jednorodnymi, a jak z niejednorodnymi. Jak oznaczać w praktyce czynności i działania kontrolujące jakość w procesie. Wejście do GEMBA KAIZEN. Identyfikacja obszarów utrudniających wprowadzanie zmian – rola lidera, wizualizacja, pozytywna komunikacja.

Cena

Akademia Zarządzania Procesowego - 5900 zł netto ( 5043 zł brutto )

2 dowolne moduły - 4100 zł netto

1 dowolny moduł - 2300 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Warszawa:

 

Modelowanie procesów:

17-18 czerwca 2024

 

Optymalizacja procesów:

19-20 czerwca 2024

 

Rola lidera w zarządzaniu procesowym:

24-25 czerwca 2024

 

Online Live:

 

Modelowanie procesów:

Nowy termin zostanie podany wkrótce

 

Optymalizacja procesów:

13-14 czerwca 2024

 

Rola lidera w zarządzaniu procesowym:

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com