Akademia Zarządzania Procesowego – EY Academy of Business

Akademia Zarządzania Procesowego

Już w czerwcu zapraszamy na Letnią Akademię Zarządzania Procesowego.
To wyjątkowa okazja do pogłębienia wiedzy z process managementu w krótkim okresie czasu: wszystkie moduły Akademii realizujemy bowiem w jednym miesiącu.

Przy rosnącym znaczeniu jakości usług w Polsce kluczowe staje się zarządzanie uwzględniające złożoność i różnorodność procesów funkcjonujących w organizacji. Akademia Zarządzania Procesowego to intensywne, trzymodułowe szkolenie zakończone certyfikacją na dwóch poziomach: KAIZEN Facilitator (dla absolwentów dwóch modułów szkolenia) oraz Lidera Procesów (dla uczestników, którzy ukończą całą Akademię).

Akademię Zarządzania Procesowego polecamy szczególnie:

 • Menedżerom średniego i wyższego szczebla
 • Menedżerom projektów
 • Menedżerom, pełnomocnikom ds. zarządzania jakością (ISO)
 • Konsultantom odpowiedzialnym za tworzenie procesów biznesowych
 • Osobom, które są zaangażowane we wdrażanie nowych lub monitorowanie istniejących procesów w swojej firmie

Cel szkolenia

Celem Akademii Zarządzania Procesowego jest nauczenie uczestników, jak:

 • Zidentyfikować i prawidłowo opisać proces biznesowy
 • Zastosować poznaną koncepcję zarządzania procesami w praktyce
 • Stosować narzędzia do mapowania i mierzenia procesów
 • Ocenić i poprawić istniejące procesy
 • Wdrożyć i zastosować cykl PDCA wg Deminga
 • Ulepszyć istniejące procesy w swojej organizacji
 • Skoncentrować się na wartości, redukując lub eliminując wszystko, co wydłuża, utrudnia lub podraża proces wytwarzania wartości
 • Przestrzegać zasad obowiązujących lidera w każdym procesie
 • Czytać mapy procesów
 • Grupować występujące defekty i ustalać priorytety, aby skupić się w pierwszej kolejności na efektywności wprowadzanych zmian
 • Budować argumentację dla pozostałych uczestników procesu

Program „Akademia Zarządzania Procesowego” składa się z 3 modułów: Modelowania procesów, Optymalizacji procesów oraz Roli lidera w zarządzaniu procesowym.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 3 szkoleń (wybierz Akademia Zarządzania Procesowego — pakiet ALL) lub, w przypadku wyboru dwóch dowolnych modułów, zapisz się na Pakiet KAIZEN.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Modelowanie procesów

Czym jest zarządzanie procesami. Jak mapować proces biznesowy. Jak mierzyć proces biznesowy. Jak sprawdzić, czy proces będzie funkcjonował. Wartość dodana warsztatu – symulacja modelowania procesowego na przykładzie ASTER Insurance. Gra symulacyjna.

Optymalizacja procesów

Cykl Deminga (PDCA) – koncepcja cyklu skutecznego zarządzania. Analiza i planowanie działań. Jak wybrać scenariusz działania i wdrażać w organizacji. Jak sprawdzać, czy osiągamy plan. Korygowanie planów i działań na przyszłość.

Rola lidera w zarządzaniu procesowym

Higiena procesowa – z czego się składa, jak ją stosować w praktyce. Rola lidera w higienie procesowej. Jak pracować z defektami jednorodnymi, a jak z niejednorodnymi. Jak oznaczać w praktyce czynności i działania kontrolujące jakość w procesie. Wejście do GEMBA KAIZEN. Identyfikacja obszarów utrudniających wprowadzanie zmian – rola lidera, wizualizacja, pozytywna komunikacja.

Krzysztof Swacha - ma ponad 18-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu sprzedaży, negocjacji i zarządzania procesowego. W EY Academy of Business Krzysztof odpowiada za przygotowanie i prowadzenie zajęć z zakresu zarządzania procesami.

Dostępne opcje

Letnia Akademia Zarządzania Procesowego - pakiet ALL - Warszawa

Cena obejmuje udział w 3 modułach (6 dni szkoleniowych)

Cena

5900 zł netto

Akademia Zarządzania Procesowego - pakiet ALL - Online Live

Cena obejmuje udział w 3 modułach (6 dni szkoleniowych)

Cena

5900 zł netto

Letnia Akademia Zarządzania Procesowego – pakiet KAIZEN - Warszawa

Cena obejmuje udział w 2 dowolnie wybranych modułach (4 dni szkoleniowe)

Cena

4100 zł netto

Akademia Zarządzania Procesowego – pakiet KAIZEN - Online Live

Cena obejmuje udział w 2 dowolnie wybranych modułach (4 dni szkoleniowe)

Cena

4100 zł netto

Akademia Zarządzania Procesowego

Już w czerwcu zapraszamy na Letnią Akademię Zarządzania Procesowego.
To wyjątkowa okazja do pogłębienia wiedzy z process managementu w krótkim okresie czasu: wszystkie moduły Akademii realizujemy bowiem w jednym miesiącu.

Przy rosnącym znaczeniu jakości usług w Polsce kluczowe staje się zarządzanie uwzględniające złożoność i różnorodność procesów funkcjonujących w organizacji. Akademia Zarządzania Procesowego to intensywne, trzymodułowe szkolenie zakończone certyfikacją na dwóch poziomach: KAIZEN Facilitator (dla absolwentów dwóch modułów szkolenia) oraz Lidera Procesów (dla uczestników, którzy ukończą całą Akademię).

Dla kogo?

Akademię Zarządzania Procesowego polecamy szczególnie:

 • Menedżerom średniego i wyższego szczebla
 • Menedżerom projektów
 • Menedżerom, pełnomocnikom ds. zarządzania jakością (ISO)
 • Konsultantom odpowiedzialnym za tworzenie procesów biznesowych
 • Osobom, które są zaangażowane we wdrażanie nowych lub monitorowanie istniejących procesów w swojej firmie
Cele i korzyści

Cel szkolenia

Celem Akademii Zarządzania Procesowego jest nauczenie uczestników, jak:

 • Zidentyfikować i prawidłowo opisać proces biznesowy
 • Zastosować poznaną koncepcję zarządzania procesami w praktyce
 • Stosować narzędzia do mapowania i mierzenia procesów
 • Ocenić i poprawić istniejące procesy
 • Wdrożyć i zastosować cykl PDCA wg Deminga
 • Ulepszyć istniejące procesy w swojej organizacji
 • Skoncentrować się na wartości, redukując lub eliminując wszystko, co wydłuża, utrudnia lub podraża proces wytwarzania wartości
 • Przestrzegać zasad obowiązujących lidera w każdym procesie
 • Czytać mapy procesów
 • Grupować występujące defekty i ustalać priorytety, aby skupić się w pierwszej kolejności na efektywności wprowadzanych zmian
 • Budować argumentację dla pozostałych uczestników procesu
Szczegóły programu modułowego

Program „Akademia Zarządzania Procesowego” składa się z 3 modułów: Modelowania procesów, Optymalizacji procesów oraz Roli lidera w zarządzaniu procesowym.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 3 szkoleń (wybierz Akademia Zarządzania Procesowego — pakiet ALL) lub, w przypadku wyboru dwóch dowolnych modułów, zapisz się na Pakiet KAIZEN.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Modelowanie procesów

Czym jest zarządzanie procesami. Jak mapować proces biznesowy. Jak mierzyć proces biznesowy. Jak sprawdzić, czy proces będzie funkcjonował. Wartość dodana warsztatu – symulacja modelowania procesowego na przykładzie ASTER Insurance. Gra symulacyjna.

Optymalizacja procesów

Cykl Deminga (PDCA) – koncepcja cyklu skutecznego zarządzania. Analiza i planowanie działań. Jak wybrać scenariusz działania i wdrażać w organizacji. Jak sprawdzać, czy osiągamy plan. Korygowanie planów i działań na przyszłość.

Rola lidera w zarządzaniu procesowym

Higiena procesowa – z czego się składa, jak ją stosować w praktyce. Rola lidera w higienie procesowej. Jak pracować z defektami jednorodnymi, a jak z niejednorodnymi. Jak oznaczać w praktyce czynności i działania kontrolujące jakość w procesie. Wejście do GEMBA KAIZEN. Identyfikacja obszarów utrudniających wprowadzanie zmian – rola lidera, wizualizacja, pozytywna komunikacja.

Cena

Akademia Zarządzania Procesowego - 5900 zł netto

2 dowolne moduły - 4100 zł netto

1 dowolny moduł - 2300 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Warszawa:

 

Modelowanie procesów:

19-20 czerwca 2023

 

Optymalizacja procesów:

21-22 czerwca 2023

 

Rola lidera w zarządzaniu procesowym:

26-27 czerwca 2023

 

Online Live:

 

Modelowanie procesów:

12-13 października 2023

 

Optymalizacja procesów:

6-7 listopada 2023

 

Rola lidera w zarządzaniu procesowym:

14-15 grudnia 2023

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com