Modelowanie procesów biznesowych – EY Academy of Business

Modelowanie procesów biznesowych

Przy rosnącym znaczeniu jakości usług w Polsce, kluczowe staje się zarządzanie uwzględniające złożoność i różnorodność procesów funkcjonujących w organizacji. Akademia Zarządzania Procesowego to intensywne, trzymodułowe szkolenie zakończone certyfikacją na dwóch poziomach: KAIZEN Facilitator (dla absolwentów dwóch modułów szkolenia) oraz Lidera Procesów (dla uczestników, którzy ukończą całą Akademię).

Szkolenie jest częścią Akademii Zarządzania Procesowego.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • Menedżerów średniego i wyższego szczebla
 • Menedżerów projektów
 • Menedżerów, pełnomocników ds. zarządzania jakością (ISO)
 • Konsultantom odpowiedzialnym za tworzenie procesów biznesowych

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Prawidłowo opisać proces biznesowy
 • Zastosować poznaną koncepcję zarządzania procesami w praktyce
 • Stosować narzędzia do mapowania i mierzenia procesów
 • Zidentyfikować procesy w ramach działania swojej firmy
 • Ocenić i poprawić istniejące procesy

Czym jest zarządzanie procesami

 • Koncepcja zarządzania procesami
 • Przegląd systemów związanych z zarządzaniem procesami – słownik (TQM, Kaizen, Kanban, Lean, Six Sigma, Poka-Yoke, Process Reengineering)

Jak mapować proces biznesowy

 • Ćwiczenia z narzędziami do mapowania procesów: SIPOC – dostawca, wejście, proces, wyjście, klient; FLOWCHART – diagram przepływu (wersja „macro” i wersja „funkcjonalna”)
 • Ćwiczenia z tworzeniem architektury procesów biznesowych dla firmy

Jak mierzyć proces biznesowy

 • Ćwiczenia z drzewem CTQ – jak zarządzać zadowoleniem klienta
 • Ćwiczenia z kalkulatorem SixSigma

Jak sprawdzić, czy proces będzie funkcjonował

 • Diagnozowanie procesu biznesowego
 • Ćwiczenia z szablonem KPI
 • Ćwiczenia z narzędziem RTY – ilościowy wskaźnik wczesnego ostrzegania
 • Ćwiczenia z Zegarem Diagnostyki Procesowej (PDC) – jakościowy wskaźnik wczesnego ostrzegania

Wartość dodana warsztatu – symulacja modelowania procesowego na przykładzie ASTER Insurance

Gra symulacyjna rozgrywana w trakcie dwudniowego warsztatu w czterech rundach dotycząca jednego z ważniejszych procesów firmy nieprodukcyjnej:

 • W pierwszej rundzie uczestnicy doświadczają trzech zjawisk źle zarządzanego procesu: MUDA, MURI, MURA
 • W drugiej rundzie opracowują mapę procesu oraz mierzą jego efektywność i sprawność wg koncepcji Y = f(x1, x2, x3, … xn)
 • W trzeciej rundzie uczestnicy obliczają Koszt Złej Jakości (COPQ – Cost of Poor Quality)
 • W rundzie finałowej, stosując poprawę procesu (KAIZEN), obserwują jego poprawę za pomocą wskaźnika wczesnego ostrzegania RTY (Rollout Throuput Yield) – wskaźnika monitorującego jakość całego procesu

Podsumowanie

 • Prezentacja symulacji grupowych
 • Podsumowanie szkolenia

Krzysztof Swacha - ma ponad 18-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu sprzedaży, negocjacji i zarządzania procesowego. W EY Academy of Business Krzysztof odpowiada za przygotowanie i prowadzenie zajęć z zakresu zarządzania procesami.

Modelowanie procesów biznesowych - Warszawa

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Modelowanie procesów biznesowych - Online Live

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Modelowanie procesów biznesowych

Przy rosnącym znaczeniu jakości usług w Polsce, kluczowe staje się zarządzanie uwzględniające złożoność i różnorodność procesów funkcjonujących w organizacji. Akademia Zarządzania Procesowego to intensywne, trzymodułowe szkolenie zakończone certyfikacją na dwóch poziomach: KAIZEN Facilitator (dla absolwentów dwóch modułów szkolenia) oraz Lidera Procesów (dla uczestników, którzy ukończą całą Akademię).

Szkolenie jest częścią Akademii Zarządzania Procesowego.

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • Menedżerów średniego i wyższego szczebla
 • Menedżerów projektów
 • Menedżerów, pełnomocników ds. zarządzania jakością (ISO)
 • Konsultantom odpowiedzialnym za tworzenie procesów biznesowych
Cele i korzyści

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Prawidłowo opisać proces biznesowy
 • Zastosować poznaną koncepcję zarządzania procesami w praktyce
 • Stosować narzędzia do mapowania i mierzenia procesów
 • Zidentyfikować procesy w ramach działania swojej firmy
 • Ocenić i poprawić istniejące procesy
Program

Czym jest zarządzanie procesami

 • Koncepcja zarządzania procesami
 • Przegląd systemów związanych z zarządzaniem procesami – słownik (TQM, Kaizen, Kanban, Lean, Six Sigma, Poka-Yoke, Process Reengineering)

Jak mapować proces biznesowy

 • Ćwiczenia z narzędziami do mapowania procesów: SIPOC – dostawca, wejście, proces, wyjście, klient; FLOWCHART – diagram przepływu (wersja „macro” i wersja „funkcjonalna”)
 • Ćwiczenia z tworzeniem architektury procesów biznesowych dla firmy

Jak mierzyć proces biznesowy

 • Ćwiczenia z drzewem CTQ – jak zarządzać zadowoleniem klienta
 • Ćwiczenia z kalkulatorem SixSigma

Jak sprawdzić, czy proces będzie funkcjonował

 • Diagnozowanie procesu biznesowego
 • Ćwiczenia z szablonem KPI
 • Ćwiczenia z narzędziem RTY – ilościowy wskaźnik wczesnego ostrzegania
 • Ćwiczenia z Zegarem Diagnostyki Procesowej (PDC) – jakościowy wskaźnik wczesnego ostrzegania

Wartość dodana warsztatu – symulacja modelowania procesowego na przykładzie ASTER Insurance

Gra symulacyjna rozgrywana w trakcie dwudniowego warsztatu w czterech rundach dotycząca jednego z ważniejszych procesów firmy nieprodukcyjnej:

 • W pierwszej rundzie uczestnicy doświadczają trzech zjawisk źle zarządzanego procesu: MUDA, MURI, MURA
 • W drugiej rundzie opracowują mapę procesu oraz mierzą jego efektywność i sprawność wg koncepcji Y = f(x1, x2, x3, … xn)
 • W trzeciej rundzie uczestnicy obliczają Koszt Złej Jakości (COPQ – Cost of Poor Quality)
 • W rundzie finałowej, stosując poprawę procesu (KAIZEN), obserwują jego poprawę za pomocą wskaźnika wczesnego ostrzegania RTY (Rollout Throuput Yield) – wskaźnika monitorującego jakość całego procesu

Podsumowanie

 • Prezentacja symulacji grupowych
 • Podsumowanie szkolenia

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Warszawa:

17-18 czerwca 2024

 

Online Live:

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com