Rola lidera w zarządzaniu procesowym – EY Academy of Business

Rola lidera w zarządzaniu procesowym

Czy wiesz, że samo planowanie poprawy procesu nie jest równoznaczne z wdrożeniem tego planu w życie? Dowiedz się, jaka jest rola lidera w zarządzaniu procesowym i zwiększ efektywność Twoją i Twojego zespołu.

Szkolenie jest częścią Akademii Zarządzania Procesowego.

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby, które mają doświadczenie w modelowaniu procesów i chcą udoskonalić swój warsztat menedżerski w dziedzinie zarządzania procesami, a w szczególności:

 • menedżerów średniego i wyższego szczebla,
 • menedżerów projektów,
 • menedżerów, pełnomocników ds. zarządzania jakością (ISO),
 • konsultantów odpowiedzialnych za tworzenie procesów biznesowych.

Celem warsztatu jest pokazanie, że samo planowanie poprawy procesu to za mało. To właśnie rolą lidera jest analizowanie zdarzeń i dostępnych środków w procesie. Dzięki temu może on przewidzieć spodziewane efekty i przekonać się, czy planowana zmiana przyniesie oczekiwany rezultat.

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • Zapoznanie uczestników z zasadami obowiązującymi lidera w każdym procesie
 • Nabycie umiejętności czytania map procesowych
 • Zdobycie umiejętności grupowania występujących defektów, ustawienia kolejności/priorytetu w poprawie tak, aby skupić się w pierwszej kolejności na efektywności wprowadzanych zmian
 • Nauczenie budowania argumentacji dla pozostałych uczestników w procesie

Rozpoczniemy od gry dla uczestników

 • Dzięki grze, grupa dostanie materiał do analizy i na podstawie własnych obserwacji podejmie decyzję o poprawie
 • W przypadku braku poprawy, wejdziemy do systemowej analizy defektów za pomocą map procesowych. Ideą zajęć jest stosowanie narzędzi takich ja SIPOC, Flowchart i CTQ w praktyce
 • Materiał będzie służył do wejścia do kolejnego obszaru, jakim jest higiena procesowa – z czego się składa, jak ją stosować w praktyce. Rola lidera w higienie
 • Omówienie zasad
 • Omówienie każdej z nich na przykładach z gry oraz materiałach praktycznych

Jak pracować z defektami jednorodnymi, a jak z niejednorodnymi

 • W grze zaobserwujemy różne defekty. Skupimy się na właściwej ich identyfikacji i grupowaniu. Zaznaczymy też, jaka w tej części jest rola lidera. Przekonamy się, czy rola lidera wspiera higienę procesową
 • Siłę właściwego grupowania defektów poznamy na tym, jak bardzo scenariusze poprawy (zastosowane w grze) zmienią mapy procesowe. Będzie to doskonała okazja do czytania przez lidera, jak zmiana korelacji na mapach wpływa na zmiany w procesie

Jak oznaczać w praktyce czynności i działania kontrolujące jakość w procesie, wejście do GEMBA KAIZEN

GEMBA WALK

 • Omówienie zasad i roli lidera w GEMBA – czym się zajmuje, za co odpowiada
 • Omówienie czy i jak GEMBA wpływa na higienę procesową

Identyfikacja obszarów utrudniających wprowadzanie zmian – rola lidera, wizualizacja, pozytywna komunikacja

Krzysztof Swacha - ma ponad 18-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu sprzedaży, negocjacji i zarządzania procesowego. W EY Academy of Business Krzysztof odpowiada za przygotowanie i prowadzenie zajęć z zakresu zarządzania procesami.

Rola lidera w zarządzaniu procesowym - Warszawa

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Rola lidera w zarządzaniu procesowym - Online Live

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Rola lidera w zarządzaniu procesowym

Czy wiesz, że samo planowanie poprawy procesu nie jest równoznaczne z wdrożeniem tego planu w życie? Dowiedz się, jaka jest rola lidera w zarządzaniu procesowym i zwiększ efektywność Twoją i Twojego zespołu.

Szkolenie jest częścią Akademii Zarządzania Procesowego.

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby, które mają doświadczenie w modelowaniu procesów i chcą udoskonalić swój warsztat menedżerski w dziedzinie zarządzania procesami, a w szczególności:

 • menedżerów średniego i wyższego szczebla,
 • menedżerów projektów,
 • menedżerów, pełnomocników ds. zarządzania jakością (ISO),
 • konsultantów odpowiedzialnych za tworzenie procesów biznesowych.
Cele i korzyści

Celem warsztatu jest pokazanie, że samo planowanie poprawy procesu to za mało. To właśnie rolą lidera jest analizowanie zdarzeń i dostępnych środków w procesie. Dzięki temu może on przewidzieć spodziewane efekty i przekonać się, czy planowana zmiana przyniesie oczekiwany rezultat.

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • Zapoznanie uczestników z zasadami obowiązującymi lidera w każdym procesie
 • Nabycie umiejętności czytania map procesowych
 • Zdobycie umiejętności grupowania występujących defektów, ustawienia kolejności/priorytetu w poprawie tak, aby skupić się w pierwszej kolejności na efektywności wprowadzanych zmian
 • Nauczenie budowania argumentacji dla pozostałych uczestników w procesie
Program

Rozpoczniemy od gry dla uczestników

 • Dzięki grze, grupa dostanie materiał do analizy i na podstawie własnych obserwacji podejmie decyzję o poprawie
 • W przypadku braku poprawy, wejdziemy do systemowej analizy defektów za pomocą map procesowych. Ideą zajęć jest stosowanie narzędzi takich ja SIPOC, Flowchart i CTQ w praktyce
 • Materiał będzie służył do wejścia do kolejnego obszaru, jakim jest higiena procesowa – z czego się składa, jak ją stosować w praktyce. Rola lidera w higienie
 • Omówienie zasad
 • Omówienie każdej z nich na przykładach z gry oraz materiałach praktycznych

Jak pracować z defektami jednorodnymi, a jak z niejednorodnymi

 • W grze zaobserwujemy różne defekty. Skupimy się na właściwej ich identyfikacji i grupowaniu. Zaznaczymy też, jaka w tej części jest rola lidera. Przekonamy się, czy rola lidera wspiera higienę procesową
 • Siłę właściwego grupowania defektów poznamy na tym, jak bardzo scenariusze poprawy (zastosowane w grze) zmienią mapy procesowe. Będzie to doskonała okazja do czytania przez lidera, jak zmiana korelacji na mapach wpływa na zmiany w procesie

Jak oznaczać w praktyce czynności i działania kontrolujące jakość w procesie, wejście do GEMBA KAIZEN

GEMBA WALK

 • Omówienie zasad i roli lidera w GEMBA – czym się zajmuje, za co odpowiada
 • Omówienie czy i jak GEMBA wpływa na higienę procesową

Identyfikacja obszarów utrudniających wprowadzanie zmian – rola lidera, wizualizacja, pozytywna komunikacja

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Warszawa:

24-25 czerwca 2024

 

Online Live:

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com