Analiza procesów organizacyjnych dla audytorów wewnętrznych – EY Academy of Business

Analiza procesów organizacyjnych dla audytorów wewnętrznych

Szkolenie to dwudniowe warsztaty umożliwiające zdobycie umiejętności opisania/poprawy/zmiany procesu biznesowego i/lub organizacyjnego.

Szkolenie prowadzone online w formie warsztatowej, czyli umożliwiające interakcję uczestników z trenerem i między sobą.

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto jest odpowiedzialny za zarządzanie procesami, a w szczególności:

 • audytorów wewnętrznych;
 • pracowników działów audytu wewnętrznego, którzy chcieliby poznać zasady funkcjonowania procesowego;
 • wszystkich zainteresowanych audytem wewnętrznym, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • stosować narzędzia do mapowania i mierzenia procesów;
 • zidentyfikować procesy w ramach działania swojej firmy/organizacji;
 • opisać i ocenić istniejące procesy;
 • wdrożyć i zastosować w praktyce, w swoim środowisku biznesowym, cykl PDCA wg Deminga;
 • ulepszyć istniejące procesy w swojej organizacji, biorąc pod uwagę efektywność i oszczędności, które daje „myślenie procesowe”.

Dzień 1

Czym jest zarządzanie procesami?

 • Koncepcja zarządzania procesami
 • Przegląd systemów związanych z zarządzaniem procesami (TQM, Kaizen, Kanban, Lean, SixSigma, DeX, Poka-Yoke, Process Reengineering)

Jak mapować proces biznesowy?

 • Ćwiczenia z narzędziami: SIPOC – dostawca, wejście, proces, wyjście, klient; FLOWCHART – diagram przepływu (wersja 'macro’ i wersja funkcjonalna’)

Jak mierzyć proces biznesowy?

 • Ćwiczenia z drzewem CTQ
 • Zegar diagnostyki procesu

Dzień 2

Na czym polega cykl Deminga (PDCA) – koncepcja cyklu skutecznego zarządzania

 • Planuj (Plan)
 • Wykonaj (Do)
 • Sprawdzaj (Check)
 • Działaj (Act)

P – Jak analizować i planować działania?

 • Diagram ISHIKAWA (diagram ryby): omówienie techniki, wskazówki jak używać, praktyczne ćwiczenia

D – Jak wybrać scenariusz działania i wdrażać?

 • Struktura EFEKTYWNE – OSIĄGALNE: omówienie techniki, wskazówki jak używać, praktyczne ćwiczenia

C – Jak sprawdzać, czy osiągamy plan

 • Analiza skali WAŻNOŚCI i REALIZACJI: omówienie techniki, wskazówki jak używać, praktyczne ćwiczenia

A – Jak korygować plany i działania na przyszłość?

 • Analiza CZYNNIKÓW PRZECIWSTAWNYCH: omówienie techniki, wskazówki jak używać, praktyczne ćwiczenia

Krzysztof Swacha - ma ponad 18 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu sprzedaży, negocjacji i zarządzania procesowego. W EY Academy of Business Krzysztof odpowiada za przygotowanie i prowadzenie zajęć z zakresu zarządzania procesami.

Za całe szkolenie można otrzymać 15 CPE.

Analiza procesów organizacyjnych dla audytorów wewnętrznych - szkolenia i kursy

Cena

2500 zł netto

Analiza procesów organizacyjnych dla audytorów wewnętrznych

Szkolenie to dwudniowe warsztaty umożliwiające zdobycie umiejętności opisania/poprawy/zmiany procesu biznesowego i/lub organizacyjnego.

Szkolenie prowadzone online w formie warsztatowej, czyli umożliwiające interakcję uczestników z trenerem i między sobą.

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto jest odpowiedzialny za zarządzanie procesami, a w szczególności:

 • audytorów wewnętrznych;
 • pracowników działów audytu wewnętrznego, którzy chcieliby poznać zasady funkcjonowania procesowego;
 • wszystkich zainteresowanych audytem wewnętrznym, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.
Cele i korzyści

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • stosować narzędzia do mapowania i mierzenia procesów;
 • zidentyfikować procesy w ramach działania swojej firmy/organizacji;
 • opisać i ocenić istniejące procesy;
 • wdrożyć i zastosować w praktyce, w swoim środowisku biznesowym, cykl PDCA wg Deminga;
 • ulepszyć istniejące procesy w swojej organizacji, biorąc pod uwagę efektywność i oszczędności, które daje „myślenie procesowe”.
Program

Dzień 1

Czym jest zarządzanie procesami?

 • Koncepcja zarządzania procesami
 • Przegląd systemów związanych z zarządzaniem procesami (TQM, Kaizen, Kanban, Lean, SixSigma, DeX, Poka-Yoke, Process Reengineering)

Jak mapować proces biznesowy?

 • Ćwiczenia z narzędziami: SIPOC – dostawca, wejście, proces, wyjście, klient; FLOWCHART – diagram przepływu (wersja 'macro’ i wersja funkcjonalna’)

Jak mierzyć proces biznesowy?

 • Ćwiczenia z drzewem CTQ
 • Zegar diagnostyki procesu

Dzień 2

Na czym polega cykl Deminga (PDCA) – koncepcja cyklu skutecznego zarządzania

 • Planuj (Plan)
 • Wykonaj (Do)
 • Sprawdzaj (Check)
 • Działaj (Act)

P – Jak analizować i planować działania?

 • Diagram ISHIKAWA (diagram ryby): omówienie techniki, wskazówki jak używać, praktyczne ćwiczenia

D – Jak wybrać scenariusz działania i wdrażać?

 • Struktura EFEKTYWNE – OSIĄGALNE: omówienie techniki, wskazówki jak używać, praktyczne ćwiczenia

C – Jak sprawdzać, czy osiągamy plan

 • Analiza skali WAŻNOŚCI i REALIZACJI: omówienie techniki, wskazówki jak używać, praktyczne ćwiczenia

A – Jak korygować plany i działania na przyszłość?

 • Analiza CZYNNIKÓW PRZECIWSTAWNYCH: omówienie techniki, wskazówki jak używać, praktyczne ćwiczenia
Punkty edukacyjne

Za całe szkolenie można otrzymać 15 CPE.

Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

6-7 czerwca 2024

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com