Dorota Wiśniewska – EY Academy of Business

Dorota Wiśniewska

Trenerka biznesu, konsultantka, asesor.

Trenerka i konsultantka EY Academy of Business od 2000 r. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 zaangażowana w realizację różnorodnych projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu HRM.

Jest ekspertem w dziedzinie szkoleń dla kadry menedżerskiej. Jest także certyfikowaną absolwentką szkoły trenerów przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym – jednej z najlepszych szkół trenerów w Polsce oraz certyfikowanym coachem Points of You.

Dorota posiada duże doświadczenie zawodowe, o czym świadczą przykłady instytucji i firm, z którymi miała okazję współpracować: Ministerstwo Sprawiedliwości, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, OHP, Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, ARM S.A.

Jest wykładowcą następujących przedmiotów: „Propedeutyka stażu zawodowego”, „Nauczyciel superwizorem praktykującego studenta”, „Rozwijanie asertywności i Inteligencji emocjonalnej”, „Sztuka porozumiewania się”. Zajęcia prowadzi w Akademii Pedagogiki Specjalnej, Akademii Szybkiej Nauki oraz Uniwersytecie Dzieci.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów, komunikacji, treningu asertywności, przywództwa, motywowania i dyscyplinowania pracowników oraz zarządzania zespołem.

Jak mówi sama Dorota, jej misją jest propagowanie idei samoświadomości i rozwoju własnego potencjału. Dlatego też zajmuje się rozwojem kompetencji społecznych i menedżerskich od 1997 roku. Jej szkolenia wyróżnia interaktywność, praktyczność, elastyczność oraz partnerstwo.

Dorota współpracuje z EY Academy of Business w zakresie szkoleń zamkniętych i otwartych z obszaru przywództwa, motywowania pozafinansowego, rozwiązywania konfliktów i mediacji oraz zarządzania zespołem.


 

Przykładowe projekty:

1. Idea! Test Sp. z o. o., Warszawa – asesor: audyt kadry menedżerskiej TP SA poprzez Assesment Center.

2. Ewolucja Sp. J. – konsultantka, asesor i coach: coaching indywidualny menedżerów Roche Witaminy Polska, audyt umiejętności przedstawicieli handlowych Janssen-Cilag, wdrażanie młodych trenerów.

3. Ośrodek Rozwoju Edukacji – autorka programu i trenerka: tworzenie sieci współpracy i samokształcenia, zmodernizowany system rozwoju szkoły dla dyrektorów, wspomaganie rozwoju szkół z uwzględnieniem technik coachingowych.

4. Fundacja EY – autorka warsztatów rozwoju umiejętności wychowawczych.

5. Adient – trenerka i współautorka programu „Train the trainer”.