Dyplomowany Menedżer Biznesu – EY Academy of Business

Dyplomowany Menedżer Biznesu

Zostań dyplomowanym Menedżerem Biznesu z akredytacją EY Academy of Business!

Czym charakteryzuje się dobry menedżer? Potrafi planować i jest zorientowany na wyniki. Wie, jak motywować zespół, dobrze się komunikuje, potrafi delegować zadania. Zapewnia pracownikom poczucie bezpieczeństwa, wie, jak zarządzać emocjami i rozładowywać konflikty. O tym wszystkim (i nie tylko) mówimy w trakcie naszego programu.

Pakiet Dyplomowanego Menedżera Biznesu to zaplanowana ścieżka rozwojowa dla menedżerów z doświadczeniem oraz tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki. Sprawdź który proces rozwojowy będzie odpowiedni dla Ciebie!

Ścieżka I

Pakiet intensywnych szkoleń składający się z czterech modułów oraz egzaminu. Oprócz praktycznych, interaktywnych warsztatów uczestnicy szkolenia biorą udział także w badaniach takimi testami jak DISC® oraz RMP® – Reiss Motivation Profile.

Ścieżka II

Pakiet zaprojektowany dla nowych menedżerów, który kompleksowo przygotowuje do pełnienia tej odpowiedzialnej roli. Składa się on z sześciu szkoleń oraz egzaminu. Warsztaty prowadzone są w interaktywnej i praktycznej metodologii, a uczestnicy dodatkowo skorzystają z badania takimi testami jak DISC® oraz RMP® – Reiss Motivation Profile.

Program szkoleniowy kierujemy do menedżerów chcących poznać różnorodne techniki zarządzania organizacją, motywowania i budowania zespołu, kształtowania własnego autorytetu oraz wzmacniania swojej roli jako przywódcy. Program polecamy również osobom przygotowującym się do objęcia stanowisk związanych z zarządzaniem ludźmi.

Dyplom Menedżera Biznesu z akredytacją EY Academy of Business jest potwierdzeniem zdobycia wiedzy i kompetencji z zakresu:

 • Umiejętności biznesowych niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Umiejętności interpersonalnych związanych z zarządzaniem ludźmi

UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE

 • Systemowe widzenie organizacji ułatwiające bycie menedżerem w różnych firmach
 • Zrozumienie roli i zadań menedżerów na różnych szczeblach zarządzania
 • Poznanie czynników i zasad decydujących o skuteczności zarządzania
 • Umiejętność projektowania (struktury i zasad działania) nowoczesnej organizacji

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

 • Budowanie autorytetu menedżera
 • Zarządzanie zadaniami
 • Budowanie zespołu
 • Motywowanie pozafinansowe, przywództwo
 • Kompetencje menedżera w nastawieniu na cel
 • Determinacja w dążeniu do celu
 • Przekonywanie

Ścieżka I

Akademia Menedżera I

Praktyczne, pięciodniowe warsztaty, wypełnione ćwiczeniami indywidualnymi, w parach i w grupach. W programie m.in. budowanie autorytetu, asertywna komunikacja, delegowanie zadań, zarządzanie zespołem, opór i zarządzanie konfliktami, modele przywództwa, motywowanie pozafinansowe i techniki twórczego myślenia.

Akademia Menedżera II

Trzydniowe intensywne szkolenie skupione na kształtowaniu postaw przywódczych. Zaczyna się od diagnozy: nastawienia na cele lub na relacje. Następnie uczestnicy przechodzą przez oba te podejścia – mają szansę rozwinąć swój potencjał zarówno w zakresie skutecznego osiągania celów, jak i budowania relacji. Na koniec myślenie „out of the box”, czyli wyjście poza schemat i otwartość na zmianę.

Świadomy menedżer

Trzydniowy warsztat oparty na dwóch uznanych metodologiach: DiSC® oraz RMP® dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu narzędzi psychometrycznych pozwalających na efektywne zarządzanie zespołami, projektami i firmą oraz zwiększenie autoświadomości menedżera. Uczestnicy poznają swój styl DISC, wynikający z niego naturalny styl przywództwa oraz przyglądają się z bliska 18 własnym postawom, doświadczając, w jaki sposób wpływają one na efektywność pracy menedżera. Trzeci dzień poświęcony jest motywacji oraz zarządzaniu przez indywidualizację – nowemu trendowi w zarządzaniu pozwalającemu na długoterminowe utrzymanie wysokiego poziomu motywacji dzięki elastycznemu, indywidualnemu sposobowi podejścia do każdego z pracowników.

Menedżer – sprawne zarządzanie organizacją

Jest to szkolenie interdyscyplinarne, ukazujące całościowy sposób widzenia organizacji jako systemu naczyń połączonych. Szeroki zakres tematyczny oraz liczne przykłady z życia (trener jest doświadczonym konsultantem) ukazują uczestnikom główne problemy występujące w rzeczywistych organizacjach, a także skuteczne sposoby rozwiązywania tych problemów. Sposób moderowania dyskusji zmusza uczestników do rezygnacji ze schematów myślowych, prowokuje ich do myślenia i do spojrzenia na własne organizacje z nowej perspektywy.

Ścieżka II

First Time Manager

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zaczynają swoją przygodę na ścieżce rozwoju w roli menedżera lub też przygotowują się do tej roli. Realizuje potrzebę zdobycia i uporządkowania wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania pracownikami. Szkolenie rozwija kompetencje dotyczące budowania autorytetu szefa od początku objęcia pracy z zespołem w zakresie trzech obszarów: relacji, metodyki oraz wyników.

Metody i techniki zarządzania zespołem

Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Po każdym module tematycznym są podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej.

Od wartości do skuteczności – lider w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Szkolenie adresowane do menedżerów, którzy chcą wzmocnić swój autorytet i udoskonalić kompetencje w zakresie komunikacji, motywowania i inspirowania pracowników.

Akademia Menedżera II

Trzydniowe intensywne szkolenie skupione na kształtowaniu postaw przywódczych. Zaczyna się od diagnozy: nastawienia na cele lub na relacje. Następnie uczestnicy przechodzą przez oba te podejścia – mają szansę rozwinąć swój potencjał zarówno w zakresie skutecznego osiągania celów, jak i budowania relacji. Na koniec myślenie „out of the box”, czyli wyjście poza schemat i otwartość na zmianę.

Świadomy menedżer

Warsztat „Świadomy menadżer” to naturalne uzupełnienie programu Dyplomowany Menedżer Biznesu. Trzydniowy warsztat dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu narzędzi psychometrycznych pozwalających na efektywne zarządzanie zespołami, projektami i firmą oraz zwiększenie autoświadomości menedżera.

Menedżer – sprawne zarządzanie organizacją

Jest to szkolenie interdyscyplinarne, ukazujące całościowy sposób widzenia organizacji jako systemu naczyń połączonych. Szeroki zakres tematyczny oraz liczne przykłady z życia (trener jest doświadczonym konsultantem) ukazują uczestnikom główne problemy występujące w rzeczywistych organizacjach, a także skuteczne sposoby rozwiązywania tych problemów. Sposób moderowania dyskusji zmusza uczestników do rezygnacji ze schematów myślowych, prowokuje ich do myślenia i do spojrzenia na własne organizacje z nowej perspektywy.

Egzamin

Egzamin ma formę sesji Development Centre, podczas której każdy zdający wykonuje zróżnicowane zadania. Sesja jest prowadzona grupowo, w zespole liczącym od 3 do maksymalnie 8 osób. Czas jej trwania to cały dzień, z przerwami na lunch (podobnie jak dzień szkoleniowy). Egzamin prowadzony jest przez certyfikowanych asesorów EY Academy of Business, specjalizujących się w realizacji procesów oceny kompetencji menedżerskich na polskim rynku. Zadaniem asesora jest wprowadzenie uczestników w klimat zadań, przekazanie potrzebnych informacji, zabezpieczenie zasobów potrzebnych do realizacji oraz obserwacja działań podczas wykonania. Zadania do wykonania oparte są na wiedzy zdobytej w czasie szkoleń. Każdy z uczestników otrzymuje indywidualną informację zwrotną zawierającą podsumowanie tych kompetencji, które zaobserwowano na wysokim poziomie rozwoju oraz tych, które nadal warto doskonalić.

Egzamin jest bezpłatny dla osób, które wykupiły cały program szkoleniowy. Dla osób zamawiających szkolenia pojedynczo egzamin jest dodatkowo płatny (1000 zł netto).

Andrzej Matyka - przede wszystkim praktyk, dopiero później trener i coach. Na szkoleniach preferuje narzędzia praktyczne, przekazywane często w formie zadań i gier szkoleniowych, a także żartów sytuacyjnych.

Dorota Wiśniewska - posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów, komunikacji, treningu asertywności, przywództwa, motywowania i dyscyplinowania pracowników oraz zarządzania zespołem.

Małgorzata Biczyńska - głównym celem zawodowym Małgorzaty jest pomoc w rozwoju poprzez pracę indywidualną i zespołową. Poza kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych, posiada wieloletnie doświadczenie jako coach.

Małgorzata Szybińska - pasjonuje ją obserwacja rozwoju uczestników szkoleń poprzez odnajdywanie i wzmacnianie swoich mocnych stron w obszarze przewodzenia ludźmi. Projektowanie szkoleń dla klienta traktuje jak przygotowanie interesującej i odkrywczej podróży.

Sławomir Jerzy Chmiel - zarządzaniem zajmował się przez dwadzieścia lat jako menedżer kontraktowy. Od 2002 roku jest doradcą i trenerem w obszarze zarządzania. Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w tworzeniu strategii oraz projektowaniu systemów zarządzania procesami.

Kamil Brzózka - certyfikowany Trener FRIS®, Certyfikowany Reiss Profile Master (RMP). Łączy doświadczenie biznesowe z kreatywnymi, oryginalnymi rozwiązaniami z obszaru kompetencji miękkich. Zawsze umieszcza uczestników warsztatów i spotkań w centrum wydarzeń.

Dyplomowany Menedżer Biznesu z akredytacją EY Academy of Business - ścieżka I

Cena obejmuje udział w czterech szkoleniach (15 dni szkoleniowych) oraz egzamin:

Cena

16500 zł netto ( 20295 zł brutto )

Cena

18700 zł netto ( 23001 zł brutto )

Dyplomowany Menedżer Biznesu

Zostań dyplomowanym Menedżerem Biznesu z akredytacją EY Academy of Business!

Czym charakteryzuje się dobry menedżer? Potrafi planować i jest zorientowany na wyniki. Wie, jak motywować zespół, dobrze się komunikuje, potrafi delegować zadania. Zapewnia pracownikom poczucie bezpieczeństwa, wie, jak zarządzać emocjami i rozładowywać konflikty. O tym wszystkim (i nie tylko) mówimy w trakcie naszego programu.

Pakiet Dyplomowanego Menedżera Biznesu to zaplanowana ścieżka rozwojowa dla menedżerów z doświadczeniem oraz tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki. Sprawdź który proces rozwojowy będzie odpowiedni dla Ciebie!

Ścieżka I

Pakiet intensywnych szkoleń składający się z czterech modułów oraz egzaminu. Oprócz praktycznych, interaktywnych warsztatów uczestnicy szkolenia biorą udział także w badaniach takimi testami jak DISC® oraz RMP® – Reiss Motivation Profile.

Ścieżka II

Pakiet zaprojektowany dla nowych menedżerów, który kompleksowo przygotowuje do pełnienia tej odpowiedzialnej roli. Składa się on z sześciu szkoleń oraz egzaminu. Warsztaty prowadzone są w interaktywnej i praktycznej metodologii, a uczestnicy dodatkowo skorzystają z badania takimi testami jak DISC® oraz RMP® – Reiss Motivation Profile.

Dla kogo?

Program szkoleniowy kierujemy do menedżerów chcących poznać różnorodne techniki zarządzania organizacją, motywowania i budowania zespołu, kształtowania własnego autorytetu oraz wzmacniania swojej roli jako przywódcy. Program polecamy również osobom przygotowującym się do objęcia stanowisk związanych z zarządzaniem ludźmi.

Cele i korzyści

Dyplom Menedżera Biznesu z akredytacją EY Academy of Business jest potwierdzeniem zdobycia wiedzy i kompetencji z zakresu:

 • Umiejętności biznesowych niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Umiejętności interpersonalnych związanych z zarządzaniem ludźmi

UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE

 • Systemowe widzenie organizacji ułatwiające bycie menedżerem w różnych firmach
 • Zrozumienie roli i zadań menedżerów na różnych szczeblach zarządzania
 • Poznanie czynników i zasad decydujących o skuteczności zarządzania
 • Umiejętność projektowania (struktury i zasad działania) nowoczesnej organizacji

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

 • Budowanie autorytetu menedżera
 • Zarządzanie zadaniami
 • Budowanie zespołu
 • Motywowanie pozafinansowe, przywództwo
 • Kompetencje menedżera w nastawieniu na cel
 • Determinacja w dążeniu do celu
 • Przekonywanie
Szczegóły programu modułowego

Ścieżka I

Akademia Menedżera I

Praktyczne, pięciodniowe warsztaty, wypełnione ćwiczeniami indywidualnymi, w parach i w grupach. W programie m.in. budowanie autorytetu, asertywna komunikacja, delegowanie zadań, zarządzanie zespołem, opór i zarządzanie konfliktami, modele przywództwa, motywowanie pozafinansowe i techniki twórczego myślenia.

Akademia Menedżera II

Trzydniowe intensywne szkolenie skupione na kształtowaniu postaw przywódczych. Zaczyna się od diagnozy: nastawienia na cele lub na relacje. Następnie uczestnicy przechodzą przez oba te podejścia – mają szansę rozwinąć swój potencjał zarówno w zakresie skutecznego osiągania celów, jak i budowania relacji. Na koniec myślenie „out of the box”, czyli wyjście poza schemat i otwartość na zmianę.

Świadomy menedżer

Trzydniowy warsztat oparty na dwóch uznanych metodologiach: DiSC® oraz RMP® dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu narzędzi psychometrycznych pozwalających na efektywne zarządzanie zespołami, projektami i firmą oraz zwiększenie autoświadomości menedżera. Uczestnicy poznają swój styl DISC, wynikający z niego naturalny styl przywództwa oraz przyglądają się z bliska 18 własnym postawom, doświadczając, w jaki sposób wpływają one na efektywność pracy menedżera. Trzeci dzień poświęcony jest motywacji oraz zarządzaniu przez indywidualizację – nowemu trendowi w zarządzaniu pozwalającemu na długoterminowe utrzymanie wysokiego poziomu motywacji dzięki elastycznemu, indywidualnemu sposobowi podejścia do każdego z pracowników.

Menedżer – sprawne zarządzanie organizacją

Jest to szkolenie interdyscyplinarne, ukazujące całościowy sposób widzenia organizacji jako systemu naczyń połączonych. Szeroki zakres tematyczny oraz liczne przykłady z życia (trener jest doświadczonym konsultantem) ukazują uczestnikom główne problemy występujące w rzeczywistych organizacjach, a także skuteczne sposoby rozwiązywania tych problemów. Sposób moderowania dyskusji zmusza uczestników do rezygnacji ze schematów myślowych, prowokuje ich do myślenia i do spojrzenia na własne organizacje z nowej perspektywy.

Ścieżka II

First Time Manager

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zaczynają swoją przygodę na ścieżce rozwoju w roli menedżera lub też przygotowują się do tej roli. Realizuje potrzebę zdobycia i uporządkowania wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania pracownikami. Szkolenie rozwija kompetencje dotyczące budowania autorytetu szefa od początku objęcia pracy z zespołem w zakresie trzech obszarów: relacji, metodyki oraz wyników.

Metody i techniki zarządzania zespołem

Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Po każdym module tematycznym są podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej.

Od wartości do skuteczności – lider w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Szkolenie adresowane do menedżerów, którzy chcą wzmocnić swój autorytet i udoskonalić kompetencje w zakresie komunikacji, motywowania i inspirowania pracowników.

Akademia Menedżera II

Trzydniowe intensywne szkolenie skupione na kształtowaniu postaw przywódczych. Zaczyna się od diagnozy: nastawienia na cele lub na relacje. Następnie uczestnicy przechodzą przez oba te podejścia – mają szansę rozwinąć swój potencjał zarówno w zakresie skutecznego osiągania celów, jak i budowania relacji. Na koniec myślenie „out of the box”, czyli wyjście poza schemat i otwartość na zmianę.

Świadomy menedżer

Warsztat „Świadomy menadżer” to naturalne uzupełnienie programu Dyplomowany Menedżer Biznesu. Trzydniowy warsztat dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu narzędzi psychometrycznych pozwalających na efektywne zarządzanie zespołami, projektami i firmą oraz zwiększenie autoświadomości menedżera.

Menedżer – sprawne zarządzanie organizacją

Jest to szkolenie interdyscyplinarne, ukazujące całościowy sposób widzenia organizacji jako systemu naczyń połączonych. Szeroki zakres tematyczny oraz liczne przykłady z życia (trener jest doświadczonym konsultantem) ukazują uczestnikom główne problemy występujące w rzeczywistych organizacjach, a także skuteczne sposoby rozwiązywania tych problemów. Sposób moderowania dyskusji zmusza uczestników do rezygnacji ze schematów myślowych, prowokuje ich do myślenia i do spojrzenia na własne organizacje z nowej perspektywy.

Egzamin

Egzamin ma formę sesji Development Centre, podczas której każdy zdający wykonuje zróżnicowane zadania. Sesja jest prowadzona grupowo, w zespole liczącym od 3 do maksymalnie 8 osób. Czas jej trwania to cały dzień, z przerwami na lunch (podobnie jak dzień szkoleniowy). Egzamin prowadzony jest przez certyfikowanych asesorów EY Academy of Business, specjalizujących się w realizacji procesów oceny kompetencji menedżerskich na polskim rynku. Zadaniem asesora jest wprowadzenie uczestników w klimat zadań, przekazanie potrzebnych informacji, zabezpieczenie zasobów potrzebnych do realizacji oraz obserwacja działań podczas wykonania. Zadania do wykonania oparte są na wiedzy zdobytej w czasie szkoleń. Każdy z uczestników otrzymuje indywidualną informację zwrotną zawierającą podsumowanie tych kompetencji, które zaobserwowano na wysokim poziomie rozwoju oraz tych, które nadal warto doskonalić.

Egzamin jest bezpłatny dla osób, które wykupiły cały program szkoleniowy. Dla osób zamawiających szkolenia pojedynczo egzamin jest dodatkowo płatny (1000 zł netto).

Cena

16500 zł netto ( 23001 zł brutto ) - ścieżka I

18700 zł netto ( 23001 zł brutto ) - ścieżka II

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Ustalany indywidualnie

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com