Dyplomowany Menedżer Biznesu – EY Academy of Business

Dyplomowany Menedżer Biznesu

Zostań dyplomowanym Menedżerem Biznesu z akredytacją EY Academy of Business!

Czym charakteryzuje się dobry menedżer? Potrafi planować i jest zorientowany na wyniki. Wie, jak motywować zespół, dobrze się komunikuje, potrafi delegować zadania. Zapewnia pracownikom poczucie bezpieczeństwa, wie, jak zarządzać emocjami i rozładowywać konflikty. O tym wszystkim (i nie tylko) mówimy w trakcie naszego programu.

Program szkoleniowy kierujemy do menedżerów chcących poznać różnorodne techniki zarządzania organizacją, motywowania i budowania zespołu, kształtowania własnego autorytetu oraz wzmacniania swojej roli jako przywódcy. Program polecamy również osobom przygotowującym się do objęcia stanowisk związanych z zarządzaniem ludźmi.

Dyplom Menedżera Biznesu z akredytacją EY Academy of Business jest potwierdzeniem zdobycia wiedzy i kompetencji z zakresu:

 • Umiejętności biznesowych niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Umiejętności interpersonalnych związanych z zarządzaniem ludźmi

UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE

 • Systemowe widzenie organizacji ułatwiające bycie menedżerem w różnych firmach
 • Zrozumienie roli i zadań menedżerów na różnych szczeblach zarządzania
 • Poznanie czynników i zasad decydujących o skuteczności zarządzania
 • Umiejętność projektowania (struktury i zasad działania) nowoczesnej organizacji

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

 • Budowanie autorytetu menedżera
 • Zarządzanie zadaniami
 • Budowanie zespołu
 • Motywowanie pozafinansowe, przywództwo
 • Kompetencje menedżera w nastawieniu na cel
 • Determinacja w dążeniu do celu
 • Przekonywanie

Program „Dyplomowany Menedżer Biznesu” składa się z 3 szkoleń: Akademia Menedżera I, Akademia Menedżera II, Menedżer – sprawne zarządzanie organizacją oraz egzaminu.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 3 szkoleń (wybierz Dyplomowany Menedżer Biznesu z akredytacją EY Academy of Business), lub wybrać pakiet 2 szkoleń (wybierz Akademia Menedżera II + Menedżer – sprawne zarządzanie organizacja).

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Akademia Menedżera I

Praktyczne, pięciodniowe warsztaty, wypełnione ćwiczeniami indywidualnymi, w parach i w grupach. W programie m.in. budowanie autorytetu, asertywna komunikacja, delegowanie zadań, zarządzanie zespołem, opór i zarządzanie konfliktami, modele przywództwa, motywowanie pozafinansowe i techniki twórczego myślenia.

Akademia Menedżera II

Trzydniowe intensywne szkolenie skupione na kształtowaniu postaw przywódczych. Zaczyna się od diagnozy: nastawienia na cele lub na relacje. Następnie uczestnicy przechodzą przez oba te podejścia – mają szansę rozwinąć swój potencjał zarówno w zakresie skutecznego osiągania celów, jak i budowania relacji. Na koniec myślenie „out of the box”, czyli wyjście poza schemat i otwartość na zmianę.

Menedżer – sprawne zarządzanie organizacją

Interdyscyplinarne, czterodniowe szkolenie, które pozwala całościowo spojrzeć na organizację. Obejmuje takie tematy, jak projektowanie organizacji i systemy zarządzania, zasady komunikacji wewnętrznej, różne typy menedżerów (od menedżera korporacji do self-menedżera), misję, wizję, pomiar działań i proces decyzyjny.

Egzamin

Egzamin ma formę sesji Development Centre, podczas której każdy zdający wykonuje zróżnicowane zadania. Sesja jest prowadzona grupowo, w zespole liczącym od 3 do maksymalnie 8 osób. Czas jej trwania to cały dzień, z przerwami na lunch (podobnie jak dzień szkoleniowy). Egzamin prowadzony jest przez certyfikowanych asesorów EY Academy of Business, specjalizujących się w realizacji procesów oceny kompetencji menedżerskich na polskim rynku. Zadaniem asesora jest wprowadzenie uczestników w klimat zadań, przekazanie potrzebnych informacji, zabezpieczenie zasobów potrzebnych do realizacji oraz obserwacja działań podczas wykonania. Zadania do wykonania oparte są na wiedzy zdobytej w czasie szkoleń. Każdy z uczestników otrzymuje indywidualną informację zwrotną zawierającą podsumowanie tych kompetencji, które zaobserwowano na wysokim poziomie rozwoju oraz tych, które nadal warto doskonalić.

Egzamin jest bezpłatny dla osób, które wykupiły cały program szkoleniowy. Dla osób zamawiających szkolenia pojedynczo egzamin jest dodatkowo płatny (1000 zł netto).

Andrzej Matyka - przede wszystkim praktyk, dopiero później trener i coach. Na szkoleniach preferuje narzędzia praktyczne, przekazywane często w formie zadań i gier szkoleniowych, a także żartów sytuacyjnych.

Dorota Wiśniewska - posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów, komunikacji, treningu asertywności, przywództwa, motywowania i dyscyplinowania pracowników oraz zarządzania zespołem.

Małgorzata Biczyńska - głównym celem zawodowym Małgorzaty jest pomoc w rozwoju poprzez pracę indywidualną i zespołową. Poza kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych, posiada wieloletnie doświadczenie jako coach.

Małgorzata Szybińska - pasjonuje ją obserwacja rozwoju uczestników szkoleń poprzez odnajdywanie i wzmacnianie swoich mocnych stron w obszarze przewodzenia ludźmi. Projektowanie szkoleń dla klienta traktuje jak przygotowanie interesującej i odkrywczej podróży.

Dyplomowany Menedżer Biznesu z akredytacją EY Academy of Business

Cena obejmuje udział w trzech szkoleniach: „Akademia Menedżera I”, „Akademia Menedżera II”, „Menedżer – sprawne zarządzanie organizacją” (12 dni szkoleniowych) oraz egzamin

Cena

13850 zł netto

Akademia Menedżera II + Menedżer – sprawne zarządzanie organizacją

Dla osób, którym brakuje dwóch ostatnich szkoleń do certyfikacji. Cena obejmuje udział w szkoleniach: „Akademia Menedżera II”, „Menedżer – sprawne zarządzanie organizacją” (7 dni szkoleniowych) oraz egzamin

Cena

8150 zł netto

Dyplomowany Menedżer Biznesu

Zostań dyplomowanym Menedżerem Biznesu z akredytacją EY Academy of Business!

Czym charakteryzuje się dobry menedżer? Potrafi planować i jest zorientowany na wyniki. Wie, jak motywować zespół, dobrze się komunikuje, potrafi delegować zadania. Zapewnia pracownikom poczucie bezpieczeństwa, wie, jak zarządzać emocjami i rozładowywać konflikty. O tym wszystkim (i nie tylko) mówimy w trakcie naszego programu.

Dla kogo?

Program szkoleniowy kierujemy do menedżerów chcących poznać różnorodne techniki zarządzania organizacją, motywowania i budowania zespołu, kształtowania własnego autorytetu oraz wzmacniania swojej roli jako przywódcy. Program polecamy również osobom przygotowującym się do objęcia stanowisk związanych z zarządzaniem ludźmi.

Cele i korzyści

Dyplom Menedżera Biznesu z akredytacją EY Academy of Business jest potwierdzeniem zdobycia wiedzy i kompetencji z zakresu:

 • Umiejętności biznesowych niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Umiejętności interpersonalnych związanych z zarządzaniem ludźmi

UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE

 • Systemowe widzenie organizacji ułatwiające bycie menedżerem w różnych firmach
 • Zrozumienie roli i zadań menedżerów na różnych szczeblach zarządzania
 • Poznanie czynników i zasad decydujących o skuteczności zarządzania
 • Umiejętność projektowania (struktury i zasad działania) nowoczesnej organizacji

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

 • Budowanie autorytetu menedżera
 • Zarządzanie zadaniami
 • Budowanie zespołu
 • Motywowanie pozafinansowe, przywództwo
 • Kompetencje menedżera w nastawieniu na cel
 • Determinacja w dążeniu do celu
 • Przekonywanie
Szczegóły programu modułowego

Program „Dyplomowany Menedżer Biznesu” składa się z 3 szkoleń: Akademia Menedżera I, Akademia Menedżera II, Menedżer – sprawne zarządzanie organizacją oraz egzaminu.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 3 szkoleń (wybierz Dyplomowany Menedżer Biznesu z akredytacją EY Academy of Business), lub wybrać pakiet 2 szkoleń (wybierz Akademia Menedżera II + Menedżer – sprawne zarządzanie organizacja).

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Akademia Menedżera I

Praktyczne, pięciodniowe warsztaty, wypełnione ćwiczeniami indywidualnymi, w parach i w grupach. W programie m.in. budowanie autorytetu, asertywna komunikacja, delegowanie zadań, zarządzanie zespołem, opór i zarządzanie konfliktami, modele przywództwa, motywowanie pozafinansowe i techniki twórczego myślenia.

Akademia Menedżera II

Trzydniowe intensywne szkolenie skupione na kształtowaniu postaw przywódczych. Zaczyna się od diagnozy: nastawienia na cele lub na relacje. Następnie uczestnicy przechodzą przez oba te podejścia – mają szansę rozwinąć swój potencjał zarówno w zakresie skutecznego osiągania celów, jak i budowania relacji. Na koniec myślenie „out of the box”, czyli wyjście poza schemat i otwartość na zmianę.

Menedżer – sprawne zarządzanie organizacją

Interdyscyplinarne, czterodniowe szkolenie, które pozwala całościowo spojrzeć na organizację. Obejmuje takie tematy, jak projektowanie organizacji i systemy zarządzania, zasady komunikacji wewnętrznej, różne typy menedżerów (od menedżera korporacji do self-menedżera), misję, wizję, pomiar działań i proces decyzyjny.

Egzamin

Egzamin ma formę sesji Development Centre, podczas której każdy zdający wykonuje zróżnicowane zadania. Sesja jest prowadzona grupowo, w zespole liczącym od 3 do maksymalnie 8 osób. Czas jej trwania to cały dzień, z przerwami na lunch (podobnie jak dzień szkoleniowy). Egzamin prowadzony jest przez certyfikowanych asesorów EY Academy of Business, specjalizujących się w realizacji procesów oceny kompetencji menedżerskich na polskim rynku. Zadaniem asesora jest wprowadzenie uczestników w klimat zadań, przekazanie potrzebnych informacji, zabezpieczenie zasobów potrzebnych do realizacji oraz obserwacja działań podczas wykonania. Zadania do wykonania oparte są na wiedzy zdobytej w czasie szkoleń. Każdy z uczestników otrzymuje indywidualną informację zwrotną zawierającą podsumowanie tych kompetencji, które zaobserwowano na wysokim poziomie rozwoju oraz tych, które nadal warto doskonalić.

Egzamin jest bezpłatny dla osób, które wykupiły cały program szkoleniowy. Dla osób zamawiających szkolenia pojedynczo egzamin jest dodatkowo płatny (1000 zł netto).

Cena

13850 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com