Akademia Menedżera - szkolenia z kompetencji menedżerskich – EY Academy of Business

Akademia Menedżera – szkolenia z kompetencji menedżerskich

Weź udział w praktycznym, pięciodniowym programie i zacznij:

 • Budować swój autorytet jako menedżer
 • Naucz się skutecznie zarządzać, wyznaczać cele, delegować i egzekwować zadania
 • Zdobądź umiejętność motywowania i inspirowania

– bo sukces każdego menedżera jest uzależniony nie tylko od jego własnej pracy, decyzji i pomysłów, ale również od działań jego podwładnych, współpracowników, klientów czy dostawców.

Co wyróżnia nasze szkolenie?

 • Warsztatowy charakter zajęć
 • Przykłady, ćwiczenia oparte na aktywności zawodowej uczestników
 • Umiejętności zdobyte podczas szkolenia natychmiast mogą być wykorzystane w bieżącej praktyce zawodowej

Uwaga: warsztaty prowadzone są maksymalnie w 16-osobowych grupach.

Twój rozwój w roli menedżera: Wybierz ścieżkę rozwoju i zdobądź dyplom menedżera biznesu z potwierdzeniem od EY nabytych przez Ciebie kompetencji menedżerskich – wszystkie kompetencje wypisujemy na dyplomie – sprawdź.

Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów chcących poznać różnorodne techniki zarządzania, motywowania, budowania zespołu oraz kształtowania własnego autorytetu. Polecamy je również osobom przygotowującym się do objęcia stanowisk związanych z zarządzaniem ludźmi. Szkolenie rekomendowane dla pracowników startupów.

Uczestnicy:

 • Poznają kluczowe umiejętności menedżerskie
 • Przećwiczą umiejętności potrzebne do wykonywania podstawowych zadań menedżerskich: planowanie, delegowanie, monitorowanie, ocena, motywowanie, budowanie zespołu, budowanie wizji, kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Poznają swoje mocne strony w roli menedżerów
 • Wymienią się doświadczeniami i poznają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ludźmi

Moduł I: Budowanie autorytetu

1. Świadomy rozwój własnego autorytetu 

 • Odkrywanie źródeł autorytetu
 • Moje wartości i misja życiowa a mój autorytet
 • Budowanie wiarygodności
 • Mój wizerunek: diagnoza

2. Doskonalenie przekazywania wiarygodnych informacji wzmacniających autorytet – komunikacja jednostronna

 • Expose menedżera jako narzędzie budowania autorytetu w zespole
 • Jak przedstawiać wizję oraz oczekiwania, by wzmocnić swój autorytet?
 • W tym module uczestnicy prezentują przed kamerą swoje expose i otrzymują informacje zwrotne

3. Praktyka asertywnej komunikacji – komunikacja dwustronna

 • Jak formułować prośby i polecenia oraz wyrażać potrzeby i oczekiwania
 • Kontrola emocji
 • Skuteczne radzenie sobie z presją i manipulacją
 • Kierowanie rozmową w trudnych sytuacjach

Moduł II:

A. Cykl zarządzania – główne zadania menedżera

1. Planowanie i wyznaczanie celów

 • Planowanie jako podstawa efektywnego działania
 • Autodiagnoza efektywności dotychczasowego planowania
 • Jak formułować skuteczne cele i sprawnie organizować zadania?
 • Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów

2. Delegowanie zadań

 • Jak skutecznie delegować zadania, by zbudować zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności?
 • Jak najlepiej wykorzystać indywidualne kompetencje i talenty pracowników przy przydzielaniu zadań?
 • Dostosowanie stylu delegowania do indywidualnych potrzeb i możliwości pracownika
 • Udzielanie wsparcia pracownikom otrzymującym nowe zadania

3. Monitorowanie i egzekwowanie

 • Przekazywanie informacji zwrotnych
 • Rozliczanie pracowników z realizacji zadań w sposób motywujący do rozwoju
 • Praktyczna metoda egzekwowania poleceń – czterostopniowa procedura

4. Ocena wyników

 • Narzędzia skutecznej ewaluacji
 • Identyfikowanie mocnych stron i obszarów do zmiany
 • Planowanie przyszłych działań z uwzględnieniem wyników

B. Zarządzanie zespołem

1. Budowanie zespołu

 • Skąd się biorą skuteczne zespoły?
 • Profil skutecznego zespołu
 • Mapa funkcjonalna Twojego zespołu: ludzie, zadania, procesy
 • Czynniki sprzyjające współpracy w zespole

2.  Dbanie o rozwój kompetencji pracowników. Aspekty procesu grupowego w zespole

 • Zarządzanie procesem rozwoju zespołu
 • Elastyczne i adekwatne dopasowanie stylu zarządzania do etapu rozwoju zespołu
 • Jak kształtować relacje szef-zespół?
 • Przekazywanie pracownikom zadań rozwojowych

3. Dostosowanie metod pracy z zespołem do poszczególnych etapów jego rozwoju

 • Formowanie zespołu w oparciu o wspólne zasady i jasną komunikację
 • Zarządzanie konfliktami
 • Opór jako sygnał – wyzwanie, szansa
 • „Gramy w jednej drużynie”: budowanie poczucia wspólnego celu
 • Diagnoza ról i potencjału w zespole
 • Dążenie do  synergii – „wartości dodanej” działań zespołu

Moduł III: Menedżer jako przywódca

1.  Fundament przywództwa: przewodzenie poprzez przykład

 • Twój świadomy i nieświadomy wizerunek menedżera
 • Zasady etyczne w przywództwie
 • Wpływ postawy przywódcy na innych: jak zarażać pracowników własnym entuzjazmem i zbudować zaangażowanie?

2. Wizja – dookreślanie priorytetów 

 • Model “przywództwa alfa”
 • Formułowanie wizji i jej rozbudowywanie
 • Metoda tworzenia i planowania wizji
 • W jaki sposób przełożyć wizję na wyznaczanie konkretnych i realistycznych celów?
 • Jak wykorzystać wizję do inspiracji ludzi

3. Motywowanie pozafinansowe

 • Co motywuje ludzi: odkrywanie indywidualnych motywatorów i identyfikowanie potrzeb pracowników
 • Dostrzeganie potencjału i talentów: identyfikacja mocnych stron pracowników
 • Elastyczność i efektywność w stosowaniu adekwatnego do pracownika stylu motywowania
 • Możliwość rozwoju jako motywator: definiowanie ścieżek kariery i przydzielanie zadań rozwojowych
 • Wzmacnianie postawy motywującego lidera
 • W jakie gry komunikacyjne grają z nami pracownicy i jak je przekształcać w wartościowe relacje?

4. Trening zastosowania metod i technik twórczego myślenia na przykładach uczestników

 • Jak zwiększyć dostęp do własnego potencjału
 • Zasady zastosowania twórczego myślenia na poszczególnych etapach rozwiązywania problemów
 • Praktyczne metody zwiększające trafność diagnozy problemu
 • Wykorzystywanie myślenia lateralnego do tworzenia innowacji w biznesie
 • Facylitacja – menedżerskie narzędzia zwiększania innowacji

Andrzej Matyka - przede wszystkim praktyk, dopiero później trener i coach. Na szkoleniach preferuje narzędzia praktyczne, przekazywane często w formie zadań i gier szkoleniowych, a także żartów sytuacyjnych.

Dorota Wiśniewska - posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów, komunikacji, treningu asertywności, przywództwa, motywowania i dyscyplinowania pracowników oraz zarządzania zespołem.

Małgorzata Biczyńska - głównym celem zawodowym Małgorzaty jest pomoc w rozwoju poprzez pracę indywidualną i zespołową. Poza kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych, posiada wieloletnie doświadczenie jako coach.

Małgorzata Szybińska - pasjonuje ją obserwacja rozwoju uczestników szkoleń poprzez odnajdywanie i wzmacnianie swoich mocnych stron w obszarze przewodzenia ludźmi. Projektowanie szkoleń dla klienta traktuje jak przygotowanie interesującej i odkrywczej podróży.

Akademia Menedżera - szkolenia z kompetencji menedżerskich - Warszawa

Cena

5700 zł netto ( 7011 zł brutto )

Akademia Menedżera - szkolenia z kompetencji menedżerskich - Online Live

Cena

5500 zł netto ( 6765 zł brutto )

Akademia Menedżera – szkolenia z kompetencji menedżerskich

Weź udział w praktycznym, pięciodniowym programie i zacznij:

 • Budować swój autorytet jako menedżer
 • Naucz się skutecznie zarządzać, wyznaczać cele, delegować i egzekwować zadania
 • Zdobądź umiejętność motywowania i inspirowania

– bo sukces każdego menedżera jest uzależniony nie tylko od jego własnej pracy, decyzji i pomysłów, ale również od działań jego podwładnych, współpracowników, klientów czy dostawców.

Co wyróżnia nasze szkolenie?

 • Warsztatowy charakter zajęć
 • Przykłady, ćwiczenia oparte na aktywności zawodowej uczestników
 • Umiejętności zdobyte podczas szkolenia natychmiast mogą być wykorzystane w bieżącej praktyce zawodowej

Uwaga: warsztaty prowadzone są maksymalnie w 16-osobowych grupach.

Twój rozwój w roli menedżera: Wybierz ścieżkę rozwoju i zdobądź dyplom menedżera biznesu z potwierdzeniem od EY nabytych przez Ciebie kompetencji menedżerskich – wszystkie kompetencje wypisujemy na dyplomie – sprawdź.

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów chcących poznać różnorodne techniki zarządzania, motywowania, budowania zespołu oraz kształtowania własnego autorytetu. Polecamy je również osobom przygotowującym się do objęcia stanowisk związanych z zarządzaniem ludźmi. Szkolenie rekomendowane dla pracowników startupów.

Cele i korzyści

Uczestnicy:

 • Poznają kluczowe umiejętności menedżerskie
 • Przećwiczą umiejętności potrzebne do wykonywania podstawowych zadań menedżerskich: planowanie, delegowanie, monitorowanie, ocena, motywowanie, budowanie zespołu, budowanie wizji, kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Poznają swoje mocne strony w roli menedżerów
 • Wymienią się doświadczeniami i poznają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ludźmi
Program

Moduł I: Budowanie autorytetu

1. Świadomy rozwój własnego autorytetu 

 • Odkrywanie źródeł autorytetu
 • Moje wartości i misja życiowa a mój autorytet
 • Budowanie wiarygodności
 • Mój wizerunek: diagnoza

2. Doskonalenie przekazywania wiarygodnych informacji wzmacniających autorytet – komunikacja jednostronna

 • Expose menedżera jako narzędzie budowania autorytetu w zespole
 • Jak przedstawiać wizję oraz oczekiwania, by wzmocnić swój autorytet?
 • W tym module uczestnicy prezentują przed kamerą swoje expose i otrzymują informacje zwrotne

3. Praktyka asertywnej komunikacji – komunikacja dwustronna

 • Jak formułować prośby i polecenia oraz wyrażać potrzeby i oczekiwania
 • Kontrola emocji
 • Skuteczne radzenie sobie z presją i manipulacją
 • Kierowanie rozmową w trudnych sytuacjach

Moduł II:

A. Cykl zarządzania – główne zadania menedżera

1. Planowanie i wyznaczanie celów

 • Planowanie jako podstawa efektywnego działania
 • Autodiagnoza efektywności dotychczasowego planowania
 • Jak formułować skuteczne cele i sprawnie organizować zadania?
 • Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów

2. Delegowanie zadań

 • Jak skutecznie delegować zadania, by zbudować zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności?
 • Jak najlepiej wykorzystać indywidualne kompetencje i talenty pracowników przy przydzielaniu zadań?
 • Dostosowanie stylu delegowania do indywidualnych potrzeb i możliwości pracownika
 • Udzielanie wsparcia pracownikom otrzymującym nowe zadania

3. Monitorowanie i egzekwowanie

 • Przekazywanie informacji zwrotnych
 • Rozliczanie pracowników z realizacji zadań w sposób motywujący do rozwoju
 • Praktyczna metoda egzekwowania poleceń – czterostopniowa procedura

4. Ocena wyników

 • Narzędzia skutecznej ewaluacji
 • Identyfikowanie mocnych stron i obszarów do zmiany
 • Planowanie przyszłych działań z uwzględnieniem wyników

B. Zarządzanie zespołem

1. Budowanie zespołu

 • Skąd się biorą skuteczne zespoły?
 • Profil skutecznego zespołu
 • Mapa funkcjonalna Twojego zespołu: ludzie, zadania, procesy
 • Czynniki sprzyjające współpracy w zespole

2.  Dbanie o rozwój kompetencji pracowników. Aspekty procesu grupowego w zespole

 • Zarządzanie procesem rozwoju zespołu
 • Elastyczne i adekwatne dopasowanie stylu zarządzania do etapu rozwoju zespołu
 • Jak kształtować relacje szef-zespół?
 • Przekazywanie pracownikom zadań rozwojowych

3. Dostosowanie metod pracy z zespołem do poszczególnych etapów jego rozwoju

 • Formowanie zespołu w oparciu o wspólne zasady i jasną komunikację
 • Zarządzanie konfliktami
 • Opór jako sygnał – wyzwanie, szansa
 • „Gramy w jednej drużynie”: budowanie poczucia wspólnego celu
 • Diagnoza ról i potencjału w zespole
 • Dążenie do  synergii – „wartości dodanej” działań zespołu

Moduł III: Menedżer jako przywódca

1.  Fundament przywództwa: przewodzenie poprzez przykład

 • Twój świadomy i nieświadomy wizerunek menedżera
 • Zasady etyczne w przywództwie
 • Wpływ postawy przywódcy na innych: jak zarażać pracowników własnym entuzjazmem i zbudować zaangażowanie?

2. Wizja – dookreślanie priorytetów 

 • Model “przywództwa alfa”
 • Formułowanie wizji i jej rozbudowywanie
 • Metoda tworzenia i planowania wizji
 • W jaki sposób przełożyć wizję na wyznaczanie konkretnych i realistycznych celów?
 • Jak wykorzystać wizję do inspiracji ludzi

3. Motywowanie pozafinansowe

 • Co motywuje ludzi: odkrywanie indywidualnych motywatorów i identyfikowanie potrzeb pracowników
 • Dostrzeganie potencjału i talentów: identyfikacja mocnych stron pracowników
 • Elastyczność i efektywność w stosowaniu adekwatnego do pracownika stylu motywowania
 • Możliwość rozwoju jako motywator: definiowanie ścieżek kariery i przydzielanie zadań rozwojowych
 • Wzmacnianie postawy motywującego lidera
 • W jakie gry komunikacyjne grają z nami pracownicy i jak je przekształcać w wartościowe relacje?

4. Trening zastosowania metod i technik twórczego myślenia na przykładach uczestników

 • Jak zwiększyć dostęp do własnego potencjału
 • Zasady zastosowania twórczego myślenia na poszczególnych etapach rozwiązywania problemów
 • Praktyczne metody zwiększające trafność diagnozy problemu
 • Wykorzystywanie myślenia lateralnego do tworzenia innowacji w biznesie
 • Facylitacja – menedżerskie narzędzia zwiększania innowacji
Szczegóły programu modułowego

Cena

5500 zł netto ( 6765 zł brutto ) - cena szkolenia online live

5700 zł netto ( 6765 zł brutto ) - cena szkolenia stacjonarnego

Aby wpisać się na listę rezerwową, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia!

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

3-7 czerwca 2024 – Warszawa

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com