Małgorzata Szybińska – EY Academy of Business

Małgorzata Szybińska

Pasjonuje ją obserwacja rozwoju uczestników szkoleń poprzez odnajdywanie i wzmacnianie swoich mocnych stron w obszarze przewodzenia ludźmi. Projektowanie szkoleń dla klienta traktuje jak przygotowanie interesującej i odkrywczej podróży. Te po świecie prywatnie są jej pasją.

Trenerka umiejętności oraz konsultantka związana z EY Academy of Business od 1997 roku.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowe studia w Wyższej Szkole Bankowej oraz Szkołę Trenerów, rekomendującą jej umiejętności edukacyjne. W kręgu jej zainteresowań znajduje się poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji indywidualnej i zespołowej, coaching oraz rozwój kompetencji istotnych w zarządzaniu grupą.

Doświadczenie zawodowe budowała współpracując z przedstawicielami wielu branż. Z jej doradztwa oraz szkoleń korzystały instytucje finansowe (banki, leasing), firmy produkcyjne, usługowe i szkoleniowe, a także ministerstwa i urzędy. Wdrażała projekty rekrutacyjne w wiodącej firmie energetycznej, projekty selekcyjne (w tym Assessment Center) oraz Development Center dla dyrektorów dużej firmy leasingowej. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu trenerów wewnętrznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych (banki, firma produkcyjna). Prowadząc zajęcia na wyższych uczelniach we Wrocławiu realizowała własne projekty edukacyjne w zakresie ocen pracowniczych, zarządzania grupą i efektywności osobistej.

Współpracowała z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach projektu obejmującego dyrektorów szkół wszystkich poziomów edukacji na terenie kilku województw w zakresie planów zmian edukacyjnych w placówkach.

Aktualnie, w ramach EY Academy of Business, prowadzi autorskie szkolenia nastawione na rozwój kompetencji menedżerskich, wyłonionych w badaniu 360 stopni. Wśród nich: przywództwo, budowanie autorytetu, tworzenie, integrowanie i zarządzanie zespołem oraz wzbudzanie jego twórczego potencjału, asertywność, zarzadzanie sobą i innymi w zmianie oraz w innych sytuacjach stresowych, podejmowanie decyzji, motywowanie pozafinansowe, efektywne komunikowanie się i budowanie autorytetu menedżera, coaching menedżerski, zarządzanie zespołem.

Jest również współautorką Akademii Menedżera, cieszącej się niesłabnącym powodzeniem i wysoko ocenianej przez uczestników. Cennym doświadczeniem jest ciągła współpraca w zespole trenerskim, która stanowi czynnik edukacyjny dla uczestników.


 

Przykładowe projekty:

1. Projekt rozwojowy dla międzynarodowej firmy produkcyjno-sprzedażowej ADIENT: wybór kluczowych kompetencji kadry menedżerskiej wszystkich szczebli oraz stworzenie w oparciu o nie cyklu szkoleń realizujących wyznaczone standardy; koordynacja projektu oraz prowadzenie szkoleń.

2. Skonstruowanie jednolitego szkolenia w banku, który powstał w wyniku fuzji, dotyczącego prowadzenia rozmów oceniających przez kadrę kierowniczą zgodnie z wprowadzanym nowym systemem oceniania w całej organizacji. Uczestnikami szkoleń była najwyższa kadra kierownicza, w tym nowo powołany Zarząd. Efektem jest umiejętność prowadzenia przez kadrę kierowniczą banku rozmów oceniających zgodnie ze standardami oczekiwanymi przez firmę, przeszkolenie grupy trenerów wewnętrznych banku do prowadzenia szkoleń z tego zakresu z niższą kadra kierowniczą oraz nadzór nad ich działaniami. Realizacja projektu trwała około 2 lata.

3. Współtworzenie i realizacja projektu rozwojowego w roli animatora i coacha wspierającego sprzedaż usług leasingowych; konsultantka Assessment Center dla doradców finansowych w oparciu o profil kompetencyjny, planowanie indywidualnego rozwoju doradców i realizacja Development Center dla dyrektorów i ich zastępców w kilku oddziałach w Polsce; prowadzenie rozmów coachingowych z dyrektorami.

4. Tauron – Polska Energia S.A.: udział w procesie rekrutacyjnym dotyczącym konkursu na stanowiska dyrektorów poszczególnych działów i ich zastępców, odbywającym się na terenie centrali firmy z udziałem zespołu zewnętrznych konsultantów i doradców personalnych. Celem projektu było wyłonienie rekomendowanych kandydatów na wysokie stanowiska menedżerskie (poprzez analizę danych z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych oraz testów).

5. Projekt dla Urzędu Miasta Wrocławia – jako autorka i realizatorka programów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych: celem programu był rozwój szkół w kierunku zdrowej szkoły i dialogu pomiędzy głównymi środowiskami związanymi ze szkołą, realizowany poprzez współpracę z kadrą zarządzającą szkół, nauczycielami oraz uczniami. Projekt obejmował ponad 500 warsztatów dotyczących m.in. efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności współpracy z innymi. Projekt został przebadany na zlecenie Wydziału Zdrowia Miasta Wrocławia przez warszawską firmę PASSAD – wykazał długotrwałe i pozytywne efekty wprowadzonych zmian.