Metody i techniki zarządzania zespołem – EY Academy of Business

Metody i techniki zarządzania zespołem

Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Po każdym module tematycznym są podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej.

Warsztaty są na bieżąco moderowane przez trenerów w zależności od zgłaszanych potrzeb uczestników. Sytuacje pojawiające się spontanicznie w grupie są włączane w proces edukacji (relacje trener-uczestnicy odnosimy do relacji menedżer-pracownicy). Przed szkoleniem uczestnicy wypełniają ankietę diagnozującą indywidualne potrzeby szkoleniowe.

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, warsztatowej z możliwością rozpatrywania przypadków indywidualnych. Warsztaty prowadzone są dla grupy maksymalnie 12-osobowej.

Twój rozwój w roli menedżera: Wybierz ścieżkę rozwoju i zdobądź dyplom menedżera biznesu z potwierdzeniem od EY nabytych przez Ciebie kompetencji menedżerskich – wszystkie kompetencje wypisujemy na dyplomie – sprawdź.

Szkolenie jest dla wszystkich, którzy chcą:

 • Doskonalić swoje umiejętności z zakresu kierowania i współpracy w zespole. Dla wszystkich tych, którzy chcieliby usystematyzować wiedzę na temat dynamiki zespołu, poznać etapy procesu grupowego i narzędzia poszukiwania rozwiązań oraz organizacji zadań w zespole
 • Udoskonalić swój potencjał w zakresie motywowania zespołu, a przede wszystkim w zakresie konstruktywnego kierowania zespołem
 • Pracować przy rozwoju startupów

Cele

 • Poznanie kluczowych mechanizmów i technik stosowanych w praktyce zarządzania zespołem
 • Trenowanie umiejętności efektywnego zarządzania we współczesnych zespołach:
  • Rozwiązywania problemów w zespole i podejmowania decyzji poprzez facylitację
  • Procedur i narzędzi komunikacji
  • Metod zespołowego uczenia się

Korzyści

 • Zwiększenie skuteczności w zarządzaniu zespołami poprzez budowanie zaufania i autorytetu
 • Podniesienie poziomu umiejętności zastosowania odpowiednich narzędzi zarządzania zespołami
 • Zwiększenie umiejętności zarządzania procesem grupowym i jego wpływem na wykonywanie zadań przez zespół
 • Umiejętność zastosowania narzędzi w zespołowym rozwiązywaniu problemów  i podejmowaniu decyzji, w szczególności facylitacji

Jak budować dobry zespół?

 • Trzy aspekty funkcjonowania zespołu
 • Etapy efektywnej organizacji zadań dla zespołu
 • Atmosfera, współpraca – jak jej sprzyjać i jak nią zarządzać?

Sztuka zarządzania potencjałem w zespole

 • Kształtowanie sprawnej komunikacji I współpracy w zespole
 • Diagnoza ról i potencjału w zespole
 • Synergia – wartość „dodana” działań zespołu
 • Metody zespołowego uczenia się

Aspekty procesu grupowego w zespole

 • Etapy rozwoju procesu grupowego w zespole
 • Radzenie sobie ze zmianą w zespole
 • Adekwatne dopasowanie procedur pracy do struktury i rozwoju zespołu
 • Specyfika współczesnych form pracy zespołowej

Rozwiązywanie problemów w zespole

 • Rola menedżera a rola facylitatora -specyfika zarządzaniem zadaniem (tym, co robimy) i procesem (sposobem, w jaki to robimy)
 • Facylitacja jako tworzenie odpowiedniego procesu, aby osiągnąć cel w zadaniu
 • Techniki podejmowania decyzji grupowych
 • Metody poszukiwania pomysłów i ich weryfikacji
 • Motywowanie zespołu — angażowanie i przekonywanie pracowników do realizacji zadania, projektu

Dodatkowo w programie

Trening własnych sytuacji kierowania zespołem

Uczestnicy pod koniec pierwszego dnia szkolenia zgłaszają swoje sytuacje problemowe, które chcieliby rozwiązać podczas szkolenia. Następnie w drugim dniu zajmujemy się konkretnymi scenkami uczestników. Wcześniej omawiamy je z uczestnikami, proponujemy różne sposoby zajęcia się poszczególnymi sytuacjami, podsumowujemy je teorią i ćwiczeniami.

Andrzej Matyka - przede wszystkim praktyk, dopiero później trener i coach. Na szkoleniach preferuje narzędzia praktyczne, przekazywane często w formie zadań i gier szkoleniowych, a także żartów sytuacyjnych.

Dorota Wiśniewska - posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów, komunikacji, treningu asertywności, przywództwa, motywowania i dyscyplinowania pracowników oraz zarządzania zespołem.

Małgorzata Biczyńska - głównym celem zawodowym Małgorzaty jest pomoc w rozwoju poprzez pracę indywidualną i zespołową. Poza kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych, posiada wieloletnie doświadczenie jako coach.

Małgorzata Szybińska - pasjonuje ją obserwacja rozwoju uczestników szkoleń poprzez odnajdywanie i wzmacnianie swoich mocnych stron w obszarze przewodzenia ludźmi. Projektowanie szkoleń dla klienta traktuje jak przygotowanie interesującej i odkrywczej podróży.

Metody i techniki zarządzania zespołem

Cena

3200 zł netto ( 3936 zł brutto )

Metody i techniki zarządzania zespołem

Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Po każdym module tematycznym są podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej.

Warsztaty są na bieżąco moderowane przez trenerów w zależności od zgłaszanych potrzeb uczestników. Sytuacje pojawiające się spontanicznie w grupie są włączane w proces edukacji (relacje trener-uczestnicy odnosimy do relacji menedżer-pracownicy). Przed szkoleniem uczestnicy wypełniają ankietę diagnozującą indywidualne potrzeby szkoleniowe.

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, warsztatowej z możliwością rozpatrywania przypadków indywidualnych. Warsztaty prowadzone są dla grupy maksymalnie 12-osobowej.

Twój rozwój w roli menedżera: Wybierz ścieżkę rozwoju i zdobądź dyplom menedżera biznesu z potwierdzeniem od EY nabytych przez Ciebie kompetencji menedżerskich – wszystkie kompetencje wypisujemy na dyplomie – sprawdź.

Dla kogo?

Szkolenie jest dla wszystkich, którzy chcą:

 • Doskonalić swoje umiejętności z zakresu kierowania i współpracy w zespole. Dla wszystkich tych, którzy chcieliby usystematyzować wiedzę na temat dynamiki zespołu, poznać etapy procesu grupowego i narzędzia poszukiwania rozwiązań oraz organizacji zadań w zespole
 • Udoskonalić swój potencjał w zakresie motywowania zespołu, a przede wszystkim w zakresie konstruktywnego kierowania zespołem
 • Pracować przy rozwoju startupów
Cele i korzyści

Cele

 • Poznanie kluczowych mechanizmów i technik stosowanych w praktyce zarządzania zespołem
 • Trenowanie umiejętności efektywnego zarządzania we współczesnych zespołach:
  • Rozwiązywania problemów w zespole i podejmowania decyzji poprzez facylitację
  • Procedur i narzędzi komunikacji
  • Metod zespołowego uczenia się

Korzyści

 • Zwiększenie skuteczności w zarządzaniu zespołami poprzez budowanie zaufania i autorytetu
 • Podniesienie poziomu umiejętności zastosowania odpowiednich narzędzi zarządzania zespołami
 • Zwiększenie umiejętności zarządzania procesem grupowym i jego wpływem na wykonywanie zadań przez zespół
 • Umiejętność zastosowania narzędzi w zespołowym rozwiązywaniu problemów  i podejmowaniu decyzji, w szczególności facylitacji
Program

Jak budować dobry zespół?

 • Trzy aspekty funkcjonowania zespołu
 • Etapy efektywnej organizacji zadań dla zespołu
 • Atmosfera, współpraca – jak jej sprzyjać i jak nią zarządzać?

Sztuka zarządzania potencjałem w zespole

 • Kształtowanie sprawnej komunikacji I współpracy w zespole
 • Diagnoza ról i potencjału w zespole
 • Synergia – wartość „dodana” działań zespołu
 • Metody zespołowego uczenia się

Aspekty procesu grupowego w zespole

 • Etapy rozwoju procesu grupowego w zespole
 • Radzenie sobie ze zmianą w zespole
 • Adekwatne dopasowanie procedur pracy do struktury i rozwoju zespołu
 • Specyfika współczesnych form pracy zespołowej

Rozwiązywanie problemów w zespole

 • Rola menedżera a rola facylitatora -specyfika zarządzaniem zadaniem (tym, co robimy) i procesem (sposobem, w jaki to robimy)
 • Facylitacja jako tworzenie odpowiedniego procesu, aby osiągnąć cel w zadaniu
 • Techniki podejmowania decyzji grupowych
 • Metody poszukiwania pomysłów i ich weryfikacji
 • Motywowanie zespołu — angażowanie i przekonywanie pracowników do realizacji zadania, projektu

Dodatkowo w programie

Trening własnych sytuacji kierowania zespołem

Uczestnicy pod koniec pierwszego dnia szkolenia zgłaszają swoje sytuacje problemowe, które chcieliby rozwiązać podczas szkolenia. Następnie w drugim dniu zajmujemy się konkretnymi scenkami uczestników. Wcześniej omawiamy je z uczestnikami, proponujemy różne sposoby zajęcia się poszczególnymi sytuacjami, podsumowujemy je teorią i ćwiczeniami.

Szczegóły programu modułowego

Cena

3200 zł netto ( 3936 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

10-12 czerwca 2024

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com