Andrzej Matyka – EY Academy of Business

Andrzej Matyka

Przede wszystkim praktyk, dopiero później trener i coach. Na szkoleniach preferuje narzędzia praktyczne, przekazywane często w formie zadań i gier szkoleniowych, a także żartów sytuacyjnych.

Andrzej współpracuje z EY Academy of Business od 2001 roku.

Jest absolwentem Pedagogiki Terapeutycznej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (1991 – 1996), a także Szkoły Trenerów Umiejętności Psychospołecznych prowadzonej według standardów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2004 – 2005). Od 2017 roku jest certyfikowanym coachem Points of You. Obecnie jest także aktywnym członkiem zarządu Stowarzyszenia „Chata z pomysłami”.

Już w trakcie studiów świadomie kształcił się w rozwijaniu umiejętności społecznych poprzez szereg staży i szkoleń w placówkach edukacyjnych. Wiedzę i umiejętności zaczął wykorzystywać w założonej w 1999 r. firmie turystycznej, którą prowadzi do dziś. Tu doskonalił komunikację w rozmowach z klientami, umiejętność trafiania w ich potrzeby, zarządzanie grupą pracowników o różnych oczekiwaniach oraz rozwiązywanie konfliktów.

Równolegle rozwijał swoją ścieżkę szkoleniową, początkowo jako wykładowca na Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, a następnie jako trener w Kolegium Edukacji Specjalnej. Od 2001 roku łączy swoje życie zawodowe z EY Academy of Business, prowadząc szkolenia otwarte i zamknięte, jak również indywidualne spotkania poszkoleniowe.

Andrzej jest współautorem i realizatorem szkoleń z zakresu budowania i rozwoju zespołu, skutecznej komunikacji, przywództwa, twórczego rozwiązywania problemów, a także cieszącej się dużą popularnością Akademii Menadżera. Szkolenia prowadzone w formie warsztatów cechują się dużą interaktywnością i nastawieniem na potrzeby konkretnych uczestników. Każde szkolenie jest inne, ponieważ inne są również potrzeby każdej grupy.


 

Przykładowe projekty:

1. Szkolenia realizowane dla branży bankowej (Royal Bank of Scotland – szkolenie menedżerskie dla kadry wyższego szczebla), produkcyjnej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, motoryzacyjnej, logistycznej, handlowej, rozrywkowej.

2. Adient – cykl szkoleń dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla dotyczące zagadnień pracy z zespołem (funkcje menedżerskie, komunikacja w zespole, kryzys, zmiany), a także szkolenie „Train the trainer”.

3. WYG International – projekt szkoleń zamkniętych dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracowników z zakresu: radzenia sobie ze stresem, motywowania, komunikacji, asertywności i zarządzania zespołem.

Co mówią uczestnicy szkoleń?