First Time Manager - pierwsze kroki w roli menedżera – EY Academy of Business

First Time Manager – pierwsze kroki w roli menedżera

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zaczynają swoją przygodę na ścieżce rozwoju w roli menedżera lub też przygotowują się do tej roli. Realizuje potrzebę zdobycia i uporządkowania wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania pracownikami. Szkolenie rozwija kompetencje dotyczące budowania autorytetu szefa od początku objęcia pracy z zespołem w zakresie trzech obszarów: relacji, metodyki oraz wyników.

Dwie ścieżki rozwoju z EY Academy of Business: Wybierz ścieżkę rozwoju i zdobądź dyplom menedżera biznesu z potwierdzeniem od EY nabytych przez Ciebie kompetencji menedżerskich – wszystkie kompetencje wypisujemy na dyplomie – sprawdź.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zaczynają swoją przygodę na ścieżce rozwoju w roli menedżera lub też się do niej przygotowują.

 

Realizuje potrzebę zdobycia i uporządkowania wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania pracownikami. Szkolenie rozwija kompetencje dotyczące budowania autorytetu szefa od początku objęcia pracy z zespołem w zakresie trzech obszarów: relacji, metodyki oraz wyników.

 

Szkolenie polecane jest również dla pracowników startupów.

Cele:

 • Rozpoznanie swojej indywidualnej drogi do bycia skutecznym menedżerem
 • Dostarczenie wiedzy dotyczącej skutecznych technik i narzędzi zarządzania
 • Doświadczenie i rozwój swoich mocnych stron w realizowaniu roli lidera
 • Przećwiczenie umiejętności skutecznego komunikowania się z pracownikami oraz współpracownikami w organizacji
 • Rozwój umiejętności budowania klimatu współpracy
 • Doskonalenie planowania i zarządzania czasem

Korzyści:

 • Przygotowanie do roli lidera
 • Umiejętność posługiwania się kluczowymi technikami zarządzania
 • Przećwiczenie sposobów reagowania w sytuacjach trudnych z pracownikami
 • Większa świadomość swojego stylu współpracy i wpływu na innych
 1. Kim jestem jako menedżer?
 • Zmiana roli z pracownika na szefa
 • Style zarządzania i własne preferencje. Autodiagnoza
 • Co pomaga, a co utrudnia zarządzanie?
 • Moje mocne strony w roli menedżera
 1. Jak wpływać na innych poprzez efektywną komunikację?
 1. Komunikacja z pracownikiem:
 • Słuchanie bierne a słuchanie aktywne
 • Komunikaty werbalne i niewerbalne
 • Model kwadratu komunikacyjnego Friedemanna Schulza von Thuna
 • Style komunikacji – test
 • Błędy i bariery komunikacyjne
 1. Informacja zwrotna:
 • Modele informacji zwrotnej: SPINKA, kanapka, GOLD
 • Przyjmowanie informacji zwrotnych od innych
 1. Stanowcza postawa szefa
 1. Jak zdobyć posłuch, jak dotrzeć do ludzi?
 • Formułowanie swojego stanowiska
 • Rozumienie potrzeb swoich i innych
 • Wydawanie poleceń i podsumowywanie zadań
 • Stawianie granic
 1. Jak skutecznie zarządzać czasem?
 • Organizacja zadań
 • Jak zrobić skuteczny plan działania?
 • Analiza realizacji zadania metodą SWOT
 1. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami pracowników
 • Współpraca z „wszechwiedzącym” ekspertem
 • Jak pozyskać kontrlidera?

4. Od czego rozpocząć budowanie pozycji menedżera?

 1. Kształtowanie swojej roli w organizacji
 2. Ustalenie kierunku i kroków na drodze do „dowodzenia”

Andrzej Matyka - przede wszystkim praktyk, dopiero później trener i coach. Na szkoleniach preferuje narzędzia praktyczne, przekazywane często w formie zadań i gier szkoleniowych, a także żartów sytuacyjnych.

Dorota Wiśniewska - posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów, komunikacji, treningu asertywności, przywództwa, motywowania i dyscyplinowania pracowników oraz zarządzania zespołem.

Małgorzata Biczyńska - głównym celem zawodowym Małgorzaty jest pomoc w rozwoju poprzez pracę indywidualną i zespołową. Poza kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych, posiada wieloletnie doświadczenie jako coach.

Małgorzata Szybińska - pasjonuje ją obserwacja rozwoju uczestników szkoleń poprzez odnajdywanie i wzmacnianie swoich mocnych stron w obszarze przewodzenia ludźmi. Projektowanie szkoleń dla klienta traktuje jak przygotowanie interesującej i odkrywczej podróży.

First Time Manager - pierwsze kroki w roli menedżera

Cena

2200 zł netto ( 2706 zł brutto )

First Time Manager – pierwsze kroki w roli menedżera

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zaczynają swoją przygodę na ścieżce rozwoju w roli menedżera lub też przygotowują się do tej roli. Realizuje potrzebę zdobycia i uporządkowania wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania pracownikami. Szkolenie rozwija kompetencje dotyczące budowania autorytetu szefa od początku objęcia pracy z zespołem w zakresie trzech obszarów: relacji, metodyki oraz wyników.

Dwie ścieżki rozwoju z EY Academy of Business: Wybierz ścieżkę rozwoju i zdobądź dyplom menedżera biznesu z potwierdzeniem od EY nabytych przez Ciebie kompetencji menedżerskich – wszystkie kompetencje wypisujemy na dyplomie – sprawdź.

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zaczynają swoją przygodę na ścieżce rozwoju w roli menedżera lub też się do niej przygotowują.

 

Realizuje potrzebę zdobycia i uporządkowania wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania pracownikami. Szkolenie rozwija kompetencje dotyczące budowania autorytetu szefa od początku objęcia pracy z zespołem w zakresie trzech obszarów: relacji, metodyki oraz wyników.

 

Szkolenie polecane jest również dla pracowników startupów.

Cele i korzyści

Cele:

 • Rozpoznanie swojej indywidualnej drogi do bycia skutecznym menedżerem
 • Dostarczenie wiedzy dotyczącej skutecznych technik i narzędzi zarządzania
 • Doświadczenie i rozwój swoich mocnych stron w realizowaniu roli lidera
 • Przećwiczenie umiejętności skutecznego komunikowania się z pracownikami oraz współpracownikami w organizacji
 • Rozwój umiejętności budowania klimatu współpracy
 • Doskonalenie planowania i zarządzania czasem

Korzyści:

 • Przygotowanie do roli lidera
 • Umiejętność posługiwania się kluczowymi technikami zarządzania
 • Przećwiczenie sposobów reagowania w sytuacjach trudnych z pracownikami
 • Większa świadomość swojego stylu współpracy i wpływu na innych
Program
 1. Kim jestem jako menedżer?
 • Zmiana roli z pracownika na szefa
 • Style zarządzania i własne preferencje. Autodiagnoza
 • Co pomaga, a co utrudnia zarządzanie?
 • Moje mocne strony w roli menedżera
 1. Jak wpływać na innych poprzez efektywną komunikację?
 1. Komunikacja z pracownikiem:
 • Słuchanie bierne a słuchanie aktywne
 • Komunikaty werbalne i niewerbalne
 • Model kwadratu komunikacyjnego Friedemanna Schulza von Thuna
 • Style komunikacji – test
 • Błędy i bariery komunikacyjne
 1. Informacja zwrotna:
 • Modele informacji zwrotnej: SPINKA, kanapka, GOLD
 • Przyjmowanie informacji zwrotnych od innych
 1. Stanowcza postawa szefa
 1. Jak zdobyć posłuch, jak dotrzeć do ludzi?
 • Formułowanie swojego stanowiska
 • Rozumienie potrzeb swoich i innych
 • Wydawanie poleceń i podsumowywanie zadań
 • Stawianie granic
 1. Jak skutecznie zarządzać czasem?
 • Organizacja zadań
 • Jak zrobić skuteczny plan działania?
 • Analiza realizacji zadania metodą SWOT
 1. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami pracowników
 • Współpraca z „wszechwiedzącym” ekspertem
 • Jak pozyskać kontrlidera?

4. Od czego rozpocząć budowanie pozycji menedżera?

 1. Kształtowanie swojej roli w organizacji
 2. Ustalenie kierunku i kroków na drodze do „dowodzenia”
Szczegóły programu modułowego

Cena

2200 zł netto ( 2706 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

24-25 czerwca 2024 – Warszawa

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com