Akademia Menedżera II – EY Academy of Business

Akademia Menedżera II

„Sekret sukcesu to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością, jak z własnej” – Henry Ford.

Akademia Menedżera II w EY Academy of Business to propozycja dla absolwentów pierwszej części programu. Zespół trenerów przygotował tę kontynuację jako odpowiedź na potrzeby uczestników. Trzydniowe intensywne szkolenie skierowane jest do osób, które chcą wzmocnić swoje umiejętności przywódcze.

Twój rozwój w roli menedżera: Wybierz ścieżkę rozwoju i zdobądź dyplom menedżera biznesu z potwierdzeniem od EY nabytych przez Ciebie kompetencji menedżerskich – wszystkie kompetencje wypisujemy na dyplomie – sprawdź.

Dla absolwentów Akademii Menedżera I

 

Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów, którzy chcą czerpać większą satysfakcję z bycia liderem, budować i rozwijać swoją rolę jako przywódcy, zwiększyć skuteczność działań, kreować zmianę w swoim życiu zawodowym.

Uczestnicy:

 • Świadomie kształtują postawę lidera, zwiększając wiarygodność
 • Zwiększają własną motywację i efektywność w funkcjonowaniu jako lider
 • Poszerzają perspektywę doboru metod budowania relacji lub osiągania celów
 • Zwiększają poczucie wpływu na pracowników oraz na własne funkcjonowanie w pracy zawodowej
 • Określą kierunek zmian zwiększających ich skuteczność w radzeniu sobie z relacjami i/lub osiąganiu celów

Co wyróżnia nasze szkolenie?

Dajemy możliwość diagnozy i rozwoju kompetencji lidera w zakresie relacji z innymi / osiągania celów – każdy menedżer może m. in. poznać mechanizmy swojego funkcjonowania w budowaniu relacji lub w osiąganiu celów.

Szkolenie ma charakter kuźni talentów i potencjałów menedżerskich. Menedżerowie wyjdą z Akademii II z pomysłami i konkretnymi sposobami na usprawnienia w budowaniu i utrzymywaniu relacji z innymi oraz w osiąganiu celów w pracy zawodowej.

Potencjał menedżera – różne punkty widzenia

1. Diagnoza skutecznej realizacji celów/nastawienia na relacje

 • SWOT, zalety, wady i to, co interesujące

2. Praca nad przekonaniami dotyczącymi roli lidera

 • Przekonania związane z nastawieniem na relacje
 • Przekonania związane z nastawieniem na cel
 • Zmiana perspektywy – gotowość do przyjęcia odmiennej perspektywy jako podstawa rozwoju

Rozwój potencjału w zakresie skutecznego osiągania celów

1. Trening motywacji do realizacji celów

 • Inne punkty widzenia na mój sposób osiągania celów (np. praca z barierami: przeformułowanie celów, mnogość celów, brak celu, priorytety, cele, które lubimy i których nie lubimy)
 • Dialog wewnętrzny a skuteczność osiągania celów
 • Planowanie za pomocą strategii Walta Disneya

2. Określenie pożądanej skuteczności osiągania celów

 • Cel – korzyści związane z adekwatnie wyznaczanym sobie celem
 • Wizja i cel jako motywator do zmiany
 • Waga jasności celu zmiany w zaangażowaniu własnym i wpływaniu na innych – według badań nad skutecznością liderów
 • Narzędzia zwiększające skuteczność nastawienia na cel (monitorowanie skuteczności i podejmowania decyzji, stawianie granic, planowanie od końca)

3. Niezależność w podejmowaniu decyzji

 • Wzmocnienie zaufania do siebie – co zrobić, aby być bardziej stanowczym?
 • Umiejętność przekonywania do swoich wartości – co zrobić, aby wpływać na innych?
 • Uwzględnianie różnic w podejmowaniu decyzji i schematów działania w procesie zmiany
 • Podejmowanie ryzyka w zgodzie ze sobą

4. Określenie metody znajdowania pomostu

 • Przejście od stanu teraźniejszego funkcjonowania do stanu pożądanego funkcjonowania w zakresie osiągania celów

Rozwój potencjału w zakresie budowania relacji

1. Poszerzenie perspektywy własnego funkcjonowania w relacjach 

 • Diagnoza sposobu budowania relacji
 • Waga relacji ze sobą: samoakceptacja, zaufanie do siebie, pewność siebie
 • Trening umiejętności przyjmowania nowego konstruktywnego spojrzenia na siebie
 • Waga relacji z innymi. Praca nad sytuacjami zgłoszonymi przez uczestników dotyczącymi trudnych sytuacji w relacjach z pracownikami w ramach organizacji oraz z klientami
 • Rozumienie perspektywy widzenia innych. Budowanie zaufania do odmiennych stylów i punktów widzenia

2. Trening uważności na potrzeby własne i innych 

 • Rozpoznanie emocji i potrzeb
 • Zrozumienie i akceptacja przeżyć, stanów i myśli swoich i innych osób (empatia)
 • Poszerzenie świadomości i umiejętności wyrażania siebie
 • Reagowanie to decyzja: zmieniać innych czy swoje reakcje na zachowania innych?
 • Jak zarządzać własnymi emocjami i radzić sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób

3. Zaufanie do współpracy 

 • Diagnoza pozytywnych mechanizmów we współpracy, określanie rozwojowych zmian
 • Szanse i zagrożenia we współpracy z innymi. Rola lidera w budowaniu współpracy i zaufania
 • Od trudnych emocji do satysfakcji – sztuka radzenia sobie z kryzysem

4. Określenie metody znajdowania pomostu 

 • Przejście od stanu teraźniejszego funkcjonowania do stanu pożądanego funkcjonowania w relacjach z innymi

Out of the box – wyjście poza schemat – odwaga w byciu liderem – kuźnia potencjałów przywódczych

Znajdowanie płaszczyzny porozumienia w pracy zawodowej na poziomie przekonań i wartości – gra „Budowanie mostu porozumienia”

 • Rozwój elastyczności w komunikacji, wychodzenie poza schemat
 • Otwartość na zmianę, zwiększanie odpowiedzialności i sprawczości w budowaniu relacji i osiąganiu celów w pracy zawodowej

Andrzej Matyka - przede wszystkim praktyk, dopiero później trener i coach. Na szkoleniach preferuje narzędzia praktyczne, przekazywane często w formie zadań i gier szkoleniowych, a także żartów sytuacyjnych.

Dorota Wiśniewska - posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów, komunikacji, treningu asertywności, przywództwa, motywowania i dyscyplinowania pracowników oraz zarządzania zespołem.

Małgorzata Biczyńska - głównym celem zawodowym Małgorzaty jest pomoc w rozwoju poprzez pracę indywidualną i zespołową. Poza kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych, posiada wieloletnie doświadczenie jako coach.

Małgorzata Szybińska - pasjonuje ją obserwacja rozwoju uczestników szkoleń poprzez odnajdywanie i wzmacnianie swoich mocnych stron w obszarze przewodzenia ludźmi. Projektowanie szkoleń dla klienta traktuje jak przygotowanie interesującej i odkrywczej podróży.

Akademia Menedżera II

Cena

3900 zł netto ( 4797 zł brutto )

Akademia Menedżera II

„Sekret sukcesu to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością, jak z własnej” – Henry Ford.

Akademia Menedżera II w EY Academy of Business to propozycja dla absolwentów pierwszej części programu. Zespół trenerów przygotował tę kontynuację jako odpowiedź na potrzeby uczestników. Trzydniowe intensywne szkolenie skierowane jest do osób, które chcą wzmocnić swoje umiejętności przywódcze.

Twój rozwój w roli menedżera: Wybierz ścieżkę rozwoju i zdobądź dyplom menedżera biznesu z potwierdzeniem od EY nabytych przez Ciebie kompetencji menedżerskich – wszystkie kompetencje wypisujemy na dyplomie – sprawdź.

Dla kogo?

Dla absolwentów Akademii Menedżera I

 

Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów, którzy chcą czerpać większą satysfakcję z bycia liderem, budować i rozwijać swoją rolę jako przywódcy, zwiększyć skuteczność działań, kreować zmianę w swoim życiu zawodowym.

Cele i korzyści

Uczestnicy:

 • Świadomie kształtują postawę lidera, zwiększając wiarygodność
 • Zwiększają własną motywację i efektywność w funkcjonowaniu jako lider
 • Poszerzają perspektywę doboru metod budowania relacji lub osiągania celów
 • Zwiększają poczucie wpływu na pracowników oraz na własne funkcjonowanie w pracy zawodowej
 • Określą kierunek zmian zwiększających ich skuteczność w radzeniu sobie z relacjami i/lub osiąganiu celów

Co wyróżnia nasze szkolenie?

Dajemy możliwość diagnozy i rozwoju kompetencji lidera w zakresie relacji z innymi / osiągania celów – każdy menedżer może m. in. poznać mechanizmy swojego funkcjonowania w budowaniu relacji lub w osiąganiu celów.

Szkolenie ma charakter kuźni talentów i potencjałów menedżerskich. Menedżerowie wyjdą z Akademii II z pomysłami i konkretnymi sposobami na usprawnienia w budowaniu i utrzymywaniu relacji z innymi oraz w osiąganiu celów w pracy zawodowej.

Program

Potencjał menedżera – różne punkty widzenia

1. Diagnoza skutecznej realizacji celów/nastawienia na relacje

 • SWOT, zalety, wady i to, co interesujące

2. Praca nad przekonaniami dotyczącymi roli lidera

 • Przekonania związane z nastawieniem na relacje
 • Przekonania związane z nastawieniem na cel
 • Zmiana perspektywy – gotowość do przyjęcia odmiennej perspektywy jako podstawa rozwoju

Rozwój potencjału w zakresie skutecznego osiągania celów

1. Trening motywacji do realizacji celów

 • Inne punkty widzenia na mój sposób osiągania celów (np. praca z barierami: przeformułowanie celów, mnogość celów, brak celu, priorytety, cele, które lubimy i których nie lubimy)
 • Dialog wewnętrzny a skuteczność osiągania celów
 • Planowanie za pomocą strategii Walta Disneya

2. Określenie pożądanej skuteczności osiągania celów

 • Cel – korzyści związane z adekwatnie wyznaczanym sobie celem
 • Wizja i cel jako motywator do zmiany
 • Waga jasności celu zmiany w zaangażowaniu własnym i wpływaniu na innych – według badań nad skutecznością liderów
 • Narzędzia zwiększające skuteczność nastawienia na cel (monitorowanie skuteczności i podejmowania decyzji, stawianie granic, planowanie od końca)

3. Niezależność w podejmowaniu decyzji

 • Wzmocnienie zaufania do siebie – co zrobić, aby być bardziej stanowczym?
 • Umiejętność przekonywania do swoich wartości – co zrobić, aby wpływać na innych?
 • Uwzględnianie różnic w podejmowaniu decyzji i schematów działania w procesie zmiany
 • Podejmowanie ryzyka w zgodzie ze sobą

4. Określenie metody znajdowania pomostu

 • Przejście od stanu teraźniejszego funkcjonowania do stanu pożądanego funkcjonowania w zakresie osiągania celów

Rozwój potencjału w zakresie budowania relacji

1. Poszerzenie perspektywy własnego funkcjonowania w relacjach 

 • Diagnoza sposobu budowania relacji
 • Waga relacji ze sobą: samoakceptacja, zaufanie do siebie, pewność siebie
 • Trening umiejętności przyjmowania nowego konstruktywnego spojrzenia na siebie
 • Waga relacji z innymi. Praca nad sytuacjami zgłoszonymi przez uczestników dotyczącymi trudnych sytuacji w relacjach z pracownikami w ramach organizacji oraz z klientami
 • Rozumienie perspektywy widzenia innych. Budowanie zaufania do odmiennych stylów i punktów widzenia

2. Trening uważności na potrzeby własne i innych 

 • Rozpoznanie emocji i potrzeb
 • Zrozumienie i akceptacja przeżyć, stanów i myśli swoich i innych osób (empatia)
 • Poszerzenie świadomości i umiejętności wyrażania siebie
 • Reagowanie to decyzja: zmieniać innych czy swoje reakcje na zachowania innych?
 • Jak zarządzać własnymi emocjami i radzić sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób

3. Zaufanie do współpracy 

 • Diagnoza pozytywnych mechanizmów we współpracy, określanie rozwojowych zmian
 • Szanse i zagrożenia we współpracy z innymi. Rola lidera w budowaniu współpracy i zaufania
 • Od trudnych emocji do satysfakcji – sztuka radzenia sobie z kryzysem

4. Określenie metody znajdowania pomostu 

 • Przejście od stanu teraźniejszego funkcjonowania do stanu pożądanego funkcjonowania w relacjach z innymi

Out of the box – wyjście poza schemat – odwaga w byciu liderem – kuźnia potencjałów przywódczych

Znajdowanie płaszczyzny porozumienia w pracy zawodowej na poziomie przekonań i wartości – gra „Budowanie mostu porozumienia”

 • Rozwój elastyczności w komunikacji, wychodzenie poza schemat
 • Otwartość na zmianę, zwiększanie odpowiedzialności i sprawczości w budowaniu relacji i osiąganiu celów w pracy zawodowej
Szczegóły programu modułowego

Cena

3900 zł netto ( 4797 zł brutto )

Aby wpisać się na listę rezerwową, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia!

Lokalizacja

Warszawa

Termin

16-18 września 2024 – Warszawa

Kontakt

Julita Włodarska

Koordynator kursu

 • +48 573 802 440
 • julita.wlodarska@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com